Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah

Naši lidé

Den v životě

specialista na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti Fredrick Owuoth v černém obleku

Fredrick Owuoth

Kdy jste začal pracovat ve skupině Emirates Group a na jaké pozici?

Do společnosti jsem nastoupil 3. května 2013 jako specialista na zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Nyní se jako specialista na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti zaměřuji výhradně na zdraví a bezpečnost.

Co zahrnuje vaše role?

Jako organizace jsme se zavázali k ochraně našich zákazníků, zaměstnanců a majetku prostřednictvím nepřetržitého dodržování mezinárodních a všech dalších příslušných bezpečnostních norem a přijímání postupů, které zdůrazňují bezpečnost jako prvořadou osobní odpovědnost. Podílím se na vývoji a zavádění programů bezpečnosti a ochrany zdraví, které přispívají k tomuto závazku.

Důležitou součástí mé role je prosazování politik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti souvisejících s používáním osobních ochranných prostředků, s první pomocí, ruční manipulací s břemeny, prací ve výškách a osamělou prací. Podílím se také na propagačních kampaních, jejichž cílem je zvyšování povědomí o bezpečnosti, například při práci ve výškách, a na zajišťování bezpečného nastavení pracovních míst v divizi Emirates Engineering prostřednictvím našeho střediska podpory bezpečnosti v hangáru.

Zajišťuji úvodní školení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti pro nové zaměstnance v divizích Emirates Engineering, Emirates Airport Services, pro smluvní zaměstnance (Transguard) a učně v SAE.

Často chodím po budovách, kancelářích, hangárech, dílnách, skladech a dalších oblastech, kde jsou vyšší zdravotní a bezpečnostní rizika. Sleduji hlášení o nebezpečných situacích na pracovišti, na která upozorní zaměstnanci v našem systému hlášení bezpečnosti. Během činností zaměřených na zvyšování povědomí o bezpečnosti a při školení povzbuzuji kolegy, aby nás skutečně informovali o rizicích, abychom mohli snáze předcházet nehodám.

S mým týmem vyšetřujeme vážná a potenciálně vážná zranění nebo škody na majetku, abychom zjistili jejich hlavní příčinu, a při jejich vyšetřování podporuji liniová oddělení. Spolupracuji s obchodními oblastmi a kolegy z divize bezpečnosti skupiny, abych mohl připravit návrhy a doporučení, jak předcházet opakování podobných incidentů.

Prostřednictvím následného sledování a pravidelných bezpečnostních kontrol si ověřuji, jestli byla uzavřena předchozí vyšetřování a zda se vyřešila související zdravotní a bezpečnostní rizika.

Spolupracuji s liniovými manažery, dodavateli, techniky a kolegy z podpůrných a provozních oddělení a také s týmy vedení, abych jim zajistil podporu a mohl ovlivnit zásady upřednostňující bezpečná pracoviště. Pracuji také s divizí technické údržby letadel, s provozní divizí a několika bezpečnostními akčními týmy, včetně týmů v Dubai Airports, Emirates SkyCargo a letištních službách společnosti Emirates.

Jaké jsou zlaté hřeby vaší kariéry?

V lednu 2018 jsem obdržel hvězdu Najm za úsilí při provádění kontrol souvisejících s přepravou zaměstnanců mimo pracovní dobu. Výsledky byly použity ke zvýšení bezpečnosti kolegů využívajících zaměstnaneckou dopravu. Obdržel jsem také hvězdu Najm jako uznání za podporu, kterou jsem poskytl divizi Emirates Group Security (EGS) při provádění požadovaných hodnocení s cílem zajistit jejich kvalifikaci na cenu šejka Chalífy za vynikajících služby (Sheikh Khalifa Excellence Award), kterou organizace EGS vyhrála.

Co máte na své práci rád?

Moje práce mě opravdu baví, protože se každý den učím něco nového, ať už jsou to technické, provozní nebo funkční aspekty zahrnující lidi nebo vybavení, nebo životní lekce, o které se se mnou dělí mí kolegové.

Díky tomu, že se podílím na inspekcích na pracovišti a kontrolách bezpečnostních rizik, mám pocit, že přispívám k bezpečnějšímu pracovnímu prostředí pro své kolegy, ať jsou kdekoli na světě.

Jakým výzvám například v práci čelíte a jak se s nimi vypořádáváte?

Výzvou může být kontrola bezpečnostních incidentů na letištích mimo síť. K vyšetřování nehod využíváme především kontroly na místě a osobní rozhovory. Když se tedy jedná o letiště mimo síť, je třeba počítat s dalšími důsledky v oblasti logistiky a nákladů. Vyvinuli jsme program školení pro manažery letištních služeb, abychom je seznámili s procesy prověřování incidentů. Toto školení poskytujeme, když manažeři letištních služeb přiletí do Dubaje. Vždy jsem manažery letištních služeb podporoval telefonicky a přes Skype, abych jim pomohl s konkrétními problémy, ale od té doby, co jsme zavedli školení, máme méně žádostí o podporu – což ukazuje pozitivní dopad tohoto kroku.

Příležitosti, které mám na schůzkách bezpečnostní akční skupiny, v rámci bezpečnostních kampaní nebo během konzultací, vždy využívám k tomu, abych zvýšil povědomí různých týmů o úspěšných iniciativách a programech v oblasti bezpečnosti. To přispělo k úspoře nákladů a času.

Můžete se s námi podělit o nějaké tipy, jak na pracovišti docílit vyšší bezpečnosti?

V našem pracovním prostředí a při provádění určitých pracovních činností existují zdravotní a bezpečnostní rizika.

Kolegům vždy radím, aby se předtím, než se začnou věnovat jakékoli pracovní činnosti, zeptali sami sebe, jestli by tato činnost mohla potenciálně ublížit jim samotným, jejich kolegům nebo poškodit vybavení či majetek společnosti. Pokud dojdou k závěru, že ano, měli by podniknout kroky k prevenci nebo zmírnění škod.

Každé pracoviště by mělo také předkládat zprávy o rizicích (viz rámeček groupworld), aby bezpečnostní tým mohl prověřit případné obavy a zapojit příslušné zúčastněné strany nebo kolegy z různých obchodních jednotek a spolu s nimi zajistit eliminaci nebo alespoň minimalizaci bezpečnostních rizik.

Co děláte, abyste se uvolnil a zbavil stresu?

Rád chodím na procházky do parku Al Nahda 2 Pond Park nebo na pláž Al Mamzar. Procházky kolem vody mě uklidňují a venku jsem moc rád. Díky nim se také udržuji ve formě.

Rád se setkávám s přáteli. Baví mě mluvit s lidmi a učit se nové věci nebo sdílet jejich radosti i starosti.

Usmívající se manažerka získávání talentů, Jade Al Mulla

Jade Al Mulla

Kdy jste začala pracovat ve skupině Emirates Group a na jaké pozici?

Nastoupila jsem v roce 2011 do personálního oddělení jako specialistka náboru. V té době se divize získávání talentů (Talent Acquisition,TA) jmenovala centrální nábor (Central Recruitment). V průběhu let jsem pracovala v několika týmech, jako jsou například náborové operace, hromadný nábor a péče o nové zaměstnance.

Co zahrnuje vaše současná role?

Jako manažerka získávání talentů pro zákaznickou podporu pomáhám se svým týmem každý měsíc plánovat náborové akce po celém světě, abychom podpořili náš cíl přivést do společnosti ty nejlepší talenty. Při pořádání těchto akcí nejde jen o rezervace konferenčních místností, ale také o zajištění bezpečnosti a ochrany členů našeho týmu i uchazečů a pohotovostní plánování pro případ neočekávaně vysoké účasti, katastrof a dalších nepředvídatelných situací. Kdysi jsme například museli přeplánovat a přemístit náborovou událost, protože na místě došlo k požáru. Museli jsme nejen najít nové místo pro uspořádání akce, ale ve spolupráci s hotelem jsme museli přepravit všechny shromážděné kandidáty na nové místo.

Svou práci bychom nezvládli bez využití podpory divize nákupu a logistiky, financí a dalších týmů společnosti.

Když jsem byla na přijímacím pohovoru na tuto pozici, dostala jsem otázku, proč chci pracovat v týmu získávání talentů. Odpověděla jsem "Protože to zní jako velká zábava." I když by se tato odpověď mohla zdát příliš zjednodušená, nakonec byla pravdivá. Je neuvěřitelně obohacující mít možnost komunikovat s lidmi, kteří se tak těší na práci v naší společnosti.

Jaké jsou zlaté hřeby vaší kariéry?

Během svého působení ve skupině jsem zažila proměnu úseku centrálního náboru v získávání talentů. Během tohoto období jsme rozšířili naše působení a rozrostli se o vyhledávání talentů, jejich zapojení a zaškolování. Díky tomu mají naši kandidáti a noví zaměstnanci konzistentní kompletní zkušenost a nám to pomáhá identifikovat ty nejlepší dostupné talenty.

Můžeme také společnosti nabídnout lepší služby, když hledá nové členy týmu nebo hledá příležitosti pro stávající talentované zaměstnance. Věřím, že s vývojem oboru lidských zdrojů a s tím, jak budeme soutěžit o globální pracovní sílu, se budou nadále vyvíjet i naše role. Než jsem nastoupila na svou současnou pozici, pracovala jsem v různých týmech, které všechny ovlivnily můj růst a zkušenosti. Jako vedoucí týmu hromadného náboru jsme s mým týmem podporovali obchodní jednotky vysokými kvótami přijímaných pracovníků. Pro obsazení takovýchto pozic (nejčastěji jde o role v letištním provozu, zákaznických službách a call centrech) obvykle vzniká v podniku naléhavá potřeba. Naše práce zahrnovala prověřování tisíců přihlášek a vyhodnocování stovek kandidátů každý měsíc, takže bylo nezbytné udržovat si určitou skupinu kandidátů, kteří by byli schopni rychle nastoupit.

Intenzita pracovní zátěže mě naučila, že je nesmírně důležité mít pro práci pod tlakem dobrý tým a agilní procesy, abyste byli schopni vyhovět neočekávaným požadavkům. Jako personální manažerka v oblasti náboru jsem pak podporovala řadu různých oblastí společnosti, včetně náboru pro komerční segment a zaškolování.

Předtím jsem si vůbec neuvědomovala, kolik systémů, lidí a týmů – uvnitř i vně společnosti – se podílí na získávání nových zaměstnanců pro naši společnost. Ráda pracuji v úzce propojeném týmu, protože nám to pomáhá sdílet své zkušenosti a kolektivně růst.

Jakým výzvám například v práci čelíte a jak se s nimi vypořádáváte?

Největší výzvou pro mě je, když mám spoustu nápadů a musím se rozhodnout, které z nich budou mít prioritu. Všechny projekty „změn“, které se v celé skupině realizovaly, přinesly obrovské množství kreativních příležitostí, které jsme si s mým týmem opravdu užívali. Musela jsem překonat výzvu tohoto dalšího pracovního vytížení tím, že jsem každý měsíc vybrala jeden projekt, na který jsem se soustředila a věnovala mu čas, aniž by to ovlivnilo další taktické funkce, kterými jsem pověřena.

Pokud byste nepracovala v získávání talentů, co byste pravděpodobně dělala?

Ráda bych byla koučkou na pracovišti, protože mi to připadá zajímavé a obohacující. Právě jsem dokončila svůj první kurz programu koučování, který nabízí Mezinárodní federace koučů (International Coach Federation, ICF).

Pracuji na dokončení další úrovně i specializovaných kurzů ICF, jako je koučování týmu. Tyto dovednosti jsou při práci opravdu užitečné.

Co děláte, abyste se uvolnila a zbavila stresu?

Miluji pečení a ráda rozmazluji lidi dobrým jídlem, hlavně svůj tým. Když nepeču, cvičím jógu a čtu knihy.

Specialista na vývoj letadel, Neil Gabriah, v bílé košili s límečkem sedí na židli

Neil Gabriah

Kdy jste začal pracovat ve skupině Emirates Group a na jaké pozici?

Do společnosti jsem nastoupil v červenci 2003 jako člen palubního personálu.

Jaké jsou zlaté hřeby vaší kariéry?

Jako palubní průvodčí jsem pracoval 11 let. V roce 2012 jsem byl povýšen na pozici vedoucího kabiny a školitele v oblasti služeb v kabině. V únoru 2015 jsem nastoupil do týmu vývoje letadel v oddělení dodávek služeb jako specialista na interiér kabiny. V dubnu jsem byl vybrán, abych vedl environmentální projekt oddělení dodávek služeb, jehož cílem bylo omezit používání jednorázových plastů a snížit množství odpadu vznikajícího na palubě.

Co zahrnuje vaše role?

Mám dvě role – jednak jako vedoucí ochrany životního prostředí v oblasti dodávek služeb a jednak jako specialista vývoje letadel. V souladu se závazkem naší společnosti k provozu šetrnějšímu k životnímu prostředí je mým hlavním úkolem vyvinout udržitelný přístup k nabídce produktů na palubě našich letadel. Zahrnuje to spolupráci s různými týmy, jako je vývoj produktů, stravování nebo nákup, a také s našimi dodavateli, abychom našli způsoby, jak omezit objem odpadu a snížit naši spotřebu jednorázových plastů. Divizi korporátní komunikace, marketingu a značky poskytuji informace pro naše marketingové kampaně zaměřené na životní prostředí a udržitelnost. Úzce spolupracuji také s úsekem životního prostředí, abych vyhodnotil atesty dodavatelů našich produktů na palubě v oblasti životního prostředí a udržitelnosti.

Moje práce specialisty vývoje letadel zahrnuje spolupráci s vrcholovým vedením, techniky a výrobci letadel a mým úkolem je zajistit, že v konstrukci kabin a kuchyněk našich nových letadel budou zohledněny požadavky divize dodávek služeb a že budou dodány podle plánu. Na základě zpětné vazby od palubního personálu, zákazníků a vedoucích pracovníků společnosti také identifikuji příležitosti ke zlepšení naší flotily. Navrhuji, jak modernizovat kabiny nebo kuchyňky a jak upravit naši flotilu pro palubní personál.

Kromě toho pomáhám při vývoji simulátorů pro školení v oblasti služeb v kabině a vybavení akademie Emirates Aviation College, abych zajistil, že naši kolegové z palubního personálu budou moci využívat prostředí, které skutečně odpovídá interiéru našich Airbusů A380 a Boeingů 777.

Co máte na své práci rád?

Pracovat pro největší mezinárodní leteckou společnost na světě je pro mě zdrojem hrdosti a motivace. Máme flotilu moderních a efektivních letadel a neustále inovujeme a posouváme hranice. Nad tím, co děláme ve společnosti Emirates, je třeba hodně přemýšlet, protože máme obrovský vliv na celé odvětví. Převzali jsme například vedoucí úlohu při zavádění udržitelných a ekologických postupů do našeho podnikání a inspirovali tím ostatní letecké společnosti.

Jakým výzvám například v práci čelíte a jak se s nimi vypořádáváte?

Jsme velká letecká společnost s obrovským provozem. Zavádění nových způsobů, jak dělat věci, bývá vzhledem k rozsahu našeho podnikání náročné. Řešení těchto změn vyžaduje integrovaný přístup, který vychází ze zkušeností našich talentovaných a kvalifikovaných kolegů. Před zavedením jakýchkoli změn totiž musíme mít jistotu, že budou zohledněny všechny aspekty.

Povězte nám něco o pokroku a výzvách spojených s omezováním jednorázových plastů na palubě.

Za sedm měsíců od zahájení projektu jsme dosáhli značného pokroku. Do začátku příštího roku se množství jednorázových plastů v naší nabídce na palubě sníží o více než 100 milionů jednotek. Dosáhli jsme toho odstraněním nebo výměnou různých předmětů, jako jsou plastové slámky, míchátka na koktejly, obaly na hračky nebo plastové kryty podnosů na jídlo. Posádka také během letů ukládá odděleně prázdné plastové lahve a odesílá je do Dubaje k recyklaci. Každý měsíc se ze skládky v Dubaji odváží více než tři tuny nebo přibližně 150 000 lahví. Je to jen začátek a plánujeme toho mnohem víc.

Změny je však třeba pečlivě řídit vzhledem k rozsahu našeho provozu, hygienickým hlediskům, dopadu alternativ na hmotnost letadla a spalování paliva, problémům s používáním určitých náhrad za jednorázové plasty, nedostatku odpovídající infrastruktury pro recyklaci, zákonům souvisejícím s likvidací odpadu z kabin a kuchyněk a rostoucímu seznamu zemí, které zakazují používání nejrůznějších jednorázových plastových produktů.

Je také důležité si uvědomit, že klíčem je odpovědné používání plastů. Plast je lehký materiál a má mnoho využití, včetně toho, že udrží věci čerstvé a čisté. Vzhledem k tomu, že je k dispozici v hojném množství a jeho výroba je relativně levná, bylo jeho používání považováno za samozřejmost, což přispělo k rozšíření kultury produktů na jedno použití. Opakované používání produktů, pokud je možné, je velmi důležité. Pokud možné není, je nutné produkty správně likvidovat.

Jako dobrý nápad se může jevit zavádění alternativ, jako je biologicky odbouratelný plast, ovšem tyto výrobky je třeba zasílat do specializovaných zařízení, která zajistí, že po použití takových výrobků nedojde k poškození životního prostředí. V mnoha částech světa, včetně Spojených arabských emirátů, není v současné době tento typ infrastruktury k dispozici.

Povězte nám o nějaké události spojené s vaší prací, na kterou jen tak nezapomenete.

Vrcholem mé dosavadní kariéry je rozhodně návštěva továrny Boeing v Everettu v americkém státě Washington a předávacího střediska letadel Airbus, Airbus Delivery Center v německém Hamburku.

Proč jste se rozhodl pro práci v této oblasti?

Miluji všechno, co souvisí s letectvím. Dodnes mě fascinuje zázrak techniky, který umožňuje letadlům létat. Můj zájem pramení také z toho, že moje rodina má k tomuto odvětví blízko. Dědeček, maminka a další příbuzní pracovali pro různé letecké společnosti. Když jsem byl malý, otec mě brával doma v Keni na letecké show. Vzpomínám si, že jsem se během své první letecké show proletěl v klasické Dakotě DC-3. Byl to ten nejzajímavější zážitek, který zažehl mou lásku k letectví.

Jak po práci relaxujete?

Rád čtu a sportuji. Od svých čtyř let jsem příznivcem FC Liverpool a kdykoli mám možnost, snažím se sledovat jejich zápasy. Miluji také mapy a znám hlavní města mnoha zemí.

Roshan Menon, manažer pro zajištění kvality, bezpečnost a projekty, v obleku drží ocenění

Roshan Menon

Kdy jste začal pracovat ve skupině a na jaké pozici?

Do skupiny Emirates Group jsem nastoupil v září 2001 jako senior asistent přepravních služeb. Za rok a půl jsem byl povýšen a stal jsem se nejmladším dozorčím ve skupině. V roce 2012 jsem nastoupil do týmu zajištění kvality a bezpečnosti. V roce 2014 jsem převzal pozici vedoucího týmu a v roce 2018 jsem byl povýšen do své současné role vedoucího obchodní jednotky, která zahrnuje také projekty.

Co zahrnuje vaše role?

Především jsem hlavním auditorem v různých disciplínách řízení kvality a bezpečnosti, které pomáhají podporovat snahy oddělení o neustálé zlepšování. Abych dosáhl vyšší efektivity, většina mých úkolů se točí kolem procesního řízení, provádění auditů a kontrol – zajišťuji, abychom dělali to, co tvrdíme, že děláme, a to bezpečným, organizovaným a soudržným způsobem. Musím neustále kontrolovat dodržování právních předpisů, komunikovat s různými zúčastněnými stranami v různých provozních prostředích a pravidelně být v kontaktu s našimi smluvními dodavateli.

V rámci své role spolupracuji také s týmem vyšetřování nehod, pomáhám identifikovat příčiny a navrhuji doporučení k nápravě všech problémů, které odhalíme. Dynamické hodnocení rizik pomáhá nejen zvládat hrozby, které by mohly ovlivnit úroveň bezpečnosti nebo komfortu nabízenou našim zákazníkům, ale pomáhá také chránit naši pracovní sílu při všech typech událostí.

Co máte na své práci rád?

Svou práci mám moc rád a užívám si ji, protože zahrnuje široké spektrum činností. Vyžaduje, abych kreativně vymýšlel rušivé aspekty a díval se na věci jinak. Kvůli problémům, které s sebou přinesla pandemie COVID-19, byl náš tým zredukován, takže je velmi náročné všechno v omezeném počtu lidí zvládat a udržet požadovaný průběh prací. I přes chaotické plány však pokračuji ve své práci a snažím se o automatizaci některých úkolů, abych dosáhl větší výkonnosti.

Jsem také manažerem pomoci rodinám Go Team v rámci programu emcare a vedoucím styčné skupiny Dubai Chamber Road Safety ve skupině Emirates Group.

S jakými výzvami se v práci setkáváte, zejména během pandemie?

COVID-19 přinesl bezprecedentní změny nejen na pracovišti, ale také v našem každodenním životě a chování. Protože lidé reagují na změny různými způsoby, patří mezi problémy v práci, které musím řešit, například fakt, že někteří pracovníci usnuli na vavřínech, pokud jde o dodržování bezpečnostních pokynů. Problémem je také malá angažovanost mezi kolegy. Při každé příležitosti usiluji o úsporu nákladů bez kompromisů v oblasti bezpečných postupů. Zajistit dodržování trvale vysoké úrovně služeb a bezpečnosti ze strany dodavatelů lze pouze přísnou kontrolou procesů a monitorováním. Zintenzivnil jsem své kontroly a zapojil také naše interní zákazníky, aby byli mýma „očima“ v terénu.

Jaké jsou zlaté hřeby vaší kariéry?

Jsem vděčný za řadu hvězd Najm, které jsem dostal. Dále jsem měl několik obohacujících zážitků se zákazníky, zejména s těmi, kteří byli přítomni při nehodě letu EK521. Jejich zpětná vazba na moji podporu byla velmi obohacující. Úspěšně jsem pomohl oddělení získat certifikaci podle nejnovějších standardů systému řízení kvality a bezpečnosti, a to mnohem dříve, než jaké jsou požadavky v odvětví. Divize přepravních služeb byla oceněna také v publikaci dubajské obchodní komory, Year of Zayed, za mimořádné úsilí při snižování počtu nehod.

Na nedávném udílení cen RoSPA Health & Safety Awards 2020 jsme získali šest ocenění a stali jsme se tak prvním oddělením v letecké přepravě, kterému se to povedlo na první pokus. Dostal jsem také cenu RoSPA Influencer Award za největší dopad v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti nebo v komunitě.

Povězte nám o nějakých zajímavých událostech, které se vám při práci přihodily.

Mezi nezapomenutelné zážitky patří například to, když jsme naši letovou posádku vezli do práce, když se naši smluvní partneři zapojili do masové stávky, nebo že jsem získal titul MBA, když jsem musel rozdělovat čas mezi studium a práci na směny – vzpomínám si, jak jsem několik dní spal a učil se v autě, abych ušetřil čas.

Jak relaxujete po práci? Miluji vodní sporty.

Jsem vyškolený plavčík a plavání je můj oblíbený sport, ovšem s nástupem pandemie COVID-19 jsem si musel dát pauzu. Momentálně si užívám svou lásku k hudbě jako DJ. V některých dnech jen odpočívám s dobrou knížkou nebo se setkávám s přáteli.

Syed Mohammed Ali v námořnickém obleku

Syed Mohammed Ali

Kdy jste nastoupil do skupiny Emirates Group?

Do společnosti jsem nastoupil 7. dubna 2003 jako pracovník odbavení u letištních služeb společnosti Emirates (EKAS). Od té doby jsem si vyzkoušel několik pracovních rolí, mimo jiné jako pracovník odbavení pro First Class a Business Class, koordinátor řízení centra, koordinátor administrátorů, personální koordinátor pro EKAS, personální referent pro EKAS a SkyCargo a personální manažer (pro letiště mimo síť).

V lednu 2017 jsem se přesunul do společnosti dnata jako referent oddělení na Terminálu 2 na letišti v Dubaji.

Co zahrnuje vaše současná role?

Řídím a kontroluji všechny aktivity zákaznických služeb v rámci směny v Terminálu 2. Jsem kontaktní osobou pro klíčové zúčastněné strany a průběžně je informuji o aktivitách oddělení.

Plánuji zdroje a dbám na to, abychom měli potřebné lidi a vybavení, a abychom tyto zdroje využívali co nejefektivněji.

Mým cílem je zajistit, abychom stabilně nabízeli dokonalé služby a přispívali k bezpečnému a včasnému výkonu.

Jaké jsou zlaté hřeby vaší kariéry?

Za svou práci jsem byl několikrát oceněn – dostal jsem dvě zlaté hvězdy Najm, jednu stříbrnou, dvě bronzové, pět hvězd za zásluhy a 16 hvězd uznání. Každé ocenění pro mě má velký význam.

Co máte na své práci rád?

Mám svou práci rád, protože pracuji s týmem profesionálů, kteří s nadšením poskytují našim zákazníkům ty nejlepší služby.

Každý den je jiný, přináší nové výzvy, ale společně jako jeden tým je vždy dokážeme překonat. Mám rád pocit úspěchu, když mám na něco velmi málo času a přesto se mi daří dosahovat dobrých výsledků.

Vedoucí mých směn i můj liniový manažer oceňují moji pracovní morálku a podporují můj rozvoj, aby mi pomohli podávat ještě lepší výkony.

Jakým výzvám například v práci čelíte a jak se s nimi vypořádáváte?

Vzhledem k tomu, že provozujeme jedno z nejrušnějších letišť na světě, čelím v práci mnoha výzvám, jako je například rozdělování lidí a vybavení. Mým úkolem je také zajistit důsledné dodržování letových řádů s prioritou bezpečnosti.

Náročná je také komunikace se zúčastněnými stranami a pomoc leteckým společnostem při jednání s cestujícími, kteří narušují průběh cesty.

Podle mého názoru jsou základními prvky k překonání jakékoli výzvy plánování, organizace a spolupráce.

Prozraďte nám nějaké události, které jste v práci zažil a na které jen tak nezapomenete.

Asi nikdy nezapomenu na nedávnou událost, kdy jsme s kolegou zachraňovali dítě, které ztratilo vědomí. Využili jsme přitom znalosti první pomoci, které jsme získali na školení.

K incidentu došlo u jedné z nástupních bran na letišti Dubai World Central (DWC). Byli jsme s kolegou na místě a slyšeli jsme rodiče volat o pomoc.

Běželi jsme k nim, abychom jim pomohli, a podařilo se nám dítě oživit, ještě než dorazil tým letištních záchranářů Rodiče nám byli za naši pomoc velmi vděční. Za své úsilí jsem dostal stříbrné ocenění Najm. Jsem hrdý na to, jak jsme situaci vyřešili, a rád bych poděkoval vedení za poskytnutí školení první pomoci, protože nám pomohlo postupovat s jistotou.

Co děláte, abyste se uvolnil a zbavil stresu?

Rád běhám a cvičím, abych se udržoval v kondici. A protože je Dubaj směsicí různých kultur a kuchyní, rád ochutnávám nové druhy jídel v restauracích po celém městě. Ve volných dnech také rád plavu a dívám se na filmy.

portrét usměvavé senior mechaničky lakovací haly Tendai Mubwanda

Tendai Mubwanda

Kdy jste nastoupila do skupiny?

Do Emirates Engineering jsem nastoupila 2. března 2015 jako senior mechanička lakovací haly ve středisku Aircraft Appearance Centre. Prvních šest měsíců jsem pracovala v lakovací dílně a pak jsem přestoupila do hangáru, kde se lakují letadla.

Co zahrnuje vaše role?

Realizuji celý proces změny vzhledu letadla a jsem hrdá na to, že mohu dávat našim letadlům nový kabát. Lakování je složitý proces, který ještě před aplikací nového laku vyžaduje velkou přípravu před, během a po odstranění starého nátěru.

Jako mechanička lakování musím zajistit, aby všichni moji kolegové pracovali bezpečně, protože naše práce zahrnuje práci ve výškách a manipulaci se škodlivými chemikáliemi. Osobní bezpečnost, stejně jako bezpečnost letadel a vybavení, jsou v lakovacím hangáru jednoznačnou prioritou.

Co máte na své práci ráda?

Na konci každého projektu, když jde letadlo po komplexní úpravě zpět do provozu, mám pocit dobře vykonané práce. Pro naši flotilu děláme také speciální designy a polepy a vždycky mám radost, když vidím, jak naše práce přitahuje pozornost a dostává se jí uznání od zákazníků z celého světa.

Jakým výzvám v práci čelíte?

Výzvy s sebou přináší práce na letadlech třetích stran. Požadavky na design a plány nátěrů se liší od toho, co děláme běžně. Každý úkol je třeba pečlivě zkontrolovat, abychom měli jistotu, že jsme splnili požadavky zákazníka. Neexistuje žádný prostor pro chyby. Řešením je vždy se podívat do dokumentace k údržbě, požádat o pomoc, pokud máte pochybnosti, a nechat si práci zkontrolovat dalším párem očí.

Jsem jediná žena v týmu a s tím byla zpočátku spojena řada zkoušek. První rok jsem pracovala opravdu tvrdě, abych se osvědčila, a cítila jsem jako svou povinnost vytvořit precedens pro další ženy, které se v budoucnu připojí k týmu. Od té doby jsem zjistila, že jsem součástí úžasného týmu, od kterého se mi dostalo spousty podpory. A to ve mě vzbuzuje pokoru.

Přinesla vám současná situace v zaměstnání nějaké změny?

Nosit osobní ochranné prostředky je součástí naší práce – chrání nás před toxickými chemikáliemi a jsme na ně zvyklí. COVID-19 letecký průmysl přesto hluboce zasáhl. Máme teď často delší přestávky mezi projekty, takže podporujeme další oddělení v divizi Engineering, kde potřebují další ruce. To nás staví před nové výzvy, ale také díky tomu dokážeme lépe ocenit další zakázky a práci širší divize Engineering.

Naučila jsem se, že je důležité být všestranná a přizpůsobovat se novým potřebám. Je to zajímavá a obohacující zkušenost.

Povězte nám o některých z nejdůležitějších okamžiků vaší kariéry.

Nejlepší bylo, když jsme přelakovávali náš první A380. Nalakovat největší osobní letadlo na světě byl opravdu mamutí úkol. A že jsem mohla být součástí týmu, který tohoto milníku v historii leteckého průmyslu dosáhl, na to opravdu nikdy nezapomenu.

Kromě lakování letadel má středisko Aircraft Appearance Centre na starosti také polepy naší flotily. Odhalení nového designu United for Wildlife a mediální šílenství, které se kolem toho strhlo, pro mě bylo zlatým hřebem mé práce. Bylo nesmírně uspokojivé číst si komentáře na sociálních sítích a přitom vědět, že jste součástí týmu, díky kterému se zvýšilo povědomí o této důležité otázce.

Proč jste si vybrala tuto profesi?

Vždycky jsem byla zvědavá a fascinovala mě letadla. Když jsem byla mladší, chtěla jsem být letuškou, ale jak jsem stárla, začala mě spíš bavit technická stránka letectví. A když se mi pak naskytla příležitost, uvědomila jsem si, že není mnoho žen, které by se specializovaly na lakování letadel. Ve skutečnosti se ukázalo, že v mé zemi, v Zimbabwe, nebyly žádné ženy, které by se této profesi věnovaly, takže jsem si řekla, proč se nestát první registrovanou lakýrnicí letadel? Takže jsem získala potřebné vzdělání a užívám si každý kousek své dosavadní cesty.

Jak po práci relaxujete?

Ráda trávím čas sledováním telenovel a dokumentárních filmů, čtením dobrých knih nebo posloucháním hudby, která mi pomáhá se uvolnit. Také ráda cestuji.

portrét manažerky vzdělávání palubního personálu, Violet Vuguza Anyonge, v béžovém svetříku

Violet Vuguza Anyonge

Kdy jste nastoupila do skupiny Emirates Group?

Do Emirates jsem nastoupila v roce 2008 jako vedoucí úvodního školení a podpory a měla jsem na starosti administrativní tým vzdělávání a odborné přípravy palubního personálu (Cabin Crew Training, CCT).

Jak se společnost rozvíjela, došlo k rozdělení mé role a nyní se starám o CCT jako manažerka vzdělávání se zaměřením na úvodní zaškolování.

Co zahrnuje vaše role?

Řídím tým specialistů na úvodní odbornou přípravu, kteří ve společnosti pracují na plný pracovní úvazek, a školitelů pracujících na částečný úvazek a jako tým...

  • společně přivítáme každého nového zaměstnance, člena palubního personálu i letové posádky. V loňském roce jsme do rodiny Emirates uvedli 2 563 členů palubního personálu a 379 pilotů;
  • podporujeme a vedeme nové kolegy, abychom jim zajistili bezproblémové zaškolení a bezproblémový přesun, když se přestěhují do Dubaje a začnou u nás pracovat;
  • v rámci podpory a vedení nových zaměstnanců úzce spolupracujeme s kolegy v oblasti vzdělávání napříč všemi disciplínami, abychom zajistili, že jsou připraveni na úspěch a splňují naše vysoké standardy;
  • řídíme celodenní vzdělávací program My Service Personality úseku dodávek služeb;
  • prostřednictvím prohlídek našeho vzdělávacího střediska pro personál v Letecké akademii Emirates (Emirates Aviation College) pro média, cestovní kanceláře a VIP hosty podporujeme kolegy z divizí obchodu, firemní komunikace a marketingu a značky. V loňském roce jsme v rámci 57 prohlídek přivítali 715 návštěvníků.

Jaké jsou vaše dosavadní kariérní úspěchy?

Když jsem v roce 2008 nastoupila do společnosti, měli jsme 10 000 členů palubního personálu. Dnes jich máme téměř 22 000. Náš palubní personál pochází z celého světa a má úžasné zkušenosti z předchozích profesí a vynikající dovednosti. Možnost přivítat tyto osobnosti v naší organizaci je pro mě rozhodně velkým úspěchem.

Pomohla jsem realizovat několik užitečných iniciativ, které buď pomohly ušetřit náklady, nebo zlepšily zkušenosti zaměstnanců – nebo obojí! Jedním z příkladů bylo zefektivnění týdenního zaškolovacího období pro piloty a jeho zkrácení na polovinu. Ušetřili jsme tím čas a peníze, aniž by byla jakkoli snížena kvalita školení.

Novým zaměstnancům jsme přestali vydávat tištěné verze předpisů pro zaměstnance, protože jsou k dispozici na interních stránkách skupiny groupworld. Díky tomu ušetříme každý rok přibližně 450 000 AED a je navíc mnohem jednodušší předpisy aktualizovat a o těchto aktualizacích informovat. Zavedla jsem „ab initio meet and greet“, tedy počáteční setkání s novými zaměstnanci a jejich uvítání na letišti, a získala jsem hvězdu Najm za nabídku 24hodinové podpory pro nové kolegy, kteří se přestěhují do našich budov v Sarab, kde je zajištěno ubytování pro posádku.

Velkým zážitkem byla také organizace návštěvy delegátů Dubai Expo 2020 v akademii Emirates Aviation College. Od vedení dubajského Ministerstva cestovního ruchu a správy obchodu jsme obdrželi pochvalný dopis za to, jak dobře byla návštěva zorganizovaná.

Proč jste se rozhodla pracovat v tomto oboru?

Než jsem nastoupila do Emirates, pracovala jsem 15 let v pohostinství. Jsem přesvědčena, že pro úspěch každého podnikání je zásadní efektivní vývoj a řízení výsledků.

Velmi mě naplňuje možnost podporovat jednotlivce, aby ze sebe vydali to nejlepší, proto jsem tíhla ke kariéře v oblasti vzdělávání a rozvoje.

Moje zkušenost z pohostinství mě naučila, jak důležité jsou vynikající služby zákazníkům. Jsem ráda, že mohu tyto znalosti a filozofii nabídnout svým interním zákazníkům, včetně našeho palubního personálu a letových posádek.

Existují nějaké nové vzdělávací programy, které tým zavádí pro nové členy posádky?

Naše kurzy neustále aktualizujeme a vylepšujeme. V loňském roce jsme navázali partnerství s Centrem kulturního porozumění šejka Mohammeda (Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding), abychom posádce pomohli lépe pochopit kulturu emirátu a práci v SAE.

Podle zpětné vazby považují pracovníci setkání ab initio za vrchol jejich vzdělávání. Pomáhá jim pochopit a ocenit arabskou kulturu.

Co máte na své práci ráda?

Baví mě, že žádné dva dny nejsou stejné, protože pracujeme v provozním prostředí. Je také skvělé, když vidím, že CCT má jako tým na nové zaměstnance během jejich prvních dnů v Emirates pozitivní dopad.

Je úžasné, když za námi posádka po několika měsících létání přijde do kanceláře, aby nás pozdravila a poděkovala nám za podporu, kterou jsme jim poskytli, když do Emirates nastoupili.

Je nesmírně uspokojivé vědět, že se náš nový palubní personál cítí sebevědomě a je dobře připraven na cestu, kterou má před sebou. Je také velice povzbudivé, když vím, že jsou připraveni na všechny příležitosti, růst a osobní rozvoj, které budou mít v nadcházejících letech a v průběhu kariéry u nás k dispozici.

Co děláte, abyste se uvolnila a zbavila stresu?

Ráda vařím a zkouším nová jídla a nové kuchyně. Ve volném čase také vyrábím šperky z korálků. Když je pěkně, ráda chodím na dlouhé procházky po pláži.