Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah
Může mé dítě letět samo se společností Emirates?

Ano. Naši službu pro nezletilé osoby bez doprovodu si můžete zarezervovat pro děti ve věku od 5 do 11 let, které cestují samy

Placené služby pro nezletilé osoby bez doprovodu nabízíme také pro děti ve věku od 12 do 15 let.

Budeme na místě a pomůžeme vašemu dítěti užít si bezpečnou, pohodlnou a nezapomenutelnou cestu od odbavení až po setkání s rodičem nebo opatrovníkem v cílové destinaci.

Děti ve věku od 5 do 11 let, které cestují samy, budou muset mít zakoupený dospělý tarif. Tento tarif platí také v případě, kdy tyto děti cestují se starším dítětem, které ještě nedosáhlo věku 18 let. Není totiž dostatečně staré na to, aby mohlo být opatrovníkem mladšího dítěte.

Děti mladší 8 let, které cestují v jiné cestovní třídě než jejich rodič nebo opatrovník, jsou také považovány za nezletilé osoby bez doprovodu a musí letět s dospělým tarifem, spolu s dětmi mladšími 11 let, které letí s nimi.

Děti starší 12 let již létají s tarifem pro dospělé a mohou cestovat samy. Za příplatek si však můžete vyžádat služby pro nezletilé osoby bez doprovodu také pro mladé cestující ve věku od 12 do 15 let. Poplatek činí 50 USD za mladého cestujícího za každý úsek cesty, na kterém chcete nabízenou službu využít.

Prostudujte si sekci Nezletilé osoby bez doprovodu, kde najdete více informací o našich službách, nebo se obraťte na místní pobočku společnosti Emirates, kde si můžete vytvořit rezervaci

Co když mé dítě čeká přestup nebo noční transfer?

Doby na přestup

Pokud vaše dítě v rámci svého itineráře přestupuje na let jiné letecké společnosti, je maximální povolená doba na přestup čtyři hodiny.

Pokud přestupuje na jiný let v Dubaji, je maximální doba na přestup osm hodin. Je to proto, že v našem týmu máme vyhrazené členy, kteří se starají o děti a které můžeme využít jen na tuto dobu.

Noční transfery a nezletilé osoby bez doprovodu

Pokud nezajistíte, že si dítě mladší 16 let vyzvedne dospělý opatrovník a postará se o něj v místě tranzitu, nemůže takové dítě letět samo, pokud jeho transfer na návazný let zahrnuje pobyt přes noc na letišti nebo pokud musí cestovat mezi letišti, aby se dostalo na navazující let.

V obou situacích od vás tyto informace budeme potřebovat potvrdit, abychom mohli dítě přijmout na palubu.

Speciální  asistence pro děti

Pokud vaše dítě potřebuje během cesty speciální asistenci nebo zvláštní péči, musí je doprovázet opatrovník starší 18 let s platným tarifem.

Více informací o naší speciální asistenci a lékařských službách najdete zde.

Všeobecné podmínky

Aby s námi vaše dítě mohlo letět, budete muset coby zákonný rodič nebo opatrovník z bezpečnostních důvodů vyplnit a podepsat formulář Prohlášení o zproštění odpovědnosti. Tyto formuláře najdete v letištních kancelářích společnosti Emirates.

Rodič nebo opatrovník nezletilé osoby bez doprovodu musí zůstat na letišti až do okamžiku odletu. Rodič či opatrovník, který nezletilou osobu bez doprovodu vyzvedává na letišti, musí prokázat svou totožnost. Službu pro nezletilé osoby bez doprovodu nabízíme pouze na našich letech a nikoli na letech našich partnerských leteckých společností. Služby poskytované pro děti, které cestují samy, si prosím ověřte přímo u příslušné letecké společnosti.

Nezletilé osoby z Francie cestující mimo Francii

Nezletilé osoby s francouzským občanstvím, které cestují mimo území Francie bez rodičů nebo zákonných opatrovníků, musí mít s sebou kromě cestovního pasu také oficiální povolení k opuštění země. Oficiální povolení musí být předloženo spolu s kopií průkazu totožnosti rodiče nebo opatrovníka, který dokument podepsal.

Nezletilé osoby ze Španělska cestující mimo Španělsko

Nezletilé osoby ze Španělska mladší 18 let, které cestují mimo území Španělska bez doprovodu některého ze svých zákonných zástupců (rodičů nebo opatrovníků), musí mít kromě cestovního pasu také podepsané prohlášení o povolení k cestě mimo území státu. Formulář lze získat od španělské policie, civilní gardy, soudů, notářů, na radnicích nebo konzulátech.

Zahraniční nezletilé osoby ve Španělsku musí mít pro účely odletu z území státu cestovní pas své příslušné země nebo platný cestovní doklad.

Pokud jde o zahraniční nezletilé osoby s bydlištěm ve Španělsku nebo s bydlištěm v jiném státě EU, kontaktujte ohledně požadované dokumentace příslušné orgány.

Pokud máte zájem o další informace nebo máte jakékoli dotazy, obraťte se prosím na španělské úřady a informujte se o platné dokumentaci.

Nezletilé osoby bez doprovodu cestující do Kanady

Společnost Air Canada nepřijímá nezletilé osoby bez doprovodu, které přicestovaly s jinou leteckou společností. Pokud tedy vaše dítě s námi letí samo, můžete si zarezervovat naši Službu pro nezletilé osoby bez doprovodu až do Toronta. V Torontu si musí dítě vyzvednout rodič nebo opatrovník.

Pokud vaše dítě cestuje do Kanady samo nebo s dospělým, který je nemá oficiálně v péči, důrazně doporučujeme, abyste jim s sebou dali písemný dopis vyjadřující souhlas s cestou. Musí být podepsaný zákonným opatrovníkem nebo rodičem, který je má oficiálně v péči. Dopis by měl obsahovat tyto údaje:

  • souhlas s cestou,
  • potvrzení, že cílem cesty je Kanada, a délku pobytu dítěte,
  • adresu a telefonní číslo zákonného rodiče nebo opatrovníka.

Nezletilé osoby z Itálie cestující mimo Itálii bez dospělého

Pro děti z Itálie, které cestují samy mimo Itálii, existují speciální požadavky. Pokud je vaše dítě italským občanem ve věku do 13 let včetně, musí mít s sebou povolení (dichiarazione di affido) od místní policie (questura), pokud:

  • cestuje samo,
  • cestuje v doprovodu osoby, která není jeho zákonným opatrovníkem ani rodičem (dle údajů v cestovním pasu).

Žijete-li v zahraničí, můžete toto povolení získat od italské ambasády nebo konzulátu. Povolení „dichiarazione di affido“ nemůže vystavit letištní policie. Bez tohoto povolení nebude vaše dítě moci opustit Itálii. Toto omezení platí pouze pro italské státní příslušníky. Občané všech ostatních zemí mohou cestovat bez tohoto povolení.

Cestování s jinými leteckými společnostmi

Každá letecká společnost má svá vlastní omezení a pravidla pro cestování nezletilých osob bez doprovodu. Pokud váš itinerář zahrnuje cestu s jinou leteckou společností, měli byste si před rezervací ověřit pravidla pro cestování nezletilých osob bez doprovodu platná u této letecké společnosti. Pravidla mohou zahrnovat omezení přijetí nezletilých osob bez doprovodu při přestupu na let nebo z letu jiné letecké společnosti.

Více informací

Pro více informací prosím navštivte stránku věnovanou nezletilým osobám bez doprovodu nebo kontaktujte místní pobočku společnosti Emirates.