Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah
Mohu na letech Emirates přepravovat inteligentní zavazadla?

Inteligentní nebo inovativní zavazadla označují zavazadla, jež obsahují zabudované baterie, motory, napájecí zdroje nebo technologie GPS, GSM, Bluetooth, RFID nebo Wi-Fi. Pro přepravu inteligentních zavazadel s lithiovými bateriemi jako odbavených i příručních zavazadel jsou na všech našich letech stanovena určitá omezení.

Pro příruční zavazadla

Inteligentní zavazadla splňující běžné hmotnostní a velikostní limity pro příruční zavazadla pro vaši trasu jsou v kabině povolena, pokud je možné vyjmout baterii. Baterie může zůstat uložená v zavazadle, pokud je zavazadlo zcela odpojeno od napájení. Upozorňujeme, že zavazadlo nelze na palubě nabíjet.

Pro odbavená zavazadla

Inteligentní zavazadla je možné přepravovat jako odbavená zavazadla, pokud je z nich vyjmuta baterie a je přepravována v kabině letadla, a zavazadla splňují velikostní a hmotnostní limity pro odbavená zavazadla pro vaši trasu.

Vezměte prosím na vědomí, že přeprava inteligentních zavazadel se zabudovanými bateriemi, které nelze vyjmout, je zakázána, ať se jedná o příruční nebo odbavené zavazadlo.

Kompletní seznam zakázaných předmětů naleznete na naší stránce o Nebezpečném zboží.