Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah
Mohu ve svém zavazadle převážet střelné a jiné zbraně a munici?

Střelné a jiné zbraně a munici lze na letech společnosti Emirates přepravovat jako odbavené zavazadlo za následujících podmínek:

  • Musíte být držitelem originálního povolení k držení střelné zbraně, vydaného na vaše jméno, a všech původních dokumentů obsahujících příslušná potvrzení a případná povolení k vývozu a/nebo dovozu střelných a jiných zbraní a munice.
  • Přeprava jakéhokoli typu střelné či jiné zbraně a munice musí být společností Emirates schválena nejpozději tři dny před odletem. Pro zahájení schvalovacího procesu prosím vyplňte formulář o střelných zbraních (k dispozici pouze v anglickém jazyce), který najdete v našem Zákaznickém centru v sekci Kontaktujte nás. V případě státních svátků a víkendů ve vaší zemi a ve Spojených arabských emirátech si prosím na proces vyhraďte více času.
  • Ze střelné zbraně musí být vyjmuty veškeré náboje, a pokud je to možné, musí být zbraň rozebraná a zabalená v zavazadle nebo standardním obalu na zbraň.
  • Munice musí být uložena v pevné, zapečetěné krabici zabalené v zavazadle a obklopené jinými věcmi. Zavazadlo nesmí být opatřeno štítkem „Výbušnina“.
  • Maximální hrubá hmotnost munice převážená jedním zákazníkem je 5 kg. U zákazníků cestujících ve skupině musí každý člen skupiny munici převážet ve vlastním samostatném zavazadle, přičemž u žádného zavazadla nesmí být překročen limit 5 kg munice.
  • Ohňostroje a jakékoli jiné výrobky obsahující výbušniny, například vánoční prskavky, rachejtle, rakety nebo zábavní pyrotechnika, se na našich letech nesmí převážet jako příruční ani jako odbavená zavazadla.

Následující speciální podmínky se vztahují na zákazníky, kteří chtějí střelné zbraně převážet na letech do Dubaje nebo přes Dubaj:

  • Zákazníci, kteří chtějí přivézt do Spojených arabských emirátů střelné zbraně a munici, musí předem obdržet povolení od celního úřadu SAE a od ministerstva obrany SAE. Pro obdržení těchto povolení musí zákazníci kontaktovat tyto vládní úřady přímo.
  • Zákazníci s mezipřistáním a zákazníci s přestupem, kteří v Dubaji nastupují na navazující let, musí pro přepravu střelných zbraní a munice předem obdržet povolení od dubajské letištní policie a úřadu pro civilní letectví.