Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah
Zavazadlové limity pro sportovní vybavení

Veškeré sportovní vybavení včetně vybavení na golf, jízdních kol a lyžařského vybavení
Společnost Emirates přijme sportovní vybavení jako odbavené zavazadlo a v rámci vašich standardních zavazadlových limitů. Pokud máte v úmyslu vzít si s sebou jako odbavené zavazadlo jízdní kolo, kontaktujte nás prosím alespoň 24 hodin předem. Mohou se na něj vztahovat speciální pravidla balení.

Koncept hmotnosti zavazadel

Jednotlivé předměty s celkovými rozměry přesahujícími 300 cm nelze přepravovat jako odbavená zavazadla, ale musí být zaslány jako náklad. Neexistují žádné výjimky z tohoto pravidla.

Koncept počtu zavazadel 

Celkové rozměry (délka + šířka + výška) sportovního vybavení jako celku nesmí přesáhnout 300 cm (118 palců). Jednotlivé kusy sportovního vybavení s celkovými rozměry přesahujícími 300 cm (118 palců) nelze přepravovat jako odbavená zavazadla, ale musí být zaslány jako náklad.

Pokud by celková hmotnost nebo počet vašich zavazadel, včetně sportovního vybavení, překročily bezplatný zavazadlový limit, budou vám účtovány poplatky za nadlimitní zavazadla. Další informace najdete v sekci Zakoupit dodatečný zavazadlový limit.

Dýchací přístroj pro potápěče

Potápěčské vybavení obvykle zahrnuje neopren, ploutve, masky, šnorchly, vztlakové kompenzátory a další předměty. Pokud se chystáte cestovat i s kyslíkovými lahvemi, musí být tyto lahve prázdné. 

Sportovní zbraně a munice

Střelné zbraně určené ke sportovním účelům, jako jsou pistole a pušky, vzduchovky, safari pušky, lovecké pušky, atd., lze u společnosti Emirates přepravovat jako odbavené zavazadlo za následujících podmínek:

 • Ze střelné zbraně musí být vyjmuty veškeré náboje, a pokud je to možné, musí být zbraň rozebraná a zabalená v zavazadle nebo standardním obalu na zbraň.
 • Přeprava veškerých typů střelných zbraní, munice a výbušnin, včetně předmětů obsahujících výbušniny, musí být schválena společností Emirates nejméně tři dny před vaším letem. Pro zahájení schvalovacího procesu prosím vyplňte formulář o střelných zbraních (k dispozici pouze v anglickém jazyce), který najdete v našem Zákaznickém centru v sekci Kontaktujte nás. V případě státních svátků a víkendů ve vaší zemi a ve Spojených arabských emirátech si prosím na proces vyhraďte více času.
 • Munice musí být uložena v pevné, zapečetěné krabici zabalené v zavazadle a obklopené jinými věcmi. Zavazadlo nesmí být opatřeno štítkem „Výbušnina“.
 • Maximální hrubá hmotnost munice převážená jedním zákazníkem je 5 kg. U zákazníků cestujících ve skupině musí každý člen skupiny munici převážet ve vlastním samostatném zavazadle, přičemž u žádného zavazadla nesmí být překročen limit 5 kg munice.
 • Ohňostroje a jakékoli jiné výrobky obsahující výbušniny, například vánoční prskavky, rachejtle, rakety nebo zábavní pyrotechnika, se na našich letech nesmí převážet jako příruční ani jako odbavená zavazadla.

Následující speciální podmínky se vztahují na zákazníky, kteří chtějí střelné zbraně převážet na letech do Dubaje nebo přes Dubaj:

 • Zákazníci, kteří chtějí přivézt do Spojených arabských emirátů střelné zbraně a munici, musí předem obdržet povolení od celního úřadu SAE a od ministerstva obrany SAE. Pro obdržení těchto povolení musí zákazníci kontaktovat tyto vládní úřady přímo.
 • Zákazníci s mezipřistáním a zákazníci s přestupem, kteří v Dubaji nastupují na navazující let, musí pro přepravu střelných zbraní a munice předem obdržet povolení od dubajské letištní policie a úřadu pro civilní letectví.
Lyžařské vybavení

Lyžařské vybavení lze převážet v rámci běžných zavazadlových limitů. Nicméně v některých situacích se na převoz lyžařského vybavení mohou vztahovat dodatečné poplatky – pro více informací prosím kontaktujte svou místní pobočku společnosti Emirates.

Sada lyžařského vybavení může zahrnovat:

 • jeden pár lyží, jeden pár lyžařských hůlek a jeden pár lyžařských bot, nebo
 • jeden snowboard a jeden pár příslušných bot.

Sada vybavení na vodní lyžování může zahrnovat:

 • jeden pár standardních vodních lyží, nebo
 • jednu slalomovou vodní lyži.

Více informací o pravidlech pro lyžařské vybavení při cestě z nebo do destinací v Severní, Střední nebo Jižní Americe.

Jiné sportovní vybavení

Společnost Emirates přijme k přepravě prkna na windsurfing, výbavu na kitesurfing, kajaky, prkna na bodyboarding, tyče ke skoku o tyči nebo jiné sportovní vybavení jako odbavené zavazadlo a v rámci vašich standardních zavazadlových limitů, za předpokladu, že:

 • jakékoli plachty lze oddělit a složit,
 • vybavení je náležitě zabaleno v pevném skořepinovém obalu. V opačném případě bude vybavení přepravováno na vlastní odpovědnost majitele (tzv. „limited release“).

U surfových prken je třeba provést následující opatření:

 • vždy je nutné odmontovat ploutev; pokud to není možné, je nutné ji důkladně zabalit pomocí polystyrénové pěny,
 • přední i zadní špička musí být z důvodu ochrany zabaleny do bublinkové fólie nebo neoprenové pěny,
 • podél bočních hran musí být umístěn karton na ochranu proti nárazům,
 • prkno musí být zabaleno v řádně vycpaném vaku na prkno.

Pokud celková hmotnost nebo počet vašich zavazadel překročí běžný bezplatný limit, budou vám účtovány poplatky za nadlimitní zavazadla. Pro více informací o poplatcích pro nadlimitní zavazadla prosím kontaktujte svou místní pobočku společnosti Emirates. Pro informace o cestování s jiným sportovním vybavením, především se sportovními zbraněmi, prosím kontaktujte svou místní pobočku společnosti Emirates, neboť na toto vybavení se mohou vztahovat jiná pravidla.

Upozornění: Pokud váš itinerář zahrnuje lety provozované jinými leteckými společnostmi, mohou se na tyto lety vztahovat jiná pravidla týkající se zavazadlových limitů, než jaká jsou uvedena níže. Pro informace o konkrétních limitech na sportovní vybavení nás prosím kontaktujte, případně kontaktujte příslušnou leteckou společnost.