Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah

Služba Chauffeur-drive je k dispozici cestujícím v Emirates First Class a cestujícím v Business Class s rezervovaným tarifem Saver, Flex nebo Flex Plus ve vybraných městech v Africe, Asii, Austrálii, na Novém Zélandu, v Evropě, v Severní a Jižní Americe a na Blízkém východě. V Hongkongu je služba k dispozici pouze cestujícím ve First Class společnosti Emirates. Prohlédněte si příslušná omezení pro jednotlivá města.

Služba Chauffeur-drive je k dispozici pouze cestujícím ve First Class a Business Class s letenkami s potvrzenou rezervací ve First Class nebo Business Class na letech provozovaných společností Emirates. (V Hongkongu je služba k dispozici pouze cestujícím ve First Class společnosti Emirates.) Služba je k dispozici pouze v případě, že je pro rezervaci vystavena letenka, a není k dispozici pro cestující, kteří jsou na čekací listině na let společnosti Emirates, nebo cestující, kteří si vyzvedávají letenky při odletu.

Služba Chauffeur-drive není k dispozici cestujícím na letech s jinými leteckými společnostmi a/nebo v případech, kdy je společnost Emirates pouze marketingovým přepravcem. Toto se vztahuje na sdílené lety provozované partnerskými leteckými společnostmi programu Emirates Skywards (platí příslušná omezení).

S platností od 1. března 2019 nejsou nové rezervace služby Chauffeur-drive k dispozici ve spojení s bonusy Classic Rewards v rámci programu Skywards pro Business Class a First Class ani s přesuny z Economy Class do Business Class. Platí to i pro náhradní rezervace služby Chauffeur-drive pro jakýkoli let nově zarezervovaný po 1. březnu 2019. Rezervace služby Chauffeur-drive dokončené do 1. března 2019 ve spojení s lety po 1. březnu 2019 nebudou nijak ovlivněny.

Služba Chauffeur-drive není k dispozici cestujícím s bonusovými letenkami na lety společnosti Emirates zarezervovanými prostřednictvím partnerských leteckých společností programu Emirates Skywards.

Pro cestující na sdílených letech Qantas provozovaných společností Emirates (s číslem letu QF) mezi Asií a Austrálií/Novým Zélandem není naše služba Chauffeur-drive k dispozici. Pokud mají cestující na letech mezi Asií a Austrálií/Novým Zélandem zájem o službu Chauffeur-drive, musí si zarezervovat let provozovaný společností Emirates (s číslem letu EK).

Služba Chauffeur-drive není k dispozici pro držitele bezplatných letenek, ani v případě bezplatného přesunu z Economy Class do Business Class.

Služba Chauffeur-drive není k dispozici nezletilým osobám, které nejsou v autě doprovázeny rodiči nebo opatrovníkem.

Služba Chauffeur-drive může být poskytnuta v místech přerušení cesty, pokud cestující zaplatil tarif umožňující přerušení cesty (včetně příslušných daní). Služba není k dispozici ve městech, která jsou pro cestujícího pouze tranzitním místem (tj. má-li cestující na přestup z jednoho letu na další méně než 24 hodin).

Pokud jízda v rámci služby Chauffeur-drive přesáhne stanovené limity kilometrů v příslušném městě, musí cestující za kilometry navíc zaplatit dle platných místních sazeb. Platba se hradí přímo poskytovateli služby Chauffeur-drive. V některých případech to bude znamenat, že cestující bude předem kontaktován poskytovatelem služby Chauffeur-drive a platbu uhradí kreditní kartou. V ostatních případech je nutné poplatky za kilometry navíc uhradit přímo řidiči. Podrobné informace viz omezení vzdálenosti v rámci služby Chauffeur-drive.

Cestující z Abú Dhabí, kteří si nepřejí cestovat v noci, mohou službu Chauffeur-drive využít mezi Abú Dhabí a hotelem v Dubaji nebo hotelem v Dubaji a Mezinárodním letištěm v Dubaji.

Pokud cestující nezruší rezervaci služby Chauffeur-drive a řidič přistaví vozidlo ve stanoveném čase na stanovené místo zbytečně, nelze už na stejnou letenku službu Chauffeur-drive znovu rezervovat.

Službu Chauffeur-drive v mnoha případech nelze využít k překročení státní hranice země, kde se nachází letiště odletu / cílové letiště. Před rezervací služby Chauffeur-drive si toto prosím ověřte u své místní pobočky společnosti Emirates.

Službu Chauffeur-drive v mnoha případech nelze využít k přepravě mezi terminály letiště. Před rezervací služby Chauffeur-drive si toto prosím ověřte u své místní pobočky společnosti Emirates.

V případě jakýchkoli problémů se službou Chauffeur-drive prosím kontaktujte svou místní pobočku společnosti Emirates.

Služba Chauffeur-drive je poskytována třetí stranou. Společnost Emirates nenese odpovědnost za jakékoli transakce dohodnuté mezi cestujícími a poskytovatelem služby Chauffeur-drive, za jednání nebo opomenutí těchto dodavatelů ani za případné nedostatky v nabízených zařízeních a službách. Zejména pak společnost Emirates neodpovídá za ztrátu, úraz nebo smrt osob, k nimž došlo během využívání těchto zařízení a služeb, pokud taková ztráta, úraz nebo smrt osob není/nejsou výhradně způsobeny zanedbáním ze strany společnosti Emirates. Viz také naše všeobecné podmínky.

Některé itineráře se speciálním tarifem mohou podléhat omezením ohledně služby Chauffeur-drive. Toto si prosím ověřte při rezervaci letů.

Čas odjezdu v rámci služby Chauffeur-drive je nutné přesně dodržet, bez výjimek. Čas odjezdu je pevně stanoven. Řidič bude čekat maximálně 15 minut. Po uplynutí této doby oznámí cestujícímu, že již dále nemůže čekat a je uvolněn pro další úkol.

Odpovědností osoby, která službu Chauffeur-drive rezervuje, je ověřit, zda adresa uvedená při rezervaci služby spadá do bezplatné vzdálenosti nebo mimo ni, a předem se informovat v místní pobočce společnosti Emirates o ceně za překročení kilometrů. To zahrnuje jakoukoli službu Chauffeur-drive požadovanou na našich webových stránkách – naše webové stránky nebudou zadanou adresu ověřovat a nebudou schopny poskytnout informaci o tom, zda adresa v okamžiku rezervace spadá do bezplatné vzdálenosti nebo mimo ni.

Služba Chauffeur-drive není k dispozici ve městě, kde lze letenku společnosti Emirates využít i pro železniční nebo autobusovou dopravu.