Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah

Zdraví

Po příletu

Existuje několik jednoduchých preventivních opatření, která můžete po příletu přijmout, abyste měli jistotu, že na cestách zůstanete zdraví.

Bezpečná konzumace jídla a pití

I jídlo, které vypadá čerstvě, může obsahovat choroboplodné zárodky. Dodržujte tyto pokyny, abyste zůstali na cestách zdraví:

 • Před manipulací s jakýmkoli jídlem si umyjte ruce mýdlem a vodou.
 • Ujistěte se o čistotě použitého nádobí a příborů.
 • Konzumujte pokud možno jídla, která prošla důkladnou tepelnou úpravou.
 • Nejbezpečnější je konzumovat jídlo hned po jeho uvaření. Jídlo, které po uvaření po určitou dobu stálo, nebo jídlo z pouličních stánků bude spíše kontaminované.
 • Raději pijte nápoje z lahví nebo plechovek než například ovocné šťávy, které mohou zředěny vodou z kohoutku.
 • Nedávejte si do nápojů led, který je obvykle připraven z vody z kohoutku, která může být v některých destinacích kontaminovaná.
 • Saláty a ovoce omyté vodou z kohoutku mohou být rovněž kontaminované. Obecně je nejlepší jíst jídlo, které je důkladně uvařené nebo oloupané.

Poštípání hmyzem a pokousání zvířaty

Poštípání hmyzem a pokousání zvířaty může být bolestivé, způsobit alergické reakce nebo vést k infekci. Může dojít i ke kontaktu s přenašeči nemocí, jako je malárie či vzteklina. Poštípání hmyzem a pokousání zvířaty na cestách lze předcházet dodržováním několika jednoduchých pravidel:

 • Vybírejte si ubytovací zařízení vybavené okenními sítěmi.
 • Na obnaženou pokožku aplikujte repelent proti hmyzu.
 • Před spaním použijte ve svém pokoji prostředek k hubení hmyzu s okamžitým i déletrvajícím účinkem.
 • Vyvarujte se aktivit provozovaných venku za soumraku či za svítání.
 • V oblastech s výskytem štírů, hadů, pavouků atd. si vždy před nazutím zkontrolujte obuv.
 • Nehrajte si se zvířaty a nepřibližujte se k nim.

Problémy s časovým posunem

Při cestách do zemí vzdálených několik časových pásem může vést rozdíl mezi novým časem a „vnitřními hodinami“, určujícími denní rytmus našeho těla, k problémům s časovým posunem, označovaným též jako „jet lag“. Tělo se dokáže novému času přizpůsobit tempem, které odpovídá asi jednomu dni na každou přeletěnou časovou zónu. Většina lidí má méně problémů při cestování západním směrem (dochází k prodloužení dne) než při cestách na východ (spojených se zkrácením dne). Problémy s časovým posunem může zhoršovat nedostatečný spánek před vycestováním.


Mezi jejich nejběžnější projevy patří únava, bolesti hlavy, obtížné usínání a nechutenství. Neexistuje žádná léčba problémů s časovým posunem, ale jejich projevy lze omezit, pokud se vyvarujete kofeinových nápojů nejméně 4 hodiny před ulehnutím do postele, aby nedocházelo k přerušování spánku.


Aby se vaše vnitřní hodiny po přeletu několika časových zón lépe přizpůsobily nové denní době, zkuste první den po příletu odpočívat a dělejte to, co místní obyvatelé:

 • Pokud jste cestovali směrem na západ, projděte se v paprscích ranního slunce, protože sluneční světlo usnadní rychlejší přenastavení vašich vnitřních hodin.
 • Jezte ve změněných časech a po 16. hodině už nepijte nápoje s obsahem kofeinu.
 • Zkuste jít spát v novém čase a pokud jste už během dne velmi unavení, dopřejte si jen krátké zdřímnutí.
 • Jezte pravidelně lehká jídla. Také platí, že některá jídla lépe podporují spánek, například cukr a mléko, zatímco potraviny s vysokým obsahem bílkovin zlepšují pozornost.
 • Nejlépe je vyhnout se alkoholu, který sice může přivodit spánek, ale narušuje obvyklé spánkové cykly omezením fáze REM (rychlé pohyby očí).

Přístrojové potápění

Nadmořská výška kabiny je obvykle 6 000 až 8 000 stop, a to zvyšuje riziko nemoci z dekomprese v porovnání s nulovou nadmořskou výškou.

 • Při práci s dekompresními tabulkami dodržujte velkorysejší bezpečnostní rezervy.
 • Nepotápějte se, pokud se necítíte dobře.
 • Dodržte nejméně 12hodinový interval mezi poslední ponorem a odletem domů. Pokud během dne absolvujete více než jeden ponor, budete muset před letem zařadit ještě delší přestávku, abyste předešli projevům dekompresní (kesonové) nemoci.