Zavazadla

Neobvyklá zavazadla a speciální limity

U společnosti Emirates je naším cílem poskytnout každému cestujícímu bezkonkurenční pohodlí a komfort.

Při dosahování této úrovně služeb vycházíme z poznání, že ne všichni cestující jsou stejní a že mnozí mají individuální potřeby, které vyžadují dodatečnou pozornost. Jedním ze způsobů, jak se snažíme těmto pasažérům vyhovět, je povolení dodatečných zavazadlových limitů těm, jejichž okolnosti to vyžadují.

Obecně se množství odbavovaných zavazadel odvíjí od hmotnosti nebo počtu zavazadel. Pokud limity překročíte, musíte většinou zaplatit poplatek za nadlimitní zavazadla. Povolené zavazadlové limity se mohou lišit v závislosti na vaší destinaci, cestovní třídě a členské úrovni v programu Emirates Skywards. Můžete použít náš kalkulátor zavazadlových limitů a uvidíte přesně, kolik zavazadel si můžete nechat odbavit bez dodatečného poplatku.

V určitých případech však mohou být nadlimitní zavazadla odbavena bez dodatečných poplatků za překročení limitu. Další informace naleznete níže. Pokud si nejste jistí, pak nás před rezervováním letu kontaktujte.

Při cestách se společností Emirates do nebo ze Severní, Střední a Jižní Ameriky se na celou cestu, na kterou je vystavena letenka, uplatňuje koncept počtu zavazadel. Za nadlimitní zavazadla se platí poplatek při příjmu zavazadel k přepravě, a to za celou cestu až do vyznačené destinace. Pokud je součástí vašeho itineráře přerušení cesty, uplatní se koncept počtu zavazadel na poplatek za nadlimitní zavazadla od místa přerušení cesty do konečné destinace.

Cestující se zdravotním postižením

Cestující se zdravotním postižením mají nárok na dodatečné zavazadlové limity zdarma dle následujících kritérií:

  • Cestující, kteří cestují se svým invalidním vozíkem, si mohou nechat odbavit plně skládací invalidní vozík.
  • Cestující, kteří potřebují francouzské hole nebo berle, si mohou tyto předměty nechat odbavit.
  • Cestující odkázaní na přenosný dialyzační přístroj mají nárok na odbavení jednoho přístroje a veškerého s ním spojeného vybavení.
  • Zrakově a sluchově postižení cestující, kteří jsou odkázaní na pomoc asistenčních psů, mohou vzít tyto psy s sebou. Psi však musí být během letu umístěni v přenosné boudě v zavazadlovém prostoru a není jim dovoleno cestovat v kabině.
  • Cestující s poruchami spánku si mohou při dodržení předpisů IATA o nebezpečném zboží vzít s sebou jako odbavené zavazadlo jedno zařízení proti apnoe, CPAP nebo PAP. Informace ohledně použití těchto přístrojů během letu naleznete v našich informacích o zdraví a speciálních potřebách.

Pasažéři cestující s kojenci

Pasažéři cestující s kojenci (mladšími dvou let) na kterékoli trase, která nezahrnuje Severní, Střední ani Jižní Ameriku, si mohou pro kojence odbavit až 10 kilogramů

Pasažéři cestující s kojenci (mladšími dvou let) na kterékoli trase zahrnující Severní, Střední a Jižní Ameriku si mohou pro kojence odbavit jedno zavazadlo, a to bez ohledu na cestovní třídu. Tento zavazadlový limit bude uveden na letence pro kojence. Toto zavazadlo smí vážit nejvýše 23 kilogramů

Pokud je v kabině dost prostoru, můžete s sebou jako příruční zavazadlo vzít též jednu tašku k přenášení dítěte nebo jeden skládací dětský kočárek. Jinak si je můžete nechat bezplatně odbavit.

Podívejte se, jak je u společnosti Emirates cestování s kojenci bezpečnější, jednodušší a pohodlnější.

Sportovní vybavení

Na sportovní vybavení, které překračuje zavazadlové limity, se vztahují běžné poplatky za nadlimitní zavazadla. Některé předměty, například lyžařská výbava, mohou podléhat dalším poplatkům. Můžete použít náš kalkulátor zavazadlových limitů a přesně zjistíte, kolik zavazadel si můžete na svém letu odbavit bez poplatků, a spočítáte si poplatky za nadváhu.

Pokud máte v úmyslu vzít si s sebou jako odbavené zavazadlo jízdní kolo, kontaktujte nás prosím alespoň 24 hodin předem. Mohou se na něj vztahovat speciální pravidla balení.

Ohňostroje a jakékoli jiné výrobky obsahující výbušniny, například vánoční prskavky, rachejtle, rakety nebo zábavní pyrotechnika, se na našich letech nesmí převážet jako příruční ani jako odbavená zavazadla.

Více informací o přepravě potápěčského vybavení, golfových holí a sportovních a střelných zbraní a munice zjistíte v našich nejčastějších dotazech ohledně sportovního vybavení.

Domácí zvířata

S výjimkou přepravy sokolů mezi Dubají a některými destinacemi v Pákistánu nesmí domácí zvířata cestovat v kabině. V závislosti na okolnostech musí být domácí zvířata převážena buď jako náklad, nebo jako odbavená zavazadla v zavazadlovém prostoru. Poplatek za zvíře (zvířata) a přepravní box bude záviset na kombinované hmotnosti a velikosti zvířete plus přepravního boxu. Tyto poplatky se účtují za všech okolností, i v případech, kdy cestující nemá žádné jiné odbavené zavazadlo.

Vezměte prosím na vědomí následující omezení hmotnosti a velikosti týkající se zvířat cestujících jako odbavené zavazadlo:

Poplatky za zvířata jako nadlimitní zavazadla
Zvíře a přepravní box Cena
Když kombinovaná hmotnost zvířete a přepravního boxu nepřekročí 23 kilogramů a rozměry jsou do 150 centimetrů 500 USD
Když kombinovaná hmotnost zvířete a přepravního boxu činí 24-32 kilogramů a rozměry jsou mezi 150 centimetry a 300 centimetry 650 USD
Když kombinovaná hmotnost zvířete a přepravního boxu překročí 32 kilogramů a rozměry jsou mezi 150 centimetry a 300 centimetry 800 USD
Když rozměry přepravního boxu překročí 300 centimetrů Náklad

Kontaktujte prosím společnost Emirates v dostatečném předstihu před odletem a ověřte si všechny vyžadované procedury (povolení, testy, očkování atd.), které jsou pro přepravu vašeho zvířete nezbytné. Společnost Emirates bude moci závazně zařídit cestu vašeho zvířete až po završení nezbytných úkonů z vaší strany. Vezměte na vědomí, že tento proces může trvat dlouho, zvláště ve složitých případech. Jakmile bude završen, předložte prosím své písemné podklady společnosti Emirates nejméně týden před svým letem.

Hudební nástroje

Pro přepravu hudebních nástrojů nemůže společnost Emirates poskytovat dodatečné zavazadlové limity zdarma. S hudebními nástroji je nutno nakládat jako s normálními odbavenými nebo příručními zavazadly (podléhajícími omezením pro příruční zavazadla) nebo je přepravovat na zaplaceném sedadle v kabině pro cestující.

Pokud si svůj nástroj necháte odbavit a nástroj bude překračovat váš zavazadlový limit, budou se na něj vztahovat běžné poplatky za nadlimitní zavazadlo. Můžete použít náš kalkulátor zavazadlových limitů a přesně zjistíte, kolik zavazadel si můžete na svém letu odbavit bez poplatků, a spočítáte si poplatky za nadváhu.

Vezměte prosím na vědomí, že na přepravu hudebních nástrojů se mohou vztahovat určité podmínky a omezení. Pokud si chcete ověřit tyto podmínky nebo pokud máte jakékoli dotazy ohledně přepravy hudebních nástrojů, obraťte se prosím na nás.

Modely lodí

Při odletu z Mauricia se na přepravu modelů lodí vztahuje zvláštní poplatek. Modely nelze zahrnout do vašeho standardního zavazadlového limitu. 

Za prvních 10 kilogramů se platí poplatek ve výši 150 EUR a za dalších 10 kilogramů poplatek ve výši 50 EUR. 

Maximální hmotnost modelu lodi je 20 kilogramů.

Více informací

najdete níže...