Zavazadla

Neobvyklá zavazadla a speciální limity

U společnosti Emirates je naším cílem poskytnout každému cestujícímu bezkonkurenční pohodlí a komfort.

Při dosahování této úrovně služeb vycházíme z poznání, že ne všichni cestující jsou stejní a že mnozí mají individuální potřeby, které vyžadují dodatečnou pozornost. Jedním ze způsobů, jak se snažíme těmto pasažérům vyhovět, je povolení dodatečných zavazadlových limitů těm, jejichž okolnosti to vyžadují.

Obecně se množství odbavovaných zavazadel odvíjí od hmotnosti nebo počtu zavazadel. Pokud limity překročíte, musíte většinou zaplatit poplatek za nadlimitní zavazadla. Povolené zavazadlové limity se mohou lišit v závislosti na vaší destinaci, cestovní třídě a členské úrovni v programu Emirates Skywards. Chcete-li si ověřit bezplatný zavazadlový limit, podívejte se prosím na svou letenku nebo navštivte sekci Spravujte svou rezervaci.

V určitých případech však mohou být nadlimitní zavazadla odbavena bez dodatečných poplatků za překročení limitu. Další informace naleznete níže. Pokud si nejste jistí, pak nás před rezervováním letu kontaktujte.

Cestující se zdravotním postižením

Cestující se zdravotním postižením mají nárok na dodatečné zavazadlové limity zdarma dle následujících kritérií:

 • Cestující, kteří cestují se svým invalidním vozíkem, si mohou nechat odbavit plně skládací invalidní vozík.
 • Cestující, kteří potřebují francouzské hole nebo berle, si mohou tyto předměty nechat odbavit.
 • Cestující odkázaní na přenosný dialyzační přístroj mají nárok na odbavení jednoho přístroje a veškerého s ním spojeného vybavení.
 • Zrakově a sluchově postižení cestující, kteří jsou odkázaní na pomoc asistenčních psů, mohou vzít tyto psy s sebou. Psi však musí být během letu umístěni v přenosné boudě v zavazadlovém prostoru a není jim dovoleno cestovat v kabině.
 • Cestující s poruchami spánku si mohou při dodržení předpisů IATA o nebezpečném zboží vzít s sebou jako odbavené zavazadlo jedno zařízení proti apnoe, CPAP nebo PAP. Informace ohledně použití těchto přístrojů během letu naleznete v našich informacích o zdraví a speciálních potřebách.

Na palubě není povolena přeprava osobních motorizovaných dopravních prostředků

Z bezpečnostních důvodů nemůžeme k přepravě na našich letech přijmout osobní motorizované dopravní prostředky, jako jsou hoverboardy, mini segwaye a chytré balanční nebo samobalanční desky s kolečky. Nemůžeme je přepravovat jako odbavené zavazadlo ani jako příruční zavazadlo, neboť obsahují velké lithiové baterie. Toto nařízení platí i v případě, že přestupujete na naše lety z letů jiných leteckých společností, které tyto dopravní prostředky akceptují.

Pasažéři cestující s kojenci

Pasažéři cestující s kojenci (do dvou let věku) mají odlišné zavazadlové limity v závislosti na itineráři.

Všechny trasy s výjimkou cest z/do destinací na americkém kontinentu a lety s výchozím bodem v Africe:

 • Jedno příruční zavazadlo nepřesahující 22x15x8 palců (55x38x20 cm) o hmotnosti nejvýše 11 liber (5 kg)
 • Odbavené zavazadlo o hmotnosti do 10 kg (22 liber)

Všechny trasy z/do destinací na americkém kontinentu a lety s výchozím bodem v Africe:

 • Jedno příruční zavazadlo nepřesahující 22x15x8 palců (55x38x20 cm) o hmotnosti nejvýše 11 liber (5 kg)
 • Jeden kus odbaveného zavazadla o hmotnosti do 23 kg (50 liber) s celkovými rozměry (délka + šířka + výška) nepřesahujícími 115 cm (45 palců)

Zavazadlový limit bude uveden na letence pro kojence.

Můžete se také zeptat našich pracovníků u odbavení, zda je k dispozici prostor pro bezplatnou přepravu některého z těchto předmětů na palubě:

 • plně skládací kočárek,
 • taška k přenášení kojence,
 • kojenecká autosedačka.

Pokud byste chtěli přepravovat schválenou autosedačku, obraťte se na nás a objednejte si další sedadlo v letadle za příslušný dětský tarif.

Podívejte se, jak je u společnosti Emirates cestování s kojenci bezpečnější, jednodušší a pohodlnější.

Sportovní vybavení

Veškeré sportovní vybavení včetně vybavení na golf, jízdních kol a lyžařského vybavení

Společnost Emirates přijme k přepravě sportovní vybavení jako odbavené zavazadlo a v rámci vašich standardních zavazadlových limitů. Pokud máte v úmyslu vzít si s sebou jako odbavené zavazadlo jízdní kolo, kontaktujte nás prosím alespoň 24 hodin předem. Mohou se na něj vztahovat speciální pravidla balení.

Koncept hmotnosti zavazadel

Jednotlivé předměty s celkovými rozměry přesahujícími 300 cm nelze přepravovat jako odbavená zavazadla, ale musí být zaslány jako náklad. Neexistují žádné výjimky z tohoto pravidla.

Koncept počtu zavazadel

Celkové rozměry (délka + šířka + výška) portovního vybavení jako celku nesmí přesáhnout 300 cm (118 palců). Jednotlivé kusy sportovního vybavení s celkovými rozměry přesahujícími 300 cm (118 palců) nelze přepravovat jako odbavená zavazadla, ale musí být zaslány jako náklad.

Pokud by celková hmotnost nebo počet vašich zavazadel, včetně sportovního vybavení, překročily bezplatný zavazadlový limit, budou vám účtovány sazby za nadlimitní zavazadla. Další informace najdete v sekci Zakoupit dodatečný zavazadlový limit.

Dýchací přístroj pro potápěče

Potápěčské vybavení obvykle zahrnuje neopren, ploutve, masky, šnorchly, vztlakové kompenzátory a další předměty. Pokud se chystáte cestovat i s kyslíkovými lahvemi, musí být tyto lahve prázdné.

Sportovní zbraně a munice

Střelné zbraně určené ke sportovním účelům, jako jsou pistole a pušky, vzduchovky, safari pušky, lovecké pušky, atd., lze u společnosti Emirates přepravovat jako odbavené zavazadlo za následujících podmínek:

 • Střelné zbraně a munice musí být zabaleny v zavazadle, standardním obalu na zbraně nebo pevném, zapečetěném obalu bez označení „Výbušniny“ a odděleny od oblečení. Vezměte prosím na vědomí, že ze střelné zbraně musí být vyjmuty veškeré náboje, a pokud je to možné, musí být zbraň před zabalením rozložena.
 • Přeprava veškerých typů střelných zbraní, munice a výbušnin, včetně předmětů obsahujících výbušniny, musí být schválena společností Emirates nejméně tři dny před vaším letem. Pro zahájení schvalovacího procesu prosím vyplňte formulář o střelných zbraních (k dispozici pouze v anglickém jazyce), který najdete v našem Zákaznickém centru v sekci Kontaktujte nás. V případě státních svátků a víkendů ve vaší zemi a ve Spojených arabských emirátech si prosím na proces vyhraďte více času.
 • Maximální hrubá hmotnost munice převážená jedním zákazníkem je 5 kg. U zákazníků cestujících ve skupině musí každý člen skupiny munici převážet ve vlastním samostatném zavazadle, přičemž u žádného zavazadla nesmí být překročen limit 5 kg munice.
 • Ohňostroje a jakékoli jiné výrobky obsahující výbušniny, například vánoční prskavky, rachejtle, rakety nebo zábavní pyrotechnika, se na našich letech nesmí převážet jako příruční ani jako odbavená zavazadla.

Následující speciální podmínky se vztahují na zákazníky, kteří chtějí střelné zbraně převážet na letech do Dubaje nebo přes Dubaj:

 • Zákazníci, kteří chtějí přivézt do Spojených arabských emirátů střelné zbraně a munici, musí předem obdržet povolení od celního úřadu SAE a od ministerstva obrany SAE. Pro obdržení těchto povolení musí zákazníci kontaktovat tyto vládní úřady přímo.
 • Zákazníci s mezipřistáním a zákazníci s přestupem, kteří v Dubaji nastupují na navazující let, musí pro přepravu střelných zbraní a munice předem obdržet povolení od dubajské letištní policie a úřadu pro civilní letectví.

Lyžařské vybavení

Lyžařské vybavení lze převážet v rámci běžných zavazadlových limitů. Nicméně, v některých situacích se na převoz lyžařského vybavení mohou vztahovat dodatečné poplatky – pro více informací prosím kontaktujte svou místní pobočku společnosti Emirates.

Sada lyžařského vybavení může zahrnovat:

 • jeden pár lyží, jeden pár lyžařských hůlek a jeden pár lyžařských bot, nebo
 • jeden snowboard a jeden pár příslušných bot.

Sada vybavení na vodní lyžování může zahrnovat:

 • jeden pár standardních vodních lyží, nebo
 • jednu slalomovou vodní lyži.

Více informací o pravidlech pro lyžařské vybavení při cestě z nebo do destinací v Severní, Střední nebo Jižní Americe.

Jiné sportovní vybavení

Společnost Emirates přijme k přepravě prkna na windsurfing, výbavu na kitesurfing, kajaky, prkna na bodyboarding, tyče ke skoku o tyči nebo jiné sportovní vybavení jako odbavené zavazadlo a v rámci vašich standardních zavazadlových limitů, za předpokladu, že:

 • jakékoli plachty lze oddělit a složit,
 • vybavení je náležitě zabaleno v pevném skořepinovém obalu. V opačném případě bude vybavení přepravováno na vlastní odpovědnost majitele (tzv. „limited release“).

U surfových prken je třeba provést následující opatření:

 • vždy je nutné odmontovat ploutev; pokud to není možné, je nutné ji důkladně zabalit pomocí polystyrénové pěny,
 • přední i zadní špička musí být z důvodu ochrany zabaleny do bublinkové fólie nebo neoprenové pěny,
 • podél bočních hran musí být umístěn karton na ochranu proti nárazům,
 • prkno musí být zabaleno v řádně vycpaném vaku na prkno.

Pokud celková hmotnost nebo počet vašich zavazadel překročí běžný bezplatný limit, budou vám účtovány poplatky za nadlimitní zavazadla. Pro více informací o poplatcích pro nadlimitní zavazadla prosím kontaktujte svou místní pobočku společnosti Emirates. Pro informace o cestování s jiným sportovním vybavením, především se sportovními zbraněmi, prosím kontaktujte svou místní pobočku společnosti Emirates, neboť na toto vybavení se mohou vztahovat jiná pravidla.

Upozornění: Pokud váš itinerář zahrnuje lety provozované jinými leteckými společnostmi, mohou se na tyto lety vztahovat jiná pravidla týkající se zavazadlových limitů, než jaká jsou uvedena níže. Pro informace o konkrétních limitech na sportovní vybavení nás prosím kontaktujte, případně kontaktujte příslušnou leteckou společnost.

Domácí zvířata

S výjimkou přepravy sokolů mezi Dubají a některými destinacemi v Pákistánu nesmí domácí zvířata cestovat v kabině. V závislosti na okolnostech musí být domácí zvířata převážena buď jako náklad, nebo jako odbavená zavazadla v zavazadlovém prostoru. Poplatek za zvíře (zvířata) a přepravní box bude záviset na kombinované hmotnosti a velikosti zvířete plus přepravního boxu. Tyto poplatky se účtují za všech okolností, i v případech, kdy cestující nemá žádné jiné odbavené zavazadlo.

Vezměte prosím na vědomí následující omezení hmotnosti a velikosti týkající se zvířat cestujících jako odbavené zavazadlo:

Poplatky za zvířata jako nadlimitní zavazadla
Zvíře a přepravní boxCena
Když kombinovaná hmotnost zvířete a přepravního boxu nepřekročí 23 kilogramů a rozměry jsou do 59 palců (150centimetrů)500 USD
Když kombinovaná hmotnost zvířete a přepravního boxu činí 24-32 kilogramů a rozměry jsou mezi 59 palci (150 centimetry) a 118 palci (300 centimetry)650 USD
Když kombinovaná hmotnost zvířete a přepravního boxu překročí 32 kilogramů a rozměry jsou mezi 59 palci (150 centimetry) a 118 palci (300 centimetry)800 USD
Když rozměry přepravního boxu překročí 118 palců (300 centimetrů)Náklad

Kontaktujte prosím společnost Emirates v dostatečném předstihu před odletem a ověřte si všechny vyžadované procedury (povolení, testy, očkování atd.), které jsou pro přepravu vašeho zvířete nezbytné. Společnost Emirates bude moci závazně zařídit cestu vašeho zvířete až po završení nezbytných úkonů z vaší strany. Vezměte na vědomí, že tento proces může trvat dlouho, zvláště ve složitých případech. Jakmile bude završen, předložte prosím své písemné podklady společnosti Emirates nejméně týden před svým letem.

Hudební nástroje

Pro přepravu hudebních nástrojů nemůže společnost Emirates poskytovat dodatečné zavazadlové limity zdarma. S hudebními nástroji je nutno nakládat jako s normálními odbavenými nebo příručními zavazadly (podléhajícími omezením pro příruční zavazadla) nebo je přepravovat na zaplaceném sedadle v kabině pro cestující.

Pokud si svůj nástroj necháte odbavit a nástroj překročí dané limity, budou se na něj vztahovat běžné poplatky za nadlimitní zavazadlo.

Vezměte prosím na vědomí, že na přepravu hudebních nástrojů se mohou vztahovat určité podmínky a omezení. Pokud si chcete ověřit tyto podmínky nebo pokud máte jakékoli dotazy ohledně přepravy hudebních nástrojů, obraťte se prosím na nás.

Modely lodí

Při odletu z Mauricia se na přepravu modelů lodí vztahuje zvláštní poplatek. Modely nelze zahrnout do vašeho standardního zavazadlového limitu. 

Za prvních 10 kilogramů se platí poplatek ve výši 150 EUR a za dalších 10 kilogramů poplatek ve výši 50 EUR. 

Maximální hmotnost modelu lodi je 20 kilogramů.

Na palubě není povolena přeprava předmětů obsahujících výbušniny

Ohňostroje a jakékoli jiné předměty obsahující výbušniny, například vánoční prskavky, rachejtle, rakety nebo zábavní pyrotechnika, se na našich letech nesmí převážet jako příruční ani jako odbavená zavazadla.

Více informací

najdete níže...