Emirates Skywards

Výhody programu Emirates Skywards

Mohu změnit procentní podíl mil Skywards, kterými přispívám k účtu My Family?

Ano, procentní podíl přispívání můžete kdykoli změnit kliknutím na možnost Upravit přispívání. Procentní podíl mil Skywards, kterými přispíváte, můžete rovněž nastavit na nulu a všechny míle Skywards se budou připisovat na váš individuální účet Emirates Skywards.