Správa vaší cesty

Informace o stavu letu

Proč jsem neobdržel/a e-mail nebo SMS zprávu?

 Pokud jste se přihlásili k odběru upozornění, ale žádná jste neobdrželi, může tomu tak být z jednoho z následujících důvodů:

  • U letů, u kterých jste si odběr upozornění registrovali, nedošlo k žádnému zpoždění a/nebo jste nezvolili dodatečná upozornění týkající se samotného příletu nebo odletu.

  • Zadali jste nesprávné kontaktní údaje.

  • Vaše mobilní zařízení není nastaveno pro příjem SMS zpráv.

  • Mobilní síť, ke které jste připojeni, neumožnila doručení SMS zprávy.

  • Své mobilní telefonní číslo/e-mailovou adresu jste zadali méně než 23 hodin před odletem.

V závislosti na vašem poskytovateli mobilních služeb a vašem mobilním zařízení nemůže společnost Emirates doručení SMS zpráv garantovat. Může dojít k selhání, zpoždění nebo dvojímu doručení.