Emirates Skywards

Emirates Skywards a utrácení mil

Musím počítat s příplatkem, přesunu-li svou rezervaci do vyšší cestovní třídy výměnou za letecké míle?

Některé země uplatňují na cesty vyšší třídou dodatečné daně nebo poplatky. O případných dalších poplatcích budete informováni až v momentě, kdy budete přesun do vyšší třídy provádět.

Pokud přechod do vyšší třídy vyřizujete online, je nutné dodatečné daně a poplatky uhradit prostřednictvím platební karty v průběhu vyřizování přechodu. Pokud platební kartu nemáte, obraťte se prosím na kontaktní centrum společnosti Emirates a domluvte se na platbě v místní kanceláři nebo pokladně společnosti Emirates.