Emirates Skywards

Výhody programu Emirates Skywards

Přejdu-li do vyšší cestovní třídy, dostanu jídlo určené pro třídu původně zakoupenou, nebo pro vyšší třídu, na kterou jsem přešel(-la)?

Pokud přechod do vyšší třídy potvrdíte nejpozději 48 hodin před cestou, budete si jídlo moci vybrat z menu v příslušné vyšší cestovní třídě. Pokud třídu změníte na vyšší později než 48 hodin před letem nebo využijete služby okamžitého přechodu do vyšší třídy u vstupní odbavovací přepážky nebo na palubě letadla, vynasnažíme se, abychom vám mohli podat jídlo z menu určeného pro příslušnou vyšší cestovní třídu. Pokud jídlo k dispozici nebude, budeme podávat to, které je na menu původně rezervované třídy. To však neplatí u zvláštních jídel. Pokud jste si například předem objednali vegetariánský nebo bezlepkový pokrm, bude podáván ten, který je na menu původně rezervované třídy.