Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah
Upozorňujeme, že informace na této stránce jsou publikovány nejprve v angličtině a aktualizace ve vašem preferovaném jazyce mohou být zveřejněny se zpožděním. Aktuální informace v reálném čase najdete na této stránce v anglické verzi.

Držitelé pobytových víz, kteří odlétají z Dubaje

Cestující budou muset absolvovat testy PCR na COVID-19, pouze pokud je vyžaduje země, do které cestují.

 • Pokud cestujete z Dubaje a budete se opět vracet, vztahuje se výše uvedený postup na váš návrat.
 • Obyvatelé Dubaje nepotřebují k opuštění Dubaje souhlas dubajské vlády.
 • Ověřte si požadavky země, do které cestujete. Cestovní předpisy se často mění. Možná si budete muset před odletem nechat udělat test PCR na COVID-19 nebo jiný konkrétní typ testu na COVID-19 požadovaný ve vaší destinaci.
 • Toto je seznam autorizovaných laboratoří v Dubaji, ve kterých si můžete před cestou do vaší destinace nechat udělat test na COVID-19.
Rychlé testy na COVID-19 na Mezinárodním letišti v Dubaji pro lety do Číny

Všichni cestující, kteří letí do Číny (s výjimkou dětí do 1 roku), musí mít před cestou potvrzení o negativním výsledku rychlého testu na COVID-19. U odbavovací přepážky se musíte nahlásit 5 hodin před odletem a test musíte absolvovat na Mezinárodním letišti v Dubaji v oblasti odletů Terminálu 3 společnosti Emirates, vedle kavárny Costa. Další informace najdete v požadavcích na cestování platných pro Čínu.

Speciální ceny testů PCR na COVID-19 pro cestující se společností Emirates

Společnost Emirates rozšířila svá partnerství v oblasti zdravotní péče tak, aby všem cestujícím nabídla exkluzivní ceny za testy PCR na COVID-19 v domácnostech nebo kancelářích a následujících střediscích:

 • Zdravotní středisko Al Tadawi
  • Nachází se v budově Al Masood, Airport Road, oblast Port Saeed, Deira.
  • Cena testu je 130 AED na osobu. Testování v domácnostech nebo kancelářích v Dubaji stojí 240 AED na osobu. Výsledky testu budou k dispozici do 24 hodin.
 • Zdravotní střediska Prime
  • Dubaj:
   • Al Qusais Branch, Damascus Street
   • Premier Diagnostic and Medical Center, Salah Al Din Street 
   • Prime Corp Medical Center, Salah Al Din Street, Deira
   • Sheikh Zayed Branch, Sheikh Zayed Street, v blízkosti Noor Islamic Bank
   • Prime Specialist Medical Center Sharjah Branch, King Faisal St, Al Majaz
   • Ajman Branch, Grand Mall, Sheikh Khalifa St
  • Cena testu je 150 AED na osobu. K dispozici je také testování v domácnostech nebo kancelářích v Dubaji pro minimálně dva cestující za 240 AED na osobu. Výsledky testu budou k dispozici do 24 hodin.

Držitelé pobytových víz, kteří cestují do Dubaje

Než se vydáte na cestu

Všichni obyvatelé SAE mohou nyní cestovat do Dubaje bez souhlasu Generálního ředitelství pro záležitosti trvalého pobytu a cizinecké záležitosti (GDRFA) nebo Imigračního a kontrolního úřadu (ICA), kromě případů, kdy cestují z následujících zemí:

 • Bangladéš
 • Indie
 • Nigérie
 • Pákistán
 • Srí Lanka
 • Jihoafrická republika
 • Súdán
 • Uganda
 • Vietnam
 • Zambie

Požadavky platné pro cestující z těchto zemí a Etiopie:

 • Držitelé pobytových víz pro SAE potřebují pro vstup do Spojených arabských emirátů souhlas GDRFA nebo ICA. Neplatí to pro cestující, kteří mají jiná víza, například nově vydaná pobytová víza nebo zaměstnanecká víza, víza pro krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt, 10letá zlatá víza SAE, investorská nebo partnerská víza, návštěvní víza nebo víza při příletu. Neplatí to pro držitele pobytových víz, kteří cestují z Etiopie.
 • Cestující, kteří přilétají z výše uvedených zemí, musí předložit potvrzení o negativním výsledku testu PCR na COVID-19 provedeného během 48 hodin před odletem ve schváleném zdravotnickém zařízení. Test musí být opatřen QR kódem a platnost se počítá od okamžiku odebrání vzorku.
 • Cestující musí také předložit potvrzení o rychlém testu PCR provedeném na letišti odletu během šesti hodin před odletem. Potvrzení musí obsahovat QR kód.

Cestující, kteří letí z jiných zemí, musí mít potvrzení o negativním výsledku testu RT-PCR na COVID-19 provedeného maximálně 72 hodin před odletem.

Pro cestující, kteří letí do Dubaje coby své cílové destinace z Nigérie, není cesta v současné době možná, protože na letišti není k dispozici žádné zařízení pro provedení rychlých testů PCR.

Výjimky z testů PCR na COVID-19:

 • všichni občané SAE, kteří se vracejí do Dubaje z jakékoli země, jsou osvobozeni od požadavků na test PCR na COVID-19 před odletem, musí však test PCR absolvovat po příletu; 
 • cizinci doprovázející svého nejbližšího příbuzného, který je občanem SAE, a pracovníci v domácnosti doprovázející svého zaměstnavatele, který je občanem SAE, jsou rovněž osvobozeni od požadavků na test PCR na COVID-19 před odletem, musí však test PCR absolvovat po příletu;
 • děti do 12 let a cestující se středně těžkým až těžkým zdravotním postižením.

Požadavky pro všechny cestující, kteří přilétají do Dubaje

Všichni cestující, kteří přilétají do Dubaje z jakéhokoli výchozího místa (včetně zemí Rady pro spolupráci v Zálivu, GCC), musí mít potvrzení o negativním výsledku testu RT-PCR na COVID-19 provedeného maximálně 72 hodin před odletem. Tento požadavek se nevztahuje na cesty z Bangladéše, Etiopie, Indie, Jihoafrické republiky, Nigérie, Pákistánu, Srí Lanky, Ugandy, Vietnamu a Zambie (pro ty platí speciální požadavky, které jsou uvedeny výše).

Potvrzení musí prokazovat provedení testu polymerázové řetězové reakce s reverzní transkripcí (RT-PCR). Potvrzení o jiných testech, včetně testů na přítomnost protilátek, testů NHS na COVID, rychlých PCR testů a testů provedených pomocí sad pro domácí testování, nebudou v Dubaji akceptována. K odbavení si cestující musí přinést oficiální tištěné nebo digitální potvrzení v angličtině nebo arabštině – SMS potvrzení nebudou akceptována. Potvrzení o testech PCR v jiných jazycích jsou přijatelná, pokud je lze ověřit v místě zahájení cesty.

Potvrzení o testu RT-PCR na COVID-19 musí být vystavena autorizovaným zařízením v zemi odletu cestujícího. Potvrzení, která již byla předložena pro účely cesty do jiné destinace, nelze použít pro opětovný vstup do země, i když jsou stále platná.

Pro cestující, kteří přilétají z následujících zemí, platí povinnost, aby potvrzení o testu RT-PCR na COVID-19 obsahovalo pro účely ověření QR kód spojený s původním potvrzením. QR kód je třeba předložit jednak při odbavení, a jednak zástupcům dubajského zdravotního úřadu (DHA) po příletu na dubajská letiště: Indonésie, Súdán, Libanon, Egypt a Etiopie.

Indičtí občané s běžným cestovním pasem, kteří letí přes Dubaj do nebo z Indie, mohou získat vízum při příletu do Dubaje na maximální pobyt 14 dnů za předpokladu, že:

 • mají návštěvnické vízum nebo zelenou kartu vydanou Spojenými státy nebo
 • vízum k pobytu vydané Velkou Británií nebo Evropskou unií;

Vízum vydané Spojenými státy, Velkou Británií nebo Evropskou unií musí být platné minimálně šest měsíců

Test po příletu

Cestující, kteří přilétají do Dubaje z následujících zemí, budou muset po příletu na Mezinárodní letiště v Dubaji absolvovat další test PCR na COVID-19:

Angola, Argentina, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Filipíny, Ghana, Gruzie, Guinea, Chile, Indie, Irák, Írán, Jihoafrická republika, Jižní Súdán, Kambodža, Keňa, Kyrgyzstán, Libanon, Libérie, Maroko, Myanmar, Namibie, Nepál, Nigérie, Pákistán, Pobřeží slonoviny, Rusko, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Slovensko, Somálijsko (Somaliland), Somálsko, Srí Lanka, Súdán, Sýrie, Tádžikistán, Tanzanie, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Uganda, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam, Zambie, Zimbabwe.

Výjimky:

 • Občané SAE jsou od testu PCR na COVID-19 před odletem do Dubaje osvobozeni. Musí absolvovat test po příletu do Dubaje bez ohledu na to, zda mají platné potvrzení o negativním výsledku testu RT-PCR na COVID-19 z výchozího místa.
  Tento požadavek platí také pro:
  • Cestující doprovázející nejbližšího příbuzného občana Spojených arabských emirátů nebo pracovníky v domácnosti
  • Pracovníky v domácnosti doprovázející na cestách občana Spojených arabských emirátů jakožto sponzora.
 • Požadavek na absolvování testu RT-PCR na COVID-19 se nevztahuje na děti mladší 12 let a cestující se středně těžkým nebo těžkým postižením.
  • Středně těžké nebo těžké postižení zahrnuje neurologické poruchy a duševní nebo vývojová postižení. Například: akutní poranění míchy, Alzheimerova choroba, amyotrofická laterální skleróza (ALS), ataxie, poruchy autistického spektra, Bellova obrna, mozkové nádory, mozkové aneurysma, dětská mozková obrna, Downův syndrom, epilepsie a záchvaty.
  • Všichni ostatní cestující, včetně osob s postižením zraku, sluchu nebo s tělesným postižením, musí mít potvrzení o negativním výsledku testu RT-PCR na COVID-19 dle stanovených požadavků.
 • Ve vaší výchozí zemi a cílové destinaci mohou platit výjimky z absolvování testu. Před cestou si přečtěte příslušné požadavky.

Laboratoře provádějící testy na COVID-19:

 • Vláda SAE stanovila konkrétní laboratoře. Test RT-PCR na COVID-19 si můžete nechat udělat v některé z doporučených laboratoří uvedených v seznamu nebo v jakékoli důvěryhodné certifikované laboratoři ve vaší výchozí zemi.
 • Pokud letíte z Indie, Pákistánu, Nigérie nebo Bangladéše, musíte pro účely přijetí k letu získat potvrzení od některé z laboratoří uvedených v dokumentu určených laboratoří.

Po příletu

 • Je možné, že po příletu budete muset podstoupit další test PCR na COVID-19. Jestliže budete testováni na letišti, musíte zůstat ve svém místě pobytu, dokud nebudete mít k dispozici výsledek testu.
 • Pokud bude výsledek testu pozitivní, budete muset jít do karantény a dodržovat pokyny Dubajského zdravotního úřadu.
 • Musíte si také stáhnout aplikaci COVID19 – DXB Smart App iOS-Android

Pravidla pro cestování z Francie, Německa, Španělska, Švýcarska

S účinností od 31. října 2021 až do odvolání budou všichni cestující, kteří letí z Francie, Německa, Španělska nebo Švýcarska do Dubaje, přijati na let, pokud splní následující podmínky:

 • předloží potvrzení o negativním výsledku testu RT-PCR na COVID-19 provedeného maximálně 72 hodin před odletem

nebo

 • předloží očkovací certifikát dokládající očkování provedené ve Francii, Německu, Španělsku, Švýcarsku nebo Spojených arabských emirátech.

Očkovací certifikát(y) musí uvádět, že cestující dostal požadované dávky vakcíny schválené Světovou zdravotnickou organizací a akceptované Francií, Německem, Španělskem, Švýcarskem nebo Spojenými arabskými emiráty.

Pravidla pro cestování z Velké Británie

Všichni cestující, kteří letí do Dubaje z Velké Británie, musí mít potvrzení o negativním výsledku testu PCR na COVID-19 provedeného maximálně 72 hodin před odletem. Potvrzení musí prokazovat provedení testu polymerázové řetězové reakce s reverzní transkripcí (RT-PCR). Upozorňujeme, že potvrzení o testech NHS na COVID nejsou pro cesty z Velké Británie přijímána.

Seznam výjimek najdete v sekci „Výjimky z testování“.

Držitelé pobytových víz, kteří cestují přes Dubaj

Všichni tranzitní cestující musí splnit všechny požadavky své cílové destinace.
 
Tranzitní cestující z následujících zemí musí předložit potvrzení o negativním výsledku testu PCR na COVID-19 provedeného maximálně 72 hodin před odletem: 
 • Bangladéš, Indie, Jihoafrická republika, Nigérie, Pákistán, Srí Lanka, Uganda, Vietnam, Zambie
Tranzitní cestující z těchto zemí, kteří mají rezervaci Dubai Connect a/nebo jejichž doba přestupu je delší než 10 hodin, musí předložit potvrzení o negativním výsledku testu PCR na COVID‑19 provedeného během 48 hodin od odebrání vzorku ve schváleném zdravotnickém zařízení. Test musí být opatřen QR kódem. Cestující musí také předložit potvrzení o rychlém testu PCR provedeném na letišti odletu během šesti hodin před odletem. Potvrzení musí obsahovat QR kód.
 
Tranzitní cestující z Etiopie musí předložit potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 provedeného maximálně 72 hodin před odletem.
 
Všichni ostatní tranzitní cestující nemusí toto osvědčení předkládat, pokud jej nevyžaduje jejich cílová destinace.

Cesty z Dubaje do Abú Dhabí

Od 19. září 2021 platí, že plně očkovaní občané a obyvatelé SAE a turisté (dle údajů v aplikaci Al Hosn) již nebudou muset před vstupem do Abú Dhabí absolvovat na hranicích test na COVID-19. Abyste byli považováni za plně očkované, musíte nejméně 28 dnů před odletem obdržet dvě dávky téže vakcíny.

Upozorňujeme, že ačkoli lidé vstupující do Abú Dhabí z Dubaje již nemusí předkládat výsledky testů, budou přesto muset mít pro vstup na řadu veřejných míst v aplikaci Al Hosn „zelený status“. Lidé, kteří jsou plně očkovaní proti koronaviru, budou mít zelený status, pokud si jednou za 30 dnů nechají udělat test PCR na COVID-19. Lidé, kteří očkovaní nejsou, se musí pro udržení zeleného statusu nechat testovat každé tři dny.

Další informace jsou k dispozici zde.

Než se vydáte do Abú Dhabí, zjistěte, kde se můžete v Dubaji nechat otestovat.

Vyhledejte a rezervujte si naše aktuální lety
Podívejte se na naše aktuální destinace a nabízené služby. A cestujte s klidem na duši – získejte k zakoupenému letu cestovní pojištění více rizik.