Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah

Bezplatný přístup do salónků

Bezplatný přístup do salónků je umožněn členům Emirates Skywards na úrovni Platinum, Gold a Silver, kteří cestují jakoukoli cestovní třídou na letech společnosti Emirates. Členové na úrovni Platinum nebo Gold mohou využít bezplatného přístupu do salónků společnosti Emirates v celé síti Emirates, a to pro sebe a příslušné/ho hosta/y, který/ří cestuje/í na stejném letu společnosti Emirates. Člen na úrovni Silver může využít bezplatného přístupu do salónku Emirates Business Class na Mezinárodním letišti v Dubaji pouze pro sebe.

Bezplatný přístup do salónků je k dispozici rovněž pro členy programu Emirates Skywards na úrovni Platinum a Gold, kteří cestují na letech společnosti flydubai. V případě letů společnosti flydubai s odletem z Terminálu 3 Mezinárodního letiště v Dubaji mohou členové na úrovni Platinum a Gold využít přístupu do salónků společnosti Emirates, a to i se spolucestujícím(i), který(ří) splňuje(í) příslušné podmínky a cestuje(í) na témže letu společnosti flydubai. V případě letů společnosti flydubai s odletem z Terminálu 2 Mezinárodního letiště v Dubaji mohou členové na úrovni Platinum a Gold využít přístupu do salónku Business Class společnosti flydubai, a to pouze sami pro sebe. Ve zbytku sítě společnosti flydubai mohou členové programu Emirates Skywards na úrovni Platinum a Gold využít pro sebe přístupu do salónků partnerů společnosti flydubai.

Placený přístup do salónků v Dubaji na letech společnosti Emirates

Na Mezinárodním letišti v Dubaji mohou členové programu Emirates Skywards na úrovni Platinum, Gold a Silver získat za poplatek další přístup do salónků nad rámec bezplatných výhod, které jim vyplývají z jejich členské úrovně. Členové programu na úrovni Blue, kteří by jinak neměli nárok na bezplatný přístup do salónků, si mohou přístup do salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji zakoupit. Proto tedy, na základě nároku vyplývajícího z aktuální členské úrovně,

členové na úrovni Platinum, Gold a Silver mohou zaplatit přístup dalším spolucestujícím,

členové na úrovni Blue mohou zaplatit přístup do salónku pro sebe a své spolucestující,

členové na úrovni Gold a Silver si mohou svůj bezplatný přístup do salónku Business Class za poplatek přesunout do salónku First Class.

Tento přístup do salónků společnosti Emirates na Mezinárodním letišti v Dubaji je k dispozici za poplatky specifikované níže, které platí pouze pro členy samotné a rovněž jejich spolucestující, které chtějí členové přizvat, a to za předpokladu, že příslušný host pokračuje v cestě na stejném letu společnosti Emirates. Tato výhoda placeného přístupu do salónku se vztahuje pouze na salónky společnosti Emirates na Mezinárodním letišti v Dubaji a pouze v případech, kdy navazující let provozuje společnost Emirates. Poplatky za využití tohoto přístupu jsou stanoveny pro jednu dospělou osobu za čtyři hodiny pobytu v salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji takto:

 • Salónky First Class = 200 USD / 720 AED
 • Salónky Business Class = 100 USD / 360 AED
 • Salónek společnosti Emirates = 100 USD / 360 AED
 • Přesun ze salónku Business Class do salónku First Class = 100 USD / 360 AED

Placený přístup do salónků na příslušných letištích na letech společnosti Emirates

Na níže uvedených příslušných letištích* (s výjimkou Mezinárodního letiště v Dubaji) mohou členové programu Emirates Skywards na úrovni Platinum a Gold za poplatek přizvat do salónků také další hosty nad počet hostů, které mohou přizvat bezplatně. Na níže uvedených příslušných letištích* (s výjimkou Mezinárodního letiště v Dubaji) si mohou členové programu na úrovni Silver a Blue, kteří by jinak neměli nárok na bezplatný přístup do salónků, přístup do salónku pro sebe zakoupit.

 • Auckland
 • Bangkok
 • Birmingham
 • Boston
 • Brisbane
 • Kapské Město
 • Dillí
 • Düsseldorf
 • Frankfurt
 • Glasgow
 • Hamburk
 • Johannesburg
 • Kuala Lumpur
 • Londýn Gatwick
 • Londýn Heathrow
 • Los Angeles
 • Manchester
 • Melbourne
 • Milán
 • Mnichov
 • New York, letiště Johna F. Kennedyho
 • Paříž, letiště Charlese de Gaulla
 • Perth
 • San Francisco
 • Sydney
 • Tokio Narita
 • Curych

Placený přístup do salónků na výše zmíněných příslušných letištích* je k dispozici za poplatky specifikované níže, které platí pouze pro další spolucestující členů programu Emirates Skywards na úrovni Platinum a Gold, které chtějí členové přizvat, a to za předpokladu, že příslušný host pokračuje v cestě na stejném příslušném letu společnosti Emirates. V případě členů programu Skywards na úrovni Silver a Blue platí pouze pro členy samotné. Poplatky za přístup do salónků společnosti Emirates na výše zmíněných příslušných letištích* činí 100 USD. Poplatek je třeba uhradit v odpovídající částce v místní měně (pravidlo neplatí pro Mezinárodní letiště v Dubaji).

Společnost Emirates si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení poplatky za přístup do salónků změnit. Poplatky se vztahují pouze na jednorázový přístup pro jednu dospělou osobu na nejvýše čtyři hodiny pobytu v salónku a platí pouze pro členy a jejich spolucestující, které chtějí členové přizvat. Členové (včetně spolucestujících), kteří z jakéhokoli důvodu překročí 4hodinový pobyt v salónku (mimo jiné včetně přerušení a zpoždění letu), uhradí za každý 4hodinový segment další poplatek za přístup do salónku v sazbách uvedených výše v bodě 2 (v případě přístupu do salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji) a 3 (v případě přístupu do salónků na ostatních příslušných letištích*).

Přístup do salónku pro děti do 12 let bude účtován v částce odpovídající polovině sazby pro dospělého stanovené výše v bodě 2 (v případě přístupu do salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji) a 3 (v případě přístupu do salónků na ostatních příslušných letištích*). Kojenci ve věku do 2 let mají přístup do salónku zdarma. Členové, kteří se rozhodnou zaplatit za přístup do salónku, budou muset uhradit platbu personálu salónku za celou dobu pobytu do doby odletu ještě před vstupem. Platby mohou být provedeny pouze prostřednictvím kreditní/debetní karty (platby v hotovosti nebo v mílích nebudou akceptovány). Jakmile využijete přístupu do salónku, nejsou refundace povoleny, bez ohledu na dobu trvání pobytu. Využívání salónku podléhá platným všeobecným podmínkám, které příležitostně stanoví společnost Emirates.

Poplatek za přístup do salónku stanovený výše v bodě 2 (v případě přístupu do salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji) a 3 (v případě přístupu do salónků na ostatních příslušných letištích*) je uveden bez platných daní. V případě, že s ohledem na poplatek za přístup do salónku vstoupí v platnost jakákoli daň, společnost Emirates si vyhrazuje právo zvýšit dle svého uvážení poplatek za vstup do salónku v rozsahu takové daně.

Příslušné lety společnosti Emirates zahrnují lety prodávané a nabízené společností Emirates a rovněž sdílené lety společnosti Emirates, provozované společností Qantas. Členové cestující na sdíleném letu společnosti Emirates provozovaném jinou leteckou společností nemají nárok na přístup do salónku společnosti Emirates.

Společnost Emirates si vyhrazuje právo příležitostně odvolat/omezit dostupnost přístupu do salónku. Přístup do salónku podléhá omezením z kapacitních důvodů. Členové cestující na sdíleném letu společnosti Emirates provozovaném jinou leteckou společností nemají nárok na přístup do salónků společnosti Emirates. Výjimku tvoří členové cestující na sdíleném letu provozovaném společností Qantas. V některých zemích musí nezletilé osoby (mladší 18 nebo 21 let) do salónku doprovodit dospělá osoba. Více informací týkajících se přístupu do salónků.

Přístup do salónků pro nečleny programu Emirates Skywards

Nečlenové programu Skywards, kteří cestují v Economy Class, mohou nyní na Mezinárodním letišti v Dubaji získat za poplatek přístup do salónků společnosti Emirates, pokud cestují na letu společnosti Emirates.

Poplatky jsou stanoveny pro jednu dospělou osobu za čtyři hodiny pobytu v salónku na Mezinárodním letišti v Dubaji takto:

 • Salónky First Class = 250 USD / 900 AED
 • Salónky Business Class = 130 USD / 468 AED
 • Salónek společnosti Emirates = 130 USD / 468 AED

Společnost Emirates si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení poplatky za přístup do salónků změnit. Poplatky platí pouze pro jednorázový přístup pro jednu dospělou osobu na nejvýše čtyři hodiny pobytu v salónku. Zákazníci, kteří z jakéhokoli důvodu překročí 4hodinový pobyt v salónku (mimo jiné včetně přerušení a zpoždění letu), uhradí za každý 4hodinový segment další poplatek za přístup do salónku v sazbách uvedených v bodě 2 výše.

Přístup do salónku pro děti do 12 let bude účtován v částce odpovídající polovině sazby pro dospělého. Kojenci do 2 let mají přístup do salónku zdarma. Zákazníci, kteří se rozhodnou zaplatit za přístup do salónku, budou muset uhradit platbu personálu salónku za celou dobu pobytu do doby odletu ještě před vstupem. Platby mohou být provedeny pouze prostřednictvím kreditní/debetní karty (platby v hotovosti nebo v mílích nebudou akceptovány). Jakmile využijete přístupu do salónku, nejsou refundace povoleny, bez ohledu na dobu trvání pobytu. Využívání salónku podléhá platným všeobecným podmínkám, které příležitostně stanoví společnost Emirates.

Poplatek za přístup do salónku stanovený výše je uveden bez platných daní. V případě, že s ohledem na poplatek za přístup do salónku vstoupí v platnost jakákoli daň, společnost Emirates si vyhrazuje právo zvýšit dle svého uvážení poplatek za vstup do salónku v rozsahu takové daně.

Příslušné lety společnosti Emirates zahrnují lety prodávané a nabízené společností Emirates a rovněž sdílené lety společnosti Emirates, provozované společností Qantas. Členové cestující na sdíleném letu společnosti Emirates provozovaném jinou leteckou společností nemají nárok na přístup do salónku společnosti Emirates.

Společnost Emirates si vyhrazuje právo příležitostně odvolat/omezit dostupnost přístupu do salónku. Přístup do salónku podléhá omezením z kapacitních důvodů. Zákazníci cestující na sdíleném letu společnosti Emirates provozovaném jinou leteckou společností nemají nárok na přístup do salónků společnosti Emirates. Výjimku tvoří členové cestující na sdíleném letu provozovaném společností Qantas. V některých zemích musí nezletilé osoby (mladší 18 nebo 21 let) do salónku doprovodit dospělá osoba. Více informací týkajících se přístupu do salónků.