Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah
 1. Výběr sedadel:
  1. závisí na dostupnosti v době žádosti;
  2. může z provozních a bezpečnostních důvodů podléhat omezením;
  3. je nepřevoditelný a nepřenosný mezi jednotlivými cestujícími;
  4. podléhá všeobecným podmínkám přepravy společnosti Emirates platným pro přepravu cestujících a zavazadel.
 2. Společnost Emirates si vyhrazuje právo tuto nabídku kdykoli před nákupem změnit, omezit nebo odvolat a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli technické problémy, které mají za následek neúspěšnou platbu.
 3. Poplatky
  1. vztahují se pouze na tuto transakci a podléhají změnám;
  2. mohou se v různých prodejních kanálech lišit;
  3. jsou uvedeny za cestujícího a úsek letu, pokud není stanoveno jinak;
  4. zahrnují veškeré platné daně;
  5. nelze je refundovat, s výjimkou případů uvedených v části 6. Refundace.
 4. Podmínky
  1. Váš nákup vám zaručuje výběr následujících kritérií: běžné sedadlo (u okna, do uličky nebo uprostřed), preferované sedadlo (u okna, do uličky nebo uprostřed, na horní nebo spodní palubě), dvojsedadlo (na horní nebo spodní palubě), sedadlo s větším prostorem na nohy nebo sedadlo Premium.
  2. Uděláme vše pro to, abychom vám zarezervovaná sedadla poskytli. Je nicméně možné, že vás v případě problémů, změny letadla a z jiných provozních či bezpečnostních důvodů budeme muset přesunout na jiné sedadlo. V případě nedobrovolné změny sedadla budete mít nárok na refundaci pouze v případech popsaných v části 6. Refundace.
  3. Odbavit se musíte nejpozději 90 minut před plánovaným časem odletu.
  4. Váš nákup se vztahuje na typ sedadla, let(y) a termín(y) uvedené v potvrzení o nákupu.
  5. Pokud jste si zakoupili sedadlo s větším prostorem na nohy, musíte splňovat další bezpečnostní požadavky popsané v části 7. Všeobecné podmínky platné pro bezpečnost na sedadlech s větším prostorem na nohy.
 5. Změny
  1. Váš nákup je platný také v případě, pokud dobrovolně změníte datum svého letu (svých letů) nebo si vyberete jiný let (jiné lety) ve stejném sektoru a produkt bude stále k dispozici.
  2. Dobrovolné změny sedadel na původně rezervovaném letu jsou povoleny zdarma v případě sedadel stejné nebo nižší hodnoty a při doplacení rozdílu v případě sedadel vyšší hodnoty.
 6. Refundace
  1. Žádosti o refundace je nutné předkládat po proběhlém letu pomocí našeho formuláře pro refundace během tří měsíců od data posledního letu ve vašem itineráři.
  2. Nárok na refundaci vašeho nákupu budete mít pouze v těchto omezených případech:
   1. Původní let Emirates byl změněn, zrušen nebo přesměrován společností Emirates a
    1. produkt, který jste si původně zakoupili, již není k dispozici nebo
    2. nový let navrhovaný společností Emirates jste odmítli.
   2. Došlo k úmrtí nebo vážnému onemocnění (prokázanému přijatelným potvrzením) vás nebo člena vaší nejbližší rodiny, jak je definováno ve všeobecných podmínkách přepravy společnosti Emirates.
   3. Zarezervovali jste si let prostřednictvím stránek www.emirates.com/us/english, včetně letového úseku do/z USA alespoň 7 dní před odletem a svůj let zrušíte do 24 hodin od rezervace.
   4. Nové sedadlo vám bude přiděleno v souladu s jedním z následujících kritérií:
    1. běžné sedadlo změněné na jiný typ běžného sedadla (definováno jako sedadlo u okna, uprostřed nebo do uličky);
    2. preferované sedadlo změněné na jiný typ preferovaného sedadla (definováno jako sedadlo u okna, uprostřed nebo do uličky; na horní nebo spodní palubě) nebo na běžné sedadlo, dvojsedadlo nebo sedadlo s větším prostorem na nohy;
    3. dvojsedadlo změněné na jiný typ dvojsedadla (definováno jako sedadlo u okna, uprostřed nebo do uličky; na horní nebo spodní palubě) nebo na běžné sedadlo, preferované sedadlo nebo sedadlo s větším prostorem na nohy;
    4. sedadlo s větším prostorem na nohy změněné na běžné sedadlo, preferované sedadlo nebo dvojsedadlo;
    5. Sedadlo Premium změněné na běžné sedadlo, preferované sedadlo, dvojsedadlo nebo sedadlo s větším prostorem na nohy.
   5. Dobrovolně jste změnili let a sedadlo Premium, které jste si zakoupili na původním letu, není na novém letu nabízeno.
  3. V ostatních případech nárok na refundaci nákupu nemáte, včetně těchto případů:
   1. Dobrovolně se rozhodnete nevyužít zakoupený produkt.
   2. Dobrovolně změníte svůj let a produkt, který jste si zakoupili, není k dispozici.
   3. Dobrovolně přesunete svůj let nebo společnost Emirates přesune váš let do vyšší cestovní třídy.
   4. Dobrovolně si změníte sedadlo na typ sedadla nižší hodnoty.
   5. Dobrovolně zrušíte svůj let.
   6. Nesplňujete bezpečnostní nebo zákonné požadavky.
   7. Vzhledem k vaší členské úrovni ve věrnostním programu máte nárok na zakoupený produkt nebo službu, ovšem při rezervaci jste neuvedli správné členské číslo.
   8. Byla vám odepřena přeprava v souladu se všeobecnými podmínkami přepravy společnosti Emirates platnými pro přepravu cestujících a zavazadel.
  4. V případě, že máte nárok na refundaci, vám vrátíme celou částku včetně případné refundovatelné daně (pokud není uvedeno jinak).
 7. Abyste mohli sedět na sedadlech s větším prostorem na nohy, musíte splňovat následující bezpečnostní kritéria:
  1. Být starší 18 let.
  2. Být schopný/á přečíst si a porozumět pokynům v angličtině týkajícím se nouzové evakuace, předávaným v tištěné nebo grafické podobě, a být schopný/á porozumět pokynům posádky.
  3. Být plně fyzicky zdatný/á a schopný/á rozpoznat východ, dostat se k němu a v případě nouze jej otevřít a nemít žádný zdravotní problém, který by vám mohl způsobit újmu, pokud byste prováděl/a některou z těchto funkcí.
  4. Být schopný/á hovořit dostatečně dobře, abyste mohl/a adekvátně předávat ústní informace ostatním cestujícím.
  5. Být schopný/á a ochotný/á pomáhat posádce a ostatním cestujícím při evakuaci letadla.
  6. Necestovat s kojenci, dětmi mladšími 18 let, pečovatelem, osobami, které potřebují při nouzové evakuaci asistenci, a necestovat s vodicím psem ani jiným asistenčním zvířetem.
  7. Nevyužívat zdravotnické vybavení, prodloužený bezpečnostní pás ani nevyžadovat asistenci z důvodu omezené pohyblivosti.
  8. U všech sedadel v řadě u nouzového východu nelze zvednout loketní opěrky. Na některých sedadlech v řadě u východu, končících na A nebo K, může být prostor pro nohy částečně omezen a sedadla se nemusí z důvodu umístění dveří nouzového východu nacházet u okna.
  9. Pokud nesplníte některá z výše uvedených bezpečnostních kritérií, společnost Emirates vám bez nároku na refundaci přidělí před cestou nebo během cesty jiné sedadlo.