Zavazadla

Odbavená zavazadla

Společnost Emirates nabízí jedny z nejvelkorysejších zavazadlových limitů na světě.

Chcete-li se informovat o pravidlech týkajících se zavazadel a o poplatcích za nadlimitní zavazadla platných pro vaši cestu, použijte náš kalkulátor zavazadlových limitů. Pokud jste členem programu Emirates Skywards na úrovni Platinum, Gold nebo Silver, mohou pro vás platit vyšší zavazadlové limity.

Nabízíme různé zavazadlové limity založené buď na konceptu hmotnosti, nebo na počtu kusů, a to v závislosti na vaší trase. Je to v souladu s mezinárodními předpisy.

Podrobné informace naleznete v Nejčastějších dotazech.

Koncept hmotnosti zavazadel

Koncept hmotnosti platí pro všechny trasy s výjimkou letů do nebo z destinací v Kanadě a Severní a Jižní Americe. Pro cestující v Economy Class společnosti Emirates závisí zavazadlový limit na typu zakoupeného tarifu.

Pokud letíte se společností Emirates do a z destinací mimo americký kontinent, můžete využít následující povolené hmotnosti odbavených zavazadel:

Tarif Economy
Vystavená letenka Special Saver Flex Flex Plus
Do 20. června 2016 30 kilogramů 30 kilogramů 30 kilogramů 30 kilogramů
20. června 2016 a později 20 kilogramů 30 kilogramů 30 kilogramů 35 kilogramů
Business Class
Vystavená letenka Všechny typy tarifů
Do 20. června 2016 40 kilogramů
20. června 2016 a později 40 kilogramů
First Class
Vystavená letenka Všechny typy tarifů
Do 20. června 2016 50 kilogramů
20. června 2016 a později 50 kilogramů

Pokud se po vystavení nové letenky váš limit zvýšil, důrazně doporučujeme pořídit si doklad o vašem původním zavazadlovém limitu (výtisk nebo screenshot původní letenky).

Můžete si odbavit tolik kusů zavazadel, kolik potřebujete, pokud jejich celková hmotnost nepřekročí maximální zavazadlový limit platný pro vaši cestovní třídu. Celková hmotnost každého jednotlivého předmětu však nesmí překročit 32 kilogramů.

Pokud celkové rozměry (délka + šířka + výška) jakéhokoli jednotlivého předmětu přesáhnou 300 centimetrů, nelze tento předmět přepravovat jako zavazadlo a musí být zaslán jako náklad. Neexistují žádné výjimky z tohoto pravidla.

Koncept počtu kusů (pro Kanadu, Severní Ameriku, Jižní Ameriku a lety z Afriky)

Pokud vaše cesta zahrnuje jakékoli destinace v Kanadě, Severní Americe, Jižní Americe, nebo pokud letíte z Afriky, platí jiná pravidla týkající se zavazadel.

Celkové rozměry (délka + šířka + výška) každého kusu nesmí překročit 150 centimetrů (59 palců). Za jednotlivé předměty, které překračují 150 centimetrů, ovšem nepřekračují 300 centimetrů, vám bude účtován dodatečný poplatek. Pokud celkové rozměry (délka + šířka + výška) jakéhokoli jednotlivého předmětu přesáhnou 300 centimetrů, nelze tento předmět přepravovat jako zavazadlo a musí být zaslán jako náklad.

Pokud si odbavíte dva kusy zavazadel (v kterékoli z našich tří cestovních tříd), neměly by celkové kombinované rozměry obou kusů překročit 300 centimetrů.

Zavazadlové limity

V případě cest do a z Kanady, Severní Ameriky a Jižní Ameriky a cest z Afriky si můžete v Economy Class odbavit dvě zavazadla, každé o hmotnosti maximálně 23 kilogramů a ve First Class nebo Business Class dvě zavazadla, každé o hmotnosti maximálně 32 kilogramů.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste si zakoupili letenku před 1. srpnem 2017 s letem do nebo z Brazílie, můžete si v Economy Class vzít s sebou dvě zavazadla, každé o hmotnosti až 32 kilogramů.

Cesty z Austrálie, Nového Zélandu nebo Asie

Pokud vaše cesta z Austrálie, Nového Zélandu nebo Asie do Severní nebo Jižní Ameriky zahrnuje přerušení cesty v Dubaji na dobu delší než 24 hodin nebo úsek cesty v Evropě nebo Africe, uplatní se koncept hmotnosti zavazadel na celou cestu, na kterou je vystavena letenka.

Cesty zahrnující jakoukoli destinaci v Africe

Pokud vaše cesta začíná v Africe, platí jiná pravidla, a to v závislosti na tom, kdy byla letenka vystavena. Podrobné informace naleznete v našich Nejčastějších dotazech.

Pravidla týkající se zavazadel na mezilinkových spojích

Začíná-li vaše cesta ve Spojených státech a první leteckou společností na vaší rezervaci není společnost Emirates, mohou se na vás vztahovat jiná pravidla.

Mezilinkové spoje (tzv. interline) jsou lety na stejné letence jako vaše lety se společností Emirates, ale jsou provozované jinou leteckou společností a nemají číslo letu „Emirates“ (čísla letů společnosti Emirates začínají písmeny EK). Tyto letecké společnosti mohou uplatňovat jiné zavazadlové limity než společnost Emirates. Informace o zavazadlových limitech a poplatcích za příruční zavazadlo a odbavené zavazadlo naleznete na stránce Zavazadlové limity mezilinkových partnerů.

Na palubě není povolena přeprava osobních motorizovaných dopravních prostředků

Z bezpečnostních důvodů nemůžeme k přepravě na našich letech přijmout osobní motorizované dopravní prostředky, jako jsou hoverboardy, mini segwaye a chytré balanční nebo samobalanční desky s kolečky. Nemůžeme je přepravovat jako odbavené zavazadlo ani jako příruční zavazadlo, neboť obsahují velké lithiové baterie. Toto nařízení platí i v případě, že přestupujete na naše lety z letů jiných leteckých společností, které tyto dopravní prostředky akceptují.

Na palubě není povolena přeprava předmětů obsahujících výbušniny

Ohňostroje a jakékoli jiné předměty obsahující výbušniny, například vánoční prskavky, rachejtle, rakety nebo zábavní pyrotechnika, se na našich letech nesmí převážet jako příruční ani jako odbavená zavazadla.