Zavazadla

Odbavená zavazadla

Společnost Emirates nabízí jedny z nejvelkorysejších zavazadlových limitů na světě.

Nabízíme různé zavazadlové limity založené buď na konceptu hmotnosti, nebo na počtu kusů, a to v závislosti na vaší trase. Je to v souladu s mezinárodními předpisy.

Chcete-li se informovat o pravidlech pro zavazadla a o poplatcích za nadlimitní zavazadla platných pro vaši cestu, můžete navštívit sekci Spravujte svou rezervaci. Pokud jste členem programu Emirates Skywards na úrovni Platinum, Gold nebo Silver, můžete v itinerářích, pro které platí koncept hmotnosti zavazadel, využít také vyšší zavazadlové limity.


Koncept hmotnosti zavazadel

Koncept hmotnosti zavazadel se vztahuje na všechny trasy s výjimkou cest z/do destinací na americkém kontinentu a cest s výchozím bodem v Africe:

Economy Class
Vystavená letenka Special Saver Flex Flex Plus
Do 4. února 2019 20 30 kg 30 kg  35 kg
4. února 2019 nebo později 15 kg**  25 kg 30 kg  35 kg

**25 kg s tarifem Economy Special pro lety mezi SAE a Indií.

Business Class
Vystavená letenka Všechny typy tarifů
Do 4. února 2019 40 kg
4. února 2019 nebo později 40 kg
First Class
Vystavená letenka Všechny typy tarifů
Do 4. února 2019 50 kg
4. února 2019 nebo později 50 kg


Můžete si odbavit tolik zavazadel, kolik chcete, pokud jejich celková hmotnost nepřekročí maximální hmotnost pro vaši cestovní třídu. Hmotnost každého jednotlivého zavazadla však nesmí překročit 32 kg.


Rozměry odbavených zavazadel v případě konceptu hmotnosti zavazadel

Celkové rozměry (délka + šířka + výška) jednotlivého zavazadla nesmí překročit 300 cm (118 palců). Zavazadla překračující tento limit nebudou přijata jako odbavená zavazadla.


Koncept počtu kusů (Severní a Jižní Amerika a lety s výchozím bodem v Africe)

Koncept počtu kusů se vztahuje na všechny trasy z/do Severní a Jižní Ameriky a cesty s výchozím bodem v Africe.

Zavazadlové limity pro lety z/do Severní a Jižní Ameriky a lety s výchozím bodem v Africe (s výjimkou letů v rámci amerického kontinentu a mezi USA a Evropou):

Vystavená letenkaEconomy ClassBusiness ClassFirst Class
Do 4. února 2019Dva kusy, každý do 23 kgDva kusy, každý do 32 kgDva kusy, každý do 32 kg
4. února 2019 nebo pozdějiJeden kus do 23 kg pro tarif Special*

Dva kusy, každý do 23 kg, pro tarify Saver, Flex a Flex Plus
Dva kusy, každý do 32 kgDva kusy, každý do 32 kg

*Pokud je výchozí bod vaší cesty v Africe, můžete si s tarifem Economy Special odbavit dva kusy zavazadel, každé o hmotnosti do 23 kg.

Zavazadlové limity pro lety v rámci amerického kontinentu a mezi USA a Evropou:

Vystavená letenkaEconomy ClassBusiness ClassFirst Class
Do 4. února 2019Dva kusy, každý do 23 kgDva kusy, každý do 32 kgDva kusy, každý do 32 kg
4. února 2019 nebo pozdějiJeden kus do 23 kg pro tarif Special a Saver

Dva kusy, každý do 23 kg, pro tarify Flex a Flex Plus
Dva kusy, každý do 32 kgDva kusy, každý do 32 kg

Cesty z Austrálie, Nového Zélandu nebo Asie

Pokud vaše cesta z Austrálie, Nového Zélandu nebo Asie do Severní nebo Jižní Ameriky zahrnuje přerušení cesty v Dubaji na dobu delší než 24 hodin nebo úsek cesty v Evropě nebo Africe, uplatní se koncept hmotnosti zavazadel na celou cestu, na kterou je vystavena letenka.

Rozměry odbavených zavazadel v případě konceptu počtu kusů

Celkové rozměry (délka + šířka + výška) každého kusu nesmí překročit 150 cm.

Za jednotlivé předměty, které překračují 150 cm, ovšem nepřekračují 300 cm, vám bude účtován dodatečný poplatek. Pokud celkové rozměry jakéhokoli jednotlivého předmětu přesáhnou 300 cm, nelze tento předmět přepravovat jako zavazadlo a musí být zaslán jako náklad.


Pravidla týkající se zavazadel na mezilinkových spojích

Začíná-li vaše cesta ve Spojených státech a první leteckou společností na vaší rezervaci není společnost Emirates, mohou se na vás vztahovat jiná pravidla.

Mezilinkové spoje (tzv. interline) jsou lety na stejné letence jako vaše lety se společností Emirates, ovšem jsou provozované jinou leteckou společností a nemají číslo letu „Emirates“ (čísla letů společnosti Emirates začínají písmeny EK). Tyto letecké společnosti mohou uplatňovat jiné zavazadlové limity než společnost Emirates. Přečtěte si informace na stránce Zavazadlové limity mezilinkových partnerů, kde zjistíte povolené zavazadlové limity a poplatky za příruční zavazadlo a odbavené zavazadlo.