Zavazadla

Pravidla pro příruční zavazadla

Tyto povolené limity se mohou lišit v závislosti na vaší trase, cestovní třídě a členské úrovni v programu Emirates Skywards. Chcete-li přesně zjistit, která příruční zavazadla si s sebou můžete vzít na palubu, můžete použít náš Kalkulátor zavazadlových limitů.

Limity příručních zavazadel

Obecně platí, že množství příručních zavazadel závisí na třídě, ve které cestujete.

. Cestující ve First Class a Business Class mohou mít dva kusy příručních zavazadel: jednu aktovku plus buď jednu kabelku, nebo jeden vak na šaty. Rozměry aktovky nesmí překročit 45 x 35 x 20 centimetrů; rozměry kabelky nesmí překročit 55 x 38 x 20 centimetrů; vak na šaty nesmí být ve složeném stavu silnější než 20 centimetrů. Hmotnost kteréhokoli kusu nesmí přesáhnout 7 kilogramů.

Cestující v Economy Class si s sebou mohou vzít jeden kus příručního zavazadla, jehož rozměry by neměly překročit 55 x 38 x 20 cm a které nesmí vážit více než 7 kg.

Poznámka: Zákazníci nastupující v Indii mohou mít jeden kus příručního zavazadla. Rozměry příručního zavazadla nesmí překročit 115 centimetrů (délka + šířka + výška).

Poznámka: Cestující na všech letech odlétajících z Brazílie si s sebou mohou vzít příruční zavazadlo o hmotnosti až 10 kilogramů.

Pro všechny třídy jsou rovněž povoleny nákupy v bezcelních obchodech, například lihoviny, cigarety a parfémy v přiměřeném množství. Omezení přepravy tekutin, které platí na mnoha letištích, však může způsobit, že se tyto položky nedostanou přes bezpečnostní kontroly. Další informace o omezení přepravy tekutin.

Pasažéři cestující s kojenci

Cestující s kojenci v jakékoli cestovní třídě si mohou navíc zabalit jedno odbavené zavazadlo pro kojence, které nepřesahuje rozměry 55 x 38 x 20 centimetrů a hmotnost 23 kg na trasách, kde platí koncept počtu zavazadel, případně hmotnost 10 kg na trasách, kde platí koncept hmotnosti zavazadel.

Kromě toho si mohou cestující s kojenci (a bez dětské sedačky) vzít s sebou na palubu jednu tašku na přenášení dítěte nebo jeden skládací dětský kočárek, pokud je v kabině dost místa. Jestliže v kabině není pro tyto věci dost místa, je nutné je odbavit. V případě odbavení se však nebudou započítávat do zavazadlových limitů.

Přeprava prášků

Na letech do, z nebo přes USA a na letech z nebo přes Austrálii a Nový Zéland není povoleno u sebe nebo v příručním zavazadle přepravovat prášky v baleních o objemu 350 mililitrů a více.

 • Prášky v baleních o objemu 350 mililitrů a více musí být odbaveny.
 • V závislosti na posledním místě odletu vám budou prášky v baleních o objemu větším než 350 mililitrů ve vašem příručním zavazadle zabaveny na Mezinárodním letišti v Dubaji (DXB), letišti Milán-Malpensa (MXP) a Mezinárodním letišti Athény (ATH).
 • Prášky do 350 mililitrů mohou být podrobeny další kontrole.
 • Výjimku tvoří dětská výživa, léky na předpis a lidské pozůstatky.
 • Látky práškovité konzistence zakoupené v bezcelních obchodech na letišti musí být umístěny v zapečetěných bezpečnostních baleních, která jsou zjevně neporušená (Sealed Tamper Evident Bags, STEB), spolu s dokladem o koupi (účtenka).

Je to v souladu s novými bezpečnostními pokyny americké Správy bezpečnosti v dopravě (Transportation Security Administration – TSA), Ministerstva vnitra australské vlády a Úřadu pro civilní letectví na Novém Zélandu.

Přeprava tekutin

Omezení množství tekutin v příručních zavazadlech nyní platí pro všechny klienty, kteří nastupují na Mezinárodním letišti v Dubaji nebo zde mají tranzit, a totéž platí také na mnoha dalších letištích po celém světě.

Pro lety do určitých zemí, včetně Austrálie a Nového Zélandu, platí další kontroly tekutin, sprejů a gelů u odletové brány – všechny položky, které nesplňují bezpečnostní omezení, budou zabaveny.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontroly vám mohou zakázat vzít si s sebou tekuté zboží zakoupené v bezcelní zóně před těmito lety, včetně položek zakoupených na palubě, pokud jsou součástí vašich příručních zavazadel.

Zákazníci, kteří cestují do zemí nebo přes země s takovými omezeními, si mohou nechat věci, které si zakoupí na Mezinárodním letišti v Dubaji, zapečetit a dopravit do letadla samostatně tak, aby si je mohli vyzvednout ve své cílové destinaci.

Aby bylo možné zajistit, že tekutiny, které si vezmete s sebou na palubu, splňují mezinárodní předpisy, je potřeba je zabalit a přepravovat následujícím způsobem:

 • Všechny tekutiny, gely a spreje, pasty, mléka, krémy, nápoje a jiné položky podobné konzistence musí být v baleních o objemu maximálně 100 mililitrů. Pokud budou tyto položky v baleních o objemu větším než 100 mililitrů, nebudou k přepravě na palubě povoleny, a to ani v případě, pokud bude balení naplněno pouze částečně.
 • Tato balení musí být uložena v průhledném, uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu jeden litr. Větší sáčky nebo sáčky bez možnosti uzavření, například papírové sáčky na sendviče, nejsou povoleny.
 • Balení se musí do plastového sáčku pohodlně vejít a sáček musí být zcela uzavřen.
 • Plastový sáček budete muset předložit k vizuální prohlídce u bezpečnostní kontroly. Je povolen pouze jeden sáček na jednoho cestujícího.
 • Výjimky se udělují v případě léků, dětského mléka nebo dětských potravin, budete však muset vhodným způsobem prokázat povahu těchto položek.

Podrobnosti týkající se přepravy tekutin najdete v naší sekci nejčastějších dotazů týkajících se pravidel pro příruční zavazadla a tekutiny.

Sportovní vybavení a hudební nástroje

Pro sportovní vybavení a hudební nástroje platí stejná omezení rozměrů a hmotností jako pro jiné formy příručních zavazadel. Je však možné takové položky přepravovat na samostatném, zaplaceném sedadle v kabině.

Vezměte prosím na vědomí, že na přepravu hudebních nástrojů se mohou vztahovat určité podmínky a omezení. Pokud si chcete ověřit tyto podmínky nebo pokud máte jakékoli dotazy ohledně přepravy hudebních nástrojů, obraťte se prosím na nás.

Na palubě není povolena přeprava osobních motorizovaných dopravních prostředků

Z bezpečnostních důvodů nemůžeme k přepravě na našich letech přijmout osobní motorizované dopravní prostředky, jako jsou hoverboardy, mini segwaye a chytré balanční nebo samobalanční desky s kolečky. Nemůžeme je přepravovat jako odbavené zavazadlo ani jako příruční zavazadlo, neboť obsahují velké lithiové baterie. Toto nařízení platí i v případě, že přestupujete na naše lety z letů jiných leteckých společností, které tyto dopravní prostředky akceptují.

Zakázané položky a nebezpečné zboží

S ohledem na mezinárodní předpisy a zajištění bezpečnosti našich klientů platí řada omezení pro položky, které je možné si vzít s sebou v příručních zavazadlech na palubu letadla.

Položky, které mohou způsobit zranění nebo představují jinou bezpečnostní hrozbu, mohou být přepravovány pouze v odbavených zavazadlech a jejich přeprava v příručních zavazadlech není přípustná. Tyto položky by měly být řádně zabaleny pro přepravu v rámci odbavených zavazadel v souladu s Předpisy pro nebezpečné zboží IATA a s platnými předpisy společnosti Emirates.

Mezi tyto položky patří především následující:

 • skutečné zbraně nebo hračky ve tvaru zbraní,
 • zbraně a munice,
 • výbušniny nebo látky s obsahem výbušnin (například ohňostroje nebo zábavní pyrotechnika),
 • nože všech druhů, typů, tvarů a velikostí,
 • pomůcky na otevírání dopisů,
 • kovové příbory,
 • praky,
 • holicí břitvy a žiletky,
 • řemeslnické nástroje,
 • šipky,
 • nůžky,
 • pilníky na nehty,
 • hypodermické jehly a stříkačky (s výjimkou těch, které jsou nutné pro lékařské účely a jsou opatřeny zdravotním osvědčením potvrzujícím zdravotní stav vyžadující jejich přepravu),
 • pletací jehly,
 • vývrtky,
 • laserová ukazovátka.

Nebezpečné zboží je klasifikováno jako položky nebo látky, které mohou pro cestující představovat zdravotní nebo bezpečnostní riziko. Přeprava tohoto zboží se řídí Předpisy pro civilní letectví a až na výjimky není přípustné ani v příručních zavazadlech, ani v odbavených zavazadlech.

Ohňostroje a jakékoli jiné výrobky obsahující výbušniny, například vánoční prskavky, rachejtle, rakety nebo zábavní pyrotechnika, se na našich letech nesmí převážet jako příruční ani jako odbavená zavazadla.

Viz Pokyny pro nebezpečné zboží, kde je možné zjistit, které položky jsou klasifikovány jako nebezpečné zboží, co je povoleno převážet v zavazadlech a co je nutné deklarovat na letišti. Viz naše podmínky přepravy (článek 8.3.6), kde jsou uvedena pravidla pro položky, které jsou zabavovány při bezpečnostní kontrole.

Lékařské vybavení na palubě

Společnost Emirates povoluje použití určitého lékařského vybavení na palubě: viz naše informace o zdraví a speciálních potřebách, kde najdete podrobnosti o povoleném vybavení a omezeních.

Uložení příručních zavazadel

Všechna příruční zavazadla se musí vejít pod sedadlo před vámi nebo do schránky nad hlavou. Zavazadla nesmí být umístěna za vašima nohama, v uličce nebo před nouzovými východy.