Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah

O nás

Odpovědné podnikání

Jako organizace s globální působností jsme se zavázali k etickým obchodním praktikám. Věříme, že dlouhodobé a úspěšné obchodní vztahy jsou založeny na poctivosti, férovosti a síle našich produktů a služeb.

Boj proti otrokářství a obchodování s lidmi

Moderní otrokářství, nevolnictví, nucené práce a obchodování s lidmi představují trestné činy a porušování základních lidských práv. Skupina Emirates Group dodržuje všechny zákony v zemích, v nichž působí, včetně zákonů týkajících se boje proti obchodování s lidmi a otrokářství. Skupina Emirates Group vyznává politiku nulové tolerance vůči modernímu otrokářství a zavázala se k etickému jednání a bezúhonnosti v rámci všech svých obchodních jednání, vztahů a dodavatelských řetězců.

Přečtěte si Prohlášení skupiny Emirates Group k modernímu otrokářství(V nové záložce se otevře PDF)

Přečtěte si naše Zásady pro boj proti otrokářství a obchodování s lidmi(V nové záložce se otevře PDF)

Boj proti úplatkářství a korupci

Očekáváme, že naši zaměstnanci a obchodní partneři budou jednat v souladu s vysokými etickými standardy a očekáváními, které od nich společnost má, a že zajistí, aby aktivity vykonávané jménem společnosti Emirates byly vždy vykonávány v souladu se zákony pro boj proti úplatkářství a korupci platnými v zemích, v nichž působíme.

Přečtěte si naše Zásady pro boj proti úplatkářství a korupci(v nové záložce se otevře PDF soubor)

Antimonopolní a soutěžní právo

Společnost Emirates dodržuje všechny zákony zemí, ve kterých působí. Zavedla rovněž Globální program dodržování antimonopolních zákonů / zákonů o hospodářské soutěži, aby měla jistotu, že její zaměstnanci jsou informováni o příslušných antimonopolních zákonech a zákonech týkajících se hospodářské soutěže, a poskytla jim pokyny, jak tyto zákony dodržovat v praxi.

Přečtěte si naše Zásady dodržování antimonopolních zákonů a zákonů o hospodářské soutěži(v nové záložce se otevře PDF soubor)

Program dodržování sankcí USA

Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost

Jako společnost s celosvětovou působností shromažďujeme, ukládáme, spravujeme a předáváme značné množství dat, včetně osobních údajů, které nám pomáhají poskytovat našim zákazníkům kvalitní služby. Je naší povinností chránit soukromí a zajistit bezpečnost údajů, které máme v držení, a tuto svou povinnost bereme velmi vážně. Zřídili jsme specializovaný tým na ochranu osobních údajů, který provádí celopodnikovou strategii a správu a pravidelně kontroluje, zda naše zásady a procesy splňují mezinárodní a tuzemské regulační požadavky a odpovídají osvědčeným postupům v odvětví.

Přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů

Stejně jako mnoho dalších velkých organizací čelíme každodenním hrozbám souvisejícím s rozvíjejícími se počítačovými technologiemi, kdy útočníci zvenčí využívají stále sofistikovanější metody. Společnost Emirates neustále zlepšuje své počítačové znalosti a vybavení, aby posílila ochranu před těmito útoky a zajistila přístup k informacím, které uchováváme. Investujeme nemalé zdroje do rozšiřování povědomí zaměstnanců o rizicích v oblasti zabezpečení dat. Zdůrazňujeme přitom potřebu sdílené ostražitosti v kybernetických otázkách prostřednictvím simulací a strukturovaného vzdělávání.

Pokud máte podezření, že se ve společnosti Emirates vyskytl problém s kybernetickou bezpečností, zde se dozvíte, jak postupovat.

Praktiky v oblasti nákupu

Náš přístup ke vztahům v oblasti nákupu a v dodavatelském řetězci spočívá v tom, že podmínky by měly být jasné, spravedlivé a vzájemně prospěšné. Náš proces nákupu je založen na konkurenčním nabídkovém řízení a na zásadách transparentnosti.

Přečtěte si další informace o našem procesu nákupu(otevřou se v nové záložce).