Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

NAŠE CELOSVĚTOVÁ PŮSOBNOST

Emirates a EU

Emirates a EU

Společnost Emirates zahájila lety do EU v roce 1987 a od té doby počet svých letů v souladu s poptávkou progresivně zvyšuje. V současné době létá do hlavních i dalších měst po celé Evropě. Létáme do 18 z 27 členských států: do Belgie, České republiky, Dánska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, na Kypr, Maltu, do Maďarska, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska a Švédska.

Další informace o operacích společnosti Emirates a jejich vlivu v jednotlivých členských státech EU si můžete přečíst v našich PDF souborech:

Evropa (mimo EU)

DOPAD 6,8 MILIARD EUR NA HDP

Společnost Emirates podporuje růst a pracovní místa v EU

V roce 2015 si společnost Emirates nechala od přední světové společnosti Frontier Economics zabývající se průzkumy vypracovat zprávu týkající se kvantifikace dopadu naší činnosti v oblasti osobní a nákladní přepravy v EU na ekonomiku a pracovní místa.

Zpráva společnosti Frontier potvrzuje, že společnost Emirates hraje v podpoře trhu pracovních míst, růstu a ekonomického rozvoje v EU významnou roli.

Shrnutí studie, kompletní zprávu a tiskovou zprávu si můžete přečíst zde:


Společnost Emirates připravila krátkou infografiku a video, které znázorňují některé z klíčových informací vyplývajících ze zprávy společnosti Frontier Economics. Prohlédnout si je můžete níže:

VYTVÁŘENÍ STÁLÝCH OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Rostoucí vzájemná hospodářská provázanost

V posledních deseti letech se obchodní vztahy mezi EU a SAE rychle rozvíjejí. V roce 2017 byly Spojené arabské emiráty pro EU největším exportním trhem na Blízkém východě a devátým největším exportním trhem v celosvětovém měřítku, před zeměmi jako Brazílie, Kanada a Indie. Obchodní přebytek se SAE ve výši 32,57 mld. EUR byl pro EU třetí největší na světě.

Společnost Emirates a EU si zásadním způsobem vzájemně pomáhají k silným pozicím. Nové obchodní příležitosti pro vývozce z EU i pro zvýšení cestovního ruchu přinesly zejména lety do regionálních měst i hlavních center v EU.

Náš dlouhodobý vztah s evropskými leteckými dodavateli zajišťuje EU významný stimul pro růst ekonomiky, výzkumu a vývoje i zaměstnanosti. Jsme jedním z největších pořizovatelů letadel Airbus A380. Aktuálně je součástí naší flotily více než 100 těchto strojů a dalších 61 jich máme objednaných (včetně 16 opcí). Dodávky letadel A380 společnosti Emirates podpořily podle údajů společností Airbus/Frontier Economics vznik 41 000 přímých, nepřímých a následných pracovních míst ve Velké Británii, Francii, Německu a Španělsku a jen v roce 2013 přispěly k HDP částkou 3,4 miliard. Dalších více než 11 400 občanů EU zaměstnává skupina Emirates Group v Dubaji a v rámci celé své sítě. Tyto širší pozitivní vlivy jsou důležitými faktory v pokračující debatě, v níž někteří brojí za neoprávněnou ochranu dopravců působících pod státními vlajkami, nebo prohlašují, že konkurence mezi leteckými společnostmi je pro Evropu nevýhodná.

Pokrok EU jako dynamické ekonomiky založené na znalostech vyžaduje pokračující investice do evropských podniků a stimulaci výzkumu a vývoje. Prostřednictvím našeho vztahu s hlavními evropskými inovátory, jako je například Airbus, a podpory stěžejních technologických programů včetně letounu A380 hrajeme v tomto procesu aktivní roli. Každý rok navíc přispíváme hospodářství EU částkou více než 4,3 miliardy EUR v nákupech zboží a služeb z EU.

Kromě osobní dopravy hraje klíčovou roli také nákladní divize SkyCargo společnosti Emirates, která zprostředkovává výměnu zboží mezi Evropou a okolním světem. Celkový vývoz EU do SAE činil v roce 2017 celých 42,6 miliard EUR, což představuje oproti roku 2008 29% nárůst. Z hlediska hmotnosti nákladu přepraveného divizí SkyCargo bylo v roce 2017 z EU vyvezeno více než 410 000 tun zboží. K typům přepravovaného zboží patří například německé strojní součásti a biotechnologické produkty, britská léčiva, francouzské víno a potraviny, italský textil a rakouská elektronika.

V ČELE NA CESTĚ K TRANSPARENTNOSTI PRO SPOTŘEBITELE

Společné zaměření na spotřebitele

V roce 2017 jsme přepravili do EU a z EU 15,5 milionů cestujících, tedy o 5 % více než v roce 2016. Jsme pevně odhodláni nabízet atraktivní hodnotu a možnost volby míst odletu i mimo hlavní města EU. Předtím, než jsme vstoupili na trh, nenabízela města jako Newcastle, Hamburk, Nice nebo Benátky žádnou možnost přímých dálkových mezikontinentálních letů a cestující museli zbytečně trávit čas tranzitem na přeplněných letištích v hlavních městech.

Na úrovni individuálního spotřebitele podporujeme snahu evropských politiků objasnit zájmy ochrany spotřebitele v letecké dopravě a nedávno jsme byli pochváleni za transparentnost našich online rezervačních postupů, včetně cen.

„Chválím leteckou společnost Emirates jako mimoevropského dopravce za dodržování práva Společenství, za závazek jejich dodržování zachovat a za ochranu spotřebitele obecně...“
– Meglena Kuneva, bývalá evropská komisařka pro záležitosti spotřebitelů

I nadále se budeme zaměřovat na transparentnost pro spotřebitele v souladu s ambiciózními cíli politiky EU v této oblasti.

INVESTOVÁNÍ DO EFEKTIVITY

Závazek k ochraně životního prostředí

Uznáváme důležitost ochrany životního prostředí, se kterou se potýkají politici i letecké společnosti po celém světě. Ve vzduchu i na zemi působíme odpovědně v zájmu našich zákazníků, našeho podnikání a přírodního prostředí.

Z pohledu environmentální politiky EU dodržujeme všechny aspekty evropského obchodování s emisemi (ETS) v letectví. Pevně podporujeme návrhy ICAO a IATA na globální odvětvový přístup ke snižování emisí v letectví a plně podporujeme strategii čtyř pilířů, jejímž prostřednictvím chce IATA snížit celosvětové emise v letectví: lepší technologie, efektivní operace, efektivní infrastruktura a pozitivní ekonomická opatření.

Abychom uspěli v této oblasti environmentální politiky, vynakládáme miliardy dolarů na ta nejmodernější, nízkoemisní letadla s nízkou hlučností a spolupracujeme s vládami jednotlivých států na zefektivnění letecké navigace na našich trasách. Klíčovou součástí této strategie je naše investice do letadel, jako je A380: kromě toho, že letadlo A380 nabízí efektivní spotřebu paliva, je jedním z nejtišších velkých letounů, které kdy byly vyrobeny, a díky své velké kapacitě je ideálním strojem pro obsluhu rušných letišť, která jsou omezena dostupností slotů a hlukovými limity.

VÝZNAM PROPOJENÍ A MOŽNOSTI VOLBY PRO SPOTŘEBITELE V NOVÝCH PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH

Otevřené nebe pro silnější Evropu

Společnost Emirates je transparentní, funguje na komerčních principech a v jurisdikcích, ve kterých působí, dodržuje platná pravidla. Na naší hlavní provozní základně, Mezinárodním letišti v Dubaji, které podléhá politice otevřeného nebe (Open Skies) dubajské vlády, platné od roku 1937, si přímo konkurujeme s více než 100 mezinárodními leteckými společnostmi. Společnost Emirates působí v evropském leteckém systému od roku 1987 a je jeho nedílnou součástí. Spojuje Evropu s neustále rostoucím počtem destinací na celém světě, které například tradiční evropští dopravci nechtějí obsluhovat a které by tedy jinak byly nedostupné.

Letecký průmysl hraje zásadní roli ve stimulaci hospodářské činnosti a klíčovým motorem tohoto stimulu je růst. Růst umožňuje posilovat a zlepšovat fungování mezinárodních míst podnikání a kvalitu sítě letišť. To naopak znamená větší výběr pro spotřebitele a podniky v Evropě i mimo ni.

Otevření trhů s hlavními obchodními partnery je rovněž nutností, pokud má EU překlenout propast v propojení se zbytkem světa. Někteří tradiční evropští přepravci s tím ovšem nesouhlasí. Proč by však hodnotné přímé mezinárodní letecké spojení, které je tak důležité pro podnikání a cestovní ruch, mělo být omezeno na několik evropských leteckých společností a několik evropských dopravních uzlů s vyššími cenami letenek, delší dobou cesty a nepohodlím pro cestující?

Společnost Emirates pomáhá podporovat potenciál růstu místních a národních ekonomik prostřednictvím mezinárodního propojení, které poskytujeme na základě liberalizovaných leteckých trhů. Vzhledem k tomu, že poptávka po letecké dopravě se v příštím desetiletí zdvojnásobí – z čehož bude mít Evropa nesmírný prospěch – měly by být konektivita a možnost volby pro spotřebitele hybnou silou, až bude EU zavádět nová pravidla a podmínky týkající se letecké dopravy.