Náš obchodní model

Finanční transparentnost

Finanční transparentnost

Prostudujte si naše plně auditované výroční zprávy

Naše plně auditované výroční zprávy jsou vypracovány v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

V souladu s naší politikou finanční transparentnosti jsou na našich stránkách zveřejněny výroční zprávy počínaje finančním rokem 1993-1994, které jsou důkazem, že naše obchodní úspěchy a 31 po sobě jdoucích let profitability nebyly důsledkem dotací, nižších cen paliva ani jiné finanční podpory od dubajské vlády.

Výroční zpráva skupiny Emirates za rok 2018-2019 – stáhněte si PDF (14,3 MB)(v novém okně se otevře PDF soubor)

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF

 • Zobrazit PDF