Boka med Emirates

Val av sittplats

Är jag berättigad till att köpa och resa på en sittplats med extra benutrymme?

För att vara berättigad till en sittplats med extra benutrymme måste du uppfylla följande säkerhetskriterier: 

  • Vara minst 18 år.
  • Kunna läsa och förstå instruktionerna gällande nödevakuering som tillhandahålls på engelska i tryckt eller grafisk form, och kunna förstå kabinpersonalens muntliga anvisningar.
  • Ha full fysisk förmåga och förmåga att hitta, nå och använda utgångsdörrarna i en nödsituation.
  • Kunna tala tillräckligt bra för att muntligen kunna vidarebefordra information till andra passagerare.
  • Vara kapabel och villig att hjälpa kabinpersonalen och andra passagerare vid evakuering av flygplanet.
  • Inte resa med spädbarn, vara barn under 18 år, vårdgivare, person som behöver assistans vid nödevakuering, eller som reser med hund eller annat assistansdjur.
  • Inte använda medicinsk utrustning, förlängningsbälte eller behöva assistans på grund av begränsad rörlighet.

Du kan bli omplacerad från en sittplats med extra benutrymme före eller under resan utan rätt till återbetalning om du inte uppfyller ovanstående kriterier.

Regler och villkor för sittplatser med extra benutrymme måste godkännas uttryckligen i samband med köpet.

Kunder som reser med Economy Special-biljetter och som inte är medlemmar i Emirates Skywards är berättigade till att välja sittplatser med extra benutrymme.

Vissa platser i nödutgångsraden som slutar med A eller K kanske inte är placerade bredvid ett fönster på grund av nödutgångens dörrplacering, och benutrymmet kan vara delvis begränsat. Armstödet kan inte fällas upp på platser med ökat benutrymme.