Hoppa till huvudinnehålletTillgänglighetsinformation

Innan du flyger

Tillgänglig resa

Planera en smidig, säker och bekväm resa med vår reseassistans och våra medicinska tjänster.

Om du behöver hjälp under din resa ser vi till att du är säker och bekväm hela vägen. Låt oss veta vilken typ av assistans du behöver på flygplatsen och på din flygning. Du kan berätta för oss när du bokar eller minst 48 timmar innan du reser. Det finns en lista över våra lokala nummer här. Annars kan du be din resebyrå att ordna arrangemanget.

Assistans till passagerare med hörselnedsättning

Gör en bokning

Om du har en hörselnedsättning och behöver hjälp på din resa, ska du meddela oss när du bokar eller kontakta oss några dagar innan du flyger.

Om du flyger från USA eller Kanada kan du kontakta oss på vårt text-telefonnummer (TTY) 1-888-3201576.

På flygplatsen

Vi kan se till att du får en tjänst där du möts och får hjälp från incheckningsgaten och från flygplanet till din vidare transport på alla flygplatser.

Det finns skärmar som visar flyginformation över hela flygplatsen och vid avgångsgaten. Du kan också ladda ner vår kostnadsfria Emirates-app för att få reseuppdateringar i realtid under resans gång. Den här inkluderar incheckningstider, meddelanden om ombordstigning, ditt bagagekarusellnummer vid ankomster till Dubai och alla ändringar för ditt flyg, såsom förseningar eller inställda flyg.

Om du kontaktar oss vid incheckningen kan vi meddela dig om ditt flyg är försenat eller om förändringar gällande avgångsgaten. Du kan också när som helst be någon av våra teammedlemmar om information.

Ombord

 • Alla våra säkerhetsvideor är textade på engelska och arabiska. Och på utvalda rutter har vi säkerhetsvideor med texter på ytterligare språk.
 • Vi kan också ge dig en individuell säkerhetsbriefing på ditt flyg. Om du redan har kontaktat oss kommer kabinpersonalen att ta kontakt med dig. I annat fall kan du alltid fråga. De kommer att förklara säkerhetsprocedurerna, nödutgångslägena och hur vi bäst kan hjälpa dig.
 • En medlem av vår kabinpersonal kommer att uppdatera dig när meddelanden görs under flygningen.
 • Av säkerhetsskäl har vi inte möjlighet att erbjuda dig en sittplats i stolsraden vid nödutgången.

Underhållning ombord

Många av våra filmer och TV-serier har dolda bildtexter som visar både dialog och ljudreferenser. Du kan använda våra hörlurar med vanliga hörapparater som växlats till T-läget. Om du vill planera din spellista kan du ta en titt på den här månadens filmer och TV-program med dolda bildtexter här.

Assistans till passagerare med synnedsättning

Gör en bokning

Om du behöver vägledning genom flygplatsen och assistans ombord ska du meddela oss när du bokar eller kontakta oss några dagar innan du reser.

På flygplatsen

Vi kan se till att du får en tjänst där du möts och får hjälp från incheckning till gaten eller från flygplanet till din vidare transport på alla flygplatser.

Det finns meddelanden om ombordstigning på flygplatsen och du kan när som helst be någon av våra teammedlemmar om information.

Ombord

 • Vi kan ge dig en individuell säkerhetsbriefing på ditt flyg. Om du redan har kontaktat oss kommer kabinpersonalen att ta kontakt med dig. I annat fall kan du alltid fråga. De kommer att förklara säkerhetsprocedurerna, nödutgångslägena och hur vi bäst kan hjälpa dig.
 • Vår kabinpersonal kommer att läsa upp menyalternativen för dig och förklara placeringen av föremålen framför dig.
 • Av säkerhetsskäl har vi inte möjlighet att erbjuda dig en sittplats i stolsraden vid nödutgången.

Underhållning ombord

Många av våra filmer och TV-program har ljudbeskrivning för att förklara vad som händer i scenen. Du kan utforska den här månadens filmer och TV-program med ljudbeskrivning här.

Att resa med en ledarhund

Din ledarhund eller servicehund kan flyga med dig utan kostnad och på vissa sträckor kan de resa i kabinen. Du måste meddela oss minst 48 timmar före ditt flyg så att vi kan göra arrangemangen. Du kan läsa mer om att flyga med en ledarhund längre ner på den här sidan.

Mobilitetsassistans

Gör en bokning

Om du behöver assistans för att komma igenom flygplatsen eller för att förflytta dig i flygplanskabinen så kan vi hjälpa dig. Vi kan ordna en rullstol på varje flygplats och vi kan hjälpa dig att resa med din egen rullstol eller med mobilitetshjälpmedel. Informera oss om det när du bokar eller kontakta oss 48 timmar före din flygning.

På flygplatsen

Vi kan hjälpa dig från avlämningsplatsen vid terminalingången ända till ditt flyg och från ditt flyg till upphämtningsplatsen vid din ankomst.

Att resa med rullstol eller mobilitetshjälpmedel

Du kan ta med dig medicinsk utrustning och upp till två mobilitetshjälpmedel i kabinen, såsom din egen hopfällbara manuella rullstol, och de kommer inte att räknas in i din totala tillåtna bagagetilldelning i kabinen.

Innan du flyger måste vi kontrollera att din rullstol eller dina mobilitetshjälpmedel kan bäras och stuvas på ett säkert sätt i kabinen och att vi har tillräckligt med utrymme. I annat fall kan du checka in dem.

Att checka in din rullstol eller ditt mobilitetshjälpmedel

Du kan checka in din rullstol eller ditt mobilitetshjälpmedel, beroende på storlek och vikt. Det måste packas ordentligt för att kunna transporteras på ett säkert sätt i flygplanets lastutrymme.

När du landar kommer vi att ha en rullstol som väntar på dig. Du kan sedan hämta din rullstol eller ditt mobilitetshjälpmedel från bagagehallen.

Elektriska rullstolar och mobilitetshjälpmedel

Det finns några fler säkerhetsbestämmelser att tänka på när du har med dig vissa batterier, så vi måste känna till typen av batteri, rullstolens storlek och vikten innan din flygning. Vi rekommenderar också att du kommer till flygplatsen tre timmar före ditt flyg så att vi har lite extra tid på oss för att se till att ditt mobilitetshjälpmedel transporteras på ett säkert sätt och i enlighet med reglerna.

Käppar, kryckor och vandringskäppar

Du kan ta med en käpp, krycka eller vandringskäpp ombord och vi kommer att se till att den blir säkert undanstoppad.

Prioriterad ombordstigning

Du kan be om att få gå ombord först om du vill ha mer tid för att installera dig på flyget.

Assistans och åtkomlighet på ditt flyg

Mobilitetsassistans

Vår kabinpersonal kan se till att du får det du behöver från stuvnings- och förrådsutrymmena ovanför din sittplats, och de kan hjälpa dig runt flygplanet med hjälp av vår rullstol ombord.

Åtkomliga sittplatser

Vi kommer att ge dig en sittplats som är åtkomlig vid gången. Våra säten har flyttbara armstöd för att göra det lättare att flytta mellan din sittplats och rullstolen om du behöver en. Av säkerhetsskäl kan vi inte erbjuda dig en sittplats i stolsraden vid nödutgången.

Att resa med en medhjälpare

Vår kabinpersonal kan hjälpa dig runt i flygplanet, men kan inte lyfta dig. Om du behöver lite extra hjälp med att förflytta dig till din rullstol, eller hjälp på toaletterna, med personlig vård, måltider eller med att administrera läkemedel, måste du resa med en medhjälpare. Du kan läsa mer om att flyga med en medhjälpare längre ner på den här sidan.

Assistans till passagerare med intellektuell funktions- eller utvecklingsnedsättning

Kontakta oss för att prata om hur vi kan hjälpa dig.

På flygplatsen kan vi hjälpa till att förklara vägvisningsskyltar och hur man kommer till gränskontrollen, säkerhetskontrollen och ombordstigningsgaten, och vi kan hänvisa dig till faciliteter som tysta områden och lounger. Du kan också be om att bli en av de första som går ombord på flygplanet så att du har mer tid på dig att installera dig på flyget.

Om du inte kan förstå eller följa säkerhetsinstruktioner kommer du av säkerhetsskäl att behöva ha någon som reser med dig.

Reseguide för personer med autism

Denna Reseguide för personer med autism hjälper dig planera hur du tar dig genom Dubai International Airport. Du hittar information om de olika stegen samt om hur personalen kan hjälpa dig.

Assistans med syrgas

Terapeutiskt syre

Vi kan tillhandahålla terapeutisk syrgas ombord utan kostnad. Du måste fylla i vårt medicinska formulär minst 48 timmar före flygresan för att berätta för oss vilken flödesnivå i liter per minut du behöver.

Att resa med din bärbara syrgaskoncentrator (POC)

Du kan resa med din egen POC under förutsättning att den är godkänd och tillåten för användning ombord. Du behöver inte fylla i vårt medicinska formulär.

De godkända modellerna är:

 • Airsep Focus
 • AirSep Free Style
 • Airsep Free Style 5
 • Airsep Lifestyle
 • Delphi.RS-00400
 • DeVilbiss Healthcare iGo
 • Inogen One
 • Inogen One G2
 • Inogen One G3
 • Inogen One G4
 • Inova Labs LifeChoice
 • Inova Labs Lifechoice Activox
 • International Biophysics LifeChoice
 • Invacare Solo2
 • Invacare XPO2
 • Oxlife Independence
 • Oxus RS-00400
 • Oxywell Oxygen System (model 4000)
 • Precision Medical EasyPulse
 • Respironics EverGo
 • Respironics SimplyGO
 • S8 AutoSetSpirit
 • SeQuel Eclipse
 • eQuinox Oxygen System (model 4000)
 • SeQuel SAROS
 • VBOX Trooper

Innan du reser med din POC

Se till att du har tillräckligt med batterier för att hålla hela resan (inräknat transporttider och oväntade förseningar) då du inte kan ansluta POC till eluttaget i sätet.

Du kan checka in andra POC:er i lastrummet under förutsättning att:

 • Den bärbara syrgaskoncentratorn är tom och utan tryck.
 • Batteriet tas bort och packas separat, eller att
 • POC:en har en försänkt batteripol och de inpackade batteripolerna är förhindrade från att vidröra metallföremål, inklusive andra batteripoler.

Läkarutlåtande för att resa med en POC

För att uppfylla Förenade Arabemiratens Luftfartsverks allmänna bestämmelser för civilflyget (GCAA) måste du ta med dig ett undertecknat läkarutlåtande för att checka in den dag du reser.

Du kan ladda ned ett läkarutlåtande för användning av POC-enheter här.

Brevet ska ange följande:

 • Du har den fysiska och kognitiva förmågan att se, höra och förstå enhetens auditiva och visuella försiktighetsåtgärder och varningar, och kan vidta lämpliga åtgärder utan assistans.
 • Om syrgas är medicinskt nödvändigt för hela flygningen eller enbart under en viss tidslängd.
 • Den maximala flödeshastigheten för syrgasen motsvarar kabintrycket under normala driftsförhållanden.

Att flyga med PAP- eller CPAP-utrustning, ventilator och andningsapparater

Du kan resa med utrustning för positivt luftvägstryck (PAP) eller kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) ombord utan ett medicinskt formulär, såvida du inte behöver ytterligare hjälp. Utrustningen kommer inte att räknas in i din totala tillåtna bagagevikt.

 • Utrustningen måste vara inom godkända storleks- och viktgränser så att den kan användas utan att blockera åtkomst och kan förvaras säkert i kabinen.
 • Se till att du har tillräckligt med batterikapacitet för resan (inräknat tider för transit och oväntade förseningar). Du kan dock ansluta PAP- eller CPAP-enheter till eluttaget i sätet.
 • Du kan använda enheten när som helst förutom under taxning, start och landning
 • Av säkerhetsskäl kan du inte sitta i en stolsrad vid nödutgången.

Att ta med PAP- och CPAP-batterier

 • Två fulladdade reservbatterier måste förpackas säkert och medtas i kabinen. Du kan ansluta din enhet till eluttaget i sätet, men vi kan inte garantera att den kommer att vara åtkomlig under hela flygningen.
 • Batterier ska skyddas mot kortslutning, såsom infällda batteripoler eller förpackade för att förhindra att batterierna vidrör metallföremål, inklusive andra batteriers terminaler.
 • Om du tar med CPAP- eller PAP-apparater till kabinen men inte tänker använda dem under flygningen, måste batterierna tas ut och förpackas separat.

Att flyga med en medhjälpare eller medicinsk ledsagare

Vår kabinpersonal finns till hands för att hjälpa dig att få saker från de övre bagageutrymmena eller för att förflytta dig i kabinen. Men de kan dock inte lyfta dig, hjälpa dig med personlig vård eller administrera läkemedel.

Om du behöver ytterligare hjälp måste du boka en biljett åt en medhjälpare eller en medicinsk ledsagare.

För din egen bekvämlighet och säkerhet kommer du också att behöva flyga med en medhjälpare om:

 • Du inte kan förstå eller svara på säkerhetsinstruktioner.
 • Du inte på egen hand kan ta dig ut ur flygplanet.
 • Du har allvarliga hörsel- och synnedsättningar och kan inte på något sätt kommunicera med kabinpersonalen.
 • Du behöver resa på en bår eller med en kuvös, eller behöver läkarvård under flygresan.

För din egen säkerhet måste din medhjälpare vara:

 • Fysiskt och mentalt kapabel, och villig att hjälpa dig i händelse av en nödevakuering av flygplanet.
 • Sitta i ett säte bredvid dig i samma kabin.
 • Vara minst 16 år gammal.

Om du behöver ytterligare medicinsk hjälp eller om du flyger med ett medicinskt tillstånd, ska du fylla i vårt medicinska formulär minst 48 timmar före din avresa.

Att flyga med en ledarhund eller servicehund

Din ledarhund eller psykiatriska servicehund (PSA) kan resa med dig kostnadsfritt. Beroende på sträcka kommer de antingen att resa med dig i kabinen eller som flygfrakt i ett särskilt område i flygplanets lastutrymme. Om du reser med en servicehund måste du betala en avgift för överviktsbagage.

Att flyga med en servicehund i kabinen

Servicehundar och ledarhundar kan resa i kabinen på direktflyg från Europeiska unionens (EU) medlemsländer till Dubai, och mellan Dubai och USA samt Kanada. De kan också resa i kabinen på rutter mellan EU-länder och USA samt på rutter mellan Australien och Nya Zeeland. För att flyga måste din hund kunna resa bekvämt utan att blockera gångarna och nödutgångarna. Av säkerhetsskäl har vi inte möjlighet att erbjuda dig en plats i stolsraden vid nödutgången.

Att flyga med en servicehund som flygfrakt

Förenade Arabemiratens bestämmelser innebär att servicehundar måste transporteras som flygfrakt på alla andra rutter till Dubai. Det är också utan kostnad. Vårt djurvårdsteam i världsklass på Emirates Skycargo kommer att se till att din servicehund eller ledarhund är säkert och bekvämt installerad.

Gör en bokning

Meddela oss om du planerar att flyga med din servicehund minst 48 timmar före ditt flyg. Du måste se till att din ledarhund eller servicehund har gjort alla de nödvändiga hälsokontrollerna och att du har de tillstånd som krävs innan du reser, vilket kan ta lite längre tid. Kontakta oss så förklarar vi arrangemangen.

Resa till och från USA

Om du reser med ett servicedjur på ett Emirates-flyg till eller från USA måste du fylla i formuläret U.S. Department of Transportation Service Animal Air Transportation Form innan du reser för att intyga djurets hälsa, upplärning och beteende. Om ditt flyg är längre än åtta timmar måste du dessutom skicka in formuläret U.S. Department of Transportation Service Animal Relief Attestation Form för att intyga att hunden inte uträttar sina behov i flygplanet eller kan göra det på ett sanitärt sätt. När du har laddat ner och fyllt i formulären skickar du dem för granskning till vårt team för särskild omsorg här. Vi kommer att kontakta dig för att bekräfta att detta är godkänt innan du reser.

Tjänstemän som löser klagomål

Tjänstemän som löser klagomål (Complaint resolution officials ‑ CRO) hjälper dig med alla frågor, problem eller funderingar om tillgänglighetstjänster och regler om funktionshinder under din resa till eller från USA.

Vi har CRO:er på alla flygplatser på de sträckor som vi trafikerar och som börjar eller slutar på en amerikansk flygplats. Våra CRO:er är tillgängliga personligen eller via telefon under kontorstid.

Har du frågor eller problem angående våra tjänster ska du be om att få tala med en CRO. Om ditt klagomål inte kan lösas till din belåtenhet med en CRO kan du vända dig till USA:s transportdepartement (Öppnar en extern webbplats i en ny flik) med hjälp av följande kontakter.

Aviation Consumer Protection Divisions jourlinje för funktionshinder (avgiftsfritt)

Om vår CRO inte kan lösa ditt problem på ett för dig tillfredsställande sätt:

+1-800-778-4838 (röst) (endast USA)

+1-800-455-9880 (texttelefon)(endast USA)

Aviation Consumer Protection Division

Om du har ett problem med vår service:

202-366-2220 (röst)

202-366-0511 (TTY)

Skriv till:
Air Consumer Protection Division, C-75
US Department of Transportation,
1200 New Jersey Avenue, SE.,
West Building, Room W96-432,
Washington, DC 20590

Amerikanska transportdepartementets slutliga regel om icke-diskriminering på grund av funktionshinder på flygresor (US Department of Transportation's Final Rule on Non-Discrimination on the Basis of Disability in Air Travel) gäller för flygningar till och från USA.

Du hittar en kopia av denna förordning i ett tillgängligt format på The United States Department of Transportations webbplats (Öppnar en extern webbplats i en ny flik). Du kan också begära en kopia av denna förordning genom att använda ovanstående kontaktuppgifter.

Amerikanska flygbolags rättighetsförklaring för passagerare med funktionshinder (US Airline Passengers with Disabilities Bill of Rights)

I  Airline Passengers with Disabilities Bill of Rights (Öppnar sidan i samma flik) beskrivs de grundläggande rättigheterna för flygresenärer med funktionshinder enligt Air Carrier Access Act (lagen om tillträde för flygbolag) och dess genomförandeförordning, 14 Code of Federal Regulations (CFR) Part 382.

Dessa tjänster är inte tillgängliga för codeshare-flyg som inte drivs av Emirates. Kontakta flygbolaget som trafikerar din flygresa för att ta reda på mer.