TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet

Hälsa

Hälsa under flygresan

Få en säker och bekväm resa med våra tips och råd om hur du behåller hälsan under din flygresa.

Tryckförändringar

Under starten och när flygplanet stiger kan ett minskat kabintryck orsaka att gaser expanderar. Instängda gaser kan expandera med mer än 25 % till skillnad från havsnivå. När flygplanet sjunker mot en lägre höjd minskar gasvolymen. Instängd luft i kroppsdelar såsom bihålor, öron och tarmar kan orsaka obehag.


För att minska effekterna av denna tryckförändring på din kropp, undvik kolsyrade drycker och gasproducerande livsmedel såsom bönor och kål och undvik att sova runt den sista timmen av flygresan så att du kan gäspa, svälja eller tryckutjämna öronen när flygplanet sjunker mot en lägre höjd.


Risken för problem med öron och bihålor ökar kraftigt om du är täppt på grund av förkylning. Du bör överväga att skjuta upp din flygresa om du är sjuk eller kontakta din vårdgivare eftersom avsvällande läkemedel kan också hjälpa.

Mat och dryck

När kroppen är inaktiv går matsmältningen långsammare, så att äta lättare måltider gör din flygresa mer bekväm. Det är också bäst att undvika stora mängder alkohol och koffeininnehållande drycker såsom kaffe och te eftersom dessa drycker är vätskedrivande, vilket gör att man behöver gå på toaletten oftare. Välj istället juicer och att ofta dricka vatten för att behålla korrekta vätskenivåer i kroppen.

Övningar ombord

Försök att genomföra dessa övningar på din plats med några timmars mellanrum för att hålla igång kroppen under och efter en lång flygresa. Övningarna finns även i vårt ombordmagasin.

 • Cirkelrörelser med fötterna: rör fötterna i cirklar från fotleden, upprepa 20 gånger per fot.
 • Rumplyft: lyft en av rumpsidorna från sätet och spänn musklerna på den sidan. Håll kvar och räkna till 5. Upprepa 5 gånger på varje sida.
 • Knäpress: pressa ihop knäna hårt och spänn rumpmusklerna. Håll kvar och räkna till 5. Upprepa 5 gånger
 • Ryggpress: pressa ländryggen i sätet medan du låter dina axlar falla framåt. Alternera genom att pressa dina axlar i sätet. Upprepa 5 gånger.
 • Cirkelrörelser med axlarna: med armarna längs sidan, gör cirkelrörelser med axlarna framåt tio gånger och sedan bakåt tio gånger.
 • Cirkelrörelser med huvudet: gör långsamma cirkelrörelser med huvudet åt ett håll och sedan åt det andra. Upprepa 10 gånger.
 • Fotpress: lyft hälarna och pressa tårna ned i golvet. Lyft sedan tårna och pressa hälarna i golvet. Upprepa tio gånger på varje fot.

Åksjuka

Åksjuka orsakas när kroppens balanssinne inte stämmer överens med det som ses och åksjukan kan förvärras vid luftturbulens. Om du lätt blir åksjuk rekommenderar vi att du:

 • Ber om en fönsterplats över vingarna
 • Undvik att dricka alkohol före och under flygresan
 • Undvik uttorkning genom att dricka tillräckligt med vatten före och under flygresan
 • Ät små och inte så kryddstarka måltider
 • Bär löst sittande bekväma kläder som är svala
 • Håll blicken fixerad på marken, havet eller horisonten om vädret är klart
 • Koncentrera dig på en aktivitet och håll hjärnan aktiv (men undvik att läsa om det tenderar att göra dina symtom värre)
 • Ta reda på var kräkpåsen är när du sätter dig ned och har den nära till hands
 • Kontakta din läkare angående lämpliga läkemedel. Det finns även många receptfria läkemedel som kan användas.

Luftkvaliteten i kabinen

Våra moderna flygplan är tysta och bekväma med utmärkta ventilationsnivåer. Luftväxlingshastigheten i flygkabinen har visat sig vara bättre än i kontorsbyggnader och på tåg. Den är jämförbar med den i operationssalar i sjukhus.


Alla Emirates-flyg är dessutom rökfria, så mängden luftburna föroreningar är betydligt lägre än på de flesta gator och byggnader i städer. Frisk luft tillförs konstant till återvunnen luft genom väldigt fina filter (HEPA) för att avlägsna 99,997 % av allt damm och alla virus, svampar och bakterier.


Luften i kabinen har dock låga fuktighetsnivåer, vilket kan orsaka lindriga fall av torr hud, näsa, hals och torra ögon. För att minimera uttorkningseffekten bör du:

 • Undvika alkohol och koffeininnehållande drycker
 • Ta ut kontaktlinser och istället bära glasögon under flygresan
 • Använda en fuktkräm för att återfukta huden.

Medicinsk assistans ombord

Emirates kabinpersonal har utbildats i första hjälpen om någon medicinsk nödsituation skulle inträffa.


Våra flygplan har utrustats med omfattande läkarutrustning och defibrillatorer för kabinpersonalens användning.


Vissa flyg har den senaste telemetriutrustningen så att markbaserad medicinsk personal kan bedöma patienter medan de fortfarande är i luften. Observera att passagerarna är ansvariga för kostnaden för eventuell medicinsk vård som de kan behöva väl nere på marken. Det rekommenderas därmed att ha en omfattande reseförsäkring.

Djup ventrombos (DVT)

Djup ventrombos (DVT) inträffar när en blodpropp bildas i underbenet. Det är inte farligt så vida inte blodproppen bryts av och färdas till lungorna. Orörlighet är den största riskfaktorn för DVT och kan inträffa efter bil-, buss-, tåg- eller flygresor eller till och med efter att ha suttit i en biograf.


En internationell rapport från Världshälsoorganisationen (WRIGHT-rapporten) visade faktiskt att det inte finns någon ökad risk för friska resenärer som flyger jämfört med orörlighet från andra transportformer av samma tidslängd. Följ dessa allmänna råd för komfort ombord och minska risken att få djup ventrombos:

 • Bär löst sittande och bekväma kläder.
 • Placera ditt handbagage i bagageutrymmet ovanför sätet istället för under sätet framför dig. På så vis kan du sträcka på dig och regelbundet utföra övningar för fötter och fotleder.
 • Eftersom stillasittande är en stor riskfaktor som kan leda till DVT, rekommenderar vi att du gör platsövningarna regelbundet och tar chansen att sträcka på dig när du går till och från toaletten.
 • Bibehåll vätskebalansen genom att regelbundet dricka vatten och juicer samt undvik alkohol och koffeininnehållande drycker.

Vissa personer har större benägenhet än andra att utveckla DVT. Kända riskfaktorer relaterade till DVT är som följer:

 • Ålder över 40 år
 • Om man nyligen har genomgått en större operation eller om en allvarlig skada nyligen har inträffat som särskilt påverkar benen eller magen
 • Om man nyligen har varit orörlig under en dag eller längre
 • Om man har en personlig historia eller familjehistoria med DVT
 • Blodproppssjukdomar
 • Vissa typer av hjärtsjukdomar
 • Tidigare historia eller aktuell historia av maligna sjukdomar
 • Hormonbehandling såsom orala p-piller och hormonersättningsterapi
 • Graviditet
 • Rökning
 • Fetma
 • Åderbråck

Om du har några av dessa riskfaktorer bör du rådfråga din läkare innan du reser och diskutera följande eventuella medicinska försiktighetsåtgärder:

 • Användning av stödstrumpor eller flygstrumpor
 • Antikoagulerande läkemedel eller andra profylaktiska åtgärder före flygresa.