Hoppa till huvudinnehålletTillgänglighetsinformation

MILJÖ

Hållbarhet i verksamheten

På marken

Den största andelen av våra koldioxidutsläpp kommer från förbrukningen av jetbränsle, så våra flygplan och hur vi flyger dem utgör de främsta möjligheterna att minska vår miljöpåverkan. Och då jetbränsle även är en av våra största utgiftsposter, är bränsleeffektivitet centralt för varje del av verksamheten. Se miljörapporter från Emirates Group för fullständig information om bränsleeffektivitet, utsläpp och bullerprestanda.

Flygplan

Emirates policy att investera i den modernaste, miljöeffektivaste tekniken som finns tillgänglig innebär att vi har en av branschens yngsta flygplansflottor. Miljöfördelarna med att ha en modern flotta av bredkroppade flygplan omfattar både tystare drift och mindre motorutsläpp. Alla våra flygplan uppfyller den internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) kapitel 4 om bullerstandarder (exklusive ett litet antal wet-leasade fraktflygplan), samt tillämpliga ICAO-standarder om motorutsläpp. Våra Airbus A380 är bland de mest tystgående stora flygplan som finns och har konstruerats för att uppfylla stränga krav på några av världens mest bullerkänsliga flygplatser.

Emirates Engineering garanterar att våra flygplan ständigt presterar optimalt. Våra procedurer för motorrengöring håller motorns interna komponenter rena, vilket bidrar till en bränsleeffektiv drift och till att förlänga motorns livstid. Vi rengör även flygplanet regelbundet genom vattenbesparande "torrtvätt" där en liten mängd rengöringsmedel appliceras med trasor.

Denna metod sparar tusentals liter vatten vid varje tvätt, och att hålla flygplanets utsida ren bidrar till att minska bränsleförbrukning och utsläpp genom att göra flygplanet lättare och mer aerodynamiskt. Se fullständig information om våra flygplan för mer information.

Verksamhet

Att spara bränsle under flygningen börjar med planering på marken. Vi har investerat i ett av marknadens bästa flygplaneringssystem, så att vi kan planera flygningar och optimera rutter utifrån aktuella väderförhållanden, luftrumsbegränsningar och de specifika flygplan som tilldelats varje sträcka. När flygplanet väl är i luften utnyttjar besättningen varje möjlighet att spara bränsle och minska utsläpp inom ramarna för flygledningen.

Exempel på detta är att kontinuerligt flyga lägre eller högre, samt att ändra rutten för långdistansflyg för att anpassa flygningen efter växlande vindar. Vid landning använder våra piloter tomgångsreversering (istället för full reversering) och stänger av en motor under taxningen när det är säkert och möjligt att göra det. Vi prioriterar användningen av markkraft och förkonditionerad luft när tillgängligt, så att flygplanets hjälpkraftsenhet – en liten jetmotor belägen baktill på flygplanet – kan stängas av. Alla dessa åtgärder bidrar till att spara bränsle och minska utsläpp, samt till att sänka ljudnivån.

Emirates stöder initiativ runt om i världen för att öka flygtrafikens effektivitet och främja flexibla flygrutter. Våra driftspecialister samarbetar med kontrollorganisationer för flygtrafik världen över för att åstadkomma effektivare rutter och driftsprocedurer, och använder den senaste tekniken i detta syfte.

Ombord

Våra satsningar för att minimera vår miljöpåverkan fortsätter ombord på flygplanet.

Filtarna i Economy Class på långdistansflyg är gjorda av 100 % återvunna plastflaskor. Varje filt är tillverkad av 28 flaskor som har flisats sönder och spunnits till garn, och sedan vävts ihop till mjuka, varma och hållbara filtar. Filtarna bidrar till att färre flaskor blir till avfall, och sparar energi och utsläpp i tillverkningsprocessen jämfört med om nytt plastmaterial skulle användas.

Att minimera onödig vikt hjälper oss att spara bränsle. Vi använder till exempel lätta fraktbehållare och optimerar mängden dricksvatten som lastas på varje flyg utifrån flygsträckan och planerat antal passagerare.

Biobränsle

Eftersom Emirates spenderar miljarder dollar på bränsle varje år så följer vi utvecklingen av biobränsleteknik med stort intresse. Vi ser fram emot utvecklingen av biobränslen som är tekniskt säkra, kostnadseffektiva och verkligt hållbara, med en praktisk försörjningskedja på plats, från råvaror till flygplanet.

Återvinn och återanvänd

Vi serverar dagligen miljontals måltider på våra flyg, och om du undrar vad som händer med servisen efter varje flygning så återvinns och återanvänds den.

Vi har investerat i ett enormt återvinningsprogram med slutet kretslopp(öppnar en PDF i en ny flik) för att minska avfallet och återanvända våra plastprodukter. Istället för att skicka allt till avfallsupplag diskas, mals och tillverkas nya utensilier av våra måltidsbrickor, smårättstallrikar och skålar i Economy Class och Premium Economy.

Vår produktionsanläggning ligger här i Förenade Arabemiraten, vilket ytterligare minskar vår miljöpåverkan från transporter och tillverkning. Vår anläggning är byggd med fokus på hållbarhet, med solenergi, effektiv vattenanvändning och minimalt avfall.

Så här tvättar man en A380 utan vatten

I luften

Den största andelen av våra koldioxidutsläpp kommer från förbrukningen av jetbränsle, så våra flygplan och hur vi flyger dem utgör de främsta möjligheterna att minska vår miljöpåverkan. Och då jetbränsle även är en av våra största utgiftsposter, är bränsleeffektivitet centralt för varje del av verksamheten. Se miljörapporter från Emirates Group för fullständig information om bränsleeffektivitet, utsläpp och bullerprestanda.

Elektricitet

Dubais många soltimmar bidrar till att driva vår toppmoderna motorunderhållscentral, där vi har installerat solpaneler på 1 megawatt styck. De 2 990 panelerna bildar ett tak över bilparkeringen, och förväntas generera över 1 800 megawattimmar elektricitet och spara cirka 800 ton koldioxid varje år. Vi har även installerat LED-lampor i våra anläggningar, vilket sparar stora mängder elektricitet. LED-lamporna i Emirates SkyCargo-terminalen i Dubai World Central (DWC) sparar över 970 MWh el varje år.

Emirates Engineering har installerat dessa lampor i maskinteknikhangaren, samt i lagerlokalerna där de aktiveras av rörelsesensorer. Teamet använder även LED-lampor vid underhåll av flygplanskabinen, med den ytterligare fördelen att de avger mycket mindre värme än de tidigare lamporna. Deras kombinerade initiativ sparar över 2 850 MWh elektricitet varje år. Vårt renoverade kontor i London har LED-belysning, uppgraderad luftkonditionering och ett effektivare utnyttjande av golvytan, vilket resulterat i en minskning med 60 % av elförbrukningen.

Minskar, återanvänder, återvinner

Våra affärsenheter letar ständigt efter nya sätt att minska resursförbrukningen, återanvända föremål och återvinna material när de når slutet av sin livscykel. Allt detta är en grundläggande del av vår kretsloppsekonomi.

IT-avdelningen har implementerat en ”Tänk innan du skriver ut”-kampanj, vilket har resulterat i en minskning med 33 % av utskriftsvolymerna på bara åtta månader. På så sätt har man sparat miljontals pappersark och över två miljoner kWh elektricitet.

Även uttjänt flygplansutrustning kan återanvändas. Flygutbildningsavdelningen använder en mängd delar från Emirates Engineering när flygplansinteriörerna uppgraderas. Under ett projekt använde man en uppsättning stolar från en uttjänt Airbus A340-500 och modifierade dem så att de passade två simulatorer för nödevakueringsutbildning och två simulatorer för serviceutbildning. Projektet förlängde stolarnas livslängd med ytterligare fem till sju år, samtidigt som företaget sparade in kostnaden av 50 nya stolar.

Emirates Flight Catering är en av världens största flygbolagscateringfirmor, och har ett återvinningsprogram som motsvarar verksamhetens storlek. Programmet återanvänder en stor mängd material från deponier, bland annat papper och kartong, aluminiumfolie och -burkar, platsflaskor och -behållare, varav en stor del samlas in från våra flygplan när de anländer i Dubai.

Emirates Flight Catering stöder även Emirates Environmental Groups initiativ för aluminiumburkar och donerar tusentals kilo burkar per år som samlas in från våra flygplan.

Marktransport

Våra vagnparksadministratörer fokuserar på att minska miljöavtrycket från våra vägtransportsverksamheter. Transporttjänstavdelningen använder en tvådelad strategi: hantera tillväxt effektivt och kontinuerligt förbättra befintliga verksamheter.

Man har introducerat bränsleeffektivare fordon, optimerat reseplaneringen för att minska antalet betjänade rutter och antalet tomma resor, och utbildat förare i säkerhet och effektiva körvanor, inklusive att undvika onödig tomgångskörning. Tack vare detta har avdelningen fått flera utmärkelser för hållbar transport i Dubai.

Hållbara produkter ombord
Vissa produkter som du njuter av under flygresan hjälper oss att bidra till en grönare framtid. Läs berättelserna bakom våra hållbara produkter ombord.
Läs mer