Hoppa till huvudinnehålletTillgänglighetsinformation

MILJÖ

Miljöpolicy

Åtagande för hållbarhet

Hållbarhet och miljöeffektivitet är byggstenarna i alla Emirates-koncernens verksamheter, i luften såväl som på marken.

Våra kunder, personal och tillsynsmyndigheter blir alltmer medvetna om miljön och utsläpp av växthusgaser. Emirates har åtagit sig att vara miljömässigt ansvarsfulla genom Emirates-koncernens miljöpolicy, som kommuniceras internt och externt till personal, kunder och alla intressenter. Mer information hittar du i Emirates Groups miljöpolicy (öppnar en PDF i en ny flik).

Emirates-koncernens åtagande för hållbart företagande omfattar investeringar på flera miljarder dollar i toppmodern, miljöeffektiv teknik i våra flygplan, motorer och markutrustning, samt genom att administrera våra tillgångar på miljövänligast tänkbara sätt. Vi strävar efter att vara ledande inom miljötänk i vår bransch och vår region, och vi åtar oss att uppfylla alla tillämpliga miljöbestämmelser och -standarder.

Minska utsläpp

Vi är en del av en global bransch som åtagit sig att minska luftfartens koldioxidavtryck.

Flygväsendet är en av de verksamheter som bidrar mest till global ekonomisk och social utveckling – särskilt i utvecklingsländerna. Flygbranschen betjänar över 63 miljoner människor i världen och bidrar med 2,7 biljoner USD per år till världens BNP.
Du kan läsa mer i rapporten Aviation Benefits Beyond Borders (öppnar en PDF-fil i en ny flik) som skrevs i juli 2016.

Flygbranschen inser att man, trots att man står för mindre än 2 % av de globala utsläppen av växthusgaser från mänsklig aktivitet, måste engagera sig för hållbar tillväxt och minska ökningen av sina utsläpp. Vi stödjer uttryckligen strategin med fyra pelare för att sänka utsläppen, som utvecklats av vår branschorganisation International Air Transport Association (IATA). Läs mer om denna strategi på www.enviro.aero (öppnas i ett nytt fönster).

Vi implementerar denna strategi genom att använda avancerad teknik inom hela koncernen, inklusive i flygplan och motorer, och genom att uppmuntra regeringar till att göra luftfarten mer bränsle- och utsläppsmedveten; minska miljöpåverkan från våra markverksamheter; och stödja utvecklingen av en global, sektorbaserad strategi för koldioxidutsläpp genom Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO), FN:s myndighet för internationell luftfart.

Globalt sektorsövergripande tillvägagångssätt

Luftfartsindustrin har aktivt uppmanat världens regeringar att införa en gemensam global marknadsbaserad åtgärd för att ta itu med koldioxidutsläppen från den internationella luftfarten. Beslutsfattarna slöt ett historiskt avtal om ramverket för denna nya strategi, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), under ICAO:s 39:e sammankomst i oktober 2016.

CORSIA är avsett att bidra till att uppnå koldioxidneutral tillväxt från och med 2020 och täcka utsläpp från internationell luftfart mellan länder som frivilligt har deltagit.

Emirates stöder ICAO:s upprättande av denna globala strategi, och vi har åtagit oss att samarbeta med ICAO för att uppnå en koldioxidneutral tillväxt från år 2020 och bidra till att skapa en säker, effektiv och hållbar civil luftfart.

Du kan läsa mer om CORSIA på ICAO:s webbplats (öppnas i ett nytt fönster).