Hoppa till huvudinnehålletTillgänglighetsinformation

Om oss

Affärspolicy och praxis

The Emirates Group arbetar för etiska och ansvarsfulla metoder i alla våra verksamheter.

Vår uppförandekod för affärsverksamhet(Öppnar en PDF i en ny flik), tillsammans med policyer för The Emirates Group, fastställer de standarder som förväntas av alla anställda i samband med koncernens affärsverksamhet.

Emirates är medlem i FN:s Global Compact, ett frivilligt initiativ där vi arbetar för att göra FN:s globala mål och principer för hållbar utveckling till en del av vår strategi, kultur och verksamhet.

 • Dataskydd

  Som ett globalt företag samlar vi in, lagrar, hanterar och överför en betydande mängd data, såsom personuppgifter som hjälper oss att tillhandahålla tjänster till våra kunder. 

  Det är vårt ansvar att skydda integriteten och upprätthålla säkerheten för de uppgifter vi har, och vi tar den skyldigheten på allvar.

  Vi har inrättat ett särskilt dataskyddsteam för att implementera en företagsomfattande strategi och styrning, och regelbundet granska våra riktlinjer och bearbetningar för att säkerställa efterlevnad av internationella och inhemska lagstiftningskrav och bästa praxis i branschen.

  Läs vår Integritetspolicy

 • Cybersäkerhet

  Liksom många stora organisationer står vi inför den dagliga utmaningen med framväxande cyberhot, där externa angripare ständigt använder mer sofistikerade tekniker. 

  Emirates förbättrar ständigt sina cyberfunktioner för att förbättra vårt skydd mot dessa attacker och skydda åtkomsten till den information vi har. Vi investerar också resurser för att sprida och höja medarbetarnas medvetenhet om datasäkerhetsrisker, samtidigt som vi betonar behovet av delad vaksamhet i cyberfrågor genom simuleringar och strukturerad utbildning.

  Gör så här om du misstänker att Emirates har stött på ett cybersäkerhetsproblem.

Styrning av leveranskedjan

Vår inställning till förhållandet mellan upphandling och leveranskedja är att villkoren ska vara tydliga, rättvisa och till ömsesidig nytta. Vår upphandlingsprocess bygger på konkurrensutsatta upphandlingar och på principerna om öppenhet.

Vår uppförandekod för leverantörer är i linje med vår interna uppförandekod, så att våra normer sprids genom hela leveranskedjan. Detta inkluderar riktlinjer som stödjer och uppfyller mänskliga rättigheter, hälso- och säkerhetsnormer samt krav på miljömässig hållbarhet.

Läs vår policyförklaring(Öppnar en extern webbplats i en ny flik).