TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet
 • Årsrapporter
  Läs igenom de aktuella och tidigare årsredovisningarna som är oberoende granskade per internationella standarder för finansiell rapportering.
  Läs mer
 • Dubais tillvägagångssätt
  Dubais framgång är ett resultat av en mycket konkurrenskraftig, konsumentcentrerad affärsmodell.
  Läs mer
 • Vår affärsmodell
  Emirates affärsmodell har varit drivkraften bakom vårt kommersiella fokus och ihållande lönsamhet.
  Läs mer
 • Subventionsmyt
  Vi vill öppna upp för en intressant och faktabaserad debatt om frågan om flygbolagsubventioner.
  Läs mer