TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet
 • Årsrapporter

  Läs igenom nuvarande och tidigare årsrapporter som är oberoende granskade enligt internationella redovisningsstandarder.
  Läs mer
 • Dubais tillvägagångssätt

  Dubais framgång är ett resultat av en mycket konkurrenskraftig, konsumentcentrerad affärsmodell.
  Läs mer
 • Vår affärsmodell

  Dubais framgång är ett resultat av en mycket konkurrenskraftig, konsumentcentrerad affärsmodell.
  Läs mer
 • Myten om subventioner

  Vi motsätter oss statligt stöd och kampanjer mot marknadssnedvridande flygbolagssubventioner.
  Läs mer