TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet

Emirates affärsmodell

En grundläggande del av vår styrka som företag kommer från det "öppna luftrummet" kring vår huvudsakliga bas, Dubai International Airport, där vi konkurrerar med över 100 andra reguljärflygbolag.

Vår filosofi gällande internationella luftfartsbestämmelser och strävan efter öppna luftrum kan sammanfattas av ett citat från Emirates ordförande, Sir Tim Clark:

"Det har funnits tydliga tendenser mot flygpolitisk multilateralism under de senaste 20 åren. Allt fler länder erkänner att en fri tillgång till luftrummen har en flerfaldig effekt på deras ekonomi, och medger att stödet till nationella flygbolag inte längre är försvarbart i kostnad-nytta-ekvationen eller främjar det nationella intresset. De har omedvetet subventionerat sina nationella flygbolag till följd av en ingrodd preferens för flygpolitiskt skydd och eliminering av konkurrens, och andra viktiga sektorer inom deras ekonomi har blivit lidande till följd av det."