Hoppa till huvudinnehålletTillgänglighetsinformation

Regler och villkor

Avtal mellan dig och Emirates

Tack för att du besöker emirates.com (”Webbplatsen”). Läs igenom dessa regler och villkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att besöka och använda webbplatsen godkänner du (ovillkorligt och oåterkalleligt) dessa regler och villkor (”Avtalet”). Om du inte godkänner dessa regler och villkor ber vi att du omedelbart slutar använda webbplatsen.

Webbplatsen ägs och administreras av Emirates, med huvudkontor i Emirates Group Headquarters Building, PO Box 686, Dubai, Förenade Arabemiraten. Emirates är ett aktiebolag i Dubai som är etablerat enligt dekret nr 2 från 1985 (med tillägg) av Dubais regering.

Du garanterar att du har laglig rätt och förmåga att ingå detta avtal och använda den här webbplatsen enligt dessa villkor.

Du intygar att du är gammal nog att ingå rättsligt bindande avtal via denna webbplats, och du vet att du är ansvarig för betalningar för bokningar gjorda av dig eller av andra personer som använder dina inloggningsuppgifter.

Se till så att du har läst och godkänt vår integritetspolicy.

Ändring av villkor

Vi kan komma att ändra dessa regler och villkor när som helst utan föregående meddelande. De uppdaterade villkoren börjar gälla när de publiceras på webbplatsen, och kommer inte att gälla retroaktivt för befintliga avtal gjorda via denna webbplats. Fortsätter du att använda webbplatsen efter ändringarna innebär det att du har accepterat ändrade regler och villkor.

Fullständigt avtal

Dessa regler och villkor och Emirates övriga rättsliga meddelanden, policyer och riktlinjer avseende dessa regler och villkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Emirates rörande din användning av den här webbplatsen, och ersätter tidigare överenskommelser eller avtal (muntliga som skriftliga), anspråk, framställningar och överenskommelser mellan parterna avseende sådana frågor, och reglerna och villkoren får inte utökas eller ändras utom genom att göra sådana utökningar eller ändringar tillgängliga på denna webbplats.

Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

Allmänt

Din åtkomst till och användning av programvaran och annat material på eller via denna webbplats sker på egen risk. Vi lämnar inga som helst garantier eller utfästelser att denna programvara är pålitlig, stabil och fri från virus.

GARANTIFRISKRIVNING

I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT LAG, FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER AVSEENDE INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA PÅ DENNA WEBBPLATS. ALL SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER VAD GÄLLER HANDELSKVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TITEL OCH ICKE INTRÅNG.

ANSVARSBEGRÄNSNING

VI KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, PÅFÖLJANDE (INKLUSIVE BL.A. FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINST) ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR ELLER SKADESTÅND AV NÅGOT SLAG, ELLER BLI FÖREMÅL FÖR SKÄLIG ELLER FÖRBUDSFÖRELÄGGANDE KOMPENSATION (OAVSETT OM DET GÄLLER KONTRAKTSBROTT, FÖRSEELSE, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV

 • ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, ELLER FÖRSENING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, ELLER NÅGON ANNAN INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN; ELLER
 • TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER (BORTSETT FRÅN LUFTTRANSPORT UTFÖRD AV OSS).

INGET I DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING KAN UTESLUTA ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

FÖR ALL LUFTTRANSPORT MED BILJETT SOM ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS GÄLLER FLYGRESEVILLKOREN FRÅN FLYGBOLAGET IFRÅGA, OCH EVENTUELLT ÄVEN WARSZAWAKONVENTIONEN ELLER MONTREALKONVENTIONEN, SOM KAN BEGRÄNSA FLYGBOLAGETS ANSVAR UNDER VISSA OMSTÄNDIGHETER. VI HÄNVISAR TILL MEDDELANDET OM FLYGRESEVILLKOR NEDAN.

VI FÖRBEHÅLLER OSS ALLA RÄTTIGHETER SOM INTE UTTRYCKLIGEN GARANTERAS AV DESSA VILLKOR.

Skadeslöshet

Som ett villkor för att använda den här webbplatsen, samtycker du till att hålla oss skadeslösa från och mot all ansvarsskyldighet, kostnader (inklusive rättsliga avgifter) och skador som uppstår i samband med anspråk till följd av din användning av denna webbplats, inklusive utan begränsning till anspråk som gällande fakta som om de är sanna skulle utgöra ett brott mot dessa villkor från din sida.

Länkar till tredjepartswebbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar och hänvisningar till internetsidor som administreras av tredje parter. Vi varken hanterar eller styr informationen, produkterna och tjänsterna på sådana tredjepartssidor på något sätt. Länkar och hänvisningar till tredjeparter omfattas endast för din bekvämlighet, och utgör ingen garanti från vår sida. Du ansvarar själv för användningen av sådana länkar och hänvisningar till tredje parter.

Begränsning av användande

Du samtycker till att endast använda denna webbplats för att avgöra tillgängligheten för varor och tjänster och göra legitima bokningar eller affärstransaktioner med oss. Du samtycker till att endast använda webbplatsen för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Du samtycker till att endast använda webbplatsen för att göra legitima bokningar och köp. Du samtycker till att inte göra falska bokningar eller preliminära bokningar. Vi kan utan föregående meddelande avboka alla bekräftelser avseende duplicerade bokningar till en eller flera destinationer gällande samma eller närliggande datum.

Du samtycker till alla våra köpvillkor, inklusive men inte begränsat till fullständig och tidsenlig betalning av samtliga belopp och efterlevnad av alla regler gällande tillgängliga priser, produkter eller tjänster. Du ansvarar själv för alla skatter och avgifter som uppstår till följd av användningen av webbplatsen.

Du samtycker till att inte missbruka webbplatsen. ”Missbruk” omfattar, utan begränsning, användning av webbplatsen för att:

 • Förtala, trakassera, förfölja, hota, missbruka eller på annat sätt kränka andras rättigheter enligt den lagliga definitionen.
 • Skada eller manipulera andras datorer och programvara, inklusive utan begränsning genom att ladda upp, ladda ned eller överföra skadade filer eller virusprogram.
 • Bryta mot tillämpliga immateriella, publicitets- eller integritetsrättigheter, inklusive utan begränsning genom att ladda upp, ladda ned eller överföra material eller programvara.
 • Utelämna eller misstolka ursprunget eller rättigheterna till filer som du laddar upp eller ned, inklusive utan begränsning genom att utelämna information om äganderätt, identifiering av upphovspersonen, patent, upphovsrätt eller varumärke.
 • Överföra, publicera eller på annat sätt avslöja affärshemligheter eller annan konfidentiell eller skyddad information eller material skyddat av äganderätten.
 • Ladda ned eller ladda upp filer som är olagliga att distribuera via webbplatsen.
 • Störa eller orsaka avbrott på webbplatsen, servrar eller nätverk anslutna till webbplatsen, inklusive att hindra åtkomsten för andra användare, värdtjänster eller nätverk, inklusive utan begränsning genom att överföra, initiera, sprida, dela eller försöka sig på denial-of-service-attacker, spamming, crashing, flooding, eller mailbombing av webbplatsen.
 • Botar, spiders, crawlers, avatarer, intelligenta agenter eller andra automatiserade processer i Emirates datorsystem m.m. orsakar orimlig belastning på Emirates maskinvara, nätverk, lagring, indata/utdata eller elektroniska styrenheter eller infrastruktur.
 • Överföra information eller programvara som du erhållit via webbplatsen, eller kopiera, skapa, visa, distribuera, licensiera, utföra, publicera, återskapa, återge, sälja eller överföra arbete från webbplatsen.
 • Bedräglig användning av lösenord eller ID-nummer vid inloggning till webbplatsen, eller att uppge en falsk identitet eller behörighet att agera på uppdrag av annan person.
 • På andra sätt bryta mot detta avtal.

Vi har vidtagit rimliga åtgärder för att garantera att informationen på denna webbplats är riktig när du besöker den. Dock kan och har vi inte kontrollerat riktigheten av all information som tillhandahålls av externa källor, t.ex. av leverantörer av annan information, eller av parter med länkar till eller från webbplatsen.

Kommentarer och annat material som publiceras på webbplatsen är inte avsedda att utgöra tillförlitliga råd. Vi friskriver oss därför från allt ansvar som kan uppstå genom att användaren av webbplatsen förlitar sig på sådant material, eller av att andra informeras om eller agerar utifrån innehållet.

Vi försöker garantera oavbruten åtkomst till webbplatsen och felfri överföring. Dock kan detta inte garanteras till följd av internets natur, och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra webbplatsens tjänster utan föregående meddelande. Din åtkomst till webbplatsen kan tidvis avbrytas eller begränsas till följd av reparation, underhåll eller införande av nya tjänster. Vi försöker begränsa förekomsten och varaktigheten av sådana avbrott och begränsningar. Vi tar inget ansvar för om webbplatsen är otillgänglig vid något tillfälle.

Immateriella rättigheter

Alla varumärken, upphovsrätt, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter till innehåll och material på webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, sammanställning av data (liksom webbplatsens struktur och layout) samt programvara tillhör Emirates, dess samarbetsföretag eller dess innehållsleverantörer, och skyddas av internationella upphovsrättigheter, databaslagar och avtal. Vi förbehåller oss alla sådana rättigheter.

Webbplatsen är till för personligt, ej kommersiellt bruk, och du får ta en kopia och ladda ned utdrag från webbplatsen för detta syfte. Du samtycker till att inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, återskapa, publicera, licensiera, skapa material avlett från eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som erhållits från webbplatsen. Du samtycker även till att inte skapa och/eller publicera en egen databas som innehåller alla eller delar av denna webbplats utan föregående skriftligt godkännande. Vår status (och status för länkar och hänvisningar till identifierade innehållsleverantörer eller tredje parter) som upphovspersoner till materialet på webbplatsen måste alltid framgå.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ned någon del av webbplatsen på ett sätt som bryter mot detta avtal, kommer din rätt att använda webbplatsen omedelbart och automatiskt att upphöra, och du måste lämna tillbaka eller förstöra dina kopior av materialet.

Emirates, Emirates Skywards, Emirates Skycargo, Emirates Holidays, Emirates Hotels & Resorts, Arabian Adventures, The Emirates High Street, Congress Solutions International, Arabian Airpass, Emirates Live, Business Reward och andra produkter eller varumärken som tillhör Emirates (vare sig befintliga eller de som skapas i framtiden) är våra varumärken eller registrerade varumärken. Andra produkt- eller företagsnamn som nämns häri (eller som länkas till via webbplatsen) kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Webbplatsbokningar

Du kan boka biljetter via webbplatsen utan att registrera dig. Registrerar du dig för Emirates Skywards kan du dock spara dina personuppgifter samt rese- och kreditkortsinformation i din profil, så att du inte behöver ange dem igen nästa gång du loggar in och bokar via webbplatsen. Är du inte redan medlem i Emirates Skywards kan du registrera dig på www.emirates.com. Vi rekommenderar att du fyller i dina personliga preferenser eftersom det kan hjälpa oss att ge dig bästa möjliga service och göra att framtida frågor och bokningar går fortare.

Kom ihåg att inte lämna ut dina inloggningsuppgifter, bokningsnummer och/eller lösenord till någon utanför ditt hushåll. Du får inte ge någon tredje parts onlinetjänst åtkomst till ditt konto, inklusive men inte begränsat till tjänster för att spåra, administrera och räkna Miles. Du godkänner och påtar dig ansvaret för all aktivitet på ditt konto. Du måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda ditt lösenord/bokningsnummer och informera oss omedelbart om du har anledning att tro att någon annan kommit över ditt lösenord eller om lösenordet används, eller sannolikt kan komma att användas, av obehörig.

Du kan boka för upp till nio passagerare per bokning via webbplatsen. Du kan boka flyg för nio vuxna och barn (2–11 år) samtidigt. Dessutom kan du boka för ett spädbarn (0–1 år) per vuxen. Du kan boka ett flyg i valfri klass; First, Business eller Economy Class (om tillgängligt).

Ändra din bokning

Ändrar du ändrar en befintlig bokning online och det ger dig rätt till en återbetalning från Emirates, kommer återbetalningen att göras i form av ett EMD-kvitto (Electronic Miscellaneous Document). EMD-kvittot kan användas för att köpa ytterligare resor eller tjänster från Emirates eller lösas in mot en återbetalning på något av Emirates kontor, men det gäller endast i ett år från utgivningsdatumet.

Du kan boka flyg upp till 338 dagar före avresa. Du kan begära elektroniska biljetter eller hämta dina biljetter från de platser som anges vid bokningen. Observera att biljetterna endast kan hämtas i avgångslandet och leveranser görs endast till avgångslandet. Väljer du att hämta biljetterna från ett av våra kontor, måste du göra det inom den tid som anges vid bokningen, annars kommer bokningen automatiskt att avbeställas.

Avbeställa bokningen

Du kan avbeställa bokningen via webbplatsen i avdelningen ”Mitt konto” om du är inloggad som Emirates Skywards-medlem. Du kommer då att omfattas av de prisregler du godkände när du bekräftade bokningen. Du måste kontakta ett av våra kontor för att begära återbetalning, eller ansöka online för återbetalning av e-biljett.

Tvistlösning online

I händelse av en tvist gällande din bokning hos oss, om du är inom EU och du har köpt en biljett online, kan du begära en lösning via den europeiska plattformen för tvistlösning online (ODR-plattformen) som hanteras av Europeiska kommissionen. För mer information kan du besöka ODR-plattformens webbplats(öppnar en extern webbplats i en ny flik).

Emirates Skywards Miles-aktiviteter

Emirates Skywards Miles som visas är endast vägledande. Det faktiska antalet Emirates Skywards Miles krediterat på ditt konto avgörs av programreglerna för Emirates Skywards.

Biljettleverans

Se sidan biljettalternativ för att visa en lista på alternativ för biljettleverans/betalningsalternativ i avgångslandet.

Användning av kreditkort

Vi accepterar välkända kreditkort som är utfärdade i de länder som anges under bokningsprocessen. Ditt kreditkort kommer att debiteras när du klickar på knappen ”Köp nu”. Om du inte har ett kreditkort kan du välja att betala med en av de andra betalningsmetoder som kan komma att erbjudas på betalningssidan för bokningsprocessen online. Tillgängliga betalningsmetoder kan variera beroende på flygbiljettens avgångsort. Genom att använda ett kredit-/betalkort eller någon annan betalningsmetod godkänner du att du är behörig att göra detta, samt att kortet eller kontoinnehavarens namn som anges under bokningsprocessen online är korrekt. Under förmildrande omständigheter som syftar till att förebygga bedrägeribrott, förbehåller sig Emirates rätten att verifiera kortet som användes för att betala bokningen online genom att kräva att kortet uppvisas vid incheckningen.

Säkerhet

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att garantera att de uppgifter du överför till oss via webbplatsen förblir konfidentiella och skyddade från obehörig åtkomst. Trots dessa åtgärder kan vi inte garantera att obehörig åtkomst till uppgifterna aldrig kommer att ske. Vi kan inte hållas ansvariga för sådan obehörig åtkomst bortsett från om den orsakats av grov oaktsamhet. I detta fall är du berättigad till en ersättning på som mest värdet på de tjänster du köpt.

Säkerhetsinformation

För att garantera säkra betalningar online och annan överföring av personuppgifter, använder webbplatsen en teknik kallad SSL (Secure Socket Layer). SSL krypterar all kommunikation mellan din dator och vår server, så att informationen endast kan läsas och förstås av oss. Normalt anger ett stängt lås i webbläsarfönstret en säker anslutning. Se din webbläsares säkerhetsspecifikationer för ytterligare information. Är din webbläsare utrustad med SSL är transaktionen automatiskt säker. Den vanliga internetstandarden för att ange att en sida är säker är ett stängt lås längst ned i webbläsaren. Så länge det stängda låset visas är dina uppgifter säkra och krypterade för att förhindra missbruk. Klickar du på länken för säkra överföringar och fortfarande inte ser det stängda låset, kan orsaken vara att fönstret är inbäddat i en annan frame. För att kontrollera att anslutningen är säker (i Internet Explorer) klickar du på höger musknapp och egenskaper, sedan på certifikat. Då ser du om anslutningen är säker eller inte. Ett annat sätt (i Netscape Navigator) är att klicka på höger musknapp och ”Visa information om frames”. Du hittar säkerhetsinformationen längst ned i texten.

Barn

Vi varken begär eller samlar in personuppgifter från eller om barn medvetet, och marknadsför inte heller produkter eller tjänster till barn utan samtycke från förälder eller vårdnadshavare. Kommer det till vår vetskap att personen som skickar personuppgifterna via någon del av webbplatsen är ett barn, kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att snarast möjligt radera dessa personuppgifter ur våra register. Begär en förälder eller vårdnadshavare granskning eller radering av personuppgifter om sina barn innan vi har upptäckt och tagit bort personuppgifterna, kommer vi naturligtvis att uppfylla begäran. Vi har inte för avsikt att samla in personuppgifter om barn annat än de personuppgifter som krävs när man gör en bokning online för ett barn, vilken måste skickas av en förälder eller vårdnadshavare.

Pass

Se till att ditt pass är giltigt under hela resan. (Vissa destinationer kräver att passet är giltigt under en viss tidperiod, i allmänhet i sex månader efter resans slut.) Du kan även bli ombedd att skaffa visum för vissa destinationer, och det är ditt ansvar att göra det.

När du gör en bokning måste du se till att ditt namn (och namnet på övriga personer i bokningen) överensstämmer exakt med namnen i era pass.

Behöver du ytterligare information om pass eller visumkrav kan du kontakta ett av våra lokala kontor eller ambassaden för landet du ska resa till.

En resenär som försöker resa utan korrekt dokumentation kan nekas utresa eller inresa i destinationslandet eller mellanlandningsorten, förvisas eller fängslas. I sådana fall är du ensam ansvarig för eventuella kostnader, förluster och skador som drabbar dig eller oss (eller våra ombud och anställda).

Flygplatsskatter

Vissa flygplatser tar ut en avgångsskatt, som betalas av passagerarna lokalt på flygplatsen. Dessa avgifter framgår inte av våra prisförslag och du ansvarar själv för dem.

Hälso- och försäkringskrav

Vaccination kan rekommenderas eller krävas för din destination eller mellanlandningsort. Fråga din läkare. Vi rekommenderar att du köper en lämplig reseförsäkring för alla utlandsresor.

Observera att informationen och råden i avsnittet hälsa & resor är avsedda som allmän vägledning, och de är inte specifika för dina särskilda omständigheter. Allt innehåll i avsnittet hälsa & resor är tänkt att ge allmän information, och ska inte ersätta din egen läkares eller annan vårdpersonals råd. Vi tar inte ansvar för diagnoser du gör utifrån innehållet i avsnittet Hälsa & resor och frånsäger oss allt ansvar i den utsträckning det tillåts enligt lag. Du bör alltid kontakta din egen läkare om du har frågor om din hälsa, flygning och/eller destinations- och mellanlandningsorten.

Valutaomvandling

Valutakurserna baseras på flera allmänt tillgängliga källor. Valutakursernas riktighet kontrolleras inte, och de faktiska kurserna kan variera. Växelkurserna uppdateras inte varje dag. Så vitt vi vet är den information som tillhandahålls av detta program riktig, men vi garanterar inte riktigheten. Behöver du använda informationen i finansiella syften, rekommenderar vi att du rådfrågar en specialist för att garantera växelkursernas riktighet. Vi godkänner inte användning av denna information för andra syften än för personlig användning, och vi förbjuder i den utsträckning det är möjligt att informationen säljs vidare eller används för kommersiella syften.

Flygresevillkor

Passagerarnas flygresa med tillhörande bagage lyder under de flygresevillkor som gäller enligt respektive utförande flygbolag. När det gäller våra egna flyg, läs våra allmänna transportvillkor gällande passagerare och bagage.

Webbplatskontakt

Onlinebokningar

Om du har frågor om din onlinebokning eller om problem uppstår vid bokningen kan du kontakta oss.

Ej bokningsrelaterade frågor

Upplever du tekniska problem under din användning av denna webbplats kan du kontakta vårt lokala kontor för hjälp.