Hoppa till huvudinnehålletTillgänglighetsinformation

Säkerhet

Säkerhet är ett av Emirates kärnvärden och det utgör hörnstenen i all vår verksamhet och drift. Vi är fast beslutna att upprätthålla och förbättra våra säkerhetsnivåer och att vårda en säkerhetskultur i hela vårt företag.

Säkerhet på Emirates

Emirates har skaffat sig ett rykte om att erbjuda branschledande tjänster på de senaste och mest effektiva bredkroppade flygplanen i skyn, och denna framgång stöds av säkerhet, som alltid är vår högsta prioritet.

Över 50 miljoner passagerare reste med Emirates förra året i sitt globala nätverk med över 150 destinationer, och medan vårt passagerar- och destinationsantal fortsätter att växa, ligger hanteringen av flygbolagets säkerhet alltid i framkanten av allt vi gör.

Säkerhet är en av våra företagsvärderingar, vilket fastställer vårt syfte och säkerställer att säkerheten är en del av alla våra förfaranden.

”Vi kommer att skydda våra kunder, vår personal och våra tillgångar genom ett konstant engagemang för internationella och alla övriga lämpliga säkerhetsnormer och antaganden av metoder som betonar säkerhet som ett personligt ansvar av största vikt.”
Hans Höghet Schejk Ahmed bin Saeed Al-Maktoum,
ordförande och vd för Emirates Airline & Group

Vi har en sund organisatorisk säkerhetskultur där de anställda uppmuntras att proaktivt spela sin roll i den ständiga förbättringen av flygbolagets säkerhet.

Vårt säkerhetshanteringssystem

Vårt säkerhetshanteringssystem (SMS) följer Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) normer och rekommendationer. Den uppfyller till fullo de lagstadgade kraven från General Civil Aviation Association (GCAA).

Vårt SMS har 4 komponenter och 12 beståndsdelar – komponenterna är: Säkerhetspolicy och -mål, säkerhetsriskhantering, säkerhetsförsäkring och säkerhetsfrämjande. Vårt engagemang för säkerhet är formulerat i vår Säkerhetspolicy(Öppnas i ett nytt fönster).

Vårt omfattande säkerhetskommunikations- och utbildningsprogram ser till att alla medarbetare förstår sitt ansvar och den roll de spelar i flygbolagets allmänna säkerhet.

Driftsäkerhet

En strikt inställning för säkerhetsriskhantering och fokus på säkert beteende och säkerhetspraxis står i centrum av vår verksamhet. Vi tillämpar grundliga principer för risk- och förändringshantering på alla aspekter i vår verksamhet, inklusive flygverksamhet, fraktgods, teknik, markdrift och kabinsäkerhet.

Vi har en av de yngsta flottorna i luften och strävar ständigt efter att förbättra säkerheten. Våra proaktiva initiativ omfattar:

  • införandet av nya operativa digitala verktyg och ny teknik som förbättrar säkerhetseffektiviteten
  • investeringar i modern analysteknik för att stödja proaktiv och förutsägbar säkerhetshantering
  • deltagande och ordföranderoller i olika globalt erkända grupper inom luftfartssäkerhet
  • frekvent datadelning med internationella luftfartsorgan och andra organisationer för kontinuerlig förbättring av säkerheten i branschen som helhet.
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (WHS)/företagshälsovård

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (WHS) är en viktig aspekt i vårt SMS. Vår strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen strävar efter att hålla våra anställda friska, att förebygga skador och att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats.

Anställda uppmuntras att arbeta säkert, bära rätt personliga skyddsutrustning och säkerställa att arbetsinstruktioner och standardförfaranden följs. Alla anställda har ett personligt ansvar att förebygga osäkra handlingar och situationer.

Krishantering (beredskapsplanering)

Att förbereda sig för det otänkbara är utmanande, men det är en viktig del av vår kultur på Emirates. 

Vi har ett program som heter ”emcare” och omedelbara insatsgrupper till hands. Vi erbjuder humanitärt stöd till våra passagerare som drabbats av någon form av kris, såsom naturkatastrofer, sjukdom, olyckor eller annat trauma.

Vi anser att det är bättre att vara beredd på något som inte händer, än att vara oförberedd på något som händer. Vi genomför regelbundna övningar för att säkerställa att vi alltid är redo att stödja våra passagerares och kollegors välbefinnande.