TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet
Köp Miles Opens an external link in a new tab
Köp fler Skywards Miles
Om du är inställd på en bonus, men inte har tillräckligt med Skywards Miles på kontot, kan du helt enkelt köpa fler Skywards Miles. Oavsett om du befinner dig inom räckhåll för ett bonusflyg eller om du vill unna dig en flyguppgradering kan du nå dit snabbare. Det kostar bara 30 USD per 1 000 Miles och du kan köpa upp till 100 000 eller 200 000 Skywards Miles under ett år beroende på din medlemsnivå.
Köp MilesKöp Miles Opens an external link in a new tab
Ge bort Miles Opens an external link in a new tab
Ge bort Skywards Miles i present
Nästa gång du vill skämma bort någon du håller kär kan du köpa Skywards Miles till nära och kära och låta dem unna sig själva. De kommer garanterat att hitta något att unna sig med bland vårt utbud av frestande bonusar, från flygresor till hotellvistelser. Priset för 1 000 Skywards Miles är 30 USD och du kan ge bort upp till högst 100 000 eller 200 000 Miles om året beroende på mottagarens medlemsnivå.
Ge bort MilesGe bort Miles Opens an external link in a new tab
Överför dina Miles Opens an external link in a new tab
Överför dina Skywards Miles för mindre
Om du inte riktigt kan nå en viss bonus kan du överföra dina Skywards Miles till dina nära eller kära för att kombinera dem på ett konto så att dina Miles räcker längre. Du kan överföra Miles till en kostnad av 15 USD per 1 000 Miles och du kan överföra upp till högst 50 000 under ett år.
Överför dina MilesÖverför dina Miles Opens an external link in a new tab
Flerdubbla dina Skywards Miles
Räknar du hur många Miles det är kvar tills nästa bonus? Nu kan du dubbla, tredubbla eller fyrdubbla de Miles du tjänar på flyg och med våra partner till ett specialpris. Betala endast 20 USD för varje 1 000 Miles du vill flerdubbla. Du kan flerdubbla upp till 50 000 Miles per år och ta del av din nästa bonus ännu snabbare.
Återinför förfallna Miles Opens an external link in a new tab
Återinför förfallna Skywards Miles
Om några av dina Skywards Miles har förfallit under de senaste 6 månaderna kan du aktivera dem igen så att de läggs tillbaka på ditt konto. Det kostar endast 20 USD per 1 000 Miles och du kan återföra upp till 50 000 Skywards Miles under ett år.
Återinför förfallna MilesÅterinför förfallna Miles Opens an external link in a new tab

Mer information

Det kan ta upp till 48 timmar innan dina Miles syns på kontot och är tillgängliga för att lösas in.

Giltigheten för Skywards Miles som håller på att upphöra eller har löpt ut kan förlängas eller återställas endast via emirates.com.

För närvarande kan endast medlemmar som använder sitt individuella Emirates Skywards-konto köpa, ge bort, överföra, återinföra, förlänga och flerdubbla Miles. Min Familj-konton omfattas inte.

Ytterligare Miles kan inte köpas av Min Familj-konton och bidragande Miles kan inte ges bort, överföras, återinföras, förlängas eller flerdubblas.

Genom att klicka på något av ovanstående alternativ för att köpa Miles, ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles eller återinföra Miles eller flerdubbla Miles kommer du att lämna emirates.com och du kommer att överföras från Emirates webbplats till Points Platform som är en tredje parts webbplats som drivs av Points.com Inc.

Emirates Skywards har åtagit sig att skydda ditt medlemskonto, dina personuppgifter och ditt Miles-saldo. Vi vill uppmuntra dig att endast köpa Miles via Emirates.com och Emirates callcenters, och avhålla dig från att beblanda dig med parter som är inblandade i obehöriga och olagliga aktiviteter som involverar försäljning av Miles och Reward-biljetter. Skywards-programmets regler förbjuder köp av Miles och Reward-biljetter via otillåtna kanaler.

Regler och villkor

 1. Genom att klicka på något av ovanstående alternativ för att köpa Miles, ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles, återinföra Miles eller flerdubbla Miles lämnar du emirates.com och omdirigeras från Emirates webbplats till Points Platform. Detta är en tredje parts webbplats som drivs av Points.com Inc. Emirates Skywards-medlemmar godkänner att Emirates Skywards samlar in, använder och överför vissa relevanta medlemsuppgifter som innehas av Emirates till Points.com Inc., inklusive relevant information om en Skywards-medlem som tar emot Skywards Miles när så är tillämpligt, och personlig information som en Emirates Skywards-medlem tillhandahåller Emirates, som till exempel identitetsdata såsom namn, e-post-ID; Skywards kontouppgifter såsom kontonummer, Skywards Miles-saldo; transaktionsuppgifter såsom tidigare inköpstransaktioner, flyginformation och beteendedata såsom kampanjrespons, onlineaktivitet. Sådan uppgiftslämning ska göras i enlighet med vår integritetspolicy och i syfte att göra det möjligt för Emirates Skywards-medlemmen att genomföra transaktionen och möjliggöra specialerbjudanden från tid till annan från Emirates Skywards och våra partner.
 2. Alla transaktioner och betalningar för att köpa Miles, ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles, återinföra Miles och flerdubbla Miles samlas in och bearbetas av Points.com Inc.
 3. Avtalet för användningen av Points Platform, inklusive bearbetningen av eventuella betalningar av Points.com Inc. via Points Platform, gäller mellan Emirates Skywards-medlemmen och Points.com Inc. I enlighet därmed ska Points.com Inc.:s villkor och integritetspolicy gälla för användningen av Points Platform. Points.com Inc.:s användning och utlämnande av personuppgifter kan skilja sig från Emirates. Det kan hända att Points.com Inc. inte omfattas av sekretesslagar som ger samma skyddsnivå som den bindande lagstiftning som Emirates verkar under.
 4. Emirates Skywards strongly recommends that the Emirates Skywards Member reads the terms and conditions. Genom att använda Points Platform samtycker Emirates Skywards-medlemmen till att följa reglerna och villkoren som fastställts av Points.com Inc. med avseende på användningen av Point Platform. Detta inkluderar betalning av eventuella belopp som förfaller och efterlevnad av alla regler och restriktioner som gäller för användningen av plattformen.
 5. Skywards Miles kan köpas, ges bort, överföras, förlängas, återinföras eller flerdubblas av Skywards-medlemmen via plattformen på Points.com Inc. (”Points Platform”). Medlemmen måste minst ha en tidigare intjäningsaktivitet i sitt Emirates Skywards-konto, som har tjänats in genom att flyga med Emirates eller ett partnerflygbolag, eller genom en transaktion med en partner (”Berättigad Skywards-medlem”). Personuppgiftsbonusar räknas inte som giltiga aktiviteter i detta syfte.
 6. Skywards Miles kan köpas av en berättigad Skywards-medlem via Points Platform för personlig användning (”Köp Miles Standalone”) eller som en present till en annan berättigad Skywards-medlem (”Ge bort Miles”) i block om 1 000 Miles till en kostnad av 30 USD per 1 000 Miles där 2 000 Miles är minimibeloppet per inköp. Från tid till annan får de berättigade Skywards-medlemmarna möjlighet att fylla på sina Skywards Miles-saldon när de saknar de Miles som krävs för att boka en Emirates-flygbonus eller en Emirates-uppgraderingsbonus på emirates.com (”Köp Miles In-line” och tillsammans med ”Köp Miles Standalone”, ”Köp Miles”). Dessa medlemmar kan köpa Miles In-line i klumpbelopp om 1 000 Miles, en kostnad av 30 USD per 1 000 Miles där 1 000 Miles är minimibeloppet per inköp. Det sammanlagda maxbeloppet en medlem kan köpa själv genom produkterna Köp Miles och få som gåva genom produkten Ge bort Miles kommer att baseras på deras medlemsnivå vid tidpunkten för köpet:
  • Platinum- och Gold-medlemmar kan köpa upp till 200 000 Miles under ett kalenderår.
  • Silver- och Blue-medlemmar kan köpa upp till 100 000 Miles under ett kalenderår.
  Miles som har köpts eller getts bort kan inte slås ihop i Min Familj-kontot. Tier Miles kan inte köpas eller ges bort.
 7. Skywards Miles kan överföras av en berättigad Skywards-medlem till en annan via Points Platform (”Överför Miles”) i block om 1 000 Miles till en kostnad av 15 USD per 1 000 Miles. 2 000 Miles är minimibeloppet för det första inköpet och 50 000 Miles är det högsta överföringsbeloppet som en medlem kan skicka och motta under ett kalenderår. Med produkten Överför Miles kan man inte skicka Skywards Miles till eller motta Skywards Miles från ett Min Familj-konto. Tier Miles kan inte överföras.
 8. Skywards Miles som förfaller inom de kommande nittio (90) dagarna kan förlängas med ytterligare 12 månader från inköpsdagen av en berättigad Skywards-medlem via Points Platform (”Förläng Miles”) till en kostnad av 20 USD per 1 000 Miles. Skywards Miles som har förfallit under de senaste hundraåttio (180) dagarna kan återinföras för en förlängd giltighetstid om 12 månader från inköpsdagen av en berättigad Skywards-medlem via Points Platform (”Återinför Miles”) till en kostnad av 20 USD per 1 000 Miles. 1 000 Miles är minimibeloppet per inköp och 50 000 Miles är det högsta inköpsbeloppet som en medlem kan förlänga och återinföra under ett kalenderår. Skywards Miles som slå ihop i Min Familj-konton kan inte förlängas eller återinföras. Tier Miles kan inte förlängas eller återinföras.
 9. Berättigade Skywards-medlemmar kommer då och då att kunna dubbla, tredubbla eller fyrdubbla vissa Skywards Miles till en kostnad av 20 USD per 1 000 Miles via Points Platform (”Flerdubbla Miles”). Möjligheten att flerdubbla Miles är tillgängligt med:
  • ett visst antal Skywards Miles som berättigade Skywards-medlemmar tjänat in tidigare från bonusgrundande flygresor eller via partner
  • de Skywards Miles som berättigade Skywards-medlemmar kommer att tjäna in i samband med kommande Emirates-flyg som bekräftas för ett framtida datum, så länge som ingen del av resplanen redan har utnyttjats
  Maxgränsen för hur många Flerdubbla Miles som kan köpas av en Berättigad medlem är 50 000 Miles per kalenderår. Antalet Skywards Miles som kan köpas via produkten Flerdubbla Miles anges på Points Platform och Berättigade medlemmar kommer endast att kunna flerdubbla Miles inom dessa angivna alternativ. Endast en Flerdubbla Miles-produkt kan köpas per bokning. Miles som köpts enligt Flerdubbla Miles-produkten kommer att krediteras en Berättigad medlems konto i enlighet med punkt 17 nedan, oavsett huruvida den kommande resan har påbörjats eller genomförts. I enlighet därmed kan Flerdubbla Miles-transaktionen inte ändras eller återkallas, utan hinder av eventuella ändringar i eller avbokning av bokningen för vilken Flerdubbla Miles köptes. Flerdubbla Miles kan inte slås ihop i Min Familj-kontot. Tier Miles kan inte flerdubblas.
 10. Priset på Skywards Miles och reglerna avseende inköp, överföring, förlängande, återinförande och flerdubblande av Skywards Miles och/eller villkoren för att förvärva Skywards Miles kan när som helst ändras.
 11. Skywards Miles som har köpts/getts bort/överförts/flerdubblats är giltiga i minst tre år från datumet då inköpstransaktionen genomfördes och upphör att gälla i slutet av den mottagande medlemmens födelsemånad under det tredje året. Förlängda Skywards Miles är giltiga i 12 månader från det ursprungliga inköpsdatumet och upphör att gälla vid slutet av sådan tidsperiod. Återinförda Skywards Miles är giltiga i 12 månader från inköpsdatumet och upphör att gälla vid slutet av sådan tidsperiod.
 12. Skywards Miles kan köpas, ges bort, överföras, förlängas och återinföras via emirates.com och via Emirates kontaktcenter och Emirates boknings- och biljettkontor. Skywards Miles kan endast flerdubblas via emirates.com och via Emirates kontaktcenter och Emirates boknings- och biljettkontor.
 13. Medlemmar kan enbart använda kreditkort för att slutföra betalningar för produkterna Köp Miles, Ge bort Miles, Överföra Miles, Förlänga Miles, Återinföra Miles och Flerdubbla Miles. Kontantbetalningar tillåts inte.
 14. Emirates Skywards-medlemmar måste logga in på sina Emirates Skywards-konton på emirates.com innan de omdirigeras till Points Platform för att slutföra transaktionen.
 15. Transaktioner kommer att bearbetas i en valuta baserad på bosättningslandet som anges i Skywards-medlemmens medlemsprofil, förutom när det gäller ”Köp Miles In-line”, där transaktioner kommer att bearbetas i samma valuta som anges för flygbokningen på Emirates.com. Om betalningar görs i eventuell annan valuta än USD kan växelkursen skilja sig från den aktuella växelkursen. I de fall betalningen i medlemmens lokala valuta inte stöds, kommer transaktionerna automatiskt att behandlas i USD. Lokala skatter kan påföras och ska betalas enligt Emirates policy.
 16. Skywards Miles kommer att sättas in på Emirates Skywards-kontot inom 48 timmar efter att fullständig betalning har slutförts med kreditkort via Points Platform. Om Skywards Miles inte sätts in på kontot kan medlemmen göra anspråk på Skywards Miles genom att kontakta Emirates kontaktcenter.
 17. Skywards Miles kan köpas, ges bort och överföras när som helst, men kan endast flerdubblas när en Berättigad medlem erbjuds möjlighet att flerdubbla Miles på ett kommande Emirates-flyg. Skywards Miles kan förlängas inom de sista nittio (90) dagarna innan förfallodatum och återinföras inom hundraåttio (180) dagar efter förfallodatum.
 18. Skywards Miles kan köpas, ges bort, överföras, förlängas, återinföras och flerdubblas när som helst inom de angivna gränserna, men måste köpas minst 48 timmar innan en bokning/inlösen görs. Alla transaktioner som görs för att köpa Miles (oavsett om det görs via Köp Miles Standalone eller via Köp Miles In-line), ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles, återinföra Miles och flerdubbla Miles med avsikt att lösa in sådana Skywards Miles mot bonusar garanterar inte tillgängligheten till sådana bonusar. Återbetalningar avseende Skywards Miles som köpts genom produkterna Köp Miles, Ge bort Miles, Överför Miles, Förläng Miles, Återinför Miles eller Flerdubbla Miles tillåts inte, om inte annat föreskrivs enligt lag. Kontantpriset som Skywards Miles köps för har inte någon koppling till det värde som en Skywards-medlem kan få se vid inlösen av de Skywards Miles som köps för en bonus i förhållande till det pris som samma vara eller tjänst kan köpas för med antingen Cash+Miles eller endast kontanter.
 19. Medlemmar får inte sälja sina Skywards Miles för kontanter eller annat, och inte heller köpa Skywards Miles från en tredje part.
 20. Om mottagaren av eventuella Skywards Miles inte är Skywards-medlem, måste mottagaren registrera sig för Emirates Skywards innan sådana Skywards Miles kan tas emot.
 21. Skywards Miles som köps, ges bort, överförs, förlängs, återinförs eller flerdubblas räknas inte in i nivåstatusen.
 22. Points.com Inc.:s integritetspolicy och regler och villkor gäller för sådana transaktioner och betalningar som bearbetas.
 23. Emirates Skywards programregler gäller.