Medicinska informationsformuläret (MEDIF)

Om din hälsa är osäker eller du behöver assistans när du reser så kan du behöva kontrollera om du kan flyga med oss innan din resa. Genom att fylla i Medicinska informationsformuläret (MEDIF) så kan vårt team bedöma om det är ofarligt för dig att resa, eller om vi kan erbjuda någon assistans på din resa.


Del 1 av MEDIF bör fyllas i av passageraren, eller för passagerarens räkning. När del 1 har lämnats så skickas del 2 vidare till passagerarens läkare (med hjälp av den angivna e-postadressen). 
Del 2 bör sen fyllas i och lämnas in av passagerarens läkare. När del 2 har lämnats in så kommer hela det ifyllda formuläret vidarebefordras till passageraren (med hjälp av den angivna e-postadressen.)

Det färdiga formuläret måste då granskas av passageraren, och sen lämnas in till oss så vi kan ta ställning till det. 

Se till att passagerarens slutversion av del 1 och del 2 har lämnats in minst 48 timmar före flygningen så vi har tillräckligt med tid för att bedöma förfrågan.


För att slutföra din MEDIF-ansökan online, fyll i dina uppgifter i vår widget för att hitta din bokning.


Observera att Emirates kan komma att kontakta dig eller läkare som behandlar dig för ytterligare information eller förtydligande om ditt tillstånd om så behövs.

Hitta min bokning
 

Om du föredrar att fylla i formuläret manuellt kan du ladda ner en MEDIF-PDF och skicka en ifylld kopia till medaattachments@emirates.com.

Behandling av medicinska informationsformulär (MEDIF)

MEDIF ska fyllas i utifrån passagerarens (patientens) tillstånd inom en månad från datumet för flygresans början och skickas in senast 48 timmar före planerad avresa. Observera att Emirates Medical Services kan komma att begära ytterligare information eller förtydliganden innan MEDIF kan godkännas. Emirates måste omedelbart meddelas om eventuella ändringar i patientens tillstånd sker FÖRE avresan.


Viktigt: Om du skickar in ett MEDIF-formulär å ett spädbarns vägnar kan du ladda ner enMEDIF-PDF och skicka en ifylld kopia till medaattachments@emirates.com.

Allmänna anvisningar

Passagerare som reser med något av följande tillstånd bör fylla i MEDIF när de bokar resan:

 • Passagerare vars hälsotillstånd kräver syretillförsel, en bår, en medicinsk ledsagare eller behandling under flygresan.
 • Passagerare som kan behöva använda medicinsk utrustning eller instrument under flygresan.
 • Passagerare vars hälsotillstånd gör det olämpligt att flyga, antingen på grund av instabil hälsa, sjukdom, behandling eller operation.
 • Passagerare som inte normalt godkänns för flygresor eller lider av allvarliga eller instabila sjukdomar eller skador.

Vi tar huvudsakligen hänsyn till två faktorer när vi bedömer en patients lämplighet för flygresa:

 • Det minskade lufttrycket: kabinlufttrycket ändras avsevärt under 15–30 minuter efter start och före landning och gasexpandering och -kontraktion kan orsaka smärtsamma lufttryckseffekter.
 • Det minskade syretrycket: kabinen har ett lufttryck som motsvarar en höjd på 1 830–2 440 m och partialtrycket i syret är ungefär 20 % mindre än på marken.

Alla hälsotillstånd som skulle kunna förhindra att passageraren genomför resan på ett säkert sätt, utan att behöva särskild medicinsk assistans under flygresan, godkänns inte för flygresor.

Hälsotillstånd som normalt sett inte godkänns för flygresor 

Vi bedömer varje enskilt fall för sig, och tar hänsyn till om passageraren har med sig en medicinsk ledsagare. Som allmän regel gäller dock att följande hälsotillstånd inte godkänns för flygresor:

 • Svåra fall av anemi
 • Svåra fall av öroninflammation (otitis media) eller bihåleinflammation (sinusit)
 • Akuta eller smittsamma sjukdomar
 • De som lider kongestiv hjärtsvikt eller andra typer av cyanos som inte är helt kontrollerade
 • Okomplicerad hjärtinfarkt inom två veckor före avresa, eller komplicerad hjärtinfarkt inom sex veckor före avresa
 • De som lider av allvarliga andningssjukdomar eller nyligen drabbats av lungkollaps
 • De som har gastrointestinala skador som kan orsaka blodkräkning, melena eller tarmobstruktion
 • Postoperativa tillstånd:
  • Inom 10 dagar efter enkla bukoperationer
  • Inom 21 dagar efter operation i bröstkorg eller invasiva ögonoperationer (omfattar ej laserkirurgi)
 • Frakturer i käke eller käkben med fixering av käken (om inte medicinsk ledsagare medföljer)
 • Instabila mentala sjukdomar utan ledsagare eller lämplig medicinering för resan
 • Okontrollerade anfall (om inte medicinsk ledsagare medföljer)
 • Okomplicerade graviditeter med ett foster efter 36:e veckans slut, eller okomplicerade graviditeter med flera foster efter 32:a veckans slut
 • Spädbarn inom sju dagar efter födseln
 • De som fått luftslangar insatta i kaviteter för diagnostiska eller terapeutiska ändamål under de föregående sju dagarna

Anmärkningar kring andra specifika tillstånd

Allergier: passagerare med allergier behöver inte fylla i detta formulär för att begära specialkost inför flygresan. (Observera att vi inte kan garantera måltider utan jordnötter.) Har passageraren har en livshotande livsmedelsallergi som kan kräva behandling ombord – i synnerhet om man reagerar på spår av livsmedlet i luften – ska detta formulär fyllas i.

Astma: astmamedicinen måste tas med i handbagaget. Eftersom nebulisatorer kan behöva egna strömkällor för att fungera, är andningsbehållare som används tillsammans med en inhalator ett bra alternativ ombord.

Ledsagare: medicinska ledsagare bör se till att de har alla saker de behöver för en korrekt vård av patienten. Vi ansvarar inte för att ta hand om någon del av deras patients medicinska behov. På grund av bestämmelser gällande livsmedelshantering kan kabinpersonalen inte hjälpa till med dessa behov.

Frakturer: för alla nya frakturer på långa skelettben och gipsning av hela benet krävs läkarintyg. Gipsningen ska ha gjorts för mer än 48 timmar sedan. Gipset bör klyvas för färska skador (48 timmar eller mindre), då kroppen kan svälla inuti gipset under en lång flygresa. Det går inte att få extra benutrymme för att sträcka ut benet i Economy Class. Däremot kan man boka ett säte bredvid gången. Ange om skadan är på patientens vänstra eller högra sida.

Vård ombord på planet: observera att vi inte tillhandahåller någon medicinsk personal; vår kabinpersonal är endast utbildad i första hjälpen.

Hjärt- eller lungsjukdom: hjärt- och lungsjukdomar som orsakar dyspné vid promenad över 100 m på ett plant underlag, eller som tidigare krävt syretillförsel på sjukhus eller i hemmet (eller under en tidigare flygresa) kan kräva syretillförsel. Syrgasen på flygplanet är endast avsedd för nödsituationer. Patienter med allvarliga hjärt- och lungtillstånd samt de som behöver kontinuerlig syretillförsel, bår eller inkubator bör bifoga en aktuell, detaljerad läkarrapport tillsammans med läkarintyget. (Det räcker normalt med ett intyg från en specialläkare eller en sjukhusreferens).

Fysisk funktionsnedsättning: passagerare som endast behöver rullstol fram till flygplansdörren behöver inte fylla i detta formulär. Obs! De civila luftfartsbestämmelserna kräver att passagerare ska kunna använda flygplansstolen med ryggstödet i upprätt läge.

Specialkost: särskild kost kan beställas av religiösa eller medicinska skäl direkt hos resebyrån eller via Hantera bokning.

Livshotande sjukdomar: passagerare i de senare stadierna av en obotlig, dödlig sjukdom måste normalt ha med sig en medicinsk ledsagare eller vårdpersonal.