Hoppa till huvudinnehålletTillgänglighetsinformation

Från och med 1 juni minskas antalet Skyward Miles som krävs för Economy Class Classic Rewards och du kan nu välja Saver-priser för bonusar för enkelresor. Skyward Miles och Tier Miles för flyg i Premium Economy och Economy Class med Emirates och flydubai kommer också att justeras.

Emirates Skywards programregler

Emirates Skywards lojalitetsprogram (”Emirates Skywards”) administreras av Emirates. Emirates Skywards webbplats (”Webbplatsen”) och Emirates app (”Appen”) erbjuds till Emirates Skywards-medlemmar efter att medlemmen godkänt dessa regler och villkor. Genom att besöka och använda webbplatsen eller Emirates-appen godkänner du samtliga regler och villkor.

LÄS PROGRAMREGLERNA NOGGRANT FÖR ATT BEKANTA DIG MED DEN GRUND PÅ VILKEN BELÖNINGAR KAN TJÄNAS IN, TILLDELAS, VARIERAS ELLER UPPHÄVAS.

1. Definitioner och tolkning

 1. I dessa programregler:
  • Konto avser det konto till/från vilket en medlems Miles sätts in eller dras av.
  • Base Miles avser de grundläggande Skywards Miles som en medlem tjänar för att boka och utnyttja ett berättigande flyg i Economy Class när medlemmen köper en Flex Plus-biljett från avreseorten till slutdestinationen, enligt vad som fastställs av Emirates;
  • Cash+Miles avser erbjudandet från Emirates att utnyttja utvalda Emirates- och/eller flydubai-tjänster (som fastställs av Emirates) genom en kombination av kontant betalning och inlösen av Skywards Miles, i enlighet med de villkor som anges i dessa programregler;
  • Classic Reward avser en Classic Saver Reward eller Classic Flex Plus Reward på ett Emirates-flyg;
  • Classic Saver Reward avser en bonusbiljett som betalats helt eller delvis med Skywards Miles, och omfattas av reglerna och begränsningarna för Classic Saver Reward.
  • ClassicFlex Plus Reward avser en Reward-biljett, helt eller delvis betald med Skywards Miles, som omfattas av reglerna och restriktionerna för Classic Flex Plus;
  • Codeshare-flyg avser ett flyg som har ett flygbolags kod eller nummer på biljetten, men som sker med ett flygplan som trafikeras av ett annat flygbolag;
  • Qantas Coordination Agreement avser ramavtalet om samordning mellan Emirates och Qantas daterat den 6 september 2012 (med ändringar eller omformuleringar emellanåt);
  • Emirates avser Emirates, ett företag baserat i Dubai och grundat av förordning nr 2, 1985 (inklusive ändringar).
  • Emirates-app avser Emirates-appen som finns tillgänglig på iPad, iPhone, Apple Watch och Android-telefoner;
  • Emirates-flyg avser alla flyg som marknadsförs och trafikeras av Emirates.
  • Emirates kontaktcenter avser vart och ett av Emirates kontaktcenter för medlemmar och med de kontaktuppgifter som publiceras av Emirates Skywards;
  • Emirates Qantas Alliance avser den allians enligt vilken Emirates och Qantas samarbetar i fråga om olika aspekter av sina respektive affärsverksamheter, i enlighet med Qantas samarbetsavtal;
  • Emirates Skywards avser, beroende på sammanhanget, Emirates lojalitetsprogram i egen regi och på uppdrag av flydubai som ett lojalitetsprogram för båda flygbolagen, och det namn som ges själva lojalitetsprogrammet. Emirates Skywards är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Emirates.
  • flydubai avser Dubai Aviation Corporation (som benämns ”flydubai”), ett bolag som bildats genom lag nr (11) från 2008.
  • flydubai kontaktcenter avser vart och ett av flydubais kontaktcenter for medlemmar och med kontaktuppgifter som publiceras av flydubai;
  • flydubai-flyg avser alla flyg som marknadsförs och trafikeras av flydubai.
  • flydubais webbplats avser flydubai.com;
  • Familjens representant avser en medlem som har registrerat ett Min Familj-konto och får rollen som ”familjens representant” för ett sådant konto;
  • Familjemedlem avser en medlem som har gått med i ett Min Familj-konto på inbjudan av familjens representant;
  • Flex- eller Flex Plus-biljett är en icke-rabatterad kommersiell Emirates-biljett som inte omfattas av restriktionerna för special- eller Saver-biljetter;
  • Omedelbar uppgradering avser en Upgrade Reward som erhålls vid incheckningsdisken på flygplatsen eller ombord på flygplanet;
  • Ogiltiga Miles avser alla Miles som (enligt Emirates rimliga bedömning) har ackumulerats av och/eller krediterats ett medlemskonto som en direkt eller indirekt följd av:
   1. fel eller misstag;
   2. systemfel; eller
   3. missbruk av programmet.
  • Medlem avser en person som har ansökt om medlemskap i Emirates Skywards lojalitetsprogram och som har beviljats sådant medlemskap:
  • Medlemsnivå avser en medlemsnivå i Emirates Skywards lojalitetsprogram, och termerna ”Platinum”, ”Gold”, ”Silver” och ”Blue” ska tolkas som en hänvisning till de relevanta medlemsnivåerna med samma namn.
  • Period för medlemsnivå avser var och en av följande: den kontinuerliga oavbrutna period som börjar från och med dagen för en medlems kvalificering för medlemskapsnivå och slutar på den sista dagen i samma kalendermånad under efterföljande kalenderår, och (i tillämpliga fall) varje efterföljande period på 12 månader därefter;
  • Krav för medlemsnivå har den innebörd som anges i paragraf 5.1;
  • Granskningsdatum för medlemsnivå avser, i förekommande fall, det datum då Emirates granskar en medlems konto för att (i) avgöra om medlemmen har uppfyllt de relevanta kraven för medlemsnivå för att behålla sin befintliga medlemsnivå, eller (ii) avgöra om medlemmen har uppfyllt de relevanta kraven för medlemsnivå för att uppgraderas till nästa medlemsnivå.
  • Period för uppgradering av medlemskapsnivå avser den kontinuerliga oavbrutna period som börjar på en medlems granskningsdatum för medlemskapsnivå och slutar på den första dagen i samma kalendermånad under föregående kalenderår;
  • Miles avser, om inte annat anges, Skywards Miles och Tier Miles.
  • Miles Calculator avser den kalkylator på webbplatsen som avgör hur många Miles som kommer att krediteras en medlems konto när han eller hon tar ett berättigande flyg, eller det antal Miles som ska lösas in mot en Emirates flygbonusbiljett;
  • Min Familj avser den Emirates Skywards-produkt som kallas ”Min Familj” och som gör det möjligt för medlemmar att skapa eller gå med i ett ”Min Familj”-konto.
  • Operativt datum avser den 31 mars 2013.
  • Partner avser en tredjepartsleverantör av varor eller tjänster som emellanåt deltar i Emirates Skywards, och kan omfatta flygbolag (med undantag för flydubai), hotell och resorter, leverantörer av finans-, fritids- och livsstilstjänster samt biluthyrningsföretag;
  • Missbruk av programmet innebär varje handling eller underlåtenhet av en medlem (eller en tredje part till förmån för en sådan medlem) med avseende på Emirates Skywards-programmet som, enligt Emirates rimliga uppfattning, utgör något av följande:
   1. vilseledning;
   2. bedräglig verksamhet (inklusive, utan begränsning, tillhandahållande av förfalskade dokument);
   3. överträdelse av dessa programregler;
   4. brott mot Emirates transportvillkor för passagerare och bagage som gäller från tid till annan;
   5. missbruk eller oavsiktlig exploatering av Emirates Skywards-programmet och/eller någon partners lojalitetsprogram, produkt eller tjänst;
   6. användning eller inlösen av Miles på sätt som inte uttryckligen godkänts av Emirates enligt dessa programregler;
   7. icke sanktionerad transaktion, eller icke auktoriserat köp eller försäljning, av Miles eller Rewards; eller
   8. olaglig verksamhet.
  • Programregler avser dessa regler och villkor som gäller från tid till annan för Emirates Skywards;
  • Qantas avser Qantas Airways Limited.
  • Qantas slutdatum avser det datum då Emirates Qantas allians upphör.
  • Berättigande flyg: avser flyg med Emirates eller flydubai, eller ett eller flera codeshareflyg som marknadsförs av Emirates eller flydubai men som trafikeras av ett annat flygbolag, mellan ursprungsorten och destinationsorten för avresan och/eller återresan, med undantag för flyg som bokats med någon av följande biljettyper:
   1. biljetter som tilldelas som en del av ett pris eller en kampanj;
   2. biljetter för flygbolags- eller resebyråpersonal (t.ex. ID/AD-biljetter);
   3. särskilt rabatterade biljetter för statliga tjänstemän och diplomater;
   4. biljetter för kostnadsfria resor, icke-reguljärflyg eller charterflyg; samt
   5. speciellt rabatterade icke-offentliga flygbiljetter.
  • Qantas Travel Member avser en medlem:
   1. vars medlemskap inleddes på eller efter verksamhetsdagen; och
   2. som har flugit i fler än åtta flygsektorer sedan verksamhetsdatumet på flyg som trafikeras av Qantas.
  • Reward avser de specificerade produkterna och/eller tjänsterna som ska tillhandahållas av Emirates Skywards, eller en partner, till en medlem i utbyte mot Skywards Miles, inklusive, men inte begränsat till, Classic Rewards och Upgrade Rewards.
  • Skysurfer(s) avser en medlem som är mellan 2 och 17 år.
  • Skywards Everyday avser Emirates Skywards-produkten som är en del av Emirates Skywards lojalitetsprogram och som gör det möjligt för medlemmar att tjäna Miles med utvalda varumärken i Förenade Arabemiraten via Skywards Everyday-appen;
  • Skywards Skysurfers avser Emirates Skywards exklusiva klubb för Skysurfers.
  • Skywards Miles avser poäng som en medlem samlar under lojalitetsprogrammet Emirates Skywards och som kallas ”Skywards Miles”, vilka tjänas när en medlem utnyttjar ett berättigande flyg eller köper berättigande varor och tjänster från en partner och som kan lösas in mot Rewards enligt programreglerna, men exkluderar Tier Miles;
  • Skywards+-medlem avser en abonnerande medlem av Emirates Skywards-produkten som kallas ”Skywards+”, enligt vad som närmare anges i dessa programregler;
  • Special- eller Saver-biljett avser ett biljettpris från Emirates som är föremål för begränsningar avseende köp och/eller begränsad platstillgänglighet, den tillämpliga försäljningsperioden, restriktiva villkor (inklusive men inte begränsat till ändringsavgifter, min/max vistelse, flygbegränsningar eller förköp), och alla biljettpriser som säljs av andra flygbolag för resor som delvis flugits med Emirates;
  • Tier bonus Miles avser Skywards Miles som samlas av Platinum-, Gold- och Silver-medlemmar, och tjänas genom att ta ett berättigande flyg:
  • Tier Miles avser poäng (exklusive Skywards Miles) som en medlem har samlat under Emirates Skywards, och som kallas "Tier Miles" för kvalificering till en medlemsnivå.
  • Oanvända Miles innebär, vid varje given tidpunkt, Miles på en medlems konto som ännu inte har lösts in eller överförts i enlighet med programreglerna, och som ännu inte har löpt ut;
  • Upgrade Reward avser inlösen av Skywards Miles för resa i en högre kabinklass än den som anges på Emirates-biljetten;
  • USD avser amerikanska dollar; och
  • Webbplats avser Emirates Skywards webbplats på emirates.com.
 2. I dessa programregler, om inte en motsatt avsikt framgår:
  • en hänvisning till singular innefattar en hänvisning till plural, och vice versa;
  • en hänvisning till kön inkluderar en hänvisning till det motsatta könet;
  • en hänvisning till en part innehåller en hänvisning till dess auktoriserade anställda, och
  • rubriker infogas endast i underlättande hänvisningssyfte.

2. Registrering av konto och medlemskap

 1. Ansökan om ett konto och medlemskap i Emirates Skywards är öppet för alla personer som är minst två år gamla. Bolag, firmor, partnerskap eller andra inrättningar är inte berättigade till medlemskap.
 2. Den som ansöker om medlemskap måste tillhandahålla all information som krävs i Emirates Skywards ansökningsformulär. Ansökningar gällande medlemmar under 18 år måste godkännas av en förälder eller vårdnadshavare. Emirates Skywards kan godkänna eller avslå en ansökan efter eget gottfinnande.
 3. Emirates Skywards utfärdar ett permanent digitalt medlemsnummer och tillhörande konto till medlemmen, där medlemmens Miles kommer att tillgodoräknas. En medlem kommer att kunna komma åt det digitala medlemskortet via Emirates-appen efter registrering. En medlem kan antingen uppge sitt medlemsnummer eller visa upp det via Emirates app, mobil webbplats, e-post eller som en sparad bild på en bärbar enhet under resor med kvalificerande flyg och vid tidpunkten för betalning av andra kvalificerande varor eller tjänster. Ett digitalt medlemskort är tillgängligt för alla Emirates Skywards-medlemmar. Det digitala medlemskortet ger medlemmen samma nivå av förmåner som vid användning av det fysiska kortet ( i förekommande fall). Medlemskortet kan ange ett förfallodatum och är, om så är fallet, endast för användning upp till det förfallodatumet. Det digitala medlemskortet har också ett giltighetsdatum för medlemmens nivå. Det digitala medlemskortet får endast användas av den medlem vars namn anges på kortet. Medlemmens namn måste anges med latinska bokstäver, och med samma stavning som i passet. Ett digitalt medlemskort är inte ett kreditkort och kan endast användas i syfte att identifiera sig som medlem. Ett medlemskort kan inte överlåtas och förblir emittentens egendom.
 4. Medlemmar får inte missbruka sitt medlemskap i lojalitetsprogrammet Emirates Skywards genom att t.ex.:
  1. ägna sig åt olagliga eller bedrägliga aktiviteter, eller
  2. sälja, tilldela, överföra eller förvärva, eller erbjuda eller annonsera om att sälja, tilldela, överföra eller förvärva Reward, Miles eller annan förmån som erbjuds medlemmar under Emirates Skywards-programmet eller Miles annat än i enlighet med programreglerna.
 5. I händelse av överträdelse av dessa programregler av en medlem, inklusive och utan begränsning någon överträdelse av klausul 2.4 ovan, förbehåller sig Emirates Skywards rätten att avsluta medlemskontot i enlighet med dessa programregler. Oanvända Miles förverkas i händelse av ett sådant avslutande.
 6. En medlem kan när som helst avbryta och avsluta sitt medlemskonto genom att meddela ett Emirates kontaktcenter eller via tillämpligt avsnitt i Emirates-appen (iOS-versionen).
 7. Om en medlem avslutar sitt konto eller på annat sätt säger upp sitt medlemskap i Emirates Skywards, ska medlemmens alla oanvända Miles och alla outnyttjade Rewards omedelbart förverkas så att de blir ogiltiga, och inget kontantvärde ska krediteras eller betalas till medlemmen i fråga.
 8. Emirates Skywards kan efter eget gottfinnande stänga av, säga upp eller avsluta ett medlemskap eller en medlems konto och/eller intjänade Miles när som helst, i vilket fall alla oanvända Miles på medlemmens konto kan annulleras och därefter inte ska kunna användas av den medlemmen och permanent tas bort från medlemmens konto.
 9. I händelse av att Emirates får kännedom om en medlems frånfälle eller konkurs, ska medlemmens konto avslutas omedelbart. Om medlemmen som avlidit eller försatts i konkurs också är familjens representant för ett Min Familj-konto, kommer det aktuella Min Familj-kontot också att avslutas. I händelse av sådant avslutande ska oanvända Miles som finns på en medlems individuella konto och, i tillämpliga fall, dennes Min Familj-konto (tillsammans med alla andra förmåner eller privilegier som finns tillgängliga på något av dessa konton) vara ogiltiga. I händelse av en medlems frånfälle kan Emirates Skywards, efter eget gottfinnande, kreditera den avlidna medlemmens oanvända Miles till dennes juridiska förmånstagare, förutsatt att (i) antingen den avlidna medlemmens konto eller, om tillämpligt, dennes Min Familj-konto hade ett saldo på minst 2 000 Miles vid tidpunkten för avslutandet av det aktuella kontot, och (ii) den juridiska förmånstagaren kontaktar Emirates med en begäran om oanvända Miles på den avlidnes konto inom 6 månader efter den berörda medlemmens frånfälle. Ansökan som lämnas in av eller på uppdrag av en juridisk förmånstagare för den avlidna medlemmens oanvända Miles måste åtföljas av (i) en kopia av den avlidna medlemmens dödsbevis; (ii) en kopia av den avlidna medlemmens testamente, domstolsbeslut eller annan tillräcklig juridisk dokumentation som visar den juridiska förmånstagarens rätt till de oanvända Miles; och (iii) alla andra styrkande handlingar som Emirates kan komma att begära.
 10. Medlemskonton kan inte överlåtas. Det är inte tillåtet för en medlem att ha mer än ett konto. Alla Miles och Rewards intjänas av, eller utfärdas till, en medlem på hans eller hennes medlemskonto.
 11. Aktivitetsrapporter finns tillgängliga för en medlem via webbplatsen och Emirates-appen, så länge Emirates anser att han eller hon är en aktiv medlem, och innehåller information om insamlade, inlösta och utgångna Miles. Om en medlem anser att någon information i rapporten (inklusive information om intjänade, inlösta eller utgångna Miles) är felaktig måste medlemmen meddela Emirates Skywards omedelbart och under inga omständigheter senare än 90 kalenderdagar efter datumet för den aktuella intjänandeaktiviteten. I det fall en medlem inte informerat Emirates Skywards om felaktigheter i rapporten inom den givna tidsperioden, kommer informationen att betraktas som korrekt och godkänd av medlemmen. Om en medlem ifrågasätter en rapport kan Emirates kräva att medlemmen, enligt vad Emirates anser vara nödvändigt, lämnar in styrkande dokumentation och bevis.
 12. Om en medlem ändrar sitt juridiska namn måste medlemmen (i) skriftligen omgående meddela Emirates Skywards om ändringen och (ii) tillhandahålla all sådan dokumentation som Emirates kan kräva för att styrka namnändringen. Emirates kan kräva ytterligare information i syfte att verifiera kontot, när det gäller eventuella ändringar i en medlems personuppgifter. Medlemmens nya namn måste vidare stämma överens exakt med namnet i passet.
 13. Alla skatter, avgifter och annat ansvar som uppstår från medlemmens (i) intjänande av Miles, eller (ii) mottagande och användning av Rewards, är och förblir varje medlems eget ansvar och måste betalas före utfärdandet av någon Reward. Emirates Skywards ger ingen garanti eller försäkran i förhållande till sådana skatter, avgifter eller annat ansvar.
 14. Medlemmar under 18 år kan inte genomföra vissa transaktioner (såsom köp och överföring av Skywards Miles eller inlösen av Rewards) på webbplatsen eller i Emirates-appen.
 15. För att säkerställa Emirates Skywards-programmets fortsatta värde och integritet för medlemmar, övervakar Emirates kontinuerligt hur Miles används i samband med programmet. Emirates Skywards kan genomföra en revision av en medlems konto oavsett anledning, enligt vad som bestäms av Emirates efter eget gottfinnande. Under en sådan revision är en medlems konto (och alla tillhörande Min Familj-konton) inte tillgängligt för användning och medlemmen kommer inte att kunna utnyttja några Rewards eller på annat sätt lösa in Miles. Om Emirates genomför en sådan revision på ett konto, kommer Emirates (i) att meddela den berörda medlemmen att en sådan revision äger rum, och (ii) kan begära att medlemmen tillhandahåller ytterligare information som Emirates kan anse nödvändig (efter eget gottfinnande) för att slutföra revisionen, (ett ”revisionsmeddelande”), och medlemmen måste följa ett sådant revisionsmeddelande från Emirates inom den tidsram som anges i det. Om (i) en medlem inte svarar på ett revisionsmeddelande till Emirates belåtenhet, (ii) inte svarar på ett revisionsmeddelande inom 90 kalenderdagar efter ett sådant revisionsmeddelande, (iii) eller Emirates identifierar några problem (inklusive, utan begränsning, bedräglig aktivitet eller programmissbruk) efter kontogranskningen, kan Emirates omedelbart avsluta den medlemmens konto. I händelse av att ett sådant konto avslutas ska alla oanvända Miles ogiltigförklaras och inget kontantvärde ska krediteras eller betalas till medlemmen.

3. Skywards Skysurfers

 1. Medlemmar i åldern 2 till 17 år blir automatiskt medlemmar i Skywards Skysurfers. 
 2. När en Skysurfer fyller 18 år ges han/hon möjlighet att omvandla sitt konto till ett individuellt konto som hanteras enbart av medlemmen, och då ska den registrerade föräldern/vårdnadshavaren inte längre ha tillgång till medlemmens konto. För att slutföra omvandlingen måste medlemmen ringa Emirates kontaktcenter eller använda livechatten på webbplatsen. Medlemmen måste förse handläggaren på Emirates kontaktcenter med (i) kontonumret för sitt medlemskap och (ii) en ny unik e-postadress för kontot, för att ändra lösenordet och skapa sina nya inloggningsuppgifter för kontot.
 3. Skysurfers omfattas av dessa programregler och kan behöva åtföljas av en vuxen medlem när de utnyttjar vissa förmåner som tillgång till lounger och Chauffeur-drive-service.
 4. Skysurfers är berättigade till intjänande av Skywards Miles för alla flygningar med Emirates och flydubai. Skysurfers kan, via förälder eller vårdnadshavare, också lösa in Skywards Miles mot uppgraderingar på Emirates-flyg, innan de checkar in. En registrerad förälder och/eller vårdnadshavare till en Skysurfer kan lösa in hans/hennes Skywards Miles för alla flygningar med Emirates och andra partnerflygbolag.
 5. I enlighet med punkt 3.6 nedan ska Skywards Miles som finns på en Skysurfares konto från och med den 1 april 2024 inte längre upphöra att gälla. När en Skysurfer fyller 18 år ska alla Skywards Miles som fortfarande finns på medlemmens konto på hans/hennes 18-årsdag upphöra att gälla den sista dagen i den månad då han/hon fyller 21 år. Skywards Miles som intjänats på ett konto på eller efter en Skysurfers 18-årsdag upphör att gälla i enlighet med punkt 9.1 i programreglerna.
 6. Emirates Skywards Covid-19-policy avseende upphörande av erhållna Miles gäller inte längre. Skywards Miles som finns på ett Skysurfers-konto och som återinfördes eller förlängdes som en del av en sådan policy ska inte längre förlängas eller återinföras. Sådana Skywards Miles ska fortsätta att förfalla i enlighet med angivna förfallodatum och omfattas inte av den policy om att inte förfalla som anges i punkt 3.5 ovan. 
 7. Skysurfers är berättigade till vissa förmåner (som extra tillåten bagagevikt och prioriterad incheckning) beroende på medlemsnivå.

4. Kontohantering

 1. Medlemmar kan nominera en ”Resesamordnare” (som måste vara minst 18 år) för sitt konto genom att skriva till ett av Emirates kontaktcenter eller genom att skicka in en ansökan via webbplatsen. Resesamordnare ska ha befogenhet att hantera vissa aspekter av den berörda medlemmens konto på uppdrag av den medlemmen och ska, genom ett Emirates kontaktcenter, ha möjlighet att (på uppdrag av den berörda medlemmen):
  1. få tillgång till och hämta information från medlemskontot;
  2. göra anspråk på Rewards; och
  3. ändra kontoinformation som innehas av Emirates rörande medlemskapet i Emirates Skywards.
 2. Den som accepterar att bli utnämnd till resekoordinator förbinder sig att vara bunden av och följa dessa programregler. Alla aktiviteter som utförs av en resesamordnare rörande en medlems konto ska utföras i enlighet med dessa programregler. All kontoaktivitet som utförs av resesamordnaren ska anses vara utförd på uppdrag av den berörda medlemmen och medlemmar ska vara ansvariga för eventuellt missbruk av programmet som görs av deras resesamordnare.
 3. Innan de utnämns måste resesamordnarna förse Emirates med identitetsbevis och kontaktuppgifter. Resesamordnaren och medlemmen garanterar och intygar för Emirates att all information som tillhandahålls avseende resesamordnarens identitet (inklusive kontaktuppgifter) är sann och korrekt, och att den ska fortsätta att vara sann och korrekt så länge som resesamordnaren identifieras som sådan på medlemmens konto. Om falsk eller vilseledande information lämnas kommer Emirates att säga upp resesamordnarens utnämning. Om medlemmen eller dennes resesamordnare bryter mot någon av sina skyldigheter enligt denna punkt 4, kan Emirates omedelbart avsluta medlemmens konto.
 4. Om Emirates efter eget gottfinnande fastställer att en medlems resesamordnares aktiviteter utgör ett missbruk av programmet, förbehåller sig Emirates Skywards rätten att avsluta en medlems konto i enlighet med punkt 21.2 (Ansvar) och/eller att avsluta resesamordnarens utnämning.
 5. En resesamordnare som inte är medlem är inte berättigad till några Emirates Skywards-medlemsförmåner eller privilegier.

5. Medlemsnivå

 1. För att avgöra om en medlem (i) ska beviljas en uppgradering av medlemsnivå, (ii) ska behålla sin befintliga medlemsnivå eller (iii) nedgraderas till den tidigare medlemsnivån, måste en sådan medlem uppfylla följande kvalifikations- och behörighetskrav under relevant medlemsnivåperiod och period för uppgradering av medlemsnivå (i förekommande fall) (the “Membership Tier Requirements”):
  • Krav för medlemskap på Silver-nivå:
   1. intjäning av minst 25 000 Tier Miles; eller
   2. genomföra minst 25 kvalificerande flygresor (exklusive flyg där biljetten tilldelats via en Reward);
  • Krav för medlemskap på Gold-nivå:
   1. intjäning av minst 50 000 Tier Miles; eller
   2. genomförande av minst 50 kvalificerande flygresor (exklusive flyg där biljetten tilldelats via en Reward);
  • Krav för medlemskap på Platinum-nivå:
   1. intjäning av minst 150 000 Tier Miles; samt
   2. genomförande av minst 1 kvalificerande flygresa i Business Class eller First Class (exklusive flyg där biljetten köpts med Cash+Miles, eller tilldelats via en Reward).
 2. Medlemsnivå är endast giltig under en den aktuella medlemsnivåperioden. Om en medlem inte uppnår de gällande kraven för medlemsnivå under sin gällande medlemsnivåperiod, nedgraderas medlemmens medlemsnivå till den tidigare medlemsnivån.
 3. Alla Tier Miles som tjänats eller kvalificerande flygningar som genomförts utöver kraven för medlemskapsnivå under en period för medlemskapsnivå eller uppgraderingsperiod för medlemskapsnivå, överförs eller bidrar inte till någon efterföljande period för medlemskapsnivå eller uppgraderingsperiod för medlemskapsnivå (i förekommande fall).
 4. Platinum-, Gold- och Silver-medlemmar samlar Tier Bonus Miles som beräknas enligt följande:
  1. Platinum-medlem = 100 % av intjänade Base Miles
  2. Gold-medlem = 75 % av intjänade Base Miles
  3. Silver-medlem = 30 % av intjänade Base Miles
 5. Tier Bonus Miles bidrar endast till en medlems totala saldo av Skywards Miles och inte till det totala saldot av Tier Miles.
 6. Kraven för medlemsnivå (inklusive, utan begränsning, antalet Tier Miles och kvalificerande flygningar) som krävs för varje medlemsnivå kan ändras av Emirates när som helst utan föregående meddelande, förutom att Emirates ska meddela en sådan ändring via dessa programregler, webbplatsen eller Emirates-appen vid tidpunkten för en sådan ändring.
 7. Om en medlem kvalificerar sig för eller beviljas någon medlemsnviå som ett resultat av (i) fel eller misstag, (ii) systemfel eller (iii) missbruk av programmet, kan Emirates neka uppgradering av medlemsnivå eller nedgradera en sådan medlems medlemsnivå i enlighet med detta.
 8. Emirates kan upprätta nya medlemsnivåer eller göra ändringar i sina medlemsnivåer efter eget gottfinnande.

6. Förmåner och privilegier

 1. Förhandsvalav sittplats  
  medlemmar kan ha rätt till kostnadsfritt förhandsval av sittplats på Emirates-flyg beroende på deras medlemsnivå på avresedagen. Förmånerna för förhandsval av sittplats för varje medlemsnivå återfinns här(öppnar sidan i samma flik). Alla villkor som gäller för förhandsbokning och förhandsval av sittplats, som finns här(öppnar sidan i samma flik), ska gälla för medlemmar som utnyttjar sina förmåner vid förhandsval av sittplats.

 2. Kostnadsfri incheckning hemifrån (endast Platinum-nivå): Kostnadsfri incheckning hemifrån (the “Check-in Service(s)”) är tillgänglig för Platinum-medlemmar som reser i valfri kabinklass på ett Emirates-flyg som avgår från flygplatsen Dubai International och tillhandahålls av Delivering Your Bags Passenger Baggage Delivery L.L.C ("DUBZ"). Platinum-medlemmars användning av incheckningstjänsterna omfattas av eventuella undantag i dessa programregler och följande villkor:
  1. Platinum-medlemmar kan använda denna incheckningstjänst för sig själva och upp till fyra gäster. Gästen/gästerna måste resa med samma Emirates-flyg som Platinum-medlemmen och incheckningsplatsen måste vara på samma adress som Platinum-medlemmens. Platinum-medlemmen måste betala för varje eventuell extra gäst och bagage utöver den tillåtna gränsen.
  2. Leverantörens, Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C (‘Check-in Supplier’), regler och villkor ska gälla för tillhandahållande av tjänsterna. Regler och villkor är de som anges på https://dubz.com/pages/service-terms-conditions(öppnar en extern webbplats i en ny flik) (“DUBZ Terms and Conditions”).
  3. Platinum-medlemmar kan boka tjänsten minst 24 timmar före Emirates-flygets avgångstid via någon av följande kanaler:
   1. Emirates kontaktcenter på 600 555555;
   2. Online på DUBZ Home check in på webbplatsen, eller
   3. DUBZ callcenter på +971 4 872 8487.
  4. Efter bokning av incheckningstjänsten kan denna schemaläggas mellan 48 och 6 timmar före Emirates-flygets avgång. Under den schemalagda incheckningstiden kommer en incheckningsagent till Platinum-medlemmens hem, hotell eller kontor för att:
   1. kontrollera resenärens dokument;
   2. väga och tagga resenärens väskor;
   3. skriva ut resenärens boardingkort, samt
   4. leverera resenärens väskor till Emirates-flyget.
  5. Avbokningar. Om en Platinum-medlem vill avboka en bokad incheckningstjänst, måste detta göras minst 4 timmar före den schemalagda incheckningsperioden. Avbokning kan göras antingen via:
   1. DUBZ callcenter på +971 4 872 8487, eller
   2. via Emirates kontaktcenter på 600 555555.
  6. Undantag. Tjänsten är inte tillgänglig om Platinum-medlemmen:
   1. reser med en biljett som helt och hållet lösts in med Skywards Miles. Vi vill förtydliga att biljetter som köpts med Cash+Miles kan utnyttja denna tjänst;
   2. reser på ett direktflyg till Tel Aviv eller USA (utom via Milano eller Aten);
   3. reser med ett codeshareflyg;
   4. reser med AVIH (levande djur i bagageutrymmet);
   5. reser med WEAP (vapen, skjutvapen eller ammunition i det incheckade bagaget);
   6. reser tillsammans med en MEDA-kund (kund med medicinskt godkännande);
   7. resa med biljetter för flygbolagspersonal eller resebyråpersonal (t.ex. ID/AD-biljetter) eller rabatterade biljetter, och
   8. är föremål för andra undantag som anges i leverantörens regler och villkor.
  7. Ansvar. Genom bokning av incheckningstjänster bekräftar och godkänner Platinum-medlemmar att dessa tjänster tillhandahålls av DUBZ, som är en tredje part, och DUBZ är helt och hållet ansvarigt för tillhandahållandet av alla incheckningstjänster. Alla ansvarfrågor som eventuellt uppstår i samband med incheckningstjänsterna kommer att vara mellan den beställande Platinum-medlemmen och DUBZ, i enlighet med DUBZ regler och villkor. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag frånsäger sig Emirates allt ansvar som uppstår i samband med incheckningstjänsterna. Alla anspråk eller klagomål från Platinum-medlemmar som avser fel hos DUBZ eller brister i incheckningstjänsterna ska ställas direkt till DUBZ.
  8. I samband med utnyttjandet av tjänsterna kan Platinum-medlemmen få åtkomst till plattformar som innehåller länkar till tredje parts webbplatser som kontrolleras och underhålls av tredje parter. Länkar till andra webbplatser innebär inte att Emirates godkänner sådana webbplatser och Platinum-medlemmen bekräftar och godkänner att Emirates inte är ansvarigt för innehållet eller tillgängligheten på sådana webbplatser från tredje part.
  9. Allmänt: Dessa programregler är avsedda att inkludera de tillämpliga bestämmelserna i DUBZ regler och villkor rörande tillhandahållandet av tjänsterna. I händelse av konflikt mellan dessa programregler och DUBZ villkor ska dessa programregler gälla.

 3. Kostnadsfri tillgång till lounge.

  1. Emirates-flyg 
   Medlemmar kan ha rätt till kostnadsfri loungetillgång när de flyger med Emirates beroende på deras medlemsnivå på resedagen. Behörigheten för varje medlemsnivå när det gäller tillträde till Emirates lounger ska vara enligt vad som framgår här(öppnar sidan i samma flik). Alla regler för tillgång till Emirates lounger, inklusive de som återfinns här(öppnar sidan i samma flik), ska gälla för medlemmars utnyttjande av sina förmåner för tillgång till Emirates lounger. Ovannämnda förmåner för loungetillgång är endast tillgängliga för medlemmar när de reser vidare med ett Emirates-flyg eller Qantas codeshareflyg. Endast personer som reser på samma Emirates-flyg eller Qantas codeshareflyg som medlemmen, ska vara berättigade att utses av medlemmen som dennes gäst i syfte att utnyttja dessa förmåner för tillgång till loungen. Medlemmar eller gäster som reser med biljetter för flygbolagspersonal, personal eller resebyråpersonal (t.ex. ID/AD-biljetter) har inte loungetillgång.

  2. flydubai-flyg 
   Gold- och Platinum-medlemmar (baserat på medlemsnivå på avresedagen) kan ha rätt till kostnadsfri tillgång till Emirates lounge och/eller flydubais lounge när de flyger med flydubai enligt tabellen nedan. Alla villkor som gäller för tillgång till flydubais lounge ska gälla för medlemmars utnyttjande av sina förmåner för loungetillgång. Ovannämnda förmåner för loungetillgång är endast tillgängliga för medlemmar när de reser vidare med ett flydubai-flyg. Endast personer som reser på samma flydubai-flyg som medlemmen är berättigade att utses av medlemmen som dennes gäst i syfte att utnyttja dessa förmåner för loungetillgång. Medlemmar eller gäster som reser med biljetter för flygbolagspersonal, personal eller resebyråpersonal (t.ex. ID/AD-biljetter) har inte loungetillgång. Emirates förbehåller sig rätten att när som helst ta bort denna partnerförmån utan föregående meddelande till medlemmarna.

   LoungeMedlemsnivåKostnadsfri gäst
   flydubai Business Class lounge på DXB Terminal 2Gold och PlatinumIngen
   Emirates Business Class Lounge DXB Terminal 3, Concourse B&C (baserat på avresegate)Gold1 vuxen eller barn
   Emirates First Class Lounge DXB Terminal 3, Concourse B&C (baserat på avresegate)Platinum1 vuxen och 2 barn under 17 år
   flydubais lounger utanför DubaiGold och PlatinumIngen                                        

  3. Air Canada Maple Leaf Lounge  
   Gold- och Platinum-medlemmar (baserat på medlemsnivå på avresedagen) kan ha rätt till kostnadsfri tillgång till Air Canada Maple Leaf Lounge när de reser med, eller ansluter till ett flyg som trafikeras av Air Canada eller Emirates mellan Dubai och Kanada (endast Toronto och Montreal), enligt tabellen nedan. Alla regler för tillgång till Air Canada Maple Leaf lounge(öppnar en extern webbplats i en ny flik) ska gälla för medlemmars utnyttjande av dessa förmåner för loungetillgång. Endast personer som reser på samma flyg som medlemmen, ska vara berättigade att utses av medlemmen som dennes gäst i syfte att utnyttja dessa förmåner för tillgång till Air Canada Maple Leaf Lounge. Medlemmar eller gäster som reser med biljetter för flygbolagspersonal, personal eller resebyråpersonal (t.ex. ID/AD-biljetter) har inte loungetillgång. Emirates förbehåller sig rätten att när som helst ta bort denna partnerförmån utan föregående meddelande till medlemmarna.

   LoungeMedlemsnivåKostnadsfri gäst
   Air Canada Maple Leaf Lounge i Toronto och MontrealGold1 vuxen eller barn
   Air Canada Maple Leaf Lounge i Toronto och MontrealPlatinum1 vuxen och 2 barn under 17 år

  4. Qantas lounger  
   Gold- och Platinum-medlemmar (baserat på medlemsnivå på avresedagen) kan ha rätt till kostnadsfri tillgång till Qantas lounger när de reser med ett flyg som trafikeras av Qantas (inklusive vid anslutning till/från ett Emirates-flyg), enligt tabellen nedan. Alla regler som gäller för tillgång till Qantas Lounge(öppnar en extern webbplats i en ny flik) ska gälla för medlemmars utnyttjande av dessa förmåner för loungetillgång. Endast personer som reser på samma Qantas-flyg som medlemmen, ska vara berättigade att utses av medlemmen som dennes gäst i syfte att utnyttja dessa förmåner för tillgång till Qantas lounger. Medlemmar eller gäster som reser med biljetter för flygbolagspersonal, personal eller resebyråpersonal (t.ex. ID/AD-biljetter) har inte loungetillgång. Emirates förbehåller sig rätten att när som helst ta bort denna partnerförmån utan föregående meddelande till medlemmarna.

   Inrikes flygresor – trafikerade av Qantas
   LoungeMedlemsnivåKostnadsfri gäst
   Qantas Club LoungesGold1 vuxen
   Qantas Club LoungesPlatinum1 vuxen och 2 barn under 17 år
   Qantas inrikesloungerPlatinum1 vuxen och 2 barn under 17 år
   Internationella flygresor – trafikerade av Qantas
   LoungeMedlemsnivåKostnadsfri gäst
   Qantas International Business Lounges i Australien, Europa och AsienGold1 vuxen
   Qantas International Business Lounges i Australien, Europa och AsienPlatinum1 vuxen och 2 barn under 17 år
   Qantas International First Lounges i Australien, Europa och Asien (om tillgängligt)Platinum1 vuxen och 2 barn under 17 år

 4. Betald tillgång till Emirates lounger i Dubai och på berättigande internationella flygplatser
  I mån av tillgång kan medlemmar betala för ytterligare loungetillgång på Dubai International Airport (DXB) och berättigande internationella flygplatser, enligt vad som anges här(öppnar sidan i samma flik), i enlighet med Regler och villkor för betald loungetillgång (öppnar sidan i samma flik). Kostnaden(öppnar sidan i samma flik) för sådan betald loungetillgång ska vara enligt vad som anges av Emirates från tid till annan.

 5. Spädbarn under 2 år i sällskap med en medlem som har tillgång till en Emirates-lounge (betald eller kostnadsfri) beviljas kostnadsfri loungetillgång. Medlemmar som har valt att betala för loungetillträde måste se till att alla betalningar görs till loungepersonalen innan de får tillträde (och när det gäller eventuella avgifter för övernattning, vid den tidpunkt då de lämnar den aktuella Emirates-loungen). Medlemmars tillgång till en Emirates-lounge omfattas av alla regler och villkor och uppförandekoder som kan gälla för loungetillgång, inklusive, utan begränsning, regler avseende minimiålder, oacceptabelt beteende och klädsel, som bestäms av Emirates efter eget gottfinnande från tid till annan (eller som bestäms av Emirates partner i förekommande fall). Läs mer om loungetillgång.(öppnar sidan i samma flik)

 6. Emirates förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande stänga av eller dra tillbaka förmånen för tillgång till Emirates lounger från en medlem i händelse av misskötsamhet, bedrägeri eller missbruk av förmånerna för tillgång till Emirates lounger eller Emirates loungefaciliteter.

 7. Medlemmar som utnyttjar Emirates loungeförmåner måste vara propert klädda och uppfylla alla krav på klädsel, som bestäms av Emirates efter eget gottfinnande. Emirates förbehåller sig rätten att neka en medlem tillgång till Emirates lounger under omständigheter där:
  • en medlems beteende är störande, kränkande eller stötande för personal eller andra kunder;
  • En medlem underlåter att rätta sig efter en begäran eller instruktion från Emirates personal; eller
  • en medlem gör icke nödvändiga justeringar av sin resplan, medan denne befinner sig i Emirates lounge, och som gör besöket i loungen mer än fyra timmar längre än den ursprungliga planerade flygavgången.

 8. Nivåförmåner för tillåten bagagevikt
   
  Ytterligare tillåten bagagevikt finns för Platinum-, Gold- och Silver-medlemmar som reser med Emirates eller flydubai. Förmånerna för extra tillåten bagagevikt är olika för Emirates-flyg och flydubai-flyg, och varierar beroende på vilken destination medlemmen reser till eftersom vissa sträckor tillämpar viktkoncept (den totala viktmängden) och andra tillämpar kollikoncept (det totala antalet kollin). I följande tabell anges de tillåtna bagagereglerna:

  Ytterligare tillåtet incheckat bagage per medlemsnivå
  MedlemsnivåIATA:s sträckor med kollikoncept i Economy Class och Premium Economy på Emirates-flygIATA:s sträckor med kollikoncept i Business Class och First Class på Emirates-flygIATA:s viktkoncept på Emirates- och flydubai-flyg
  SilverIngaInga12 kg
  Gold1 kolli på 23 kg1 kolli på 32 kg16 kg
  Platinum1 kolli på 23 kg1 kolli på 32 kg20 kg

  Det högsta tillåtna antalet incheckat bagage i en kabinklass får inte överstiga 3 kollin. Alla sträckor och flygningar i medlemmens resplan måste vara i Business Class eller högre för att få Business Class-relaterade bagageförmåner som beskrivs ovan.

  De nivåförmåner för bagage som beskrivs i detta avsnitt gäller inte på flygningar som trafikeras av andra flygbolag (inklusive codeshareflyg) eller när biljetterna innefattar sträckor som trafikeras av andra flygbolag.

 9. Prioritetsförmåner för resor

  1. På slutsålda flygningar ska reserverad bokningsprioritet beviljas enligt följande:
   1. till Platinum- och Gold-medlemmar (respektive) vid bokning av Emirates-biljetter i Economy Class till det högsta Flex Plus-priset för kabinklassen, och
   2. till Platinum-medlemmar vid bokning av Emirates-biljetter i Business Class till det högsta Flex Plus-priset för kabinklassen.
    Reservationer och bokningar är inte alltid möjliga på mycket överbokade flygningar, under storhelger, vid särskilda evenemang eller på begränsade flygningar. Följaktligen ger Emirates ingen garanti för bokningsmöjligheter eller platsprioritet. Den här förmånen är endast tillgänglig genom att ringa Emirates kontaktcenter minst 48 timmar före avgång. Kontakta oss(öppnar sidan i samma flik).
  2. Prioriterad bagagetaggning erbjuds Platinum- och Gold-medlemmar som reser i alla klasser på Emirates- eller flydubai-flyg. Silver-medlemmar får prioriterad bagagetaggning endast på flydubai-flyg. Läs mer om bagagehantering(öppnar sidan i samma flik)
  3. På Emirates Terminal 3, flygplatsen Dubai International:
   • Silver-medlemmar med upp till 4 gäster som reser i Premium Economy eller Economy Class kan checka in vid diskarna för Silver-medlemmar, i Area 6 i incheckningsområdet för Economy Class.
   • Gold-medlemmar med upp till 4 gäster, kan checka in vid valfri Business Class-disk, oavsett reseklass.
   • Platinum-medlemmar med upp till 4 gäster, kan checka in vid valfri First Class-disk, oavsett reseklass.
  4. På alla andra flygplatser i Emirates linjenätverk:
   • Silver- och Gold-medlemmar med upp till 4 gäster vardera, kan checka in på Emirates-flygningar vid Business Class-disken, oavsett reseklass.
   • Platinum-medlemmar med upp till 4 gäster, kan checka in på Emirates flygningar vid valfri First Class-disk, oavsett reseklass.
  5. Silver-, Gold- och Platinum-medlemmar kan checka in till en flygning med flydubai vid Business Class-disken, oavsett reseklass.
  6. Silver-, Gold- och Platinum-medlemmar erbjuds tidig ombordstigning på alla Emirates-flygningar från alla flygplatser i Emirates linjenätverk.

 10. Ytterligare förmåner för Platinum

  1. Skywards Miles som finns på Platinum-medlemmars konton förfaller inte så länge som den berörda medlemmen behåller sin Platinum-status. Följaktligen visas ett justerat utgångsdatum (enligt definitionen i punkt 9 nedan) för Platinum-medlemmar i de fall medlemmen har Skywards Miles som, enligt standardutgångsdatum (enligt definitionen i punkt 9 nedan), ursprungligen skulle ha gått ut inom deras nuvarande period för medlemskapsnivå. Det justerade utgångsdatumet är alltid ett datum som är två (2) månader efter medlemmens kommande granskningsdatum för medlemskapsnivå. Till exempel: om en Platinum-medlem (med nästa granskningsdatum för medlemskapsnivå är den 31 augusti 2019) har Skywards Miles som förfaller den 31 januari 2019 enligt standardförfallodagen, kommer denna medlem att få ett justerat förfallodatum den 31 oktober 2019 (beräknat som två (2) månader efter dennes kommande granskningsdatum för medlemskapsnivå).
  2. Så snart en medlem uppfyller kraven för medlemskap på Platinum-nivå och sedan uppgraderas till Platinum, uppdateras det justerade utgångsdatumet och tillämpas på alla Skywards Miles som, enligt standardutgång, skulle ha gått ut inom den aktuella medlemskapsnivåns period. Skywards Miles som har upphört att gälla innan medlemmen uppgraderades till Platinum återinsätts inte utan förblir ogiltiga (inklusive, utan begränsning, i fall av retroaktiva anspråk på saknade Skywards Miles som kan ha lett till att en medlem uppgraderades till Platinum före standardutgångsdatumet).
  3. Varje gång en medlem uppfyller kraven för medlemskap på Platinum-nivå och behåller sin Platinum-status, kommer alla oanvända Skywards Miles som hade ett justerat utgångsdatum att förlängas ytterligare till ett datum som är två (2) månader efter medlemmens nästa granskningsdatum för medlemskap på Platinum-nivå.
  4. Om en Platinum-medlem inte uppfyller kraven för medlemsnivå för att behålla sin Platinum-status och därför nedgraderas till en lägre medlemsnivå, kommer alla oinlösta Skywards Miles med ett justerat utgångsdatum att förfalla enligt det justerade utgångsdatum som anges på medlemmens konto.
  5. Justerat utgångsdatum gäller endast för den del av Skywards Miles som samlats av Platinum-medlem i Min Familj-kontot, oavsett om det är som familjens representant eller som familjemedlem, men gäller inte för någon annan del av Skywards Miles som finns i Min Familj-poolen för vilken standardutgångsdatum gäller.
  6. Justerat utgångsdatum gäller för Skywards Miles där ytterligare giltighetstid tidigare har köpts genom produkterna Extend Miles eller Reinstate Miles (båda enligt definitionen i punkt 10).
  7. För att undvika tvivel upphör varje medlems Skywards Miles att gälla på det utgångsdatum som anges på berört konto.
  8. Förmåner och privilegier för medlemsnivåer som gäller för varje medlemsnivå är endast giltiga och tillhandahålls en medlem under den period som medlemmen har giltig status på den aktuella medlemsnivån.
  9. Emirates kan, när som helst och utan förvarning (förutom att Emirates ska meddela sådan ändring via dessa programregler, webbplatsen eller Emirates-appen vid tidpunkten för sådan ändring), anpassa, ändra eller ta bort alla förmåner och privilegier som gäller för någon medlemskapsnivå.

 11. Exklusiva privilegier för Platinum

  Utvalda Platinum-medlemmar kan aktivera exklusiva förmåner, så somTier Miles Rollover, rabatterade uppgraderingar och kostnadsfria uppgraderingar. Läs mer om regler och villkor här.

7. Tjäna Miles

 1. I enlighet med villkoren i dessa programregler kan medlemmar med aktiva konton tjäna och samla Skywards Miles enligt följande:
  • använda berättigande flyg; och
  • utnyttja eller köpa berättigande tjänster, varor eller produkter från Emirates eller partner.
 2. I enlighet med villkoren i dessa programregler kan medlemmar tjäna och samla Tier Miles enligt följande:
  • använda berättigande flyg; och
  • utnyttja eller köpa berättigande tjänster, varor eller produkter från Emirates eller partner.
 3. Medlemmar kan börja tjäna och samla Miles i enlighet med dessa programregler från och med det datum då kontot registreras. Berättigande flyg som utnyttjats av medlemmar högst två månader före kontoregistrering ska berättiga till Miles under förutsättning att medlemmen kontaktar Emirates och gör anspråk på sådana Miles inom 6 månader från datumet då kontot registrerades. Ingen annan transaktion (inklusive utnyttjande av relevanta partnertjänster, varor eller produkter) av en medlem som genomfördes före sådan medlems kontoregistrering berättigar till intjänande eller samlande av Miles. Alla Miles som en medlem har tjänat för berättigande flyg kan medlemmen se via medlemsutdraget på webbplatsen och i Emirates-appen.
 4. För att tjäna Miles måste medlemmen visa upp ett digitalt medlemskort, länka sina konton eller ange sitt medlemsnummer (vilket Emirates eller den aktuella leverantören emellanåt kan komma att kräva) vid tidpunkten för (i) bokning eller incheckning för berättigande flyg, och (ii) betalning för (eller prenumeration på, i förekommande fall) andra berättigande Emirates- eller partnervaror eller -tjänster. Om en medlem väljer att ange sitt Emirates Skywards-medlemsnummer i en flygbokning kan medlemsnumret för Emirates Skywards inte tas bort och ersättas med något annat medlemsnummer (vare sig Emirates Skywards eller en partners lojalitetsprogram) efter att medlemmen har checkat in på det första flyget i sin resplan.
 5. Antalet intjänade Miles beror på ursprung, destination, reseklass och köpt biljettpris för varje kvalificerande flygning enligt vad som anges vid köpet och på biljettens utfärdandedatum, förutom att det vid återutfärdande av biljett ska det gälla som anges den dag då biljetten återutfärdas. Använd vår Miles Calculator(öppnar sidan i samma flik) för att kontrollera uppskattade intjäningsvärden för en viss kvalificerande flygning.
 6. Antalet Miles som tjänas på en Cash+Miles-biljett för varje berättigande flyg proportioneras mot det kontantbelopp som betalats av medlemmen för en kommersiell biljett för det berättigande flyget, exklusive skatter och avgifter som flygbolaget tar ut, mot vilka inga Miles kan tjänas. Som exempel: om grundpriset för en biljett är 2 000 USD och en medlem sedan betalar 60 % av priset kontant och 40 % av priset med Skywards Miles med alternativet Cash+Miles, tjänar medlemmen endast 60 % av de intjäningsbara Miles som är relaterade till den flygningen.
 7. Cash+Miles-biljetter berättigar inte till intjänande av poäng i andra flygbolags lojalitetsprogram.
 8. Om en medlem köper en biljett till kombinerat pris och/eller kombinerad kabinklass för ett berättigande flyg kommer Miles att krediteras medlemmens konto separat för varje priskomponent. Texten eller området för ytterligare information på biljetten är endast en delvis indikation. Fullständig information om Miles som tjänats på biljetter till kombinerat pris kan när som helst ses under (i) avsnittet Min resplan på webbplatsen, (ii) avsnittet Emirates Skywards i Emirates-appen, eller (iii) under avsnittet Hantera bokning på webbplatsen eller flydubai.com (beroende på vad som är tillämpligt).
 9. Om en medlem annullerar eller återbetalar någon del av en biljett, krediteras Miles endast för den resa som gjorts på berättigande flyg på den biljetten.
 10. För delvis utnyttjade biljetter på kvalificerande Emirates-flyg (inklusive och utan begränsning på grund av återutfärdande eller återbetalning av biljetten) kommer Miles som tjänas in att bero på flugen sektor, reseklass och priset på biljetten. Om en medlem har flugit en del av resan kommer Miles endast att krediteras för de delar av resan som har flugits på den biljetten. Om en medlem önskar att delvis uppgradera en biljett till ett högre biljettpris eller en högre reseklass med kontanter, krediteras ytterligare Miles endast för den specifika delen av resan och gäller inte för tidigare genomförda flygningar inom en sådan resa.
 11. En medlem som uppgraderas till en annan reseklass utan att biljetten utfärdas på nytt (dvs. utan att få ett nytt biljettnummer) erhåller endast Miles för den biljett han eller hon har köpt med kontanter, såsom framgår av biljetten.
 12. Medlemmar tjänar Miles enligt den ursprungliga biljettens reseklass. Inga ytterligare Miles tilldelas medlemmen för omedelbara uppgraderingar som utnyttjas för en flygning.
 13. Följande biljettyper berättigar inte till Miles:
  • biljetter för tjänsteresor (och för anställda);
  • rabatterade biljetter för flygbolags- eller resebyråpersonal (t.ex. ID/AD-biljetter);
  • bonusbiljetter;
  • contrabiljetter;
  • vinst- och kampanjbiljetter;
  • konsult- och PR-biljetter;
  • särskilt rabatterade biljetter för diplomater och statliga tjänstemän;
  • biljetter för kostnadsfria resor och icke-reguljärflyg eller charterflyg;
  • speciellt rabatterade icke-offentliga flygbiljetter;
  • ersättningsbiljetter för nekad ombordstigning, och
  • Reward-biljetter utfärdade i andra lojalitetsprogram som Emirates Skywards är en del av.
 14. Medlemmar kan göra anspråk på Miles retroaktivt för berättigande flyg som är Emirates-flyg genom att kontakta ett Emirates kontaktcenter (eller via webbplatsen) inom sex månader från det datum då en sådan Emirates-flygning gjordes. För att göra ett sådant retroaktivt anspråk måste medlemmen förse Emirates med all begärd information, inklusive men inte begränsat till; biljettnummer, flyginformation på boardingkort, transaktionsdokument, kvitton och alla andra dokument som Emirates kan begära. För att göra ett retroaktivt anspråk på saknade Miles för ett berättigande flyg med flydubai måste medlemmen göra ett sådant anspråk till flydubai (på flydubais webbplats eller via flydubais kontaktcenter) inom sex månader från det datum då flydubai-flyget genomfördes, samt förse flydubai med all begärd information, inklusive men inte begränsat till; biljettnummer, flyginformation på boardingkort, transaktionsdokument, kvitton och alla andra dokument som flydubai kan begära.
 15. Miles kan endast tjänas för ett lojalitetsprogram per flygning eller transaktion, om inget annat anges av Emirates eller relevant partner. Medlemmar som även har medlemskap i någon partners lojalitetsprogram, måste välja vilket lojalitetsprogram de föredrar, innan de påbörjar resan. Detta gäller för intjänande av Skywards Miles samt andra flygrelaterade förmåner (inklusive men inte begränsat till, tillgång till flygplatslounger, tillåten bagagevikt, etc.) om inte annat anges av Emirates eller flydubai (i tillämpliga fall). En medlem kan byta medlemsnummer vid incheckningstillfället, innan den första flygresan påbörjas, men inte vid någon annan tidpunkt därefter. Miles kan endast tjänas mot köp av en plats och en extra plats per berättigande flygning.
 16. Det kan ta åtta veckor eller mer innan Miles krediteras en medlems konto från datumet för en intjäningsaktivitet. Miles som tjänats av en medlem får endast användas eller lösas in av samma medlem (i enlighet med dessa programregler) när de har krediterats medlemmens konto.
 17. Skywards Miles (och i förekommande fall, Tier Miles) kan tjänas på berättigande flyg och hos berättigande flygbolagspartner där så är tillämpligt, men inte på andra flygningar. När det gäller flygningar med flygbolagspartner är det varje medlems ansvar att kontrollera att Skywards Miles kan tjänas med en sådan flygning, vilket ska ske i enlighet med alla tillämpliga villkor för partnern, och alltid i enlighet med dessa programregler.
 18. Skywards Miles (och i förekommande fall Tier Miles) ska endast tilldelas för varor och tjänster som faktiskt levereras till en medlem efter ett köp. Inga Skywards Miles (och i förekommande fall, Tier Miles) tjänas i samband med varor eller tjänster som har beställts men avbokats innan de används av en medlem, eller under omständigheter där en medlem underlåter att uppfylla någon skyldighet från hans eller hennes sida i samband med beställningen av sådana varor eller tjänster.
 19. Om en medlems berättigande flyg ställs in kan Emirates eller flydubai överlåta en medlems biljett till ett annat flygbolag för transport och en medlem kommer att fortsätta samla Miles i enlighet med den biljett de köpte som om det berättigande flyget hade genomförts enligt den ursprungliga bokningen.
 20. Om en medlem förvärvar ogiltiga Miles kan Emirates (enligt eget gottfinnande):
  1. ta bort och annullera sådana ogiltiga Miles;
  2. om sådana ogiltiga Miles (eller del av dem) har lösts in i utbyte mot en Reward eller annan förmån, annullera och förverka en sådan Reward eller annan förmån, förutom att Emirates, om en sådan Reward eller annan förmån redan har tillhandahållits, får:
   1. dra av ytterligare Skywards Miles från medlemmens konto beräknat mot den typiska inlösenkostnaden för en sådan Reward eller annan förmån;
   2. återkräva betalning från sådan medlem avseende sådan bonus med det belopp som annars skulle ha betalats om ogiltiga Miles inte hade använts för att lösa in sådan bonus, och/eller
  3. nedgradera medlem till en lägre nivå,  
  och i vart och ett av ovanstående fall ska ingen återbetalning eller annan kompensation betalas till medlemmen från Emirates, inklusive men inte begränsat till rese-, boende- eller visumkostnader.
 21. Utan att det påverkar någon annan rättighet för Emirates enligt dessa programregler eller enligt lag, om en medlem (i) missbrukar programmet, eller (ii) nekas transport på något flyg, kan Emirates (enligt eget gottfinnande)
  1. stänga av och/eller granska medlemmens konto, under vilken period av avstängning eller granskning medlemmen inte ska kunna tjäna in och/eller lösa in Skywards Miles eller få tillgång till någon av de förmåner eller belöningar som är kopplade till dennes konto, och/eller
  2. avsluta medlemmens konto och eventuella väntande bonusar, vilket skall leda till att de Miles som finns på medlemmens konto ska anses förverkade, 
  och i vart och ett av ovanstående fall ska ingen återbetalning (inklusive, utan begränsning, skatter), eller annan kompensation betalas till medlemmen från Emirates, inklusive men inte begränsat till rese-, boende- eller visumkostnader.

8. Skywards Everyday

 1. För att delta i Skywards Everyday måste medlemmen ladda ner mobilappen Skywards Everyday ("Skywards Everyday App") från Google Play Store eller iOS App Store och logga in med sina inloggningsuppgifter för Emirates Skywards-kontot.
 2. Medlem som vill delta i Skywards Everyday och tjäna Skywards Miles måste koppla ett berättigat betalkort (enligt definitionen nedan) via Skywards Everyday-appen enligt de instruktioner som anges i Skywards Everyday-appen (“Linked Payment Card(s)”).
 3. För att tjäna Skywards Miles med hjälp av Skywards Everyday kan medlemmen koppla upp till fem (5) berättigade betalkort.
 4. Högst fem (5) ändringar kan göras av kopplade betalkort under en tolv (12) månaders period från och med det datum det första betalkortet kopplas till Skywards Everyday-appen.
 5. Berättigade betalkort måste kopplas via Skywards Everyday-appen innan ett köp görs hos Skywards Everyday-partner (enligt definitionen nedan) för att ett sådant köp ska vara berättigat till intjäning av Skywards Miles under Skywards Everyday.
 6. Emirates Skywards rekommenderar att medlemmen länkar sitt berättigade betalkort via Skywards Everyday-appen minst 24 timmar innan han eller hon gör sitt första köp på ett deltagande försäljningsställe (enligt definitionen nedan) för att säkerställa att köpet registreras.
 7. Berättigade betalkort
  1. Berättigade betalkort från Visa omfattar alla internationellt utfärdade betalkort som bär Visa-symbolen på marknader där Visa stöder koppling av kort.
  2. Berättigade betalkort från MasterCard omfattar kort som bär MasterCard-symbolen och som utfärdats på marknader som stöder koppling av kort: Argentina, Australien, Brasilien, Danmark, Förenade Arabemiraten, Kanada, Qatar, Tyskland, Storbritannien och USA.
  3. Betalningar som görs med kopplade betalkort via Apple Pay eller Google Pay godtas.
 8. Ej berättigade betalkort
 9. Skywards Miles kan inte tjänas på transaktioner som görs med något av följande betalkort: Amex, Diners Club, butikskort eller presentkort.
 10. Alla köp som görs med ett kopplat betalkort spåras automatiskt för att beräkna värdet av de Skywards Miles som ska krediteras det aktuella medlemskontot.
 11. Det är inte möjligt att lägga till berättigade betalkort till mer än ett medlemskonto i Skywards Everyday-appen.
 12. Genom att koppla ett berättigat betalkort i Skywards Everyday-appen bekräftar, garanterar och försäkrar medlemmen att han eller hon är den registrerade kortinnehavaren eller har fått tillstånd från kortinnehavaren.
 13. Genom att koppla ett berättigat betalkort och delta i Skywards Everyday, godkänner du som medlem regler och villkor för Skywards Everyday och tillåter Visa och/eller Mastercard (som betaltjänstleverantörer) att (i) övervaka transaktioner på dina kopplade betalkort, (ii) identifiera kvalificerande transaktioner och (iii) dela transaktionsuppgifter (såsom deltagande butik, datum, tid och köpvärde) med Emirates och Emirates relevanta tjänsteleverantörer för att tilldela berättigade Skywards Miles. Medlemmen kan när som helst välja bort transaktionsövervakning via de kopplade betalkorten genom att klicka på "Ta bort kort" för varje kopplat betalkort i Skywards Everyday-appen, varefter inga Skywards Miles kommer att tjänas genom transaktioner på sådana berättigade betalkort.
 14. Skywards Miles kan endast tjänas genom Skywards Everyday via Skywards Everyday-partner på deltagande försäljningsställen, som anges i Skywards Everyday-appen (uppdateras emellanåt).
 15. Medlemmar tjänar 1 Skywards Mile för varje 3 AED som spenderas hos en Skywards Everyday-partner, med undantag för livsmedelsbutiker och apotek. Medlemmar tjänar 1 Skywards Mile för varje 5 AED som spenderas hos en Skywards Everyday-partner i kategorin livsmedel och apotek.
 16. Skywards Miles tilldelas endast i hela tal. Antalet Skywards Miles som tilldelas avrundas till närmaste heltal.
 17. Skywards Miles som tjänas in för berättigade köp kommer att krediteras till medlemskontot efter att transaktionen har behandlats och verifierats av betaltjänsten (Visa eller MasterCard), vilket kan ta upp till 10 dagar.
 18. Om utvalda Skywards Everyday Partners erbjuder full återbetalning enligt sin egen återbetalningspolicy, krediteras Skywards Miles medlemskontot endast (i) efter att den aktuella återbetalningsperioden har löpt ut, och (ii) om det aktuella köpet inte har avbrutits eller återbetalats.
 19. Skywards Miles tilldelas baserat på det totala värdet av det länkade betalkortets utgifter hos deltagande butiker, exklusive moms och andra tillämpliga skatter (inklusive, utan begränsning, kommunala skatter).
 20. Skywards Miles tilldelas endast för köp där betalningen görs direkt på försäljningsstället med ett berättigat kopplat betalkort. Skywards Miles kan inte tilldelas om någon annan betalningsmetod används, t.ex. om ett deltagande försäljningsställe godtar betalning via QR-kod eller länkar för onlinebetalning. Skywards Miles berättigar inte till köp som helt eller delvis betalas med kontanter, presentkort, butikskredit eller vid byte av produkt.
 21. Genom att delta i Skywards Everyday bekräftar och godkänner medlemmen att deltagande försäljningsställen kan dela bekräftelse på köp eller återbetalningar med Emirates om så krävs av Emirates för revisionsändamål eller i händelse av kundtvist.
 22. Utöver det vanliga incitamentet för intjäning av Skywards Miles kan Emirates Skywards och deltagande Skywards Everyday-partner erbjuda mer än ett incitament per transaktion under kampanjperioder från tid till annan.
 23. Emellanåt och/eller beroende på erbjudanden från Skywards Everyday-partner, kan Emirates Skywards Tier Miles tilldelas där det annonseras i Skywards Everyday-appen. Tier Miles beräknas enligt uppgifterna i Skywards Everyday-appen.
 24. Alla tjänster, varor och produkter tillhandahålls kunderna direkt av respektive Skywards Everyday-partner via deras deltagande försäljningsställen. Dessa Skywards Everyday-partners deltagande i Skywards Everyday innebär inte att Emirates rekommenderar någon produkt, vara eller tjänst och Emirates är inte involverat i leveransen eller tillhandahållandet av dessa. En medlem som tillgodogör sig sådana produkter, varor och/eller tjänster ingår ett juridiskt förhållande med den aktuella Skywards Everyday-partnern. I den utsträckning som gällande lag tillåter, utesluter Emirates allt ansvar gentemot en medlem eller vilken annan person som helst i fråga om försumlighet, avsiktligt fel, dålig service eller annat åsidosättande av skyldigheter som uppstår på grund av tillhandahållande eller underlåtenhet att tillhandahålla produkter, varor och/eller tjänster av eller på uppdrag av en Skywards Everyday-partner i samband med att en medlem tillgodogör sig sådana produkter, varor och/eller tjänster.
 25. Skywards Miles gäller inte för utvalda köp eller tjänster enligt vad som bestäms av Emirates Skywards eller Skywards Everyday-partner, inklusive men inte begränsat till:
  1. onlineköp, oavsett om det är från Skywards Everyday-partners e-handelswebbplatser eller tredje parts webbplatser; och
  2. 24 karats guldtackor och mynt.
 26. Medlemmar kan tjäna upp till maximalt 999 999 Skywards Miles genom Skywards Everyday per berättigande köp.
 27. I händelse av att felaktig användning, missbruk, spel eller bedräglig aktivitet upptäcks eller misstänks avseende Skywards Everyday eller användningen av något kopplat betalkort, förbehåller sig Emirates Skywards rätten att återkalla alla Skywards Miles som krediterats ett medlemskonto och/eller att stänga av eller inaktivera ett sådant medlemskonto för att förhindra framtida ackumulering av Skywards Miles. Skywards Everyday-partner förbehåller sig rätten att vägra tilldela Skywards Miles för ett köp som de anser vara bedrägligt.
 28. Om Skywards Miles har krediterats ett medlemskonto felaktigt på grund av ett tekniskt problem, fel, misstag eller funktionsfel, förbehåller sig Emirates Skywards rätten att återkalla alla sådana Skywards Miles som felaktigt krediterats.
 29. Det är varje medlems eget ansvar att kontrollera att Skywards Miles har tjänats för varje berättigande köp. Om Skywards Miles inte har krediterats ett medlemskonto för en berättigad transaktion, ombeds medlemmen kontakta Emirates kontaktcenter tillsammans med en kopia av kvittot på betalningen med kredit- eller betalkortet. Genom att tillhandahålla Emirates ett transaktionskvitto godkänner medlemmen att Emirates använder informationen på transaktionskvittot endast i syfte att validera och kreditera saknade Skywards Miles till det aktuella medlemskontot.
 30. För att sluta delta i Skywards Everyday måste medlemmen ta bort alla kopplade betalkort som anges i avsnittet "Mina kort" i Skywards Everyday-appen. Detta måste göras innan Skywards Everyday-appen tas bort.
 31. Varje deltagande försäljningsställes platsdata (enligt Google Maps) som offentliggörs i Skywards Everyday-appen tillhandahålls av den aktuella Skywards Everyday-partnern. Emirates Skywards ansvarar inte för riktigheten i den information som visas via Google Maps.
 32. Emirates kan emellanåt ändra, stänga av, lägga till eller ta bort en Skywards Everyday-partner och/eller något av dess deltagande försäljningsställen från Skywards Everyday-appen. Det är på medlemmens eget ansvar att kontrollera att ett försäljningsställe eller en handelsplats är listad som ett deltagande försäljningsställe för en Skywards Everyday-partner innan ett köp genomförs.
 33. Skysurfers är inte berättigade att delta i Skywards Everyday på grund av åldersbegränsningar. Berättigade betalkort som utfärdats till Skysurfers kan läggas till deras förälders/vårdnadshavares medlemskonto.
 34. Min Familj- och Business Rewards-konton kan inte delta i Skywards Everyday.
 35. I syfte att tilldela Skywards Miles och hantera och driva Skywards Everyday-appen och medlemmarnas deltagande i denna, samlar Emirates in och använder vissa personuppgifter och kan överföra sådana personuppgifter till tredje parter som är Emirates tjänsteleverantörer. Sådana personuppgifter inkluderar:
  1. Identitetsuppgifter, begränsade till fullständigt namn, e-postadress, födelsedatum, kön och bosättningsland;
  2. Emirates Skywards-kontoinformation, begränsad till Emirates Skywards-konto och nivåstatus;
  3. Transaktionsdata, begränsat till datum och tid för transaktionen, transaktionens värde samt antal intjänade Skywards Miles.
 36. För mer information om hur Emirates behandlar personuppgifter, se Emirates integritetspolicy som finns på länken nedan.
 37. Förutom när Emirates misstänker missbruk, felaktig användning eller bedräglig aktivitet, delar Emirates inte någon medlems personuppgifter med Skywards Everyday-partner. Förutom under sådana exceptionella omständigheter som beskrivs ovan kommer Skywards Everyday Partners endast att ha tillgång till anonymiserad transaktionsdata.
 38. Nedanstående termer ska ha följande betydelser:
  1. ”Skywards Everyday-partner” avser en tredjepartsleverantör av produkter, varor och/eller tjänster som deltar i Skywards Everyday och som listas som sådan i Skywards Everyday-appen från tid till annan.
  2. ”Deltagande försäljningsställe” avser ett försäljningsställe tillhörande en Skywards Everyday-partner som deltar i Skywards Everyday och som från tid till annan listas som sådan i Skywards Everyday-appen.
 39. Termerna ”konto”, ”medlem”, ”SkywardsEveryday”, ” SkywardsMiles” och ”TierMiles” ska ha samma innebörd som de har enligt Emirates Skywards programregler (länk nedan).
 40. Skywards Everyday är en del av Emirates Skywards-programmedlemmars deltagande i Skywards Everyday och omfattas alltid av dessa regler och villkor för Skywards Everyday, samt Emirates Skywards-programregler och Emirates integritetspolicy.

9. Giltigheten hos Skywards Miles

 1. Skywards Miles gäller för en period på tre år från det datum då medlemmen reser med det aktuella flyget eller genomför den berättigande transaktionen med en partner (“Validity Period”).
 2. Skywards Miles upphör att gälla (och avförs från en medlems konto) för varje medlem på den sista dagen i medlemmens födelsedagsmånad som omedelbart följer den sista dagen i giltighetsperioden (“Standard Expiry”). Ett exempel för att illustrera ovanstående, om den sista giltighetsdagen för en medlems Skywards Miles är den 15 januari 2023, och medlemmens födelsedag är den 14 januari, kommer standardförfallodagen för dessa Skywards Miles att vara den 31 januari 2024. Oaktat ovanstående och i enlighet med punkt 6.10.1 kommer Skywards Miles som tillhör en medlem vars medlemskapsnivåstatus är Platinum på dagen för sådana Skywards Miles standardförfallodag inte att förfalla på sådan standardförfallodag och ska i stället förfalla på det datum som är 2 månader efter en sådan Platinum-medlems kommande datum för granskning av medlemskapsnivå (“Adjusted Expiry”). Outnyttjade Miles som har förfallit och tagits bort från en medlems konto krediteras inte på nytt och ska anses ha förverkats av den berörda medlemmen.
 3. Medlemmar är ansvariga för att hålla sig uppdaterade om det antal Skywards Miles som finns på medlemskontot och deras utgångsdatum. Detta går enkelt att kontrollera när som helst på webbplatsen eller i Emirates-appen.
 4. Om Skywards Miles har lösts in mot en bonus som senare annulleras och sådana Skywards Miles sedan dess har förfallit i enlighet med programreglerna, kommer sådana Skywards Miles inte vara berättigade till återbetalning eller återinsättning, med undantag av om på dagen för annulleringen av en sådan bonus (i) den aktuella medlemmens medlemskapsnivåstatus är Platinum, eller (ii) den aktuella medlemmen är en Skysurfer, kommer de tillämpliga Skywards Miles som lösts in mot sådan bonus att krediteras tillbaka till medlemmens konto med ett justerat utgångsdatum (eller i fallet med en medlem som är en Skysurfer, inget sista giltighetsdatum och i vilket fall punkt 3.4 ska gälla).

10. Köp, ge bort, överför, förläng, återinför eller flerdubbla Skywards Miles

Emirates är fast beslutna att skydda ditt konto, din personliga information och ditt saldo för Miles. Du får endast köpa Miles via webbplatsen och Emirates kontaktcenter, och du måste avstå från att samarbeta med parter som är inblandade i obehöriga och olagliga aktiviteter som involverar försäljning av Miles och Reward-biljetter. Dessa programregler förbjuder helt och hållet köp av Miles- och Reward-biljetter via obehöriga kanaler och vid misstanke om eller på annat sätt upptäckt av sådant köp av Miles- eller Reward-biljetter förbehåller sig Emirates rätten att (i) ogiltigförklara sådana Miles- eller Reward-biljetter utan återbetalning till en medlem, och (ii) avsluta medlemmens konto. För att undvika tvivel ska all icke sanktionerad och/eller obehörig ackumulering av Miles av en medlem, genom något som helst förfarande (inklusive, utan begränsning, genom missbruk och/eller oavsiktligt utnyttjande av en partners lojalitetsprogram eller poängöverföringssystem), utgöra ett brott mot dessa programregler och Emirates rättigheter att ogiltigförklara sådan ackumulering och avsluta medlemmarnas konton ska gälla.

 1. Om du väljer att använda Köp Miles, Ge bort Miles, Överför Miles, Förläng Miles, Återinför Miles eller Flerdubbla Miles (allt enligt definitionen nedan), kommer du att lämna webbplatsen och omdirigeras till poängplattformen (enligt definitionen nedan), en tredjepartswebbplats som drivs av Points.com Inc. Medlemmar godkänner att Emirates kommer att samla in, använda och/eller överföra till Points.com Inc. viss relevant medlemsinformation (inklusive, utan begränsning, relevant information om medlemmar som ska bli mottagare av Skywards Miles) som innehas av Emirates, inklusive personlig information som en medlem tillhandahåller Emirates, såsom: identitetsdata (som namn, e-post-ID), kontodata (som kontonummer, saldo för Skywards Miles), transaktionsdata (som tidigare köptransaktioner, flyginformation) och beteendedata (som kampanjsvar och aktivitet online). All sådan användning och utlämning ska ske i enlighet med vår Integritetspolicy och i syfte att göra det möjligt för medlemmen att genomföra transaktionen och möjliggöra specialerbjudanden från Emirates Skywards och våra partner från tid till annan.
 2. Alla transaktioner med Köp Miles, Ge bort Miles, Överför Miles, Förläng Miles, Återinför Miles och Flerdubbla Miles hanteras av (inklusive hantering och insamling av relevanta betalningar) Points.com Inc.
 3. Kontraktet för användningen av poängplattformen, inklusive hanteringen av eventuella betalningar av Points.com Inc. via poängplattformen, är mellan den relevanta medlemmen och Points.com Inc. Följaktligen ska Points.com Inc:s regler och villkor och integritetspolicy gälla för användningen av poängplattformen. Points.com Inc.:s användning och utlämnande av personuppgifter kan skilja sig från Emirates. Points.com Inc. omfattas inte nödvändigtvis av sekretesslagar som ger samma skyddsnivå som de som gäller i Emirates och det är medlemmens ansvar att bekanta sig med Points-plattformens integritetspolicy. Medlemmar bör endast genomföra transaktioner med Köp Miles, Ge bort Miles, Överför Miles, Förläng Miles, Återställ Miles och/eller Flerdubbla Miles om de godkänner och är nöjda med (i) poängplattformens integritetspolicy och villkor, och (ii) alla tillämpliga integritetslagar som är relevanta för sådana transaktioner.
 4. Genom att använda poängplattformen samtycker medlemmarna till att följa, efterleva och vara föremål för poängplattformens villkor (som kan ändras av Points.com Inc. från tid till annan), inklusive genom att betala alla belopp när de förfaller och genom att följa alla regler och begränsningar som gäller för användning av plattformen.
 5. Skywards Miles kan köpas, ges bort, överföras, förlängas, återställas eller flerdubblas via Points.com Inc:s plattform ("Points Platform") av en medlem som har minst en tidigare intjäningsaktivitet på sitt konto, intjänad genom att flyga med ett kvalificerande Emirates-flyg (eller ett partnerflygbolag i tillämpliga fall) eller genom en tillämplig partnertransaktion (en sådan medlem är då en "Eligible Skywards Member"). Miles som tilldelas en medlem som inte är ett resultat av ovannämnda intjäningsaktiviteter eller som inte kan hänföras till någon tillhörande utgift ska inte räknas som en berättigande intjäningsaktivitet för detta ändamål.
 6. Skywards Miles kan köpas av en berättigad Skywards-medlem via poängplattformen för sådan medlems personliga bruk (“Buy Miles Standalone”) eller som gåva till en annan berättigad Skywards-medlem (“Gift Miles”) till den kostnad och det pris som Emirates emellanåt erbjuder. Emellanåt ges berättigade Skywards-medlemmar möjlighet att fylla på sitt saldo för Skywards Miles när de inte har tillräckligt med Skywards Miles för att köpa en Emirates flygbonusbiljett eller en Upgrade Reward på webbplatsen ("Buy Miles In-line", som tillsammans med Buy Miles Standalone ska kallas "Buy Miles"). Sådana berättigade Skywards-medlemmar kan emellanåt köpa "Buy Miles In-line" i block om 1 000 Skywards Miles till den kostnad och det pris som Emirates erbjuder. Det kombinerade maximala antalet Skywards Miles som en berättigad Skywards-medlem kan köpa genom (tillsammans) (i) Köp Miles-produkterna och (ii) få sådana Miles som gåva genom Ge bort Miles-produkten under ett kalenderår (från 1 januari till 31 december), baseras på den berättigade Skywards-medlemmens gällande medlemskapsnivå vid tidpunkten för köpet enligt följande:
  • Platinum- och Gold-medlemmar kan köpa upp till 200 000 Skywards Miles under ett kalenderår.
  • Silver- och Blue-medlemmar kan köpa upp till 100 000 Skywards Miles under ett kalenderår. Skywards Miles som köpts genom Köp Miles och/eller Ge bort Miles kan inte slås ihop i ett Min Familj-konto. Tier Miles kan inte köpas eller ges bort.
 7. Skywards Miles kan överföras från en berättigad Skywards-medlem till en annan medlem, via poängplattformen (“Transfer Miles”) i block om 1 000 Miles till en kostnad som emellanåt anges av Emirates. 2 000 Skywards Miles är minimum vid det första köpet, och totalt under ett kalenderår är 50 000 Miles det maximala antalet Miles som kan skickas och/eller tas emot av en medlem. Med produkten Överför Miles kan man inte skicka, eller ta emot Skywards Miles från ett Min Familj-konto. Tier Miles kan inte överföras.
 8. Skywards Milessom finns på ett konto och som förfaller inom de närmaste 90 dagarna kan förlängas av en berättigad Skywards-medlem för en ytterligare giltighetstid på 12 månader från datumet för den ursprungliga förfallodagen via poängplattformen ("Extend Miles") till den kostnad och det pris som Emirates emellanåt erbjuder. Skywards Miles som har förfallit under de senaste 180 dagarna kan återinföras för en ytterligare giltighetstid på 12 månader från den dag de köptes av en berättigad Skywards-medlem via poängplattformen (“Reinstate Miles”) till den kostnad och det pris som Emirates emellanåt erbjuder. 1 000 Skywards Miles är minimum vid det första köpet, och totalt under ett kalenderår är 50 000 Skywards Miles det maximala antalet Miles som kan skickas och/eller tas emot av en berättigad medlem. Skywards Miles som slås ihop i Min Familj-konton kan inte förlängas eller återinföras. Tier Miles kan inte förlängas eller återinföras.
 9. Emellanåt ges berättigade Skywards-medlemmar möjlighet att flerdubbla (genom flerdubblingsalternativ som emellanåt fastställs av Emirates) en del av sina Skywards Miles till den kostnad och det pris som emellanåt erbjuds av Emirates, att köpas via poängplattformen (“Multiply Miles”). Möjligheten att flerdubbla Miles är endast tillgänglig för:
  • en viss del av de Skywards Miles som berättigade Skywards-medlemmar redan tidigare tjänat från kvalificerande flygresor eller via partner; och/eller
  • de Skywards Miles som den berättigade Skywards-medlemmen kommer att tjäna in i samband med kommande kvalificerande Emirates-flyg som bokats och bekräftats för ett framtida datum, så länge som ingen del av resplanen har påbörjats.
  • Flerdubbla Miles kan köpas av en berättigad Skywards-medlem upp till en maxgräns på 50 000 Skywards Miles under ett kalenderår (från och med 1 januari till och med 31 december). Antalet Skywards Miles som kan köpas via produkten Flerdubbla Miles anges på poängplattformen och berättigade medlemmar kan endast flerdubbla Miles inom dessa angivna alternativ. Endast en Flerdubbla Miles-produkt kan köpas per bokning. Skywards Miles som köpts enligt produkten Flerdubbla Miles krediteras en berättigad Skywards-medlems konto i enlighet med punkt 10.16 nedan, vilket i fråga om Skywards Miles som ska tjänas på kommande kvalificerande Emirates-flygningar ska ske omedelbart, oavsett om de Skywards Miles som ligger till grund för flerdubblingen fortfarande ska krediteras medlemmens konto eller inte. Följaktligen kan Flerdubbla Miles-transaktioner inte ändras eller återkallas i händelse av någon ändring eller annullering av bokningen för vilken Flerdubbla Miles köptes. Flerdubbla Miles kan inte slås ihop i Min Familj-kontot. Tier Miles kan inte flerdubblas.
 10. Priset på Skywards Miles och reglerna avseende köp, överföring, förlängning, återinförande och flerdubblande av Skywards Miles och/eller villkoren för att förvärva Skywards Miles kan när som helst ändras efter Emirates gottfinnande.
 11. Skywards Miles som köps, ges bort, överförs eller flerdubblas ska förfalla i enlighet med dessa programregler, och det tillämpliga förfallodatumet beräknas mot datumet för den relevanta transaktionen för Köp Miles, Ge bort Miles, Överför Miles eller Flerdubbla Miles (i förekommande fall).
 12. Förlängda Skywards Miles och återinförda Skywards Miles förfaller i enlighet med den förlängning eller det återinförande som erbjuds vid tidpunkten för en sådan transaktion.
 13. Skywards Miles kan köpas, ges bort, överföras, förlängas och återinföras via webbplatsen och på Emirates kontaktcenter eller Emirates boknings- och biljettkontor. Skywards Miles kan endast flerdubblas online via webbplatsen.
 14. Medlemmar kan enbart använda kreditkort för att slutföra betalningar för produkterna Köp Miles, Ge bort Miles, Överföra Miles, Förlänga Miles, Återinföra Miles och Flerdubbla Miles. Kontantbetalningar tillåts inte.
 15. Berättigade medlemmar måste logga in på sitt konto på webbplatsen, för att dirigeras om till poängplattformen där transaktionen slutförs.
 16. Transaktioner behandlas i en valuta som baseras på det bosättningsland som anges i varje medlems medlemskonto, utom när det gäller Buy Miles In-line, där transaktioner behandlas i en valuta som baseras på det land som valts på webbplatsen. Om betalning sker i någon annan valuta än USD kan den växelkurs som tillämpas skilja sig från den aktuella växelkursen. I de fall betalning i medlemmens lokala valuta inte stöds kommer transaktionerna som standard att genomföras i USD. Lokala skatter kan tillkomma och ska betalas av medlemmen i enlighet med Emirates policy.
 17. Skywards Miles som köpts via Buy Miles eller Gift Miles krediteras det aktuella kontot inom 48 timmar efter att full och genomförd betalning har fullgjorts via poängplattformen. I händelse av att Skywards Miles inte sätts in på kontot efter slutfört köp, bör medlemmen kontakta Emirates kontaktcenter för att få hjälp med att identifiera och lösa eventuella problem.
 18. Skywards Miles kan köpas, ges bort, överföras, förlängas, återinföras och flerdubblas när som helst inom de angivna gränserna, men måste köpas minst 48 timmar innan en bokning/inlösen görs. Alla transaktioner som görs för att köpa Miles (antingen via Buy Miles Standalone eller via Buy Miles In-line), ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles, återinsätta Miles och flerdubbla Miles i syfte att lösa in sådana Skywards Miles mot Rewards garanterar inte tillgängligheten av sådana Rewards. Återbetalningar avseende Skywards Miles som köpts genom produkterna Köp Miles, Ge bort Miles, Överför Miles, Återinför Miles eller Flerdubbla Miles tillåts inte, om inte annat föreskrivs enligt lag. Det kontantpris till vilket Skywards Miles köps har inget samband med det värde som en Skywards-medlem kan uppnå när han eller hon löser in sådana köpta Skywards Miles mot en Reward, jämfört med det pris till vilket samma vara eller tjänst kan köpas med antingen Cash+Miles eller endast kontanter.
 19. En medlem får inte sälja sina Skywards Miles mot kontanter eller annan ersättning, och en medlem får endast köpa Skywards Miles från Emirates Skywards auktoriserade kanaler, dvs. webbplatsen, poängplattformen som är tillgänglig via webbplatsen, Emirates kontaktcenter, Emirates boknings- och biljettkontor, och inte någon annan tredje part.
 20. Om mottagaren av Skywards Miles inte är medlem måste mottagaren registrera sig som medlem och skapa ett Emirates Skywards-konto innan han eller hon kan ta emot sådana Skywards Miles.
 21. Skywards Miles som köps, ges bort, överförs, förlängs, återinförs eller flerdubblas räknas inte in i nivåstatusen.
 22. Points.com Inc. integritetspolicy och regler och villkor(öppnar en extern webbplats i ett nytt fönster) gäller för sådana transaktioner och betalningar som behandlas.

11. Belöningar - Allmänt

 1. Förutom när annat anges i dessa programregler, måste alla Rewards bokas: (i) på webbplatsen, (ii) via Emirates-appen, (iii) via ett av Emirates kontaktcenter, eller (iv) via ett av Emirates biljettkontor. Skywards Miles kan lösas in mot Rewards endast av medlemmen eller dennes resesamordnare (eller av en förälder eller vårdnadshavare på en Skysurfers vägnar) Medlemmar som vill lösa in Skywards Miles mot en Reward kan komma att behöva fylla i ett "Auktorisationsformulär för Rewards" och lämna in en kopia av sitt pass.
 2. För att göra kunna göra anspråk på en Reward måste medlemmen ha det antal Skywards Miles som krävs tillgängligt på sitt konto. En medlem kan lösa in Skywards Miles mot Rewards när som helst så länge de Skywards Miles som löses in är giltiga, med förbehåll för tillgänglighet och tillämpliga villkor som anges i dessa programregler eller i regler och villkor som fastställts av partner. Emirates Skywards kan när som helst utan föregående meddelande ändra antalet Skywards Miles som krävs för att erhålla en viss Reward, dra tillbaka en Reward eller införa ytterligare restriktioner för en Reward eller villkor för att erhålla den.
 3. Alla typer av Rewards är beroende av tillgänglighet och respektive leverantörs restriktioner. Emirates eller Emirates Skywards partners kan emellanåt införa perioder då Rewards inte är tillgängliga. Bonusar är inte tillgängliga på alla flyg och vid alla tidpunkter. Emirates Skywards kan dra tillbaka eller ersätta belöningar när som helst utan föregående meddelande.
 4. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, KAN EMIRATES SKYWARDS INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DÖDSFALL ELLER SKADA, ELLER DÄRAV FÖLJANDE FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR P.G.A. ELLER I SAMBAND MED TILLHANDAHÅLLANDET AV EN BONUS (MED UNDANTAG FÖR ANVÄNDNINGEN AV EN BONUSBILJETT) ELLER FÖR FÖRLUST, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE AV EN BONUS.
 5. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM INTE KAN UTESLUTAS ENLIGT LAG, GES INGEN GARANTI (VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD) AVSEENDE REWARDS SOM TILLHANDAHÅLLS INOM RAMEN FÖR EMIRATES SKYWARDS. FRAMFÖR ALLT GES INGEN GARANTI AVSEENDE KVALITETEN HOS BONUSARNA ELLER DERAS LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.
 6. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG OCH UNDER DESSA PROGRAMREGLER, BEGRÄNSAS EMIRATES SKYWARDS ELLER EN PARTNERS ANSVAR AVSEENDE FLYGNINGAR, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM ÄR FÖREMÅL FÖR EN BONUS TILL ETT ELLER FLER AV FÖLJANDE: (a) ERSÄTTNING AV VARORNA ELLER TILLHANDAHÅLLANDE AV LIKVÄRDIGA VAROR; (b) REPARATION AV VARORNA; (c) ÅTERBETALNING AV KOSTNADERNA FÖR ERSÄTTNING AV VARORNA ELLER FÖR ANSKAFFANDE AV LIKVÄRDIGA VAROR OCH, I FRÅGA OM TJÄNSTER ELLER FLYG, FÖR ATT TJÄNSTEN ELLER FLYGNINGEN LEVERERAS PÅ NYTT, EFTER VAL AV EMIRATES ELLER DEN PARTNER TILL EMIRATES SKYWARDS SOM HAR UTSETTS FÖR ATT LEVERERA FLYGNINGEN, VARORNA ELLER TJÄNSTERNA I FÖREKOMMANDE FALL.

12. Emirates Classic Rewards

 1. Medlemmar kan lösa in en flygbonus åt sig själva eller åt någon annan utvald person.
 2. Classic Rewards har inget kontantvärde.
 3. Alla skatter, tullar och avgifter som åläggs av flygbolaget (inklusive flygplatsskatter och/eller statliga skatter) är medlemmens ansvar och måste betalas före utfärdandet av Classic Reward-biljetten. Som betalningsmetod för detsamma godtas kontanter eller kreditkort. Medlemmar har möjlighet att betala flygbolagsavgifter med Skywards Miles.
 4. Classic Reward-biljetter är giltiga resehandlingar och utfärdas under förutsättning att alla villkor som anges vid utfärdandet av biljetten gäller. Alla Classic Reward-biljetter omfattas av Emirates transportvillkorsom gäller för denna Classic Reward samt dessa programregler vid bokningstillfället. Utan begränsning av det föregående måste medlemmen se till att han eller hon har rätt visum, resehandlingar och vaccinationer (inklusive för spädbarn) för att resa med en Classic Reward-biljett.
 5. Inlösennivån för Classic Reward-biljetter för spädbarn (upp till 2 år) utan egen sittplats är 10 % av inlösennivån för vuxna. Rimliga bevis på spädbarnets ålder kan komma att begäras vid bokningstillfället. En Classic Reward-biljett för spädbarn kan endast användas i Economy Class på ett Emirates-flyg. Classic Reward-biljetter för spädbarn måste bokas samtidigt som en Reward-biljett för vuxen, och inom samma bokning.
 6. Avgifter som tillämpas enligt dessa programregler är ej återbetalningsbara, såvida detta inte är förbjudet enligt lag.
 7. Medlemmar som reser på en Classic Reward-biljett kan inte utnyttja Chauffeur-drive-tjänsten.
 8. En Classic Reward-biljett kan inte användas med ett annat flygbolag än det som anges på biljetten, utom i fall av inställd flygning där medlemmen har en bekräftad plats. I händelse av inställd flygning eller betydande avbrott i en flygning, ska en medlem som reser med en Classic Reward-biljett, efter Emirates egen bedömning, överföras till nästa flyg med lediga platser med samma flygbolag eller ett annat flygbolag.
 9. En medlem får inte sälja eller överlåta en Classic Reward-biljett eller någon annan Reward (eller någon förmån som härrör från någon av dessa) mot kontanter eller annat vederlag, och medlemmen får inte köpa en Reward-biljett eller någon annan Reward från en tredje part eller en annan medlem. En Classic Reward-biljett som har blivit (eller som Emirates rimligen tror har blivit) köpt, såld eller byteshandlad av eller till en medlem kan annulleras eller konfiskeras av Emirates utan föregående meddelande efter Emirates eget gottfinnande. Har Classic Reward-biljetten använts helt eller delvis kommer en medlems att vara ansvarig för betalning av resan till fullt pris. Alla rättigheter, inklusive rätten att vidta rättsliga åtgärder eller avsluta ett medlemskap, är också förbehållna Emirates.
 10. ENLIGT TILLÄMPLIG INTERNATIONELL LAG PÅTAR SIG VARKEN EMIRATES SKYWARDS ELLER NÅGON FLYGBOLAGSPARTNER (I FÖREKOMMANDE FALL) ANSVAR FÖR MEDLEMMAR SOM RESER MED BONUSBILJETTER PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM ANGES I DET AKTUELLA FLYGBOLAGETS ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR OCH RESEHANDLINGAR.

  Ytterligare villkor och gällande avgifter för Classic Reward-biljetter anges nedan:  AvgiftsvillkorClassic Flex Plus (Economy Class, **Premium Economy, Business Class och First Class)Classic Saver (Economy Class och Business Class)
  Längsta vistelse12 månaderTre månader
  MellanlandningarTvå mellanlandningar tillåtna (en vid utresa och en vid inresa)Ett reseuppehåll tillåtet (antingen vid utresa eller inresa)
  Giltiga flygGäller på alla Emirates-flyg, i mån av tillgång (codeshareflyg ingår ej)Gäller på alla Emirates-flyg, i mån av tillgång (codeshareflyg ingår ej)
  Kombinerade bonusarKombinationer tillåts, men separata regler gäller för varje biljettypKombinationer tillåts, men separata regler gäller för varje biljettyp
  Olika av- och hemreseorterResa tillåtet till/från en ort, returresa till/från en annan ort, enbart inom samma Emirates Skywards-zonResa tillåtet till/från en ort, returresa till/från en annan ort, enbart inom samma Emirates Skywards-zon
  BiljettgiltighetResan måste påbörjas inom 12 månader från biljettutfärdandetResan måste påbörjas inom 12 månader från biljettutfärdandet
  BarnrabatterBonusar på normala Emirates Skywards-nivåer (även barn tjänar Miles på den normala nivån)Bonusar på normala Emirates Skywards-nivåer (även barn tjänar Miles på den normala nivån)
  SpädbarnsrabatterBonusar på 10 % av normala Emirates Skywards-nivåer (giltig enbart för resande i Ekonomiklass)Bonusar på 10 % av normala Emirates Skywards-nivåer (gäller enbart för resande i Economy Class)
  AvgiftsvillkorClassic Flex PlusClassic Saver
  DatumändringarKostnadsfritt25 USD *
  Återbetalning före avresaKostnadsfritt75 USD *
  Återbetalning efter avresaInte tillåtetInte tillåtet
  Alla övriga ändringar (inom programreglerna)Kostnadsfritt25 USD *
  Kombinerade bonusarKombinationer tillåts, men separata regler gäller för varje biljettypKombinationer tillåts, men separata regler gäller för varje biljettyp

 11. Flygbonusar är föremål för tillgängligheten i den specifika bokningsklassen.
 12. Med Classic Flex Plus-bonusen* "Last Seat" kan Platinum-medlemmar boka en Flex-bonus i Economy Class eller Business Class på alla Emirates-flyg förutsatt att det fortfarande finns platser kvar. Särskilda villkor gäller.

* Avgifter tas inte ut för spädbarn eller i händelse av passagerares död. Avgiftsbefrielse kan beviljas av Emirates kontaktcenter. 
**På grund av den begränsade verksamheten med Premium Economy är Premium Economy Classic Rewards och Upgrade Rewards från Economy till Premium Economy för närvarande inte tillgängligt.

13. Cash+Miles

Emirates Cash+Miles

 1. Medlemmar kan lösa in valfri kombination av kontakter och Skywards Miles för en Emirates Cash+Miles-biljett (som kan inkludera vissa tilläggstjänster om sådana erbjuds, bland annat val av sittplats, tillåten bagagevikt och loungetillgång) till sig själva eller en tredje part.
 2. Alla skatter, tullavgifter och flygbolagsavgifter (inklusive flygplatsskatter och/eller statliga skatter) är medlemmens ansvar och måste betalas kontant före utfärdandet av Emirates Cash+Miles-biljetten.
 3. Emirates Cash+Miles-biljetter är giltiga resehandlingar och utfärdas under förutsättning att alla villkor som anges vid utfärdandet av biljetten gäller. Alla Emirates Cash+Miles-biljetter styrs och omfattas av Emirates transportvillkor och programregler vid bokningstillfället. Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående måste medlemmar se till att de har rätt visum, resehandlingar och vaccinationer (inklusive de för spädbarn under 2 år) för resor på Emirates Cash+Miles-biljetter.
 4. Alla avgifter som gäller enligt dessa programregler är inte återbetalningsbara, såvida det inte är förbjudet enligt lag.
 5. Emirates Cash+Miles kanske inte är möjliga på vissa flygresor, till exempel repatriering, gemensamma tjänster eller codeshareflyg. Det är i dessa fall medlemmens ansvar att kontrollera tillgängligheten av Emirates Cash+Miles-resor med det flygbolag som flygresan är bokad med.
 6. Alla köp av Emirates Cash+Miles-biljetter (när sådana är tillgängliga) omfattas av de regler och villkor som anges i punkt 13.
 7. Emirates Cash+Miles-biljetter kan endast köpas online via (i) webbplatsen, (ii) Emirates-appen och via Emirates kontaktcenter (förutom tilläggstjänster) och (ii) försäljningsställen (förutom tilläggstjänster).
 8. Emirates Cash+Miles erbjuds i mån av tillgång och kan erbjudas efter Emirates eget gottfinnande, och Emirates förbehåller sig rätten att återkalla Emirates Cash+Miles som ett alternativ när som helst.
 9. Emirates Cash + Miles-biljetter är tillgängliga på flyg som marknadsförs av Emirates, inklusive Emirates marknadsförda flyg som trafikeras av våra codeshare-partner. Emirates Cash + Miles-biljetter är inte tillgängliga i samband med flygbolags Partners Rewards-biljetter eller interline-biljetter utan Emirates (EK) flygnummer.
 10. Skywards Miles dras av från en medlems konto i samband med bokningen.
 11. Miles kan tjänas på kontantdelen baserat på procentandelen kontanter som används för betalning av biljettpriset (exklusive betalningar för tilläggstjänster, flygbolagsavgifter, skatter och andra avgifter). Det går inte att tjäna poäng på andra lojalitetsprogram.
 12. Om inte annat uttryckligen anges på annan plats i dessa programregler, återkrediteras inte utgångna Skywards Miles till medlemmens konto i händelse av avbokning eller återbetalning av en Emirates Cash+Miles-biljett eller eventuella tilläggstjänster, i förekommande fall.
 13. Om en medlem är berättigad till en återbetalning för en delvis använd Emirates Cash+Miles-biljett ska endast den procentuella motsvarigheten av kontanter och Skywards Miles (som ursprungligen betalades och löstes in mot en sådan biljett) återbetalas och återkrediteras till medlemmen. Återbetalningar avseende eventuella tilläggstjänster omfattas av de relevanta reglerna och villkoren för sådana tilläggstjänster, som finns på: 

 14. Upgrade Rewards och omedelbara uppgraderingar kan användas mot Emirates Cash+Miles-biljetter, i mån av tillgång och i enlighet med dessa programregler.
 15. Omvandlingskursen av Skywards Miles till kontantvärden som krävs för köp av en Emirates Cash+Miles-biljett och/eller relaterade tilläggstjänster kan komma att ändras när som helst efter Emirates eget gottfinnande. Emirates förbehåller sig rätten att ändra (i) antalet Skywards Miles som krävs för att lösa in en biljett och/eller relaterade tilläggstjänster, (ii) biljettpriset och/eller (iii) införa ytterligare restriktioner eller villkor för Cash+Miles-biljetter. Priser kan variera beroende på (utan begränsning): (i) ursprunglig plats, (ii) destination, (iii) försäljningsplats, (iv) flygnummer, (v) datum, (vi) säsong, (vii) biljettpris, (viii) kabinklass, (ix) nivå, (x) Emirates-kanaler och/eller (xi) en kombination av dessa. På samma sätt kan det hända att antalet Skywards Miles och kontantvärdet som anges av Emirates endast är giltigt vid bokningstillfället.
 16. Medlemmar är ansvariga för alla andra utgifter och eventuella avgifter, reklamationer eller ansvar som uppstår i samband med användningen av Emirates Cash+Miles. Övriga skatter, avgifter och tilläggsavgifter som anges vid tiden för biljettutfärdandet ska medlemmen betala kontant för.
 17. Alla Emirates Cash+Miles-biljetter omfattas av Emirates transportvillkor och prisvillkor som gäller för den biljetten, samt de programregler som gäller vid bokningstillfället
 18. Eventuella prisskillnader, ytterligare skatter eller tilläggsavgifter till följd av en ändring i en Emirates Cash+Miles-biljett och/eller relaterade tilläggstjänster måste berörd medlem betala kontant för.
 19. Skysurfers är inte behöriga att köpa biljetter med Cash+Miles.

flydubai Cash+Miles

 1. Medlemmar kan lösa in valfri kombination av kontanter och Skywards Miles mot en flydubai Cash+Miles-biljett till sig själv eller en tredje part. 
 2. En flydubai Cash+Miles-biljett kan köpas av en medlem via flydubais webbplats genom att logga in på sitt konto. 
 3. flydubai Cash+Miles-biljetter omfattas av transportvillkoren(öppnar sidan i en ny flik) för flydubai och alla andra tillämpliga bestämmelser eller regler och villkor(öppnar sidan i en ny flik) som publiceras och är i kraft vid tidpunkten för bokning med flydubai, inklusive, utan begränsning, de på https://www.flydubai.com/en/information/policies/terms-and-conditions(öppnar sidan i en ny flik)
 4. Om inget annat anges (inklusive, utan begränsning, i en särskild kampanj eller i någon marknadsföring) är medlemmar ansvariga för alla skatter och andra avgifter förknippade med flydubai Cash+Miles-biljetten, inklusive, men inte begränsat till, avreseskatt, tullavgifter, immigrationsavgifter, flygplatsavgifter, användaravgifter för kunder, flygbolagsavgifter, jordbruksinspektionsavgifter, säkerhets- och försäkringstillägg eller andra tillfälliga avgifter eller skatter som debiteras av någon person eller relevant myndighet eller organ, inklusive, men inte begränsat till, flydubai. Om det krävs kommer vi att tillhandahålla alla relevanta myndigheter med fullständiga uppgifter om personer som mottar flydubai Cash+Miles-biljetter. Eventuellt ansvar som kan uppstå på grund av att dessa uppgifter lämnas in, eller från en direkt anmälan av en medlem, ska vara den berörda medlemmens personliga ansvar. 
 5. Efter det att en flydubai Cash+Miles-biljett har bokats kan flydubai efter eget gottfinnande tillåta en ändring i bokningen på en medlems begäran. Ändringar kan göras på flydubais webbplats, eller genom att ringa flydubais kundtjänst (föremål för flydubais transportvillkor, biljettregler och/eller tillämpliga programvillkor). 
 6. Eventuella ändringar på en flydubai Cash+Miles-biljett kan kräva att ytterligare Skywards Miles löses in, eller att medlemmen betalar en tilläggsavgift kontant. Hur många extra Skywards Miles eller kontanter som eventuellt krävs kommer att meddelas vid tidpunkten för ändringen.

14. Emirates uppgraderingsbonusar

 1. Upgrade Rewards är endast tillgängliga på Emirates-flyg (utom på Emirates codeshareflyg som trafikeras av ett annat flygbolag) och kan endast utnyttjas för en enda resa (antingen avresa eller återresa, och därför inte på både av- och återresa).
 2. För en Upgrade Reward inom samma Emirates Skywards-zon (som fastställs av Emirates) blir Skywards Miles beräknade och inlösta separat för varje sektor av resan. Som exempel kan nämnas att om din sträcka är Bahrain–Dubai–Muscat blir dina Skywards Miles beräknade och inlösta för sträckan Bahrain–Dubai, och separat för sträckan Dubai–Muscat. För att ta reda på om din flygning tillhör samma Emirates Skywards-zon kan du kontakta Emirates kontaktcenter.
 3. Upgrade Rewards finns inte på specialbiljetter. Upgrade Rewards på Economy Saver-biljetter och Business Saver-biljetter är endast tillgängliga när incheckningen är öppen, antingen online, på flygplatsen eller ombord.
 4. Medlemmar måste ha tillräckligt med Skywards Miles för den begärda Upgrade Reward för Emirates-flyg vid den tidpunkt de begär en Upgrade Reward.
 5. Med förbehåll för eventuella begränsningar från Emirates och tillgänglighet på alla relevanta Emirates-flyg, kan medlemmar utnyttja Upgrade Rewards enligt följande:
  • från *Economy Class till Premium Economy;
  • från Economy Class till Business Class;
  • från Premium Economy till Business Class; eller
  • från Business Class till First Class.
 6. Om inget annat anges i dessa programregler måste medlemmen göra begäran om Upgrade Reward minst sex timmar före avgång. I mån av tillgång kan medlemmar lösa in Skywards Miles för omedelbara uppgraderingar vid incheckningen. I mån av tillgång kan Platinum-, Gold- och Silver-medlemmar lösa in Skywards Miles för omedelbara uppgraderingar ombord. Läs mer om Instant Upgrade Rewards.
 7. Bokningar av Chauffeur-drive-tjänsten ingår inte och tillhandahålls inte i samband med (i) Skywards Upgrade Rewards från Economy Class till Premium Economy, (ii) Upgrade Rewards från Economy Class till Business Class, eller (iii) Upgrade Rewards från Premium Economy till Business Class.
 8. En medlem kan endast begära en enda Upgrade Reward om medlemmen har en giltig bekräftad biljett till det Emirates-flyg som han eller hon vill uppgradera. Alla regler för biljettutfärdande och biljettpriser som gäller för den ursprungliga grundbiljetten måste alltid följas.
 9. Upgrade Rewards är endast tillåtna på Emirates e-biljetter med ett biljettnummer som börjar med 176.
 10. Spädbarn (under 2 år) som åtföljs av en vuxen och som inte har egen plats är berättigade till Upgrade Rewards till 10 % av Skywards Miles som gäller för att lösa in en Upgrade Reward för en vuxen. Medlemmen och spädbarnet måste lösa in Miles för en Upgrade Reward tillsammans, i samma transaktion.
 11. Upgrade Rewards kan endast utnyttjas om alla passagerare i en enskild bokning löser in den relevanta Upgrade Reward, som sedan måste genomföras i en och samma transaktion. Upgrade Rewards kan inte utnyttjas av endast vissa passagerare i en gruppbokning.
 12. Upgrade Rewards (exklusive Instant Upgrades) kan lösas in av medlemmar till förmån för en annan passagerare även om den inlösande medlemmen inte reser på samma flygning(ar) som den andra passageraren.
 13. Upgrade Rewards kan anpassas personligen beroende på den inloggade medlemmens kontoprofil.
 14. Varje avbokning eller återutfärdande av en biljett kan leda till att Upgrade Reward annulleras (fastställs efter Emirates eget gottfinnande), och detta ska alltid vara fallet om tillgängligheten inte kan bekräftas vid den tidpunkt då biljettändringen görs. I sådana fall krediteras Skywards Miles på nytt till det aktuella medlemskontot i enlighet med dessa programregler.
 15. Inga avgifter tillkommer för avbokning av Upgrade Rewards. Om inte annat uttryckligen anges i dessa programregler, krediteras dock inte utgångna Skywards Miles på nytt till en medlems konto.
 16. Upgrade Rewards är beroende av tillgängligheten i den specifika bokningsklassen.
 17. På Emirates-flyg med flera sträckor kan en medlem lösa in Skywards Miles för en flyguppgradering för en bokad sträcka i taget. Om medlemmen vill fortsätta resan i den högre kabinklassen på den anslutande sträckan måste medlemmen lösa in ytterligare Skywards Miles.
 18. I scenarier där tillgänglighet finns för en sträcka eller sträckor inom en resa från avreseort till destination, men inte hela resan från avreseort till destination, återspeglar det antal Skywards Miles som krävs sträckans nivå enligt Miles Calculator.
 19. Omedelbara uppgraderingar (tillgängliga vid incheckningen eller ombord) är endast tillgängliga för den närmaste sträckan. Antalet Skywards Miles som krävs återspeglar sträckans nivå enligt Miles Calculator.
 20. På Emirates-flygningar med flera sträckor för ett och samma flygnummer kan en medlem lösa in Skywards Miles för en omedelbar uppgradering för en bokad sträcka i taget. Om medlemmen vill fortsätta resan i den högre kabinklassen på den anslutande sträckan måste medlemmen lösa in ytterligare Skywards Miles.
 21. Alla skatter (inklusive flygplats- och/eller myndighetsskatter), i tillämpliga fall, är en medlems ansvar och måste betalas före utfärdandet av biljetten med uppgraderingsbonus. Betalningar accepteras kontant eller med kreditkort.
*På grund av den i nuläget begränsade verksamheten med Premium Economy, är Premium Economy Classic Rewards och Upgrade Rewards från Economy till Premium Economy för närvarande inte tillgängliga

15. Partner

 1. Partner, och de regler och villkor enligt vilka Miles intjänas (och när det gäller Skywards Miles, löses in) genom en partner, kan emellanåt komma att ändras. Emirates kan, när som helst och utan föregående meddelande till medlemmarna, dra tillbaka, begränsa, ändra eller avbryta alla intjänade Skywards Miles eller alla Rewards som tillhandahålls av, eller genom, någon partner. Det ligger på medlemmens ansvar att kontrollera att han eller hon är berättigad att tjäna Miles och/eller lösa in Skywards Miles hos partner. Det kan ta upp till 60 dagar från datumet för den aktuella transaktionen innan Skywards Miles som intjänats via partner syns på medlemmens konto.
 2. Skywards Miles som intjänas med avseende på en partners varor och tjänster kan intjänas baserat på en medlems utgifter eller andra faktorer som tillkännages av Emirates och den aktuella partnern. Undantag och/eller minimikrav för köp kan gälla. Om en medlems utgifter är i annan valuta än Förenade Arabemiratens lagliga valuta, kan det aktuella utgiftsbeloppet omvandlas till Förenade Arabemiratens lagliga valuta till den omräkningskurs som rimligen fastställs av (eller på uppdrag av) Emirates. Vid tveksamhet bör medlemmen kontrollera det aktuella partnererbjudandet på webbplatsen för att avgöra vilken kurs och valuta som ska gälla.
 3. När en medlem köper och tillgodogör sig varor och/eller tjänster från en partner ska avtalet för sådana tjänster och/eller varor vara mellan medlemmen och partnern i fråga. Följaktligen ska de villkor som gäller för partner och deras varor och/eller tjänster gälla för medlemmar vid tidpunkten för ett köp. Vissa av dessa regler och villkor för partnern anges på webbplatsen, men Emirates Skywards rekommenderar starkt att medlemmar (och detta är varje medlems ansvar) identifierar, läser och förstår de relevanta reglerna och villkoren i partnerns kommunikationskanaler i varje enskilt fall. Medlemmar bör klargöra samma sak med den aktuella partnern innan de köper och tillgodogör sig varorna och/eller tjänsterna. Genom att acceptera ett partnererbjudande godkänner medlemmen att följa alla regler och villkor som gäller erbjudandet, inklusive (utan begränsning) villkor för betalning, efterlevnad av alla regler och restriktioner avseende bokning, tillgänglighet, avbokning och återbetalning. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER TAR EMIRATES SKYWARDS INGET SOM HELST ANSVAR FÖR (I) REWARDS SOM TILLHANDAHÅLLS AV PARTNER, (II) VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV PARTNER, (III) ELLER I SAMBAND MED EN PARTNERS VÄGRAN ATT TILLHANDAHÅLLA MEDLEMMEN EN REWARD ELLER SKYWARDS MILES. Alla rättigheter som en medlem kan ha i samband med Skywards Miles eller Rewards som ges av en partner är enbart gentemot partnern i fråga som tillhandahåller Rewards eller varor och/eller tjänster.
 4. Om en partner ger en medlem möjlighet att överföra eller omvandla poäng som intjänats hos en partner till Skywards Miles ("Points Exchange Offer"), ska en sådan överföring eller omvandling endast vara giltig om (i) medlemmen i fråga är både Emirates Skywards-medlem och medlem i partnerns relevanta program, och (ii) de poäng som innehas av en medlem i partnerns relevanta program överförs: (a) av medlemmen, från ett konto hos partnern i medlemmens eget namn och (b) till samma medlems eget Emirates Skywards-konto (“Linked Accounts”). Kopplade konton måste innehålla identiska för- och efternamn samt födelsedatum.
 5. När det gäller erbjudanden om poängomvandling förbehåller sig Emirates rätten att, efter eget gottfinnande, inte (i) koppla en medlems konto, eller (ii) kreditera en medlems konto, och/eller (iii) annullera Miles som redan krediterats en medlems konto, om Emirates har anledning att tro att:
  • en medlems identitet inte stämmer överens med överlåtarens identitet;
  • det har uppstått ett fel, misstag eller systemfel;
  • det har förekommit vilseledande information från en medlem till partnern eller Emirates;
  • det har förekommit en bedräglig aktivitet;
  • medlemmen själv har missbrukat eller uppmanat en annan person att missbruka programmet;
  • det har förekommit någon icke-sanktionerad transaktion (inklusive, utan begränsning, obehörig försäljning eller köp av) av Miles av en medlem; eller
  • en medlem har ägnat sig åt olaglig verksamhet i samband med överföring eller omvandling av Miles på en medlems konto.
 6. Visa listan över partner.

16. Förmåner från partnerflygbolag

 1. De regler och villkor som avser inlösen av Skywards Miles för flygbolagspartners bonusar kan variera mellan olika partner. Respektive partners övriga regler och villkor skall också gälla flygbonusar, så som bestämts av respektive partner. Det är medlemmens ansvar att kontrollera alla sådana regler och villkor vid bokningstillfället och vid utnyttjande av partners flygbonusar Läs mer(Sidan öppnas i samma flik) om våra flygbolagspartner och deras respektive regler och villkor.
 2. För flygbonusar hos partner tillkommer en förmånsavgift, som tas ut enligt nedan.
 3. I händelse av att en medlem ändrar något i en bokning med flygbonusar hos en partner (inklusive datumändring och avbokning), tas en extra avgift ut enligt nedan. Avgifterna är inte återbetalningsbara, såvida de inte är förbjudna i lag eller på annat vis tillåts i enlighet med nedan.
Avgifter och återbetalningar
Avgift för partnerbonus10 USD per biljett, gäller för alla flygbolagspartners bonusar.
Avgift för datumändring samt alla andra ändringar25 USD per ändring, per person
Återbetalning och avgifter för återbetalningTillåts endast för helt outnyttjade biljetter inom biljettens giltighetstid mot en avgift på 75 USD. Förfallna Miles återinförs inte.

17. Min familj

 1. För att skapa ett Min Familj-konto måste medlem logga in på sitt individuella konto och följa installationsprocessen. När ett Min Familj-konto inrättas ska denna medlem bli familjens representant, och denna medlem måste vara minst 18 år gammal. 
 2. Familjens representants profil och kontouppgifter (inklusive, utan begränsning, bosättningsland, kontaktuppgifter och medlemsnivå) kommer att användas av Emirates i samband med kampanjerbjudanden, kommunikation och hantering av eventuella frågor eller tvister relaterade till Min Familj-kontot. 
 3. Deltagande i Min Familj erbjuds efter Emirates eget gottfinnande och är öppet för enskilda Emirates Skywards-medlemmar och Skywards Skysurfers. 
 4. Följande släktingar till familjens representant är berättigade att inbjudas att ansluta sig till ett Min Familj-konto som familjemedlemmar: Make, maka, partner (samma hushåll), son, styvson, dotter, styvdotter, mor, svärmor, styvmor, far, svärfar, styvfar, bror, syster, dotterson/dotterdotter, sonson/sondotter och hemhjälp (samma hushåll). Familjerepresentant som bjuder in en annan medlem att ansluta sig till ett Min Familj-konto, och medlem som godtar en sådan inbjudan, garanterar och intygar för Emirates att det angivna förhållandet för den inbjudna familjemedlemmen är sant. 
 5. Högst 7 familjemedlemmar (exklusive familjens representant) kan läggas till på ett Min Familj-konto av en familjerepresentant, och varje familjemedlem måste vara medlem och minst 2 år gammal. Högst 3 utbyten av familjemedlemmar (genom att ersätta en befintlig familjemedlem med en ny) kan göras av familjens representant under ett kalenderår. 
 6. En medlem kan inte gå med i mer än ett enda Min Familj-konto åt gången, och kan bara lämna ett Min familj-konto för att gå med i, eller skapa, ett nytt Min Familj-konto högst 3 gånger under sin livstid. 
 7. En familjerepresentant kan avsluta sitt Min Familj-konto och skapa ett nytt Min Familj-konto (eller gå med i ett annat Min Familj-konto som familjemedlem) högst 3 gånger under sin livstid. Familjens representant kan inte ha, eller delta i, mer än ett enda Min Familj-konto åt gången. 
 8. Familjemedlemmar och/eller familjens representant kan behöva förse Emirates Skywards med ytterligare bevis på sin släktrelation och behörighet att läggas till, eller kvarstå, som familjemedlem på det aktuella Min Familj-kontot. 
 9. Familjens representant får lägga till ett obegränsat antal spädbarn (under 2 år gamla) endast i syfte att boka flyg. Spädbarn kan inte tjäna eller samla Skywards Miles på ett Min Familj-konto. När ett barn fyller två år tas det automatiskt bort från det aktuella Min Familj-kontot. Sådana före detta spädbarn kan läggas till av familjens representant som en ny familjemedlem, i enlighet med (i) det tillämpliga högsta tillåtna antalet familjemedlemmar och (ii) att det före detta spädbarnet blir en Skysurfer-medlem i Emirates Skywards. 
 10. För att ett Min Familj-konto ska vara berättigat för kampanjer och specialerbjudanden måste minst en familjemedlem (utöver familjens representant) vara varaktigt registrerad på det aktuella Min Familj-kontot. 
 11. Endast Emirates Skywards-medlemmar kan ansluta sig till eller läggas till på ett Min Familj-konto (med undantag för spädbarn under 2 år, i enlighet med bestämmelserna i dessa programregler). 
 12. När familjemedlem som är 18 år eller äldre ansluter sig till ett Min Familj-konto ombeds den att välja en procentsats (0 % eller 100 %) av Skywards Miles som intjänats på denna familjemedlems individuella konto och som den vill ska samlas på det aktuella Min Familj-kontot, gällande från det datum då detta bidrag fastställs. Eventuellt återstående saldo för Skywards Miles som inte slås ihop med Min Familj-kontot blir kvar på hens individuella konto. Procentandelen som slås ihop kan ändras av familjemedlemmen när som helst. 
 13. Skysurfers kan endast läggas till och förbli en del av ett Min Familj-konto om den registrerade föräldern eller vårdnadshavaren på deras Skywards Skysurfers-konto också är den utsedda familjerepresentanten för ett sådant Min Familj-konto. Eventuella ändringar av den registrerade familjerepresentanten resulterar i att de berörda Skysurfers-medlemmarna automatiskt tas bort från Min Familj-kontot. Alla regler som gäller för Skysurfers och hanteringen av deras konton ska gälla i den utsträckning denna medlem är en familjemedlem på ett Min Familj-konto. Således är det en Skysurfers-medlems förälder eller vårdnadshavare som väljer (på Skysurfers-medlemmens vägnar) vilken procentandel av Skysurfers-medlemmens intjänade Skywards Miles som ska samlas på det aktuella Min Familj-kontot. 
 14. Familjerepresentanter och familjemedlemmar fortsätter att tjäna Skywards Miles och Tier Miles på sina individuella konton baserat på sin individuella Emirates Skywards-medlemskapsnivå. 
 15. Alla Skywards Miles som en medlem tjänar innan hen går med i ett Min Familj-konto är kvar på medlemmens individuella konto och kan inte slås ihop med Min Familj-kontot. 
 16. Tier Miles kan inte slås ihop med ett Min Familj-konto. 
 17. Skywards Miles som slås ihop med ett Min Familj-konto kan endast lösas in till förmån för familjens representant och/eller familjemedlemmar på Min Familj-kontot i fråga. 
 18. Skywards Miles som slås ihop med ett Min Familj-konto kan inte föras tillbaka till en medlems individuella konto. 
 19. Genom att ansluta sig till ett My Family-konto ger familjens representant och varje familjemedlem sitt samtycke och sin befogenhet för varje medlem (18 år eller äldre) av Min Familj-kontot att (i) lösa in Skywards Miles som finns på ett Min Familj-konto, och (ii) boka och hantera alla resor via ett sådant Min Familj-konto på uppdrag av sig själva, en annan familjemedlem eller familjens representant. 
 20. För Min Familj-konton registrerade före den 11 december 2023 kan familjemedlemmar (18 år eller äldre) kanske inte göra inlösen från Min Familj-kontot, i vilket fall de rättigheter som anges i punkt 17.19(i) och (ii) ovan endast ska vara tillgängliga för familjens representant.
 21. För att familjens representant ska kunna hantera sitt Min Familj-konto effektivt och för att berättigade medlemmar i Min Familj-kontot ska kunna göra inlösen, kommer följande information om varje familjemedlem (inklusive familjens representant) att vara åtkomlig och tillgänglig för familjens representant och varje familjemedlem:
  • titel,
  • för- och efternamn,
  • ihopslagna Skywards Miles,
  • bidragsprocent av Skywards Miles,
  • Skywards Miles som lösts in, den aktuella bonus eller produkt som de lösts in mot och inlösendatum för alla Min Familj-relaterade Skywards Miles-transaktioner från Min Familj-kontot;
  • Cash+Miles-bokningar som gjordes av familjens representant eller en familjemedlem från Min Familj-kontot,
  • Classic Rewards som gjordes av familjens representant eller en familjemedlem från Min Familj-kontot,
  • reseinformation om flygbokningar som görs från Min Familj-kontot, bland annat:
   1. passageraruppgifter (PNR)
   2. typer av specialkost,
   3. förfrågningar för passagerare med tillgänglighetskrav eller som kräver särskild omsorg,
   4. uppgifter om inlösenbiljett (inklusive kabinklass och biljettyp)
   5. uppgifter om transaktioner (bland annat transaktionstyp och medlemmens fullständiga namn och titel)

    Flyghistorik och andra personuppgifter för varje familjemedlem visas inte för familjens representant eller andra familjemedlemmar på Min Familj-kontot och förblir länkade till varje medlems individuella konto.

 22. Medlemmar ska fortsätta att använda sitt individuella konto när de gör en bokning utanför Min Familj.
 23. Reglerna för Standardutgång och Justerad utgång för Skywards Miles i programreglerna ska gälla för alla delar av en medlems Skywards Miles som slås ihop med ett Min Familj-konto, och sådana Skywards Miles ska fortsätta att förfalla från tid till annan oberoende av om de slås ihop med ett Min Familj-konto.
 24. Skywards Miles som intjänats genom retroaktiva anspråk av en medlem som är kopplad till ett Min Familj-konto, fördelas mellan medlemmens individuella medlemskonto och den aktuella Min Familj-kontopoolen i enlighet med den Min Familj-bidragsprocent som gäller för medlemmen vid den tidpunkt då det retroaktiva anspråket görs.
 25. En familjerepresentant kan inte ta bort sig själv från Min Familj-programmet eller nominera en familjerepresentant som ersättare. De har möjlighet att stänga Min Familj-kontot, i vilket fall alla oanvända Miles som samlats på ett sådant Min Familj-konto ska ogiltigförklaras och förverkas och inte återlämnas till familjens representant eller någon annan familjemedlem.
 26. Familjens representant kan ta bort en familjemedlem från Min Familj-kontot när som helst på webbplatsen eller genom att kontakta Emirates kontaktcenter.
 27. En familjemedlem kan när som helst ta bort sig själv från Min Familj-kontot genom att klicka på ”Lämna Min Familj-kontot”, varpå följande gäller: 
  • alla ihopslagna Skywards Miles på Min Familj-kontot behålls på Min Familj-kontot och förverkas av familjemedlemmen som lämnar kontot, 
  • Inlösningar från Min Familj-kontot kan inte göras åt familjemedlemmen som lämnar kontot, 
  • familjemedlemmen som lämnar kontot har inte längre insyn i eller tillgång till Min Familj-kontot.

 28. Skywards Miles kan lösas in från Min Familj-kontot (i) mot Classic Rewards, (ii) på flygningar där Cash+Miles erbjuds, (iii) för omedelbara uppgraderingar vid incheckning, (iv) med utvalda detaljhandels- och livsstilspartner (som erbjuds av Emirates och dess partner från tid till annan), (v) för att donera Skywards Miles till Emirates Airline Foundation och (vi) på utvalda Skywards Exclusives-evenemang (i enlighet med de villkor som anges i dessa programregler för Skywards Exclusives), (vii) när du bokar din biljett och alla relaterade produkter eller tjänster där Cash+Miles erbjuds på emirates. com. Emirates kan när som helst ändra listan över partner.
 29. Köp Miles, Ge bort Miles, Överför Miles, Förläng Miles och Återinför Miles kan inte köpas och aktiveras av medlemmar med avseende på Skywards Miles på ett Min Familj-konto.
 30. När en medlem ansluter sig till ett Min Familj-konto som familjens representant eller familjemedlem, kommer denna medlems valda procentandel av Skywards Miles endast att läggas till ett Min Familj-konto i den utsträckning som en transaktion genererar mer än 1 Skywards Mile. När en medlem tjänar 1 Skywards Mile eller mindre under en transaktion sätts detta endast in på medlemmens individuella konto, och inte på Min Familj-kontot. Vanliga tidsfrister som gäller för intjänande och tillgodoräknande av Skywards Miles till medlemskontot enligt dessa programregler, ska fortsätta att gälla för sådana Skywards Miles som intjänas och tillgodoräknas Min Familj-kontot.
 31. Alla annullerade, förverkade eller ogiltiga Skywards Miles som ursprungligen tjänats in av en familjerepresentant eller en familjemedlem på deras respektive individuella konton, som sedan sammanfördes till ett Min Familj-konto, kommer också att annulleras, förverkas eller ogiltigförklaras från det aktuella Min Familj-kontot.

18. Skywards+

 1. Så här prenumererar man på Skywards+
  • Skywards+ är endast tillgängligt för berättigade Emirates Skywards-medlemmar som är 18 år eller äldre.
  • Medlemmen måste logga in på sitt konto för att kunna köpa en prenumeration på Skywards+. Under registreringsprocessen informeras medlemmen om prenumerationspriserna.
  • När medlemmens betalning har genomförts får medlemmen en bekräftelse via e-post samt ett kvitto.
 2. Prenumerationsperiod 

  Prenumerationsperioden för Skywards+ (inklusive alla relaterade förmåner) börjar på teckningsdagen och löper ut den sista dagen i samma månad följande kalenderår. Prenumerationen på Skywards+ förnyas inte automatiskt. Medlemmens konto uppdateras efter registrering för att ange prenumerationsnivå, detaljer och tillgängliga förmåner.

 3. Allmänna programregler
  • Skywards+ är en onlineprenumeration som kan beställas på webbplatsen mot en årsavgift, av medlemmar som är 18 år eller äldre. Endast prenumeranter (på varje typ av prenumeration) är berättigade att få tillgång till och erhålla förmåner i Skywards+ som är relevanta för deras typ av prenumeration.
  • Prenumerationsavgiften inkluderar skatter och alla eventuella avgifter.
  • Medlemmar i Skywards+ kan ha rätt till ytterligare förmåner som anges på webbplatsen, och sådana förmåner varierar mellan medlemmar och baseras på valt prenumerationspaket.
  • Medlemmar i Skywards+ måste vara inloggade på sitt konto  för att få tillgång till, utnyttja och se Skywards+-förmåner.
  • Prenumerationen på Skywards+ och tillhörande förmåner är begränsat till den prenumererande medlemmen och kan inte ges bort eller säljas.
  • Medlemmens prenumeration på Skywards+ kan inte överlåtas eller återbetalas.
  • Förmåner i Skywards+ gäller endast för Emirates-flyg som köpts via webbplatsen, om inte annat uttryckligen anges i dessa programregler.
  • Förmåner i Skywards+ kan inte retrodateras före, eller postdateras efter, prenumerationsperioden för medlemmens aktiva prenumeration på Skywards+.
  • Inga ackumulerade bonusar krediteras för flygningar som görs utanför medlemmens prenumerationsperiod för Skywards+. Detta gäller även retroaktiva anspråk.
  • Förmåner i Skywards+ är endast giltiga och tillgängliga för medlemmar under den aktuella prenumerationsperioden.
  • Skyward Miles i bonus som tjänas på återutfärdade biljetter krediteras för flygningar som görs inom prenumerationsperioden för Skywards+.
  • Emirates förbehåller sig rätten att neka en person att teckna en prenumeration på Skywards+ och kan, i händelse av missbruk av programmet, när som helst säga upp en medlems prenumeration på Skywards+.
  • Emirates förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka eller upphöra med denna produkt.
  • Prenumerationen på Skywards+ aktiveras för prenumeranten inom 48 timmar efter genomförd betalning.
  • Förmåner i Skywards+ gäller endast för relevanta flyg som utnyttjas under en aktiv prenumerationsperiod.
  • Information om Skywards+ kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen och flydubais webbplats.
  • Förmåner i Skywards+ (inklusive förmåner kopplade till inlösen av Skyward Miles) är endast tillgängliga för prenumererande medlemmar via deras individuella medlemskonton eller deras Min Familj-konto.
  • Ingen återbetalning eller kreditering görs till någon medlem för outnyttjade förmåner i slutet av deras prenumerationsperiod för Skywards+.
  • Ytterligare förmåner och tidsbegränsade erbjudanden kan bli tillgängliga under abonnemangstiden, och kan när som helst återkallas.

 4. Skywards Miles i bonus.
  • Medlemmar i Skywards+ är berättigade att tjäna Skywards Miles i bonus i enlighet med dessa programregler till ett pris av 20 % av Base Miles plus Tier Miles i bonus, men exkluderande alla andra Miles (såsom Skywards Miles i kampanjsyfte).
  • Medlemmar som prenumererar på Skywards+ kan tjäna Skyward Miles i bonus på följande flyg som en medlem utnyttjar under sin aktuella prenumerationsperiod (oavsett datum för bokning eller datum för utfärdande av den ursprungliga biljetten):
   1. Emirates-flyg med biljetter (inklusive Cash+Miles) som utfärdats online via webbplatsen;
   2. flydubai-biljetter (inklusive Cash+Miles) som enligt programreglerna generellt berättigar till intjänande av Skyward Miles;
   3. flygbiljetter som utfärdats offline via Emirates Holidays eller Emirates Dubai Experience.
  • Den kurs till vilken Skyward Miles i bonus tjänas av medlemmar i Skywards+ fastställs av Emirates från tid till annan.
  • Om en medlem i Skywards+ är berättigad att erhålla Skywards Miles i bonus både via sin prenumeration på Skywards+ och via en separat pågående kampanj, får medlemmen inte båda förmånerna, utan endast förmånen från antingen kampanjen eller prenumerationen beroende på vilken som ger medlemmen det högsta antalet Skyward Miles i bonus.
  • Antalet intjänade Skywards Miles i bonus (i förekommande fall) framgår av kontoutdraget som ”Skywards+ Skywards Miles Bonus”.
  • Flygbiljetter som normalt inte berättigar till intjänande av Skywards Miles enligt dessa programregler är också uteslutna från intjänande av Skywards Miles i bonus.
 5. Tier Miles i bonus – endast Skywards+ Premium.
  • Medlemmar i Skywards+ Classic och Skywards+ Advanced är inte berättigade till några förmåner i form av Tier Miles i bonus.
  • Tier Miles i bonus kan endast tjänas av medlemmar som prenumererar på Skywards+ Premium till ett pris av 20 % av de totala Tier Miles som tjänats (exklusive Tier Miles i kampanjform) på följande flyg som utnyttjats av en medlem under dennes aktuella prenumerationsperiod (oberoende av datum för bokning eller datum för utfärdande av den ursprungliga biljetten):
   1. Emirates-flyg med biljetter (inklusive Cash+Miles) som utfärdats online via webbplatsen;
   2. biljetter med flydubai (inklusive Cash+Miles) som enligt programreglerna allmänt berättigar till Skyward Miles; och
   3. flygbiljetter som utfärdats offline via Emirates Holidays eller Emirates Dubai Experience.
  • Den kurs till vilken Tier Miles i bonus tjänas av medlemmar i Skywards+ Premium fastställs av Emirates från tid till annan.
  • Om en medlem i Skywards+ Premium är berättigad att erhålla Tier Miles i bonus både via sin prenumeration på Skywards+ och via en separat pågående kampanj, får medlemmen inte båda förmånerna, utan endast förmånen från antingen kampanjen eller prenumerationen beroende på vilken som ger medlemmen det högsta antalet Tier Miles i bonus.
  • Av det kontoutdrag som medlemmar i Skywards+ Premium får, framgår antalet intjänade Tier Miles i bonus (i förekommande fall) som ”Skywards+ Tier Miles Bonus”.
  • Flygbiljetter som normalt inte berättigar till intjäning av Tier Miles enligt dessa programregler är också uteslutna från intjäning av Tier Miles i bonus.
 6. Enbart Discounted Upgrade RewardsSkywards+ Advanced-medlemmaroch Skywards+ Premium-medlemmar.
  • Medlemmar i Skywards+ Classic är inte berättigade till några Upgrade Rewards rabattförmåner.
  • Endast kommersiella biljetter som köps från webbplatsen berättigar till Upgrade Rewards rabattförmåner.
  • Endast Upgrade Rewards som erhålls online via webbplatsen eller vid incheckningen berättigar till Upgrade Rewards rabattförmåner.
  • För att utnyttja en Upgrade Rewards-rabatt måste medlemmen i Skyward+ logga in på sitt konto på antingen webbplatsen eller i Emirates-appen innan bokningen påbörjas.
  • Alla regler och begränsningar enligt dessa programregler som gäller för utnyttjande av Upgrade Rewards ska fortsätta att gälla för alla rabatter som erbjuds eller tillämpas för dessa.
  • Biljetter av typen Flex och Flex Plus berättigar till Upgrade Rewards rabattförmåner.
  • Biljetter av typen Special och Saver berättigar inte till Upgrade Rewards rabattförmåner.
  • Medlemmar i Skywards+ kan få Upgrade Rewards-rabatten på berättigande Upgrade Rewards-transaktioner som genomförs inom prenumerationsperioden, även om resedatumet ligger utanför prenumerationsperioden.
  • Endast en rabatt ska gälla för köp av en Upgrade Reward i en och samma transaktion. För medlemmar i Skywards+ som är berättigade till flera rabatterbjudanden med Upgrade Rewards gäller endast det högre av dessa rabatterbjudanden (erbjudandena kan inte kombineras).
  • Om en medlem i Skywards+ är berättigad till en Upgrade Rewards rabattförmån på en flygning kommer detta att visas vid bokningstillfället.
  • Om en medlem registrerar sig för en ”automatisk uppgradering” gäller Skywards+-rabatten endast om en sådan automatisk uppgradering beviljas under prenumerationsperioden. Om ett högre taktiskt erbjudande gäller vid den tidpunkt då den automatiska uppgraderingen beviljas, kommer medlemmen att få det högsta aktuella erbjudandet.
  • Upgrade Rewards-rabatter som ingår i Skywards+ gäller även för automatiska uppgraderingar om den automatiska uppgraderingen genomförs inom prenumerationsperioden.
  • Skywards+ Upgrade Rewards-rabatter gäller inte för omedelbara uppgraderingar som görs ombord på ett flyg.
 7. Engångsrabatt på Classic Rewards.
  • Medlemmar i Skywards+ kvalificerar sig var och en för en engångsrabatt på ett Classic Reward-flyg på berättigande Emirates-flyg, förutsatt att Classic Reward i fråga löses in inom Skywards+-medlemmens aktiva prenumerationsperiod för Skywards+ (oberoende av planerat resedatum).
  • Vid gruppbokning gäller Skywards+ Classic Rewards-rabatten för alla Classic Reward-biljetter inom gruppbokningen när de utnyttjas av den berörda medlemmen i Skywards+.
  • Skywards+ Classic Rewards-rabatten är endast tillgänglig för bokningar av tur och retur- och enkelbiljetter och är inte tillgänglig eller giltig för bokningar med uppehåll i flera städer eller där resan påbörjas och avslutas på olika orter.
  • Skywards+ Classic Rewards-rabatten är inte återbetalningsbar och tillämpas inte på nytt om flyguppgifterna ändras eller om de aktuella flygen ställs in. När Skywards+ Classic Rewards har utnyttjats av en medlem i Skywards+ kommer de inte längre vara tillgängliga.
  • Alla programregler som gäller för Classic Rewards ska fortsätta att gälla för alla Skywards+ Classic Reward-rabatter.
 8. Förmånliga Cash+Miles-priser
  • Medlemmar i Skywards+ erbjuds ett förmånligt Cash+Miles-pris för berättigande bokningar som görs under deras gällande prenumerationsperiod för Skywards+ (oberoende av planerat resedatum).
  • Det förmånliga Cash+Miles-priset för Skywards+-medlemmar visas på betalningssidan på webbplatsen när medlemmen i fråga väljer Cash+Miles som betalningsalternativ.
  • Det förmånliga Cash+Miles-priset för Skywards+-medlemmar är begränsat till berättigande bokningar som görs och utfärdas på webbplatsen.
  • För att utnyttja det förmånliga Cash+Miles-priset måste Skywards+-medlemmen välja Cash+Miles-ikonen som visas under bokningsprocessen online.
  • När betalningsalternativet Cash+Miles har valts, granskats och godkänts på betalningssidan av en medlem i Skywards+, och den slutliga betalningen har gjorts för att utfärda biljetten/biljetterna, tillåts eller godtas inga ytterligare justeringar av Skywards+-medlemmens Cash+Miles-pris.
  • Alla programregler som gäller för Cash+Miles ska fortsätta att gälla för Skywards+ förmånliga Cash+Miles-priser.
 9. Förmån för incheckat bagage
  • I enlighet med nedanstående villkor får medlemmar i Skywards+ följande extra förmåner för incheckat bagage (the “Checked-in Baggage Benefit”):
   1. Medlemmar i Skywards+ Classic får ytterligare 5 kg tillåten incheckad bagagevikt;
   2. Medlemmar i Skywards+ Advanced och Skywards+ Premium får ytterligare 10 kg tillåten incheckad bagagevikt;
  • Förmånen för incheckat bagage kan ändras, modifieras och tas bort när som helst, enligt vad Emirates fastställer enligt eget gottfinnande.
  • På marknader där IATA:s viktkoncept tillämpas gäller förmånerna för incheckat bagage för alla medlemmar i Skywards+.
  • Förmånerna för bagage gäller oavsett vilken bokningskanal som används. Förmånen för incheckat bagage gäller endast på Emirates-flyg.
  • På marknader och på sträckor där IATA:s kollibegrepp gäller får medlemmar i Skywards+ checka in 1 extra kolli, men det ska alltid finnas en maximal tillåtelse på totalt 3 kollin, beroende på den totala vikt per kolli som gäller för medlemmens bokade reseklass. Gold- och Platinum-medlemmar får därför inte någon ytterligare bagageförmån genom sitt medlemskap i Skywards+.
  • Förmånerna för incheckat bagage gäller endast för, och kan endast utnyttjas av, den enskilda medlemmen i Skywards+ för dennes egen resa, och kan inte överföras till andra resenärer i en gruppbokning.
  • Alla programregler som gäller för tillåten incheckad bagagevikt ska fortsätta att gälla för förmånerna för incheckat bagage.
 10. Tillgång till utvalda Emirates Business Class-lounger
  • Medlemmar i Skywards+ beviljas tillgång till Emirates lounger när de flyger med en berättigande Emirates-biljett enligt följande (the “Skywards+ Lounge Access”):
   1. Medlemmar i Skywards+ Classic får inpasseringstillstånd för 2 enskilda inträden till utvalda Emirates Business Class-lounger i Dubai och Emirates-lounger på andra flygplatser i Emirates linjenätverk under sin prenumerationsperiod för Skywards+;
   2. Medlemmar i Skywards+ Advanced får inpasseringstillstånd för 5 enskilda inträden till utvalda Emirates Business Class-lounger i Dubai och Emirates lounger på andra flygplatser i Emirates linjenätverk under sin prenumerationsperiod för Skywards+, och
   3. Medlemmar i Skywards+ Premium får inpasseringstillstånd för 10 enskilda inträden för sig själva till utvalda Emirates Business Class-lounger i Dubai och Emirates-lounger på andra flygplatser i Emirates linjenätverk under sin prenumerationsperiod för Skywards+.
  • Varje inresetillstånd ska ge medlemmen i Skywards+ ett enstaka tillträde till Emirates Business Class Lounge på utvalda flygplatser för en person. Inpasseringstillstånd kan användas av medlemmen i Skywards+ eller en medföljande gäst som reser vidare med samma Emirates-flyg. Medlemmen i Skywards+ måste själv vara närvarande och använda sig av ett inpasseringstillstånd för att eventuella gäster ska få tillträde.
  • De regler och begränsningar för gästers tillgång till en Emirates-lounge som anges i dessa programregler gäller även för gästers utnyttjande av loungetillgång för Skywards+. För undvikande av missförstånd måste varje tillåten gäst till en medlem i Skywards+ utnyttja ett av ovan angivna tillgängliga inpasseringstillstånd för Skywards+-lounger.
  • Tillgång till Skywards+-lounger ges endast till medlemmar i Skywards+ för Emirates-flyg som flugits inom den aktuella medlemmens prenumerationsperiod. Om en medlem i Skywards+ inte utnyttjar hela sin tillgång till Skywards+-lounger under en prenumerationsperiod för Skywards+, förverkas denna tillgång och kan inte överföras till en framtida prenumerationsperiod.
  • Tillgång till Skywards+-lounger är alltid i mån av tillgång och tillträde kan inte garanteras för något resedatum.
  • Tillgång till Skywards+-lounger omfattas av de begränsningar och regler för tillgång till Emirates-lounger som anges på andra ställen i dessa programregler, inklusive (utan begränsning) krav och begränsningar avseende den aktuella medlemmens biljettyp (förutom att eventuella krav avseende reseklass inte gäller när en medlem utnyttjar sin tillgång till Skywards+-lounger).
  • Medlemmars tillgång till Skywards+-lounger anges i varje medlems kontoprofil, men anges inte på boardingkort.
  • Personal på Emirates Business Class-lounger har möjlighet att kontrollera tillgängliga inpasseringstillstånd för varje medlem och markera varje inpasseringstillstånd som förbrukat när det har utnyttjats. Emirates förbehåller sig rätten att emellanåt återkalla och/eller begränsa tillgängligheten av förmånen tillgång till Skywards+-lounger.. Loungetillgång är föremål för kapacitetsbegränsningar.

19. Skywards Exclusives

Läs mer om regler och villkor(öppnar en extern webbplats i en ny flik) för användning av vår Skywards Exclusives-plattform, samt programregler(öppnar en extern webbplats i en ny flik) som gäller för transaktioner på Skywards Exclusives webbplats.

20. Integritet

 1. I anslutning till Emirates Skywards samlar Emirates in, lagrar, använder och lämnar ut medlemmarnas personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn. Integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter Emirates samlar in, hur de används, till vem de lämnas ut och i vilket syfte. Den innehåller också information om hur en medlem kan återkalla sitt godkännande i förekommande fall och hur en medlem kan kontakta Emirates för att på annat sätt hantera medlemmens integritet.
 2. Utan begränsning av punkt 20.1 ovan är det ett villkor för medlemskap i Emirates Skywards att, om inte Emirates meddelas något annat av en Qantas Travel-medlem, varje Qantas Travel-medlem godkänner att Emirates lämnar ut Qantas Travel-medlemmens kontaktuppgifter på eller efter Qantas avslutsdatum. Sådant utlämnande av uppgifter ska ske i syfte att Qantas ska erbjuda Qantas Travel-medlemskap i Qantas Frequent Flyer-programmet (eller motsvarande program vid Qantas avslutsdatum). Qantas användning och avslöjande av personuppgifter kan skilja sig från Emirates. Qantas kanske inte styrs av integritetslagar som föreskriver samma nivå av skydd som de som gäller för Emirates Skywards. För att undvika tvetydigheter ska ingenting i denna punkt 20.2 kräva att en Qantas Travel-medlem ska säga upp sitt medlemskap i Emirates Skywards och/eller acceptera medlemskap i Qantas Frequent Flyer-programmet (eller dess motsvarighet) vid någon tidpunkt.
 3. Utan begränsning av punkt 20.1 ovan använder och delar Emirates och flydubai personuppgifter om medlemmar som tidigare varit medlemmar i flydubai OPEN eller som har flugit med flydubai, i syfte att driva Emirates Skywards-programmet. flydubais användning och utlämnande av personuppgifter kan skilja sig från Emirates användning och utlämnande av personuppgifter.
 4. Om en medlem har begärt radering av sitt konto enligt artikel 17 i de allmänna dataskyddsreglerna (rätt till radering/rätt att bli bortglömd), kommer alla Miles som ackumulerats men inte lösts in, överförts eller förfallit och som finns på kontot att förverkas.

21. Ansvar

 1. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER ÄR EMIRATES INTE ANSVARIGT GENTEMOT EN MEDLEM ELLER NÅGON ANNAN PERSON FÖR FÖRLUST ELLER SKADA, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL FÖLJD AV UPPHÖRANDE ELLER ÄNDRING AV ELLER TILL EMIRATES SKYWARDS ELLER NÅGON AV DE FACILITETER, FÖRMÅNER ELLER ARRANGEMANG SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA FÖR EN MEDLEM, INKLUSIVE PARTNERS UtTRÄDE ELLER INDRAGNING AV FÖRMÅNER, FACILITETER ELLER ARRANGEMANG.
 2. Utan att det påverkar Emirates övriga rättigheter och gottgörelser enligt dessa programregler förbehåller sig Emirates rätten att diskvalificera en medlem från vidare deltagande i Emirates Skywards-programmet, att annullera alla tidigare intjänade Miles och att begära kompensation för utnyttjade Rewards om, enligt Emirates Skywards bedömning, medlemmen eller dennes resesamordnare har gjort sig skyldig till avsiktlig försummelse eller missbruk av programmet, inklusive, men inte begränsat till (i) bedrägligt eller obehörigt förvärv, försäljning eller missbruk av Skywards Miles, (ii) förvärv, försäljning eller missbruk av Emirates Skywards-programmet, (iii) eller förvärv, försäljning eller missbruk av eventuella Reward-förmåner.
 3. Emirates Skywards concierge service och utvalda andra tjänster som erbjuds medlemmar sköts av tredjepartsleverantörer (var och en är en ”leverantör”). Alla medlemmar som utnyttjar dessa tjänster ingår ett rättsligt förhållande med berörd(a) leverantör(er). I den utsträckning som lagen tillåter utesluter Emirates allt ansvar gentemot en medlem eller vilken annan person som helst i fråga om försumlighet, avsiktligt fel, dålig service eller annat åsidosättande av skyldigheter som uppstår på grund av tillhandahållande eller underlåtenhet att tillhandahålla tjänster av eller på uppdrag av en leverantör på grund av en medlems rättsliga förhållande till en leverantör.

22. Allmänt

 1. Programreglerna kan ändras, ställas in eller tas bort när som helst utan förvarning när lagen så medger, men rimliga ansträngningar kommer att göras för att snabbt publicera information om detta på webbplatsen. I händelse av en konflikt mellan denna version av programreglerna och den version av programreglerna som publiceras på Emirates Skywards webbplats ska den senare ha företräde.
 2. Medlemmens användning av sitt medlemskort eller angivande av sitt medlemsnummer efter ändring eller variation i programreglerna kommer att anses som godkännande av den ändringen eller variationen av den medlemmen.
 3. Vissa funktioner och egenskaper på webbplatsen kan skilja sig från eller saknas i webbplatsens mobila version eller Emirates-appen, och därför ska sådana funktioner och egenskaper endast vara tillgängliga via webbplatsens stationära version.
 4. Meddelande som lämnas till en medlem enligt dessa programregler ska anses ha lämnats om det sänds med förbetald post till medlemmen på den adress som medlemmen har angett för Emirates Skywards.
 5. Programreglerna styrs av lagarna i emiratet Dubai och eventuella förfaranden med avseende på eller i samband med Emirates Skywards måste initieras i det jurisdiktionsområdet. Medlemskap, inklusive behörighet för medlemskap och eventuella Miles eller Rewards, omfattas av alla gällande lagar och förordningar, inklusive alla tillämpliga resolutioner från International Air Transport Association (IATA).
 6. Emirates Skywards tillhandahålls inte (eller kommer att upphöra att tillhandahållas) i jurisdiktionsområden där det är förbjudet (eller blir förbjudet) av gällande lagstiftning eller statliga direktiv.
 7. Rimliga åtgärder har vidtagits för att garantera att all information i programreglerna och i alla publikationer och annonser i samband med Emirates Skywards är korrekt, men Emirates Skywards tar inget ansvar avseende eventuella fel eller brister i informationen, vare sig den är skriftlig eller muntlig.
 8. Om någon del av dessa programregler av någon anledning inte är verkställbar skall den anses kunna strykas så att återstoden av dessa programregler inte påverkas på något sätt. Emirates är inte skyldigt att tillhandahålla någon tjänst eller på annat sätt handla i enlighet med dessa programregler om det skulle strida mot lagen.
 9. Medlem kan bli ombedd att tillhandahålla dokumentation vid incheckning som kan fastställa medlemmens identitet och medlemskap i Emirates. Om en medlem inte efterlever detta krav förbehåller sig Emirates rätten att neka transport.

23. Emirates Skywards – användning av en engångskod

Som en extra säkerhetsåtgärd har Emirates Skywards infört tvåfaktorsautentisering genom användning av en engångskod för vissa kontoaktiviteter, såsom kontoinloggning, profiluppdateringar och inlösen (tjänst för engångslösenord).

En engångskod är ett slumpmässigt genererat nummer som Emirates Skywards skickar via SMS och/eller e-post till en medlem i samband med vissa kontoaktiviteter. Detta är en tvåfaktorsautentisering som kan krävas av medlemmen för att bekräfta att kontoaktiviteten har godkänts av medlemmen. Medlemmen informeras vid tidpunkten för den aktuella kontoaktiviteten ifall det krävs en engångskod.

Om en engångskod krävs i samband med en medlems konto, skickar Emirates denna via SMS till medlemmens registrerade mobilnummer och/eller ett e-postmeddelande till den e-postadress som medlemmen har registrerat på sitt Emirates Skywards-konto (som visas i medlemmens kontoprofil).

Medlemmar bör säkerställa att all information (inklusive, men inte begränsat till, kontaktuppgifter) som lämnas till Emirates alltid är korrekt och uppdaterad. Om en medlem underlåter att förse Emirates med eller att uppdatera någon nödvändig information, kan det hända att Emirates inte kan utfärda engångskoden, vilket kan leda till att medlemmen inte kommer åt sitt konto. Medlemmar kan när som helst uppdatera sin profil på Emirates Skywards-kontot för att se till att deras kontaktuppgifter är uppdaterade.

Emirates kan, efter eget gottfinnande, kontakta en medlem (inklusive via ett inspelat samtal) för att verifiera en medlems identitet och kontoaktivitet. Upprepade felaktiga inmatningar av rätt engångskod kan leda till att en medlems konto blir låst eller att andra restriktioner införs för användandet av det, enligt vad som emellanåt fastställs av Emirates. Som en del i förebyggande av bedrägerier samt förfaranden för verifiering av medlemmar kan Emirates begära ytterligare information eller identifiering från en medlem.

Medlemmar får inte tillåta att deras kontonummer eller engångskod används av någon annan och medlemmar ska alltid se till att deras kontonummer och engångskod inte avslöjas för någon annan. Om en engångskod avslöjas för eller upptäcks av någon annan person ska medlemmen omedelbart meddela Emirates Skywards om händelsen genom att kontakta SkywardsMemberVerification@emirates.com.

Genom att använda tjänsten för engångskoder godkänner medlemmen att Emirates skickar engångskoden till medlemmen och autentiserar medlemmens identitet och kontoaktivitet genom användning av engångskoden. Om en medlem inte kan tillhandahålla engångskoden eller om autentisering via engångskoden inte lyckas, kan Emirates begränsa åtkomst till medlemmens konto.

Mobiltjänstleverantören kanske inte tillåter att en medlem får engångskoden via SMS om medlemmen är utomlands eller använder ett utländskt mobilnät. Dessutom kan tjänsteleverantören ta ut avgifter för mottagandet av en engångskod.

Emirates ska inte, under några omständigheter, hållas ansvarigt för förlust eller skada som uppstår på grund av, eller i samband med, en medlems oförmåga att komma åt sitt konto där autentisering med engångskod är försenad eller inte fungerar av någon anledning. Emirates Skywards ska inte hållas ansvarigt för några sådana avgifter som tas ut av tjänsteleverantören eller annan part.

Emirates förbehåller sig rätten att lägga till, avbryta eller avsluta engångskodtjänster eller dess användning tillfälligt eller permanent när som helst, utan föregående meddelande, av någon orsak där Emirates anser det nödvändigt eller lämpligt att göra detta, inklusive, men inte begränsat till, när det föreligger misstanke om brott mot säkerheten, eller när Emirates har rimliga skäl att misstänka att information som tillhandahålls av en medlem inte är aktuell eller korrekt.

Ändringar av programmet

Emirates Skywards regleras av dessa programregler. Emirates Skywards förbehåller sig rätten att ändra delar av Emirates Skywards-programmet när som helst i enlighet med programreglerna. Denna rätt omfattar, men är inte begränsad till, ändringar i Emirates Skywards partnertillhörighet, regler för intjänande och inlösen av Miles, regler för användning av resebonusar, flygtidtabeller, reseförmåner för medlemmar och specifika delar av kampanjerbjudanden.

Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

Den information som publiceras på webbplatsen eller i Emirates-appen kan vara ofullständig eller innehålla felaktigheter. Emirates Skywards garanterar inte att åtkomst till webbplatsen eller Emirates-appen sker utan avbrott eller att det inte inte förekommer fel, utebliven information eller förlust av överförd information eller att inga virus kommer att överföras via denna webbplats eller Emirates-appen. Emirates gör inga utfästelser om lämpligheten i information, produkter eller tjänster på denna webbplats eller i Emirates-appen, oavsett syfte. All sådan information, produkter och tjänster tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garanti av något slag. Emirates frånsäger sig härmed alla garantier och villkor avseende information, produkter och tjänster, inklusive alla underförstådda garantier och utfästelser vad gäller handelskvalitet, lämplighet för ett visst syfte, titel och icke-intrång 

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN EMIRATES HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER EMIRATES-APPEN ELLER MED FÖRSENING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, ELLER ANNAN INFORMATION, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERHÅLLS GENOM DENNA WEBBPLATS ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER EMIRATES-APPEN, OAVSETT OM DET GÄLLER AVTALSBROTT, FÖRSEELSE, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT.

Länkar

Webbplatsen eller Emirates-appen kan innehålla länkar till webbplatser som administreras av tredje part. Sådana länkar tillhandahålls endast som referens och din användning av dessa webbplatser kan vara föremål för de regler och villkor som är publicerade på dem. Emirates inkluderande av hyperlänkar till sådana webbplatser innebär inte något godkännande av materialet på sådana webbplatser och Emirates ansvarar inte för deras innehåll.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN EMIRATES HÅLLAS ANSVARIGT FÖR FÖRLUST ELLER SKADA ORSAKAT AV DIN ANVÄNDNING AV ELLER TILLTRO TILL INFORMATION SOM ERHÅLLITS GENOM TREDJE PARTS WEBBPLATS.

Innehålls- och medlemsinlägg – forum

Denna webbplats innehåller anslagstavlor och andra möjligheter till meddelanden eller kommunikation, av vilka vissa endast erbjuds till medlemmar på Emirates Skywards övre nivå. Åsikter, synpunkter eller uttalanden som uttrycks eller görs av en medlem i samband med användningen av dessa möjligheter är medlemmens egna och inte Emirates. Emirates har ingen skyldighet att granska meddelanden, information eller innehåll som publiceras på webbplatsen, och påtar sig inget ansvar eller någon förpliktelse i samband med sådana inlägg. Oaktat ovanstående förbehåller sig Emirates rätten att utan förvarning granska, redigera eller avlägsna allt innehåll i de inlägg som inkommit från medlemmar, inklusive anslagstavlor, som Emirates efter eget gottfinnande anser vara olagliga, stötande eller på annat sätt olämpliga. Du förstår att du är ansvarig för allt material som du publicerar på denna webbplats. När du publicerar ett meddelande på denna webbplats godkänner du att du inte får göra något av följande:

 • förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras rättigheter (t.ex. rätten till integritet och publicitet);
 • publicera, upplägga, distribuera eller sprida skadligt, hotfullt, kränkande, stötande, obscent, vulgärt, oanständigt eller olagligt material eller olaglig information;
 • annonsera eller erbjuda försäljning av varor eller tjänster eller genomföra eller vidarebefordra enkäter, tävlingar eller kedjebrev av något slag, eller
 • publicera meddelanden där man utger sig för att vara någon annan.

Du godkänner vidare att du vid användning av webbplatsen eller Emirates-appen inte ska:

 • ladda upp filer som innehåller programvara eller annat material som skyddas av lagar om immateriella rättigheter (eller av rätten till privatliv eller publicitet) såvida du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till dessa eller har fått alla nödvändiga samtycken;
 • ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada driften av en annan persons dator eller
 • avlägsna författarangivelser, juridiska meddelanden eller äganderättsliga beteckningar eller etiketter i uppladdade filer.

Skadeslöshet

Du samtycker till att hålla Emirates, dess anställda, agenter och representanter skadeslösa från och mot alla typer av krav och ansvar (inklusive juridiska kostnader) som kan uppstå från dina inlägg på webbplatsen eller Emirates-appen, från din användning av material som erhållits via webbplatsen eller Emirates-appen, från din överträdelse av dessa programregler eller från sådana handlingar som uppstår genom din användning av webbplatsen eller Emirates-appen.

Emirates förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, neka åtkomst till webbplatsen eller Emirates-appen eller någon del av dem utan förvarning eller ansvarsskyldighet.

Integritetspolicy

Användningen av dina personuppgifter i samband med Emirates Skywards regleras av punkt 20 i programreglerna och  integritetspolicyn.