TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet

OM OSS

Vår planet

Vårt engagemang i miljön

Emirates har åtagit sig att ta ansvar för miljön och fokuserar på tre områden: 

  • Reducera utsläpp
  • Konsumera ansvarsfullt
  • Bevara djurliv och habitat

I linje med dessa ansträngningar implementerar vi IATA Environmental Assessment (IEnvA), ett omfattande miljöhanteringssystem som omfattar vår flygverksamhet, företagsaktiviteter och en modul för illegal handel med vilda djur som stöder vårt åtagande.

Den verkställande styrgruppen för miljöhållbarhet (Environmental Sustainability Executive Steering Group) sammanträder regelbundet för att fastställa inriktning och granska framsteg på företagsnivå.

På arbetsgruppsnivå träffas olika interna kommittéer regelbundet för att samordna och genomföra hållbarhetsåtgärder.

Vårt mål är att reducera vår miljöpåverkan och bli en förebild inom hållbar luftfart.

Miljöpolicy

Läs mer om Emirates-koncernens övergripande strategi för miljömässig hållbarhet.

Läs mer om vår miljöpolicy

Reducera utsläpp

Emirates stöder IATA:s kollektiva branschåtagande och ICAO:s långsiktiga mål (LTAG) att nå nettonollutsläpp av koldioxid senast 2050. Vi ser över möjligheter och vägar som kan bidra till att uppnå detta mål, bland annat förnyelse av flottan, operativ bränsleeffektivitet, hållbara flygbränslen med låga koldioxidutsläpp och förnybar energi.

Läs mer

Konsumera ansvarsfullt

Vi är engagerade i vår strävan att minska vår miljöpåverkan genom ansvarsfull konsumtion, och fattar noggrant genomtänkta beslut angående produktinköp, varifrån vi köper dem, hur vi hanterar avfallshanteringen och hur vi förbrukar vatten och energi.

Läs mer

Bevara djurliv och habitat

Skönheten och den biologiska mångfalden i vår värld inspirerar till resande, och vi har åtagit oss att göra allt vi kan för att bevara naturliga livsmiljöer, och bekämpa olaglig handel med vilda djur som leder till att hotade arter utrotas.

Läs mer