TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet

VÅR PLANET

Bevara djurliv och habitat

Skyddar biologisk mångfald

Skönheten och den biologiska mångfalden i vår värld är en inspiration för resor, och Emirates har åtagit sig att göra sin del för att bevara naturliga livsmiljöer och stoppa den olagliga handeln med vilda djur som driver utrotningshotade arter till utplåning.

Bevarande av livsmiljöer

Emirates har aktivt get sitt stöd till ömtåliga livsmiljöer sedan 1999, då det etablerade Al Maha Desert Resort and Spa i Dubai med ett 27 kvadratkilometer stort reservat för skydd av ökenfauna och flora. Under de första åren introducerades 70 arabisk oryx och 6 000 inhemska träd och buskar planterades.

Detta blev grunden för Dubai Desert Conservation Reserve (DDCR) (öppnas i ett nytt fönster), som skapades 2003 och utvidgade den skyddade landarealen till 225 kvadratkilometer. Detta är den största markytan Dubai tillägnat ett enda projekt, då det representerar cirka 5 % av Dubais totala area. Emirates finansierar DDCR, och sitter i dess styrelse.

Efter framgången för Al Maha och DDCR öppnade Emirates 2009 Emirates One&Only Wolgan Valley. En av Australiens första lyxiga naturvårdsresorter som endast upptar 1 % av ett naturreservat på 2 8000 hektar i världsarvsområdet Greater Blue Mountains.

Anläggningen har utformats med gröna byggnadsprinciper och byggdes för att minimera energi- och vattenförbrukningen med funktioner som värmepumpar, solpaneler och passiva ventilationssystem. Vid öppnandet var Emirates One&Only Wolgan Valley det första carboNZero©™-certifierade hotellet i världen, och den första koldioxidneutrala resorten att certifieras genom ett internationellt ackrediterat växthusgasprogram.

Emirates investerade över 125 miljoner AUD i detta projekt för att säkerställa bevarandet av den unika biologiska mångfalden i denna dal och har sedan dess planterat över 175 000 träd och buskar över hela anläggningen.

Att bekämpa den olagliga handeln med vilda djur och växter

Som ett stort internationellt flygföretag har Emirates åtagit sig att göra en positiv skillnad för att bekämpa den olagliga djurhandeln och att samla våra resurser till stöd för denna sak. Vi har nolltolerans mot att bära med sig förbjudna arter, jakttroféer eller produkter som är förknippade med olaglig djurlivsverksamhet.

Vårt markteam är utbildat i IATA:s Live Animal Regulations och våra interna policyer om bevarande av djur. Våra medarbetare i frontlinjen är utbildade för att känna igen och rapportera misstänkt last. Vi har etablerat en särskild rapporteringskanal för att uppmuntra våra medarbetare och partners för att stoppa illegal handel genom att flagga konfidentiell information som kan skydda utrotningshotade arter.

Förutom interna kampanjer för att skapa medvetenhet bland våra anställda, samarbetar Emirates också med våra kunder genom att regelbundet presentera intervjuer, djurlivsprogram och filmer på ice, vårt underhållningssystem ombord och artiklar i vårt flygplansmagasin Open Skies.

Sedan 2015 har fem Emirates A380-flygplan med djur som hotats av poachning varit tillgängliga på sex kontinenter för att hjälpa till att öka medvetenheten om problemet på flygplatser runt om i världen, och bland de miljontals passagerare som vi transporterar varje år i vårt nätverk. 

Insatser för att skydda utrotningshotade vilda djur kräver kontinuerligt engagemang och vi vet att det inte är något som en enskild enhet eller industri kan åstadkomma på egen hand. Om man försöker att stoppa den olagliga djurhandeln krävs stöd och samordnad insats av flera parter, inklusive tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter, tull- och gränskontroll, lokala samhällen, transport- och logistikaktörer.