TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet

VÅR PLANET

Minska utsläpp

Effektiv verksamhet

Effektiv verksamhet

Drift av moderna och bränslesnåla flygplan har varit centralt för Emirates affärsmodell från flygbolagets start. Vi flyger en av de yngsta flygplansflottorna i luften med en genomsnittlig ålder på 6,5 år. Denna pågående investering på flera miljarder dollar är Emirates största åtagande – inte bara för passagerarnas komfort, utan också för att minska vår miljöpåverkan.

Emirates har ett omfattande bränsleeffektivitetsprogram som aktivt undersöker och genomför sätt att minska onödig bränsleförbränning och utsläpp, oavsett var det är operativt genomförbart.

Några av programmets viktigaste initiativ är följande:

  • ”flexspår”, eller flexibla flygvägar – där vi samarbetar med flygleverantörer för att skapa de mest effektiva flygplanen för varje flygning, vilket drar fördel av naturlig medvind, samtidigt som de undviker motvind och vädersystem. Dessa ansträngningar har pågått sedan 2003, och vi har också arbetat med IATA för att utöka detta system över hela världen som ett standardförfarande där det är möjligt.
  • Arbeta med flyghanteringsleverantörer för att utveckla regelverk som ökar effektiviteten i verksamheten. Till exempel minska antalet flygningar som finns i vänteläge, öka tillgången till fria luftvägar och utveckling av effektivare sträckor.
  • Vi introducerar ett robust system för bränsleövervakning och avancerade dataanalyser, vilket har resulterat i minskning av diskretionärt bränslelyft från besättningar och trafikledare
  • Införa bränslesnåla metoder medan flygplanet är på marken, t.ex. användning av markkraftenheter i stället för flygplanets hjälpkraftsaggregat (Auxiliary Power Unit, APU), och stänga av en eller två motorer vid taxning efter landning.
  • Genomförandet av idle omvänd dragkraft vid landning, istället för att byta motorerna i omvänd dragkraft.
  • Förbättringen av lastningseffektiviteten för att matcha den idealiska trimlinjen, vilket resulterar i en mer optimal position för flygplanets tyngdpunkt (Center of Gravity, CG) och lägre bränsleförbrukning.
  • Vikthantering av flygplan – Emirates granskar kontinuerligt sin produkt- och kabinmiljö ombord för att minska flygplansvikten (och därmed bränningsbränsle) utan att kompromissa med kundupplevelsen. De senaste initiativen omfattar användning av dataanalys, och inom en snar framtid av maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI), för att bättre prognostisera mängden dricksvatten för varje flygning.
  • Vi går över till elektroniska manualer för piloterna för att spara på både på vikt och papper.
  • Väl underhållna flygplan bidrar även till effektiv flygverksamhet. Emirates använder en innovativ skumtvättsteknik för rengöring av flygplansmotorer som hjälper oss att spara cirka 200 ton koldioxidutsläpp per år i vår flotta. Vi använder även en torrtvättsteknik (öppnas i ett nytt fönster) för att rengöra våra flygplan. Den här metoden sparar inte bara 11 miljoner liter vatten per år, utan behåller även våra flygplan renare längre. Det reducerar flygplanets bränsleförbrukning på grund av mindre smutsansamling, och minskar antalet gånger flygplanet måste tvättas till ungefär tre gånger om året. Emirates har också investerat i solenergisystem för att generera ren el vid två av flygbolagets större anläggningar i Förenade Arabemiraten – Emirates Engine Maintenance Centre och Emirates Flight Catering (öppnas i ett nytt fönster). Dessa två anläggningar förväntas ge besparingar på upp till 3,8 miljoner kilo koldioxidutsläpp per år.