Hoppa till huvudinnehålletTillgänglighetsinformation

Innan du flyger

Regler och meddelanden

Läs de internationella reglerna och föreskrifterna samt våra transportvillkor och dina lagenliga rättigheter.

Transportvillkor

När du köper en biljett för flygresor med Emirates utgör det ett transportavtal. Det gör att du kan resa via flyg eller en rad flygresor. Dess villkor styrs av a) biljettvillkoren, b) transportvillkoren, c) gällande taxor och d) våra bestämmelser.

Läs de fullständiga transportvillkoren.
I hela världen

Globala meddelanden

Vårt öppna yttrande om den moderna slaverilagen

Modernt slaveri, slaveri, tvångsarbete och människohandel är brott och kränker de grundläggande mänskliga rättigheterna. The Modern Slavery Act 2015 är en parlamentsakt för Storbritannien som rör slaveri i landet och kombinerar tidigare lagar som rör människohandel och slaveri.

Emirates-koncernen följer alla lagar i alla länder där den bedriver sin verksamhet, inklusive de lagar som förhindrar människohandel och slaveri. Emirates-koncernen har nolltolerans mot modernt slaveri och har åtagit sig att agera med etik och integritet i alla affärer, relationer och försörjningskedjor.

Emirates-koncernens policy mot slaveri och människohandel(öppnas i en PDF i en ny flik)

Emirates förklaring om nutida slaveri(öppnas i en PDF i en ny flik)

Kanada

Meddelanden gällande Kanada

Efter meddelande till resenärer från Canada Border Services Agency (CBSA) om Advance Passenger Information (API) eller Passenger Name Record-program (PNR)

CBSA har rätt att samla in förhandsinformation om ankomst (enligt artikel 107.1.1(1) i Tullagen(öppnar en extern webbplats i en ny flik) och paragraf 148(1)(d) i IRPA(öppnar en extern webbplats i en ny flik)), samt förhandsinformation om avgång och utresehandlingar (avsnitt 93 i Tullagen(öppnar en extern webbplats i en ny flik) och avsnitt 11 i EIR(öppnar en extern webbplats i en ny flik)). CBSA använder de föreskrivna uppgifterna för att identifiera personer som kan utgöra ett hot mot Kanadas säkerhet. Resenärer som kommer till Kanada kan bli föremål för utredning och kan bli föremål för närmare förhör eller undersökning vid ankomst. CBSA använder även de föreskrivna uppgifterna för att, före avgång, kontrollera att alla inkommande flygresenärer har ett föreskrivet dokument för att resa in i Kanada, är undantagna från detta krav eller är en föreskriven person. Vad gäller avresande personer så kommer CBSA endast att använda förhandsuppgifter inför utresa för att bättre kunna identifiera högriskpersoner och högriskvaror som lämnar, eller avser lämna, Kanada. CBSA:s in- och utreseuppgifter kan delas med andra statliga myndigheter för syften relaterade till immigration, socialbidrag eller brottsbekämpning. Alla resenärer kan begära en kopia av de föreskrivna in- och utreseuppgifter som tillhandahållits om dem genom en skriftlig begäran till CBSA. Resenärer som anser att de föreskrivna uppgifter som tillhandahållits om dem var felaktiga kan göra en skriftlig begäran till CBSA om att få uppgifterna korrigerade. Alla resenärer kan lämna in ett skriftligt klagomål till CBSA om de anser att CBSA på ett otillbörligt sätt har vägrat att ge tillgång till de föreskrivna uppgifterna som har tillhandahållits om dem, inte har korrigerat de föreskrivna uppgifterna som har tillhandahållits om dem eller på annat sätt har hanterat de föreskrivna uppgifterna som har tillhandahållits om dem på ett felaktigt sätt. Resenärer kan få mer information genom att besöka webbplatserna för API-/PNR-, IAPI- och Air Exit-programmen(öppnar en extern webbplats i en ny flik).

Kiosker för primär inspektion

Från och med den 25 juni kommer Canada Border Service Agency att introducera kiosker för primär inspektion vid ankomst till Toronto Pearson internationella flygplats (YYZ) i stället för den manuella tulldeklarationsblanketten.

Du kan också ladda ner en app för att fylla i tulldeklarationen före ankomst. Om du reser med ett Emirates-flyg till Kanada kan du skicka in din tull- och immigrationsdeklaration i förväg via appen ArriveCAN inom 72 timmar före avgång för att undvika förseningar vid ankomsten till Kanada. Mer information finns på webbplatsen för Canada Border Services Agency (CBSA).    

Europeiska unionen

Meddelanden gällande Europeiska unionen

Från och med den 17 februari 2005 ger den europeiska förordningen (EG) 261/2004 passagerare som stiger ombord på ett flyg i ett EU-land vissa rättigheter vid nekad ombordstigning, inställt flyg eller långa flygförseningar.

Anser du att du har rätt till ersättning i enlighet med dessa meddelanden, kontakta ditt närmaste Emirates-kontor.

Nationella tillsynsorgan(Öppnar en extern webbplats i en ny flik)

Observera att inte alla EG-länder har utsett ett nationellt tillsynsorgan.

Från och med den 1 maj 2009 har EU infört nya restriktioner avseende personlig produktimport av animaliskt ursprung till EU. Mer information om detta finns på EU-kommissionens webbplats(öppnar en extern webbplats i en ny flik).

EU:s ansvarssammanställning

Vi har förklarat vårt ansvar gentemot dig som kund och ditt bagage i enlighet med EG-bestämmelser.

EU:s ansvarssammanställning(öppnas i en PDF i en ny flik)

Lista över flygbolag som är bannlysta inom EU

EU:s flygsäkerhetslista(öppnas i en PDF i en ny flik)

Om vi har gjort en bokning åt dig på ett flyg som trafikeras av ett annat flygbolag vars namn finns på listan, har du rätt att få ersättning eller en ny färdplan utfärdad i enlighet med artikel 8 i EU-förordning 261/04 som reglerar sådana flyg. Observera att de behörighetskrav som finns i EU:s förordning 261/04 kommer att tillämpas på din flygresa.

Insolvensskydd

Emirates har tagit ut insolvensskydd med International Passenger Protection Limited(Öppnar en extern webbplats i en ny flik)(IPP) som försäkringsförmedlare för vissa försäkringsgivare på Lloyd's. Försäkringen gäller endast insolvens för Emirates för alla pengar som betalas till Emirates avseende Paketresor och sammanlänkade researrangemang som bokats enligt definitionen i Paketresor och sammanlänkade researrangemang 2018(Öppnar en PDF i en ny flik) och/eller direktiv (EU) 2015/2302(Öppnar en extern webbplats i en ny flik).

Om du behöver rikta en fordran på grund av vår insolvens ber vi dig kontakta IPP i Storbritannien +44 (0) 345 266 1872 eller göra en fordran online www.ipplondon.co.uk/claims.asp(Öppnar en extern webbplats i en ny flik)

Hongkong

Meddelanden gällande Hongkong

Förbud mot alternativa rökprodukter

Från och med den 30 april 2022 förbjuder Hongkongs regering strikt innehav och import av alternativa rökprodukter i paket, förpackningar eller som gods. Alternativa rökprodukter inkluderar elektroniska rökprodukter, uppvärmda tobaksprodukter och örtcigaretter. Inkommande resenärer får inte ta med sig sådana föremål, inklusive delar och tillbehör, som bagage.

Förbudet gäller inte för läkemedel som godkänts i apoteks- och giftförordningarna, och inte heller för transitpassagerare som ansluter genom Hongkongs internationella flygplats utan att gå igenom immigrationskontrollen. Hongkongs rättsväsen kommer att utdöma ett maximistraff på sex månaders fängelse och böter på 50 000 USD för kunder som inte följer dessa lagar.

Malaysia

Meddelanden gällande Malaysia

Flygpassagerares rättigheter skyddas enligt den malaysiska luftfartsskyddskoden (MACPC), oavsett om de har köpt reseförsäkring från ett flygbolag eller någon reseförsäkringstjänst. För mer information om MACPC, gå till www.mavcom.my(öppnar en extern webbplats i en ny flik).

Maldiverna

Meddelanden gällande Maldiverna

Biljetter för flyg som avgår från Male (MLE) utfärdas inklusive avgiften för flygplatsutveckling och kostnaden för flygplatstjänster. Dessa debiteras med 30 USD vardera, men maldiviska medborgare får reducerad avgift och behöver endast betala 12 USD för varje skatt. Maldiviska medborgare kan kontakta oss för att begära en återbetalning på 18 USD för varje skatt som de inte behöver betala. Dessa priser gäller oavsett typ av resa, men gäller endast för Economy- och Premium Economy-biljetter.

Mer information finns på https://mira.gov.mv/Pages/View/whatisairporttaxesandfees(öppnar en PDF-fil i en ny flik).

Saudiarabien
Tanzania

Meddelanden gällande Tanzania

Alla plastpåsar, oavsett tjocklek, får inte importeras, exporteras, tillverkas, säljas, lagras och användas på fastlandet i Tanzania.

Resenärer som besöker Tanzania uppmanas att undvika att transportera eller packa plastpåsar i sina resväskor eller handbagage.

Plastförpackningar för mediciner, livsmedel, sanitära- och avfallshanteringstjänster är dock tillåtna. Dessutom förväntas plastartiklar, så kallade ”Ziploc-påsar”, som används för att transportera toalettartiklar under resor, vara kvar hos resenärer under hela deras vistelse.

Storbritannien

Meddelanden gällande Storbritannien

EG-förordning nr 261/2004 (ändrad genom förordningen om rättigheter för flygpassagerare och licenser för flygresearrangörer (ändring) (EU-utträde) 2019) ger passagerare som går ombord på ett flyg i Storbritannien vissa rättigheter i händelse av nekad ombordstigning, inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Om du bedömer att du har rätt till ersättning enligt dessa meddelanden, kan du kontakta vår avdelning för kundfrågor (Customer Affairs Department) direkt genom att använda onlineformuläret Feedback or Complaints Form för att göra ett anspråk.

I Storbritannien kan du registrera ett klagomål hos Civil Aviation Authority (CAA) Passenger Advice and Complaints Team (PACT) genom att fylla i klagomålsformuläret online, via CAA:s webbplats.

Läs de fullständiga transportvillkoren

Sammanfattning av nyckelbegrepp

USA

Meddelanden gällande USA

Förhandsinformation för passagerare – Integritetspolicy

Följande meddelande från US Transportation Security Administration gäller för alla passagerare som reser till eller från USA:

”Transportation Security Administration (TSA) kräver att du anger ditt fullständiga namn, födelsedatum och kön i syfte att göra en screening av bevakningslistan som styrs av 49 U.S.C sektion 114, Intelligence Reform and Terrorism Act från 2004 samt delarna 1540 och 1560 i 49 C.F.R. Du kan även ange ditt ”Redress number”, om tillämpligt. Underlåtelse att ange ditt fullständiga namn, födelsedatum och kön kan resultera i att du nekas transport eller att du nekas att gå in i ombordstigningsområdet. TSA kan dela informationen du uppger med brottsbekämpnings- eller underrättelsetjänster eller andra under sitt publicerade system av registermeddelanden. För mer information om integritetspolicyer från TSA eller för att granska systemet av registermeddelanden, se TSA:s webbplats på www.tsa.gov(En extern webbplats öppnas i en ny flik).

Emirates beredskapsplan för förseningar på marken

Emirates strävar efter att säkerställa komfort och säkerhet för alla passagerare genom branschledande service på alla våra flyg. Denna beredskapsplan för långvariga förseningar på marken (”planen”) beskriver de åtgärder Emirates vidtar under långvariga förseningar på marken enligt relevanta bestämmelser från U.S. Department of Transportation (”DOT”).

Planen gäller alla internationella schemalagda flyg och offentliga charterflyg som hanteras av Emirates till och från USA enligt relevanta DOT-bestämmelser. Planen aktiveras om dessa flyg utsätts för onormala omständigheter som en långvarig försening på marken på någon flygplats i USA. I de flesta fall ligger orsaken till långvariga förseningar på marken utanför Emirates rimliga kontroll (som väder, flygledningssystem, myndigheters begränsningar och flygplatsbyggen). Oberoende av orsak till en försening implementerar Emirates åtgärder enligt planen.

Utfästelse till kunder:

 1. Transportdepartementets (DOT) regel för försening på marken kräver att passagerare på ett flyg som upplever en sådan försening har möjlighet att stiga av planet före tre timmar (för inrikesflyg) eller fyra timmar (för internationella flygningar) från det att förseningen på marken har börjat. För alla flyg som omfattas av denna plan kommer Emirates inte tillåta ett flygplan att vara kvar på marken i USA längre än fyra timmar innan passagerarna tillåts lämna planet såvida inte:
  • Befälhavande pilot fastställer att det finns säkerhetsrelaterade orsaker till att flygplanet inte kan lämna dess plats på marken så att passagerarna kan lämna planet; eller
  • Flygledningen avråder den befälhavande piloten från att återgå till gaten eller en annan avstigningsplats för att passagerarna ska kunna lämna planet då detta i hög grad skulle störa driften av flygplatsen.
 2. För alla flyg som omfattas av denna plan kommer Emirates att tillhandahålla tillräckligt med mat och dricksvatten senast två timmar efter början av en försening på marken, såvida inte befälhavande pilot fastställer att trygghets- eller säkerhetsöverväganden utesluter sådan service.
 3. För alla flyg som omfattas av planen kommer Emirates att tillhandahålla fungerande toaletter samt lämplig medicinsk tillsyn vid behov samtidigt som flygplanet är kvar på marken.
 4. För alla förseningar på marken på en flygplats i USA som överstiger 30 minuter som omfattas av denna plan:
  • Kommer Emirates att ge passagerarna en uppdatering om läget för förseningen när förseningen på marken överstiger 30 minuter.
  • Kommer Emirates att tillhandahålla efterföljande uppdateringar om läget för förseningen på marken till passagerarna när så är lämpligt; och
  • Kommer Emirates att meddela passagerarna i god tid varje gång en lämplig möjlighet uppstår för att de ska kunna lämna planet.
 5. Emirates kommer att tillsätta erforderliga resurser för att implementera planen.
 6. Emirates kommer att koordinera planen med flygplatsmyndigheter, U.S. Customs and Border Protection samt Transportation Security Administration på alla flygplatser i USA som Emirates trafikerar (inklusive omdirigeringsflygplatser i USA).
 7. Observera att flyg som hanteras av annat flygbolag omfattas av detta flygbolags plan för fördröjning på marken om långvarig fördröjning på marken uppstår på någon flygplats i USA.

För att kunna se PDF-filer behöver du Adobe Acrobat Reader.
Skaffa Acrobat Reader