TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet

Transportvillkor

När du köper en biljett för flygresor med Emirates utgör det ett transportavtal. Det gör att du kan resa via flyg eller en rad flygresor. Dess villkor styrs av a) biljettvillkoren, b) transportvillkoren, c) gällande taxor och d) våra bestämmelser.

Läs de fullständiga transportvillkoren.

Globala meddelanden

Vårt öppna yttrande om den moderna slaverilagen

Modernt slaveri, slaveri, tvångsarbete och människohandel är brott och kränker de grundläggande mänskliga rättigheterna. The Modern Slavery Act 2015 är en parlamentsakt för Storbritannien som rör slaveri i landet och kombinerar tidigare lagar som rör människohandel och slaveri.


Emirates-koncernen följer alla lagar i alla länder där den bedriver sin verksamhet, inklusive de lagar som förhindrar människohandel och slaveri. Emirates-koncernen har nolltolerans mot modernt slaveri och har åtagit sig att agera med etik och integritet i alla affärer, relationer och försörjningskedjor.


Emirates Groups policy mot slaveri och människohandel


Emirates yttrande om modernt slaveri

EU-meddelanden

Från och med den 17 februari 2005 ger den europeiska förordningen 261/2004 passagerare som stiger ombord på ett flyg i ett europeiskt land vissa rättigheter vid nekad ombordstigning, inställt flyg eller långa flygförseningar.


Meddelande om nekad ombordstigning(öppnas i en PDF i en ny flik)


Meddelande om försenat flyg(öppnas i en PDF i en ny flik)


Meddelande om inställda flyg(öppnas i en PDF i en ny flik)


Anser du att du har rätt till ersättning i enlighet med dessa meddelanden, kontakta ditt närmaste Emirates-kontor.


Nationella tillsynsorgan(öppnas i en PDF i en ny flik)


Observera att inte alla EU-länder har utsett ett nationellt tillsynsorgan.


Från och med den 1 maj 2009 har EU infört nya restriktioner avseende personlig produktimport av animaliskt ursprung till EU. Mer information om detta hittas på EU-kommissionens webbplats(öppnas i en PDF i en ny flik).

EU:s ansvarssammanställning

Vi har förklarat vårt ansvar gentemot dig som kund och ditt bagage i enlighet med EG-bestämmelser.


EU:s ansvarssammanställning(öppnas i en PDF i en ny flik)

Lista över flygbolag som är bannlysta inom EU

EU:s flygsäkerhetslista(öppnas i en PDF i en ny flik)


Om vi har gjort en bokning åt dig på ett flyg som trafikeras av ett annat flygbolag vars namn finns på listan, har du rätt att få ersättning eller en ny färdplan utfärdad i enlighet med artikel 8 i EU-förordning 261/04 som reglerar sådana flyg. Observera att de behörighetskrav som finns i EU:s förordning 261/04 kommer att tillämpas på din flygresa.

Insolvensskydd

Emirates har tagit ut insolvensskydd med International Passenger Protection Limited (IPP) som försäkringsförmedlare för vissa försäkringsgivare på Lloyd's. Försäkringen gäller endast insolvens för Emirates för alla pengar som betalas till Emirates avseende Paketresor och sammanlänkade researrangemang som bokats enligt definitionen i Paketresor och sammanlänkade researrangemang 2018/ och/eller direktiv (EU) 2015/2302


Om du behöver rikta en fordran på grund av vår insolvens be vi dig kontakta IPP i Storbritannien +44 (0) 345 266 1872 eller göra en fordran online www.ipplondon.co.uk/claims.asp

Meddelanden för USA

Förhandsinformation om passagerare – intergritetspolicy

Följande meddelande från US Transportation Security Administration gäller för alla passagerare som reser till eller från USA:


”Transportation Security Administration (TSA) kräver att du anger ditt fullständiga namn, födelsedatum och kön i syfte att göra en screening av bevakningslistan som styrs av 49 U.S.C sektion 114, Intelligence Reform and Terrorism Act från 2004 samt delarna 1540 och 1560 i 49 C.F.R. Du kan även ange ditt ”Redress number”, om tillämpligt Underlåtelse att ange ditt fullständiga namn, födelsedatum och kön kan resultera i att du nekas transport eller att du nekas att gå in i ombordstigningsområdet. TSA kan dela informationen du uppger med brottsbekämpnings- eller underrättelsetjänster eller andra under sitt publicerade system av registermeddelanden. För mer information om integritetspolicyer från TSA eller för att granska systemet av registermeddelanden och konsekvensbedömningen om personlig integritet ber vi dig besöka TSA:s webbplats på www.tsa.gov(öppnar en extern webbplats i en ny flik).”

Malaysiska meddelanden

Flygbolagpassagerares rättigheter skyddas enligt den malaysiska luftfartsskyddskoden (MACPC), oavsett om de har köpt reseförsäkring från ett flygbolag eller någon reseförsäkringstjänst. Mer information om MACPC hittar du på www.mavcom.my.

Skatteavdrag för boende på Maldiverna

Biljetter för flyg som avgår från Male (MLE) utfärdas inklusive avgiften för flygplatsutveckling och för flygplatstjänster. Dessa debiteras till ett pris av 25 USD vardera, men maldiviska medborgare får rabatt på dessa avgifter och behöver endast betala 12 USD för varje skatt. Maldiviska medborgare kan kontakta oss för att begära en återbetalning på 13 USD för varje skatt som de inte behöver betala.


Mer information finns på https://mira.gov.mv/forms/r834-guide-to-airport-service-charge-and-development-fee.pdf.

Meddelande till resenärer som planerar att besöka Tanzania

Alla plastpåsar, oavsett tjocklek, får inte importeras, exporteras, tillverkas, säljas, lagras och användas på fastlandet i Tanzania.


Resenärer som besöker Tanzania uppmanas att undvika att transportera eller packa plastpåsar i sina resväskor eller handbagage.


Plastförpackningar för mediciner, livsmedel, sanitära- och avfallshanteringstjänster är dock tillåtna. Dessutom förväntas plastartiklar, så kallade ”Ziploc-påsar”, som används för att transportera toalettartiklar under resor, vara kvar hos resenärer under hela deras vistelse.

För att kunna se PDF-filer behöver du Adobe Acrobat Reader.
Skaffa Acrobat Reader