TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet

Emirates val av sittplats

Regler och villkor

För sittplatser köpta den 29 juli 2022 eller senare
Viktig information

Läs mer om regler och villkor för sittplatser som köpts senast den 28 juli 2022.

 1. Val av sittplats:
  1. beror på tillgänglighet vid förfrågan
  2. kan vara begränsat på grund av drifts- och säkerhetsskäl
  3. kan inte återbetalas eller överlåtas mellan passagerare
  4. lyder under Emirates allmänna transportvillkor för passagerare och bagage.
 2. Emirates förbehåller sig rätten att ändra, begränsa eller återkalla detta erbjudande när som helst före köpet och tar inget ansvar för eventuella tekniska problem som resulterar i att du inte betalar.
 3. Avgifterna
  1. gäller endast för den här transaktionen och kan komma att ändras
  2. kan variera utifrån försäljningskanal
  3. gäller per passagerare eller segment (om inte annat anges)
  4. omfattas av eventuell tillämplig skatt
  5. är inte återbetalningsbara, förutom i de fall som beskrivs i avsnitt 6. Återbetalningar.
 4. Villkor
  1. Ditt köp garanterar dig valet av följande kriterier: vanlig (fönster, gång eller mitten), föredragen (fönster, gång eller mitten; övre eller nedre däck), parsäte (övre eller nedre däck), eller extra benutrymme.
  2. Vi gör vårt bästa för att du ska få de platser du har förvalt. Vi kan dock behöva flytta dig till en annan sittplats vid störningar, flygplansbyte eller av andra drifts- eller säkerhetsskäl. I händelse av ofrivilliga byten av sittplats kommer du endast att få återbetalning i de fall som beskrivs i avsnitt 6. Återbetalningar.
  3. Du måste checka in senast 90 minuter före planerad avgångstid.
  4. Ditt köp gäller för den sittplatstyp, flyg och datum som visas på inköpskvittot.
  5. Om du har köpt ett extra benutrymme måste du följa ytterligare säkerhetskrav som beskrivs i avsnitt 7. Regler och villkor för extra benutrymme.
 5. Ändringar
  1. Ditt köp gäller också om du frivilligt ändrar datumet för ditt/dina flyg eller väljer olika flyg på samma sträcka, och produkten fortfarande är tillgänglig.
  2. Frivilliga byten av sittplatser på den ursprungligen bokade flygningen tillåts kostnadsfritt för sittplatser av samma eller lägre värde och genom att betala skillnaden för platser av högre värde.
 6. Återbetalningar
  1. Ansökningar om återbetalning ska lämnas in via vårt återbetalningsformulär senast tre månader efter den sista flygresan i din resplan.
  2. Du har bara rätt till återbetalning av ditt köp i följande begränsade fall:
   1. om det ursprungliga Emirates-flyget ändrades, ställdes in eller om sträckan ändrades av Emirates och
    1. om den ursprungliga produkten inte längre är tillgänglig
    2. om du avböjde den nya flygresan som erbjöds av Emirates.
   2. Vid dödsfall eller allvarlig sjukdom (som måste bevisas genom ett godtagbart intyg) som drabbat dig eller en familjemedlem i enlighet med definitionen i Emirates allmänna transportvillkor.
   3. Du bokade ditt flyg via www.emirates.com/us/english inklusive en flygsträcka till eller från USA minst 7 dagar före avgång, och du avbokar ditt flyg inom 24 timmar efter bokningen.
   4. Du kommer att tilldelas en sittplats i enlighet med ett av följande kriterier:
    1. Vanlig sittplats till en annan vanlig sittplats (fönster, mitten eller gång)
    2. Föredragen sittplats (som fönster, mitt eller gång, övre eller nedre däck) eller vanlig sittplats, parsäte eller sittplats med extra benutrymme
    3. Parsäte till en annan typ av parsäte (definierad som fönster eller gång och övre eller nedre däck) eller vanlig sittplats, föredragen sittplats eller sittplats med extra benutrymme.
    4. Sittplats med extra benutrymme omplacerad till en vanlig sittplats, föredragen sittplats eller ett parsäte.
  3. Du har inte rätt till återbetalning av ditt köp i något annat fall, inklusive om:
   1. om du väljer att inte använda produkten
   2. du ändrar din flygresa, vilket innebär att produkten inte längre är tillgänglig
   3. om du uppgraderar eller blir uppgraderad av Emirates till en annan kabin
   4. du ändrar till en billigare sittplatstyp
   5. du avbokar flyget
   6. om du inte uppfyller säkerhets- eller lagkraven
   7. om du har rätt till den köpta produkten eller tjänsten till följd av din lojalitetsprogramnivå, men du misslyckades med att lägga till rätt medlemsnummer vid bokningstillfället
   8. om du nekas transport i enlighet med Emirates allmänna transportvillkor för passagerare och bagage.
  4. Om du har rätt till återbetalning så kommer vi att återbetala hela beloppet inklusive eventuell återbetalningsbar skatt (om inte annat anges).
 7. För att kvalificera dig för sittplatser med extra benutrymme måste du uppfylla följande säkerhetskriterier:
  1. Vara minst 18 år.
  2. Kunna läsa och förstå instruktioner på engelska gällande nödevakuering som tillhandahålls i tryckt eller grafisk form, och kunna förstå kabinpersonalens muntliga anvisningar.
  3. Vara fullt funktionsduglig och kapabel att identifiera, nå och hantera utgångsdörrarna i en nödsituation och inte ha ett hälsotillstånd som kan orsaka dig skada om du utför en eller flera av dessa funktioner.
  4. Kunna tala tillräckligt bra för att på lämpligt sätt ge muntlig information till andra passagerare.
  5. Vara kapabel och villig att hjälpa kabinpersonalen och andra passagerare vid evakuering av flygplanet.
  6. Att inte resa med spädbarn, barn under 18 år, vårdgivare, personer som behöver säkerhetsassistent för nödutrymning eller som reser med ledarhund eller annat assistansdjur.
  7. Inte använda medicinsk utrustning, förlängningsbälte eller behöva assistans på grund av begränsad rörlighet.
  8. Armstödet kan inte lyftas på samtliga sittplatser vid nödutgång. På vissa platser i nödutgångsraden som slutar med A eller K kan benutrymmet vara delvis begränsat och de är eventuellt inte placerade vid ett fönster på grund av nödutgångens placering.
  9. Emirates kommer att ändra din sittplats före eller under resan utan återbetalning om du inte uppfyller ovanstående säkerhetskrav.