Hoppa till huvudinnehålletTillgänglighetsinformation

Hälsointyg (MEDIF)

Vi hjälper dig om du är orolig för att resa med hälsoproblem eller om du behöver reseassistans. Fyll i hälsointyget med din läkare så att vi kan bedöma dina behov.
 • MEDIF del 1

  Ska fyllas i av passageraren eller för passagerarens räkning.

 • MEDIF Del 2

  När del 1 har skickats, skickar vi Del 2 till passagerarens läkare att slutföra.

  Del 2 vidarebefordras sedan till passageraren.

 • Slutgiltig version

  Den slutgiltiga versionen (Del 1 och Del 2) måste granskas och bekräftas av passageraren innan den skickas till oss.

  Skicka in de ifyllda formulären minst 48 timmar före avgång så att vi kan kontrollera och behandla din begäran.

Påbörja mitt MEDIF-formulär
Ange dina bokningsuppgifter för att fylla i MEDIF-formuläret online.

Viktig information

MEDIF ska fyllas i utifrån passagerarens villkor inom en månad från planerat resedatum och lämnas in minst 48 timmar före avgång.


Emirates medicinska tjänster kan begära ytterligare information eller förtydligande innan de godkänner din MEDIF. Det är också viktigt att vi omedelbart informeras om eventuella ändringar av passagerarens hälsotillstånd före avgång.


Vänligen ladda ner MEDIF-pdf:en(öppnar en pdf i ett nytt fönster) och skicka en ifylld kopia till medaattachments@emirates.com och du skicker in ett MEDIF-formulär för ett barns räkning.

Allmänna anvisningar

Passagerare som reser med något av följande tillstånd bör fylla i MEDIF när de bokar resan:

 • Passagerare vars hälsotillstånd kräver syretillförsel, en bår, en medicinsk ledsagare eller behandling under flygresan.
 • Passagerare som kan behöva använda medicinsk utrustning eller instrument under flygresan.
 • Passagerare vars hälsotillstånd gör det olämpligt att flyga, antingen på grund av instabil hälsa, sjukdom, behandling eller operation.
 • Passagerare som inte normalt godkänns för flygresor eller lider av allvarliga eller instabila sjukdomar eller skador.

Vi tar huvudsakligen hänsyn till två faktorer när vi bedömer en patients lämplighet för flygresa:

 • Det minskade lufttrycket: kabinlufttrycket ändras avsevärt under 15–30 minuter efter start och före landning och gasexpandering och -kontraktion kan orsaka smärtsamma lufttryckseffekter.
 • Det minskade syretrycket: kabinen har ett lufttryck som motsvarar en höjd på 1 830–2 440 m och partialtrycket i syret är ungefär 20 % mindre än på marken.

Alla hälsotillstånd som skulle kunna förhindra att passageraren genomför resan på ett säkert sätt, utan att behöva särskild medicinsk assistans under flygresan, godkänns inte för flygresor.


Hälsotillstånd som normalt sett inte godkänns för flygresor

Vi bedömer varje enskilt fall för sig, och tar hänsyn till om passageraren har med sig en medicinsk ledsagare. Som allmän regel gäller dock att följande hälsotillstånd inte godkänns för flygresor:

 • Svåra fall av anemi.
 • Svåra fall av öroninflammation (otitis media) eller bihåleinflammation (sinusit).
 • Akuta eller smittsamma sjukdomar.
 • De som lider av kongestiv hjärtsvikt eller andra typer av cyanos som inte har utretts.
 • Okomplicerad hjärtinfarkt inom två veckor före avresa, eller komplicerad hjärtinfarkt inom sex veckor före avresa.
 • De som lider av allvarliga respiratoriska sjukdomar eller nyligen drabbats av lungkollaps.
 • De som har skador i mag- och tarmkanalen som kan orsaka blodfyllda kräkningar, melena eller tarmobstruktion.
 • Postoperativa tillstånd:
  • Inom 10 dagar efter enkla bukoperationer
  • Inom 21 dagar efter operation i bröstkorg eller invasiva ögonoperationer (omfattar ej laserkirurgi).
 • Frakturer i käke eller käkben med fixering av käken (om inte medicinsk ledsagare medföljer).
 • Instabila mentala sjukdomar utan ledsagare eller lämplig medicinering för resan.
 • Okontrollerade anfall (om inte medicinsk ledsagare medföljer).
 • Okomplicerade graviditeter med ett foster efter 36:e veckans slut, eller flerbörd efter 32:a veckans slut.
 • Spädbarn inom sju dagar efter födseln.
 • De som fått luftslangar insatta i kaviteter för diagnostiska eller terapeutiska ändamål under de föregående sju dagarna.

Information om övriga tillstånd

 • Födoämnesallergier: Passagerare behöver inte fylla i det här formuläret för att begära specialkost för sitt flyg. Observera att vi inte kan garantera måltider utan spår av jordnötter. Har passageraren har en livshotande livsmedelsallergi som kan kräva behandling ombord – i synnerhet om man reagerar på spår av livsmedlet i luften – ska detta formulär fyllas i.
 • Astma: astmamedicinen måste tas med i handbagaget. Eftersom nebulisatorer kan behöva egna strömkällor för att fungera, är andningsbehållare som används tillsammans med en inhalator ett bra alternativ ombord.
 • Ledsagare: medicinska ledsagare bör se till att de har alla saker de behöver för en korrekt vård av patienten. Vi ansvarar inte för att ta hand om någon del av deras patients medicinska behov. På grund av bestämmelser gällande livsmedelshantering kan kabinpersonalen inte hjälpa till med dessa behov.
 • Frakturer: för alla nya frakturer på långa skelettben och gipsning av hela benet krävs läkarintyg. Gipsningen ska ha gjorts för mer än 48 timmar sedan. Gipset bör klyvas för färska skador (48 timmar eller mindre), då kroppen kan svälla inuti gipset under en lång flygresa. Det går inte att få extra benutrymme för att sträcka ut benet i Economy Class. Däremot kan man boka ett säte bredvid gången. Ange om skadan är på patientens vänstra eller högra sida.
 • Vård ombord på planet: observera att vi inte tillhandahåller någon medicinsk personal; vår kabinpersonal är endast utbildad i första hjälpen.
 • Hjärt- eller lungsjukdom: hjärt- och lungsjukdomar som orsakar dyspné vid promenad över 100 m på ett plant underlag, eller som tidigare krävt syretillförsel på sjukhus eller i hemmet (eller under en tidigare flygresa) kan kräva syretillförsel. Syrgasen på flygplanet är endast avsedd för nödsituationer. Patienter med allvarliga hjärt- och lungtillstånd samt de som behöver kontinuerlig syretillförsel, bår eller inkubator bör bifoga en aktuell, detaljerad läkarrapport tillsammans med läkarintyget. (Det räcker normalt med ett intyg från en specialläkare eller en sjukhusreferens).
 • Fysisk funktionsnedsättning: passagerare som endast behöver rullstol fram till flygplansdörren behöver inte fylla i detta formulär. Obs! De civila luftfartsbestämmelserna kräver att passagerare ska kunna använda flygplansstolen med ryggstödet i upprätt läge.
 • Specialkost Specialkost av religiösa eller andra medicinska skäl kan beställas genom att hantera din bokning online eller direkt via en resebyrå om du har bokat genom en sådan.
 • Livshotande sjukdomar: passagerare i de senare stadierna av en obotlig, dödlig sjukdom måste normalt ha med sig en medicinsk ledsagare eller vårdpersonal.