Regler och meddelanden

Flygresevillkor

Din flygbiljett hos Emirates består av ett flygresekontrakt som tillåter dig att gå ombord på ett eller flera flyg och dess villkor styrs av a) biljettvillkoren, b) flygresevillkoren, c) pristillgänglighet och d) våra förordningar.

Flygresevillkor(öppnas i en PDF i en ny flik)

Globala meddelanden

Uttalande om Modern Slavery Act och transparens

Modernt slaveri, slaveri, tvångsarbete och människohandel är brott och kränker de grundläggande mänskliga rättigheterna. The Modern Slavery Act 2015 är en parlamentsakt för Storbritannien som rör slaveri i landet och kombinerar tidigare lagar som rör människohandel och slaveri.

Emirates-koncernen följer alla lagar i alla länder där den bedriver sin verksamhet, inklusive de lagar som förhindrar människohandel och slaveri. Emirates-koncernen har nolltolerans mot modernt slaveri och har åtagit sig att agera med etik och integritet i alla affärer, relationer och försörjningskedjor.

Emirates-koncernens policy mot slaveri och människohandel(öppnas i en PDF i en ny flik)

Emirates förklaring om modert slaveri(öppnas i en PDF i en ny flik)

EU-meddelanden

Från och med den 17 februari 2005 ger den europeiska förordningen 261/2004 passagerare som stiger ombord på ett flyg i ett europeiskt land vissa rättigheter vid nekad ombordstigning, inställt flyg eller långa flygförseningar.

Meddelande om nekad ombordstigning(öppnas i en PDF i en ny flik)

Meddelande om försenat flyg(öppnas i en PDF i en ny flik)

Meddelande om inställda flyg(öppnas i en PDF i en ny flik)

Anser du att du har rätt till ersättning i enlighet med dessa meddelanden, kontakta ditt närmaste Emirates-kontor.

Nationella tillsynsorgan(öppnas i en PDF i en ny flik)

Observera att inte alla EU-länder har utsett ett nationellt tillsynsorgan.

Från och med den 1 maj 2009 har EU infört nya restriktioner när det gäller personlig import till EU av produkter av animaliskt ursprung. Mer information om detta hittas på EU-kommissionens webbplats(öppnas i en PDF i en ny flik).

EU:s ansvarssammanställning

EU:s ansvarssammanställning(öppnas i en PDF i en ny flik)

Lista över flygbolag som är bannlysta inom EU

EU:s flygsäkerhetslista(öppnas i en PDF i en ny flik)

Om vi har gjort en bokning åt dig på ett flyg som trafikeras av ett annat flygbolag vars namn finns på listan, har du rätt att få ersättning eller en ny färdplan utfärdad i enlighet med artikel 8 i EU-förordning 261/04 som reglerar sådana flyg. Observera att de behörighetskrav som finns i EU:s förordning 261/04 kommer att tillämpas på din flygresa.

Insolvensskydd

Emirates har tagit ut insolvensskydd med International Passenger Protection Limited (IPP) som försäkringsförmedlare för vissa försäkringsgivare på Lloyd's. Försäkringen gäller endast insolvens för Emirates för alla pengar som betalas till Emirates avseende Paketresor och sammanlänkade researrangemang som bokats enligt definitionen i Paketresor och sammanlänkade researrangemang 2018/ och/eller direktiv (EU) 2015/2302

Om du behöver rikta en fordran på grund av vår insolvens be vi dig kontakta IPP i Storbritannien +44 (0) 345 266 1872 eller göra en fordran online www.ipplondon.co.uk/claims.asp

Uttalanden gällande USA

Avancerad passagerarinformation – intergritetspolicy

Följande meddelande från US Transportation Security Administration gäller för alla passagerare som reser till eller från USA:

”Transportation Security Administration (TSA) kräver att du anger ditt fullständiga namn, födelsedatum och kön i syfte att göra en screening av bevakningslistan som styrs av 49 U.S.C sektion 114, Intelligence Reform and Terrorism Act från 2004 samt delarna 1540 och 1560 i 49 C.F.R. Du kan även ange ditt ”Redress number”, om tillämpligt Underlåtelse att ange ditt fullständiga namn, födelsedatum och kön kan resultera i att du nekas transport eller att du nekas att gå in i ombordstigningsområdet. TSA kan dela informationen du uppger med brottsbekämpnings- eller underrättelsetjänster eller andra under sitt publicerade system av registermeddelanden. För mer information om integritetspolicyer från TSA eller för att granska systemet av registermeddelanden, se TSA:s webbplats på www.tsa.gov(öppnas som en extern hemsida i en ny flik)

För att kunna se PDF-filer behöver du Adobe Acrobat Reader.

Hämta Acrobat Reader(öppnas som en extern webbplats i en ny flik)