EMIRATES SKYWARDS

Programregler


Programändringar

För Emirates Skywards gäller programreglerna för Emirates Skywards (”programregler”). Emirates Skywards förbehåller sig rätten att ändra alla delar av Emirates Skywards-programmet när som helst i enlighet med programreglerna. Denna rätt innefattar, men är inte begränsad till, ändringar i Emirates Skywards-partnerorganisation, regler för att tjäna och lösa in Miles, regler för användning av resebelöningar, flygtidtabeller och specifika delar av kampanjerbjudanden.

Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

Den information som publiceras på webbplatsen eller i Emirates-appen kan vara ofullständig eller innehålla felaktigheter. Emirates Skywards garanterar inte att åtkomst till webbplatsen eller Emirates-appen sker utan avbrott eller att det inte förekommer fel, utebliven information eller förlust av överförd information eller att inga virus kommer att överföras via denna webbplats eller Emirates-appen. Emirates Skywards gör inga utfästelser om lämpligheten av informationen, produkterna och tjänsterna på denna webbplats eller i Emirates-appen för något syfte. All sådan information, produkter och tjänster tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garanti av något slag. Emirates Skywards friskriver sig härmed från alla garantier och villkor avseende informationen, produkterna och tjänsterna, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, duglighet för speciellt syfte, titel och icke-intrång.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN EMIRATES SKYWARDS HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER EMIRATES-APPEN ELLER MED FÖRSENING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, ELLER ANNAN INFORMATION, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERHÅLLS GENOM DENNA WEBBPLATS ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER EMIRATES-APPEN, OAVSETT OM DET GÄLLER AVTALSBROTT, FÖRSEELSE, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT.

Länkar

Webbplatsen eller Emirates-appen kan innehålla länkar till webbplatser som administreras av tredje parter. Sådana länkar tillhandahålls endast som referens och din användning av dessa webbplatser kan vara föremål för de regler och villkor som är publicerade på dem. Emirates Skywards publicering av länkar till sådana webbplatser innebär inte något godkännande av materialet på dessa webbplatser och Emirates Skywards ansvarar inte för deras innehåll.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN EMIRATES SKYWARDS HÅLLAS ANSVARIGT FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR ORSAKADE AV DIN ANVÄNDNING AV ELLER TILLIT TILL INFORMATION SOM ERHÅLLITS GENOM TREDJEPARTSWEBBPLATSER.

Innehålls- och medlemsinlägg – forum

Denna webbplats innehåller anslagstavlor och andra meddelande- och kommunikationstjänster, varav vissa endast erbjuds till Emirates Skywards medlemmar i en högre tier. Åsikter eller uttalanden från en medlem som använder dessa tjänster tillhör den medlemmen och inte Emirates Skywards. Emirates Skywards har ingen skyldighet att granska meddelanden, information eller innehåll som publiceras på webbplatsen och tar inget ansvar i samband med sådana publikationer. Emirates Skywards förbehåller sig rätten, trots det ovanstående, att utan förvarning granska, redigera eller ta bort innehåll i publikationer som tas emot från medlemmar, inklusive inlägg på anslagstavlor, som det efter eget gottfinnande anser vara olagligt, kränkande eller på annat sätt olämpligt. Du förstår att du är ansvarig för allt material som du publicerar på denna webbplats. När du publicerar ett meddelande på denna webbplats godkänner du att du inte får göra något av följande:

 • förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras rättigheter (t.ex. rätten till integritet och publicitet);
 • publicera, distribuera eller sprida skadligt, hotfullt, kränkande, stötande, obscent, vulgärt, oanständigt eller olagligt material eller information eller innehåll som bryter mot upphovsrätten.
 • annonsera eller erbjuda att sälja varor eller tjänster eller genomföra eller vidarebefordra enkäter, tävlingar eller kedjebrev av något slag; eller
 • publicera meddelanden där man imiterar andra.
 • När du använder webbplatsen eller Emirates-appen godkänner du att du inte får göra något av följande:
 • ladda upp filer som innehåller programvara eller annat material som skyddas av immaterialrättsliga lagar (eller rätten till integritet och publicitet) om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna därtill eller har tagit emot alla nödvändiga godkännanden.
 • ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada driften av en annan persons dator eller
 • radera författartillskrivningar, juridiska meddelanden eller egna beteckningar eller etiketter i alla filer som laddas upp.

Skadeslöshet

Du samtycker till att gottgöra Emirates Skywards, dess anställda, ombud och representanter samt hålla dem skadeslösa från alla skulder och skyldigheter (inklusive rättegångskostnader) som kan uppstå i samband med dina publikationer på webbplatsen eller i Emirates-appen, din användning av material som erhållits genom webbplatsen eller Emirates-appen, genom dina överträdelser mot dessa villkor, eller genom dylika handlingar som uppstår genom din användning av webbplatsen eller Emirates-appen.

Emirates Skywards förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, neka åtkomst till webbplatsen eller Emirates-appen eller en del av den utan förvarning eller ansvarsskyldighet.

Integritet

Användningen av dina personuppgifter i samband med Emirates Skywards regleras av punkt 17 i programreglerna och integritetspolicyn(öppnar länk).

1. Definitioner och tolkning

1. I dessa programregler:

 • Konto avser det konto till/från vilket en medlems Miles sätts in eller dras av.

 • Base Miles avser de Miles en medlem tjänar på en bonusgrundande flygresa i Economy Class när de köper en Flex Plus-biljett från en Skywards-zon till en annan Skywards-zon.

 • Cash+Miles avser ett Emirates- eller flydubai-flyg (exklusive codeshareflyg) som kan köpas med en kombination av kontanter och Skywards Miles i enlighet med de regler och villkor som beskrivs under punkt 13 i dessa programregler.

 • Classic Reward avser en Classic Saver Reward eller Classic Flex Reward eller Classic Flex Plus Reward på ett Emirates-flyg.

 • Classic Saver Reward avser en bonusbiljett som betalats helt eller delvis med Skywards Miles, och styrs av reglerna och begränsningarna för Classic Saver Reward.

 • Classic Flex eller Flex Plus Reward avser en bonusbiljett som betalats helt eller delvis med Skywards Miles, och styrs av reglerna och begränsningarna för Classic Flex eller Flex Plus Reward.

 • Class Bonus avser de Miles en medlem tjänar på en bonusgrundande flygresa i Business Class eller First Class.

 • Codeshareflyg avser ett flyg där en flygbolagskod eller -nummer med ett flygbolag står på biljetten, men där flygplanet trafikeras av ett annat flygbolag.

 • Samarbetsavtal avser ramavtalet mellan Emirates och Qantas från 6 september 2012 (som kan ändras eller omformuleras då och då).

 • Emirates avser Emirates, ett företag baserat i Dubai och grundat av förordning nr 2, 1985 (inklusive ändringar).

 • Emirates-appen avser Emirates app för iPad, iPhone, Apple Watch och Android-telefoner.

 • Emirates-flyg avser alla flyg som marknadsförs och trafikeras av Emirates.

 • Emirates kontaktcenter avser vart och ett av de kontaktcenter för medlemmar som finns i Dubai, Mumbai, Karachi, Manchester, Melbourne, New York, Guangzhou och Budapest, och deras respektive kontaktuppgifter är de som publiceras av Emirates Skywards.

 • Emirates Qantas Alliance avser den allians genom vilken Emirates och Qantas samarbetar kring flera aspekter av sina respektive kommersiella affärsverksamheter, i enlighet med samarbetsavtalet.

 • Emirates Skywards avser, utifrån sammanhanget, Emirates administration av ett lojalitetsprogram för egen och för flydubais räkning som ett lojalitetsprogram för båda flygbolagen, eller namnet på själva lojalitetsprogrammet. Emirates Skywards är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Emirates.

 • flydubai avser Dubai Aviation Corporation (som verkar under namnet ”flydubai”), ett företag baserat i Dubai och grundat enligt lagstiftning nr (11) 2008.

 • flydubai-appen avser flydubais app tillgänglig på iPad och iPhone.

 • flydubais kundcenter avser vart och ett av de kontaktcenter för flydubais kunder som finns i Förenade Arabemiraten, Ryssland, Pakistan och Saudiarabien, och deras respektive kontaktuppgifter är de som publiceras av flydubai.

 • flydubai-flyg avser alla flyg som marknadsförs och trafikeras av flydubai.

 • flydubais webbplats avser flydubai.com.

 • Förverkade Miles syftar på alla slags utestående Miles-saldon som är tillgängliga på kontot och som dras från kontot av Emirates till följd av att medlemsskapet avslutas:

 • Mitt Familjeprogram avser programmet som definieras i punkt 16 i programreglerna.

 • Familjens representant avser den person som definieras i punkt 16 i programreglerna.

 • Familjemedlem avser den person som definieras i punkt 16 i programreglerna.

 • Flex eller Flex Plus Fare avser en icke-rabatterad kommersiell Emirates-biljett som inte omfattas av begränsningarna som gäller för Special eller Saver Fare-biljetter.

 • Medlem avser en person som har ansökt om medlemskap i Emirates Skywards lojalitetsprogram och som har beviljats sådant medlemskap:

 • Medlemsnivå avser en medlemskapsnivå i lojalitetsprogrammet Emirates Skywards.

 • Miles avser poäng som intjänats av en medlem inom ramarna för lojalitetsprogrammet Emirates Skywards utifrån köp av kvalificerande varor och tjänster. Anges inget annat, avser denna term både Skywards Miles och Tier Miles.

 • Miles Calculator avser kalkylatorn på webbplatsen som avgör hur många Miles som sätts in på medlemmens konto när han eller hon genomför en bonusgrundande flygresa, eller det antal Miles som löses in mot en Emirates Reward-biljett.

 • Verksamhetsdatum avser den 31 mars 2013.

 • Partner avser en varu- eller tjänsteleverantör som då och då deltar i Emirates Skywards, som t.ex. flygbolag (med undantag av flydubai), hotell och semesterorter, leverantörer av finansiella och fritidsrelaterade tjänster och biluthyrningsfirmor.

 • Personuppgiftsbonus avser Miles som en medlem kan tjäna då och då genom att uppdatera sina personuppgifter på begäran av Emirates Skywards.

 • Qantas avser Qantas Airways Limited.

 • Qantas Group avser Qantas och dess dotterbolag.

 • Qantas slutdatum avser det datum då Emirates/Qantas-alliansen upphör.

 • Bonusgrundande flygresa avser ett flyg med Emirates eller flydubai, eller ett codeshareflyg som marknadsförs av Emirates men som trafikeras av ett annat flygbolag, mellan ursprungsplatsen och destinationen för en enkelresa eller tur- och returresa.

 • Relevant medlem avser en medlem:
  • vars medlemskap inleddes på eller efter verksamhetsdatumet
  • som har flugit i fler än åtta flygsektorer sedan verksamhetsdatumet på flyg som trafikeras av Qantas.
 • Reward avser specifika varor eller tjänster som tillhandahålls av Emirates Skywards eller av en partner till en medlem i utbyte mot Skywards Miles.

 • Skywards Skysurfers avser den exklusiva Emirates Skywards-klubben för unga medlemmar mellan 2 och 17 år.

 • Skywards Miles avser de Miles som tjänas varje gång en medlem genomför en bonusgrundande flygresa eller köper berättigande varor och tjänster från en partner och som kan lösas in mot Rewards i enlighet med programreglerna för Emirates Skywards.

 • Special eller Saver avser en Emirates-biljett som omfattas av vissa valbarhetskriterier (inklusive, men inte begränsat till, ”studenter”; ”äldre”, ”sjömän”; ”missionärer”; ”kryssning”; ”ungdom”; ”medresenärer”; ”grupper”; ”paketresor”; ”flygpass”) och/eller begränsad platstillgänglighet, försäljningsperiod (”måste köpas senast den”), begränsande omständigheter (inklusive, men inte begränsat till, prisändringar; min/max vistelse; flygbegränsningar eller förköp), och alla biljetter som säljs av andra flygbolag för resor som flygs delvis av Emirates.

 • Nivåbonus avser ytterligare Skywards Miles som tillfaller Platinum-, Gold- och Silver-medlemmar, och som erhålls vid genomförande av en bonusgrundande flygresa.

 • Tier Miles avser de Miles som tillfaller den som är kvalificerad för en viss medlemsnivå och erhålls vid genomförande av en bonusgrundande flygresa.

 • Uppgraderingsbonus avser inlösen av Skywards Miles för resa i en högre kabinklass än den klass som visas på Emirates-biljetten. Och

 • Webbplats avser Emirates Skywards webbplats på emirates.com.

2. I dessa programregler, om inte en motsatt avsikt framgår:

 • en hänvisning till singular inkluderar en hänvisning till plural, och vice versa;

 • en hänvisning till kön inkluderar en hänvisning till det motsatta könet;

 • en hänvisning till en part inkluderar en hänvisning till dess auktoriserade anställda och

 • rubriker infogas endast i underlättande hänvisningssyfte.

2. Medlemskap

 1. Ansökan om medlemskap i Emirates Skywards är öppen för varje person som fyllt två år. Ett företag, firma, partnerskap eller annan enhet är inte berättigad att bli medlem.

 2. En person som ansöker om medlemskap måste tillhandahålla all information som krävs i Emirates Skywards formulär för medlemskapsansökan. Ansökningar gjorda av medlemmar som är under 18 år måste undertecknas av en förälder eller vårdnadshavare. Emirates Skywards kan godkänna eller avslå en ansökan efter eget gottfinnande. Avslås en medlemsansökan kommer alla fördelar som har tilldelats den ansökande genom användning av ett tillfälligt medlemskort att vara ogiltiga.

 3. Emirates Skywards kommer att utfärda ett permanent medlemsnummer till medlemmen dit hans eller hennes Miles kommer att ackumuleras. Medlemskortet kan ange ett förfallodatum och är, om så är fallet, endast för användning upp till det förfallodatumet. Medlemskortet får endast användas av medlemmen som anges på kortet. Ett medlemskort är inte ett kreditkort och används endast i identifieringssyfte. Ett medlemskort kan inte överlåtas och förblir emittentens egendom. En medlem måste returnera sitt medlemskort utan dröjsmål till ett Emirates-kontaktcenter på begäran av Emirates Skywards eller en annan part som agerar för dess räkning. En medlem måste omedelbart rapportera ett förlorat medlemskort till ett Emirates-kontaktcenter.

 4. Medlemmar får inte missbruka sitt medlemskap i lojalitetsprogrammet Emirates Skywards genom att t.ex.:
  • ägna sig åt olagliga eller bedrägliga aktiviteter, eller
  • sälja, tilldela, överföra eller köpa, eller erbjuda att sälja, tilldela, överföra eller köpa Rewards, Miles eller andra förmåner som erbjuds medlemmar i Emirates Skywards eller Miles på annat sätt än i enlighet med programreglerna.
  • Bryter en medlem mot programreglerna, inklusive överträdelser i denna punkt 2.4, förbehåller sig Emirates Skywards rätten att avsluta medlemskapet i enlighet med punkt 18.2. Miles ackumulerade men inte inlösta, överförda eller förfallna på medlemmens konto kommer att förverkas.
 5. En medlem får när som helst avbryta sitt medlemskap genom att kontakta ett Emirates-kontaktcenter i skrift eller returnera sitt medlemskort till ett Emirates-kontaktcenter.

 6. Emirates Skywards kan efter eget gottfinnande avbryta, avsluta eller dra in ett medlemskap eller en medlems ackumulerade Miles när som helst. I det här läget kommer alla befintliga outnyttjade Miles att förverkas och kan inte utnyttjas.

 7. Medlemskapet i Emirates Skywards Program avslutas omedelbart vid meddelande om en kunds död eller konkurs. Dessutom, där den medlem som avlidit eller gått i konkurs också är familjerepresentant för ett Min Familj-konto, kommer även det aktuella Min Familj-kontot att upphöra.

  Miles ackumulerade men inte inlösta, överförda eller förfallna på medlemmens enskilda konto och i förekommande fall på Min Familj-kontot före medlemmens död eller vid konkurs kommer automatiskt att förverkas, tillsammans med andra förmåner eller privilegier. I händelse av en medlems död kan emellertid Emirates Skywards, efter eget gottfinnande, återställa den avlidna medlemmens tillgängliga Miles till kredit för hans/hennes juridiska förmånstagare, förutsatt att antingen den avlidna medlemmens Skywards-konto eller, om tillämpligt, hans/hennes Min Familj-konto hade ett minimumssaldo på 2 000 Miles vid tidpunkten för mottagandet av Emirates Skywards och att den juridiska förmånstagaren gör anspråk på Miles på den avlidnas konto inom 6 månader efter anmälan om dödsfall/konkurs.

  Ett anspråk som lämnats av eller på uppdrag av en juridisk förmånstagare för den avlidna medlemmens ackumulerade Miles måste åtföljas av (i) en kopia av den avlidna medlemmens dödsattest (ii) en kopia av den avlidna medlemmens vilja eller testamente, domstolsbeslut eller annan tillfredsställande juridisk dokumentation som visar den rättsliga förmånstagarens rätt till ackumulerad Miles och (iii) annan dokumentation som begärts av Emirates Skywards.

 8. Ett medlemskap kan inte överlåtas. En medlem får inte ha mer än ett konto. Alla Miles och Rewards i Emirates Skywards erhålls av eller utfärdas till medlemmen i hans eller hennes medlemskonto.

 9. Aktivitetsrapporter är tillgängliga för en medlem via webbplatsen under perioder då Emirates Skywards anser att han eller hon är en aktiv medlem, och innehåller information om ackumulerade, inlösta och förfallna Miles. Anser en medlem att någon del av informationen i rapporten (inklusive information gällande intjänade, inlösta eller utgångna Miles) är felaktig, måste medlemmen meddela Emirates Skywards omedelbart och inte senare än 90 dagar efter rapportdatumet. Meddelar en medlem inte Emirates Skywards om felaktigheter i rapporten inom den tidsperiod som anges i denna punkt 2.9, kommer informationen att betraktas som riktig och godkänd av medlemmen. Lämnar medlemmen in en reklamation gällande rapporten, kan Emirates Skywards begära att medlemmen skickar in dokumentation som underlag för reklamationen.

 10. En medlem vars namn har ändrats måste meddelas Emirates Skywards skriftligen och skicka in relevanta juridiska dokument då Emirates Skywards kan begära bevis för denna ändring. Emirates Skywards kan kräva ytterligare information i syfte att validera kontot gällande ändringar en medlems personuppgifter.

 11. Medlemmen ansvarar själv för mottagandet eller användningen av belöningar, och alla skatter, avgifter och övriga skulder som uppstår genom ackumuleringen av Miles måste betalas före utfärdandet av en belöning. Emirates Skywards ger ingen garanti eller försäkran avseende skatter eller övriga skulder

 12. Medlemmar som är under 18 år kan inte utföra vissa transaktioner (såsom köp och överföring av Skywards Miles och inlösen av Rewards) på webbplatsen eller i Emirates-appen.

 13. Alla Miles som krediteras men inte byts ut mot belöningar, samt eventuella outnyttjade belöningar, upphävs när personen upphör att vara medlem.

 14. I syfte att garantera Emirates Skywards-programmets fortsatta värde och funktion för medlemmarna, övervakar Emirates kontinuerligt Skywards Miles-aktiviteten i anslutning till programmet. Emirates Skywards kan granska en medlems konto utan särskild anledning och efter Emirates eget gottfinnande. Under denna tid kommer medlemmens konto att vara otillgängligt. Emirates meddelar medlemmen att en sådan granskning utförs och kan begära att medlemmen tillhandahåller vissa uppgifter avseende kontot inom de tidsramar Emirates begärde för att möjliggöra granskningen (revisionsmeddelande). Emirates förbehåller sig rätten att avsluta ett konto under revision där medlemmen inte har svarat på revisionsmeddelandet inom de angivna tidsramarna eller av annan anledning som Emirates anser lämpligt enligt eget gottfinnande. I händelse av att kontot under revision avslutas, kommer Miles ackumulerade men inte inlösta, överförda eller förfallna på medlemmens konto att förverkas.

3. Skywards Skysurfers

 1. Medlemmar mellan 2 och 17 år blir automatiskt medlemmar i Skywards Skysurfers.

 2. Skysurfers omfattas av Emirates Skywards programregler och kanske måste åtföljas av en medlem vid användning av vissa förmåner såsom tillgång till loungen och Chaufför-drive service.

 3. Skysurfers är berättigade att tjäna Skywards Miles för alla Emirates och flydubai-flyg. Skysurfers kan också lösa in Skywards Miles för flyguppgraderingar endast på Emirates-flyg och före flygplatsens incheckning. Skysurfers kan lösa in sina Skywards Miles för alla Emirates-flyg och andra Emirates Skywards-partnerflygbolag.

 4. Skysurfers är berättigade vissa förmåner som extra tillåten bagagevikt och prioriterad incheckning.

4. Kontohantering

 1. En medlem måste genom Emirates kontaktcenter eller webbplatsen skriftligen nominera en ”resekoordinator” (som måste vara minst 18 år) för att få tillgång till hans eller hennes medlemskapskonto för att:

  • erhålla information från det medlemskapskontot.
  • göra anspråk på en belöning och
  • ändra information som innehas av Emirates Skywards avseende medlemskapet, å medlemmens vägnar.
 2. Förutsatt att resekoordinatorn samtycker till utnämningen, kommer resekoordinatorn att omfattas av programreglerna. Alla aktiviteter som genomförs av resekoordinatorn avseende medlemmens konto ska utföras i enlighet med programreglerna. All kontoaktivitet som genomförs av resekoordinatorn ska betraktas som utförda på uppdrag av medlemmen, och medlemmen ansvarar för resekoordinatorns överträdelser av programreglerna.

 3. Före utnämningen ska resekoordinatorn tillhandahålla ID och kontaktuppgifter till Emirates Skywards. Resekoordinatorn och medlemmen bekräftar att all information som tillhandahållits avseende resekoordinatorns identitet och kontaktuppgifter är sanna och riktiga och att överlämnande av falsk information resulterar i att resekoordinatorns utnämning upphör att gälla. Emirates Skywards förbehåller sig även rätten att i sådana situationer avsluta medlemmens konto i enlighet med punkt 18.2.

 4. Emirates Skywards förbehåller sig rätten att avsluta medlemmens konto i enlighet med punkt 18.2 och/eller avsluta resekoordinatorns utnämning om Emirates Skywards efter eget gottfinnande beslutar att resekoordinatorns aktiviteter avseende medlemmens konto är i strid med programreglerna. 

 5. En resekoordinator som inte är medlem har inte rätt till Emirates Skywards-medlemskapets förmåner eller privilegier.

5. Medlemsnivå

 1. En medlem kan beviljas en tieruppgradering till medlemsnivån Silver eller Gold beroende på antal Tier Miles som har intjänats under en sammanhängande 13-månadersperiod. 25 000 Tier Miles eller 25 kvalificerande flygresor krävs för Silver-medlemskap, 50 000 Tier Miles eller 50 kvalificerande flygresor krävs för Gold-medlemskap och 150 000 Miles krävs för Platinum-medlemskap.

 2. En medlemsnivå är giltig i ett år från den månad den intjänas och kan förlängas om medlemmen har ackumulerat ytterligare 25 000 Tier Miles eller 25 berättigande flygresor, 50 000 Tier Miles eller 50 berättigande flygresor eller 150 000 Tier Miles (i förekommande fall) vid granskningsdatumet. Berättigande flyg omfattas inte av biljetter som har köpts med Cash+Miles. Tier Miles-överskott som har intjänas under en granskningsperiod får inte föras vidare till en efterföljande period.

 3. Medlemmar ackumulerar Tier-bonus i följande takt:
  • Platinummedlem = Base Miles +75 %
  • Goldmedlem = Base Miles +50 %
  • Silvermedlem = Base Miles +25 %
  • Tier-bonusar läggs till i en medlems Skywards Miles-konto. De läggs inte till i Tier Mile-kontot.
 4. Antalet Tier Miles som krävs för varje medlemskapsnivå kan ändras av Emirates Skywards när som helst utan förvarning.

 5. Emirates Skywards kan fastställa, uppgradera eller nedgradera en medlems medlemskapstier efter eget gottfinnande.

6. Förmåner och privilegier

 1. Förhandsbokning av sittplatser på Emirates flyg är tillgängligt för alla medlemmar under förutsättning att medlemmen bokar sittplatsen senast 48 timmar före den aktuella flygningen och checkar in senast 90 minuter före avgång. Förhandsbokning av sittplatser erbjuds i mån av tillgång och omfattas av Emirates flygresevillkor för passagerare och bagage.

 2. Beroende på medlemsnivå kan medlemmar i Emirates Skywards ha rätt till kostnadsfri förhandsbokning av sittplatser enligt följande:

  • Platinum: Tillgång till ordinarie, föredragna och twin-platser för samtliga passagerare i en och samma bokning (PNR) ingår utan avgift och tillgång till sittplatser med extra benutrymme för Economy Flex Plus-biljetter ingår endast utan avgift för medlemmen.
  • Gold: Tillgång till ordinarie och föredragna platser för samtliga passagerare i en och samma bokning (PNR) ingår utan avgift. Gäller för alla Emirates-biljetter.
  • Silver: Tillgång till föredragna platser för dig själv ingår utan avgift. Gäller för alla Emirates-biljetter.
  • Blue: Kostnadsfri tillgång till Regular-platser på biljetter i prisklassen Economy Class Flex eller Flex Plus.

  Obs! Förhandsbokning av sittplatser erbjuds inte i kombination med gruppbokningar (bokningsklass G).

  I alla övriga fall debiteras standardavgifter för förhandsbokning av sittplatser. Klicka här(öppnar länk) för att läsa mer om avgifter och förhandsbokning av sittplatser.

 3. Tillträde till lounge:

  1. Kostnadsfri tillgång till lounge. Platinum-, Gold- och Silvermedlemmar som reser vidare på Emirates-flyg, oavsett i vilken kabinklass, har kostnadsfri loungetillgång. Platinum- och Goldmedlemmar kan kostnadsfritt vistas i Emirates lounger i hela Emirates nätverk. Detta gäller, utöver medlemmen själv, också behörig(a) medresenär(er) som ska resa vidare med samma Emirates-flyg. Silvermedlemmar kan kostnadsfritt vistas i Emirates Business Class Lounge på Dubai International Airport. Detta gäller enbart medlemmen själv.
  2. Avgiftsbelagt tillträde till Emirates lounge i Dubai. På Dubai International Airport kan Emirates Skywards Platinum-, Gold- och Silver-medlemmar betala för ytterligare loungetillgång utöver den kostnadsfria förmån som gäller för respektive nivå. Blue-medlemmar som normalt inte har tillgång till kompletterande loungetillgång kan köpa loungetillgång på Dubai International Airport. Det innebär att utifrån medlemmens aktuella nivå,
   • kan Platinum-, Gold- och Silvermedlemmar välja att betala för att bjuda in vänner,
   • och Blue-medlemmar kan välja att betala för sin egen eller sina vänners loungetillgång.
   • Gold- och Silvermedlemmar kan betala för att uppgradera sin kompletterande Business Class-loungetillgång och få tillgång till First Class-loungen.

   Denna förmån hos Emirates lounger på Dubai International Airport är endast tillgänglig mot nedanstående avgifter och för medlemmarna själva samt medresenär(er) som de önskar ta med, förutsatt att medresenärerna reser vidare med samma Emirates-flyg. Förmånen innebärande betald loungetillgång gäller endast på Emirates lounger på Dubai International Airport och endast i de fall där den anslutande flygresan sker med ett Emirates-flyg. Priserna för att utnyttja denna förmån per vuxen för fyra timmars vistelse i loungen på Dubai International Airport är följande, inklusive moms:

   • Emirates First Class-lounger = 210 USD
   • Emirates Business Class-lounger = 105 USD
   • Emirates lounge = 100 USD
   • Uppgradering från Emirates Business Class-lounge till Emirates First Class-lounge = 105 USD

  3. Avgiftsbelagd loungetillgång på behöriga flygplatser. På nedanstående behöriga flygplatser* (exklusive Dubai International Airport) kan Emirates Skywards Platinum- och Gold-medlemmar betala för loungetillgång för ytterligare medresenärer, utöver antalet medresenärer de redan får ta med utan kostnad. På nedanstående behöriga flygplatser* (exklusive Dubai International Airport) kan Emirates Skywards Silver- och Blue-medlemmar, som annars inte skulle ha tillgång till loungen, betala för loungetillgång, dock endast för sig själva.
   • Auckland
   • Bangkok
   • Birmingham
   • Boston
   • Brisbane
   • Cape Town
   • Delhi
   • Düsseldorf
   • Frankfurt
   • Glasgow
   • Hamburg
   • Johannesburg
   • Kuala Lumpur
   • London Gatwick
   • London Heathrow
   • Los Angeles
   • Manchester
   • Melbourne
   • Milano
   • München
   • New York John F. Kennedy
   • Paris Charles de Gaulle
   • Perth
   • San Francisco
   • Sydney
   • Tokyo Narita
   • Zürich

   Avgiftsbelagd loungetillgång på ovannämnda behöriga flygplatser* erbjuds mot nedanstående avgifter och endast för Skywards Platinum- och Gold-medlemmar samt eventuell(a) medresenär(er) de vill ta med, förutsatt att medresenärerna också reser vidare på samma behöriga Emirates-flyg. Även Skywards Silver- och Blue-medlemmar kan betala för loungetillgång, dock endast för sig själva. Priserna för tillgång till Emirates-lounger på ovannämnda behöriga flygplatser* är 100 USD, och betalas med motsvarande summa i lokal valuta (ovanstående gäller ej Dubai International Airport).

  4. Emirates förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna för loungetillgång. Avgifterna avser ett tillträde per vuxen motsvarande en vistelse på högst fyra timmar och gäller endast för medlemmar och eventuell(a) medresenär(er) de vill ta med. Medlemmar (inklusive deras medresenärer) som av någon anledning överskrider 4 timmars vistelse i loungen (inklusive men inte begränsat till flygavbrott och flygförseningar) kommer att åläggas en ytterligare loungeavgift för varje nytt 4-timmarsintervall enligt priserna som anges i 6.3.2 ovan (vid loungetillgång i Dubai International Airport) och 6.3.3 ovan (vid loungetillgång på andra behöriga flygplatser*).
  5. Betald loungetillgång per barn under 12 år kostar hälften av priset för vuxna som anges i paragraf 6.3.2 ovan (vid loungetillgång på Dubai International Airport) och i paragraf 6.3.3 ovan (vid loungetillgång på andra behöriga flygplatser*). Spädbarn under 2 år har avgiftsfri tillgång till loungerna. Medlemmar som väljer att betala för loungetillgång måste försäkra sig om att betalningen för hela vistelsen fram till avgångstiden görs till loungepersonalen innan de ges tillträde. Betalning kan endast göras med kredit-/betalkort (kontantbetalningar eller Miles-inlösen godtas ej). Återbetalningar görs ej när man väl gått in i loungen, oavsett hur länge man vistats där. Användning av loungen sker enligt de aktuella regler och villkor som fastställts av Emirates.
  6. Observera att loungeavgifterna som anges i paragraf 6.3.2 ovan (vid tillgång till loungerna på Dubai International Airport) och i paragraf 6.3.3 ovan (vid loungetillgång på andra deltagande flygplatser*) är exklusive moms. I de fall det läggs på skatt på loungeavgiften, förbehåller sig Emirates rätten att öka loungeavgiften i samma utsträckning.
  7. Valbara Emirates-flyg omfattar flyg som marknadsförs och flygs av Emirates samt Emirates codeshareflyg som flygs av Qantas. Medlemmar som reser med Emirates codeshareflyg som trafikeras av andra flygbolag har inte rätt till tillgång till Emirates-loungen.
  8. Emirates förbehåller sig rätten att återkalla/begränsa tillgången till loungen vid behov. Tillgång till loungen sker i mån av tillgång. Medlemmar som reser med Emirates codeshare-flyg som flygs av andra flygbolag har inte tillgång till Emirates-loungen, bortsett från medlemmar som reser med codeshareflyg som flygs av Qantas. I vissa länder måste minderåriga (under 18 eller 21 års ålder) åtföljas av en vuxen för att få tillgång till loungen. Läs mer om tillgång till lounge(öppnar länk).
 4. Extra tillåtet bagage är endast tillgängligt för Emirates Skywards Platinum-, Gold- och Silver-medlemmar som flyger med Emirates-flyg och flydubai-flyg. Platinum-medlemmar är berättigade till ytterligare 20kilogram, Gold-medlemmar är berättigade till ytterligare 16kilogram och Silver-medlemmar till ytterligare 12kilogram utöver den tillåtna bagagevikten som anges på biljetten. Ytterligare bagagevikt gäller inte för flygbiljetter som är föremål för IATA:s bagagekoncept (dvs. biljetter till/från Nordamerika eller Sydamerika) där medlemmar får checka in flera väskor upp till den tillåtna vikten. Alla incheckade väskor får ha en maximal vikt på 32kilogram per väska. Läs mer om extra tillåten bagagevikt(öppnar länk).

 5. En garanterad sittplats i Economy Class på Emirates-flyg är tillgängligt för Gold- och Platinum-medlemmar på tillämpliga prisnivåer av Flex Plus. Garanterad sittplats i Economy Class kommer endast att bekräftas när inga sittplatser finns tillgängliga i den valda klassen på ett visst flyg. Emirates Skywards kommer att göra sitt bästa för att garantera Platinum-medlemmar en sittplats i Business Class för tillämpliga prisnivåer av Flex Plus. Men under större helger och vid speciella evenemang är detta inte möjligt på vissa flyg. Emirates Skywards garanterade sittplatsförmån kan erhållas genom att ringa ett Emirates kontaktcenter minst 48 timmar före avresa.

 6. Tillgång till Smart Gate på flygplatserna Dubai, Abu Dhabi International och Al Ain erbjuds kostnadsfritt till medlemmar i Emirates Skywards. Tjänsten Smart Gate är tillgänglig för medborgare i utvalda länder som inte behöver visum för att resa in i Förenade Arabemiraten. Läs mer om tillgång till Smart Gate(öppnar länk).

 7. Prioriterad bagageleverans finns tillgänglig för Platinum- och Gold-medlemmar som reser i valfri klass på Emirates- eller flydubai-flyg. Silver-medlemmar får endast prioriterad bagageleverans på flydubai-flyg. Läs mer om prioriterad bagageleverans(öppnar länk).

 8. Prioriterad incheckning finns tillgänglig för Platinum, Gold- och Silver-medlemmar som reser i valfri klass på Emirates- eller flydubai-flyg. Läs mer om incheckning. Prioriterad ombordstigning finns tillgänglig för Platinum-, Gold- och Silver-medlemmar som reser i valfri klass på Emirates-flyg. Läs mer om incheckning.

  **Gäller från den 30 november 2018

 9. Skywards Miles som tillhör Platinum-medlemmarna kommer inte att förfalla så länge medlemmen behåller sin Platinum-nivåstatus. Följaktligen kommer ett justerat utgångsdatum att visas för Platinum-medlemmar i fall där medlemmen har Skywards Miles som enligt standardutlöpandet ursprungligen skulle upphöra att gälla inom deras nuvarande nivåperiod.

  Det justerade utgångsdatumet kommer alltid att vara ett datum som är två (2) månader efter medlemmens kommande nivågranskningsdatum. Till exempel: Om en Platinum-nivåmedlem (med nästa granskningsdatum den 31 augusti 2019) har Skywards Miles som ursprungligen skulle upphöra att gälla den 31 januari 2019 enligt standardförfall, kommer denna medlem att se ett anpassat förfallodatum den 31 oktober 2019 (beräknat som (2 månader efter hens kommande nivågranskningsdatumet).
  • Så snart en medlem uppgraderar till Platinum-nivån, uppdateras det justerade utgångsdatumet mot Skywards Miles som enligt standardutgången upphör att gälla inom ramen för dess aktuella Platinum-nivågranskningsperiod. Skywards Miles som förföll innan medlemmen uppgraderade till Platinum-nivåkommer inte att återinföras, även om det gäller retroaktiva reklamationer på saknade Skywards Miles som kan ha lett till att medlemmen uppgraderades till Platinum-nivån före förfallodatumet.    
  • Så länge en medlem behåller sin Platinum-nivåstatus, kommer alla oanvända Skywards Miles som har ett justerat förfallodatum att förlängas till ett datum som är två (2) månader efter medlemmens nästa nivågranskningsdatum.
  • När en medlem inte kan behålla sin Platinum-nivåstatus, upphör outnyttjade Skywards Miles med justerat förfallodatum. De förfaller istället enligt det datum som anges på medlemmens Emirates Skywards-konto.
  • Justerat förfallodatum gäller också för den del av Skywards Miles som samlas in i Mitt Familjekonto endast av en Platinum-nivåmedlem, oavsett om det som familjerepresentant eller som familjemedlem.
  • Justerat förfallodatum gäller även för Skywards Miles där ytterligare validitet tidigare köptes genom produkterna Extend Miles eller Reinstate Miles som anges i punkt 9.

  Skywards Miles kommer att förfalla på angivet utgångsdatum, oavsett om det är enligt standardförfallodatum eller justerat förfallodatum, om medlemmens nivåstatus som visas på emirates.com inte är Platinum på angivna datum. Inga undantag kommer att göras för Platinum-nivåmedlemmar som kan ha haft Skywards Miles som förföll före ovannämnda datum.

 10. De förmåner och privilegier som ges till en medlem inom varje medlemsnivå kan komma att ändras av Emirates Skywards när som helst utan föregående meddelande.

7. Tjäna Miles

 1. En medlem kan tjäna in Miles för kvalificerande flyg eller intjäna Skywards Miles genom partners kvalificerande tjänster vid eller efter hans eller hennes registreringsdatum. Bonusgrundande flygresor som genomförs två månader före registrering är berättigade till Miles (med undantag för flygresor med flydubai som genomfördes före den 1 augusti 2018). Partnertransaktioner innan registreringsdatumet är inte giltiga för Miles. Skywards Miles och Tier Miles som en medlem tjänar in för kvalificerande flyg kan ses i Miles-kalkylatorn på webbplatsen.

 2. För att tjäna in Miles måste en medlem antingen visa upp ett medlemskort eller ange medlemsnummer vid bokningstillfället eller incheckningen för kvalificerande flyg och vid tidpunkten för betalning av andra kvalificerande varor eller tjänster. Inga ändringar kan göras i medlemsnumret efter att en medlem har checkat in på det första flyget i en resplan.

 3. Det antal Miles som tjänats in beror på ursprungsort, destination, reseklass och biljettyp. Använd vår Miles Calculator(öppnar länk) på emirates.com för att se det exakta beloppet som kan tjänas på ett visst flyg.

 4. Det antal Miles som tjänats med en Cash+Miles-biljett är i propotion till det belopp som betalats med kontanter för en kommersiell biljett, exklusive flygbolagsavgifter, skatter och avgifter. Cash+Milesbiljetter kvalificerar inte till Miles i andra lojalitetsprogram där Emirates Skywards deltar.

 5. Medlemmar under 18 år ackumulerar Miles i samma takt som vuxna medlemmar.

 6. Köper en medlem en biljett till kombinerat pris och/eller kombinerad kabinbiljett på kvalificerande flyg kommer Miles att krediteras separat för varje biljettkomponent. Reklamtexten eller området med ytterligare information på biljetten är endast en partiell indikator. Fullständig information om Miles som tjänas på kombinerade biljetter kan ses när som helst under Min resplan på webbplatsen, under Emirates Skywards i Emirates-appen, eller under Hantera bokning på emirates.com eller flydubai.com.

 7. Om en medlem begär en återbetalning av en del av en biljett, kommer Miles endast att krediteras för den bonusgrundande flygresan på den biljetten.

 8. För delvis utnyttjade flygbiljetter på bonusgrundande flygresor tjänas Miles beroende på flygsträcka, reseklass och biljettpris vid resetillfället. Om resan delvis har genomförts av en medlem kommer Miles endast att krediteras för de delar av resan som genomförts. Om en medlem vill uppgradera en biljett delvis till en högre biljettkategori eller högre reseklass kommer ytterligare Miles endast att krediteras för den specifika delen av resan, inte för tidigare genomförda flygningar inom den resan.      

 9. En medlem som uppgraderas till en annan reseklass utan ett nytt utfärdande av deras biljett (dvs. utan att få ett nytt biljettnummer) erhåller Miles för det pris han eller hon har köpt till, vilket står på biljetten.

 10. Skywards-medlemmar tjänar Miles i enligt med den ursprungliga biljettens reseklass. Ytterligare Miles tilldelas inte medlemmen för uppgraderingar ombord som betalas kontant.

 11. Följande biljettyper är inte berättigade till att tjäna Miles:
  • biljetter för anställda;
  • rabatterade biljetter för branschfolk och agenter;
  • biljettyperna Classic Saver Reward, Classic Flex Reward och Classic Flex Plus Reward;
  • belöningsbiljetter;
  • contrabiljetter;
  • pris- och kampanjbiljetter;
  • konsult- och PR-biljetter;
  • särskilt rabatterade diplomat- och statstjänstemannabiljetter;
  • gratisresor och icke-schemalagda eller charterflygbiljetter;
  • speciellt rabatterade icke-offentliga flygbiljetter;
  • biljetter som rör alternativ för nekad ombordstigning och
  • Reward-biljetter utfärdade i andra lojalitetsprogram som Emirates Skywards är en del av.
 12. En medlem kan göra ett retroaktivt anspråk på saknade Miles för ett Emirates-flyg via Emirates kontaktcenter eller på webbplatsen inom sex månader efter det att flygresan med Emirates genomfördes. En medlem måste uppge reseinformation såsom biljettnummer, flyginformation på boardingkort, transaktionsdokument, kvitton och andra handlingar som begärs av Emirates Skywards vid ett retroaktivt anspråk. För att göra ett retroaktivt anspråk på saknade Miles för ett flydubai-flyg, måste medlemmen göra sådana anspråk på flydubais webbplats inom sex månader efter det att flygresan med flydubai genomfördes.

 13. Miles kan endast intjänas för ett lojalitetsprogram per flyg eller transaktion om inte annat anges av Emirates Skywards eller av en partner. Medlemmar som även deltar i lojalitetsprogram med andra partner måste välja sitt föredragna lojalitetsprogram i början av resan. Detta gäller för intjäning av Skywards Miles samt andra flygrelaterade förmåner, som bland annat tillgång till flygplatslounge, tillåten bagagevikt osv. om inte annat anges av Emirates eller flydubai. En medlem kan ändra lojalitetsnumret vid incheckningstillfället innan den första flygresan påbörjas, men inte vid någon annan tidpunkt därefter. Miles kan endast intjänas för en sittplats och en extra sittplats som köps per flyg för användning per medlem. Miles kan ta åtta veckor eller mer för att krediteras till en medlems konto från transaktionsdagen. Miles som intjänas av en medlem kan endast användas eller lösas in av den medlemmen i enlighet med dessa programregler när de har krediterats till det aktuella kontot.

 14. Skywards Miles kan endast intjänas på kvalificerande flyg eller flyg med partnerflygbolag. Det är medlemmens ansvar att kontrollera inflödet av Skywards Miles som intjänas i dessa fall med flygbolaget som flyget är bokat med.

 15. Skywards Miles tilldelas endast för varor och tjänster som faktiskt har levererats. Skywards Miles kan i synnerhet inte intjänas i samband med varor eller tjänster som har beställts men som har upphävts innan användning av en medlem, eller i de fall där medlemmen misslyckas med att uppfylla skyldigheter i samband med beställningen.

 16. Ställs en medlems bonusgrundande flygresa in kan Emirates eller flydubai täcka medlemmens biljett för transport med ett annat flygbolag och medlemmen kommer att ackumulera Miles i enlighet med biljetten han eller hon har köpt.

8. Giltigheten hos Skywards Miles

 1. Skywards Miles gäller för en period på tre år från det datum då medlemmen reser med det aktuella flyget eller ingår i den tillämpliga transaktionen med en partner.

 2. Skywards Miles utgår (och dras från medlemmens konto) i slutet av månaden vid en medlems födelsedag på/efter den tredje årsdagen av det aktuella flyget eller den tillämpliga (”Standardförfall”) transaktionen. Den exakta perioden för standardförfall för Skywards Miles kommer att bero på när en medlems födelsedag inträffar, men giltigheten hos Skywards Miles får inte vara mindre än tre år. Trots ovanstående kommer Skywards Miles som tillhör en medlem vars status för datumet standardförfall är Platinum, att ha en anpassad giltighetsperiod som slutar två (2) månader efter medlemmens kommande nivågranskningsdatum (”Justerat utgångsdatum”) och styrs enligt reglerna i punkt 6.9 ovan. Oanvända eller utgångna Skywards Miles, kan inte återkrediteras när de har dragits från medlemmens konto.

 3. Skywards Miles kan inte återkrediteras när de väl har utgått. Emirates Skywards förbehåller sig rätten att när som helst återkalla Miles som krediterats en medlem felaktigt eller i strid mot programreglerna.

 4. Det är medlemmens ansvar att känna till Skywards Miles på sitt konto och när Skywards Miles förfaller. Detta kan granskas online när som helst på emirates.com.

 5. Har Skywards Miles lösts in mot en Reward som kommer att återkallas och dessa Skywards Miles senare har förfallit enligt programreglerna, kommer dessa Skywards Miles inte att kunna återbetalas eller återinföras. Det enda undantaget från ovanstående är när medlemmens status är Platinum på det datum då sådan bonus återkallas, i vilket fall Skywards Miles kommer att krediteras med ett justerat utgångsdatum.

9. Köp, ge bort, överför, förläng, återinför eller flerdubbla Skywards Miles

 1. Genom att klicka på något av ovanstående alternativ för att köpa Miles, ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles, återinföra Miles eller flerdubbla Miles lämnar du emirates.com och omdirigeras från Emirates webbplats till Points Platform. Detta är en tredje parts webbplats som drivs av Points.com Inc. Emirates Skywards-medlemmar godkänner att Emirates Skywards samlar in, använder och överför vissa relevanta medlemsuppgifter som innehas av Emirates till Points.com Inc., inklusive relevant information om en Skywards-medlem som tar emot Skywards Miles när så är tillämpligt, och personlig information som en Emirates Skywards-medlem tillhandahåller Emirates, som till exempel identitetsdata såsom namn, e-post-ID; Skywards kontouppgifter såsom kontonummer, Skywards Miles-saldo; transaktionsuppgifter såsom tidigare inköpstransaktioner, flyginformation och beteendedata såsom kampanjrespons, onlineaktivitet. Sådan uppgiftslämning ska göras i enlighet med vår integritetspolicy och i syfte att göra det möjligt för Emirates Skywards-medlemmen att genomföra transaktionen och möjliggöra specialerbjudanden från tid till annan från Emirates Skywards och våra partner.
 2. Alla transaktioner och betalningar för att köpa Miles, ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles, återinföra Miles och flerdubbla Miles samlas in och bearbetas av Points.com Inc.
 3. Avtalet för användningen av Points Platform, inklusive bearbetningen av eventuella betalningar av Points.com Inc. via Points Platform, gäller mellan Emirates Skywards-medlemmen och Points.com Inc. I enlighet därmed ska Points.com Inc.:s villkor och integritetspolicy gälla för användningen av Points Platform. Points.com Inc.:s användning och utlämnande av personuppgifter kan skilja sig från Emirates. Det kan hända att Points.com Inc. inte omfattas av sekretesslagar som ger samma skyddsnivå som den bindande lagstiftning som Emirates verkar under.
 4. Emirates Skywards strongly recommends that the Emirates Skywards Member reads the terms and conditions. Genom att använda Points Platform samtycker Emirates Skywards-medlemmen till att följa reglerna och villkoren som fastställts av Points.com Inc. med avseende på användningen av Point Platform. Detta inkluderar betalning av eventuella belopp som förfaller och efterlevnad av alla regler och restriktioner som gäller för användningen av plattformen.
 5. Skywards Miles kan köpas, ges bort, överföras, förlängas, återinföras eller flerdubblas av Skywards-medlemmen via plattformen på Points.com Inc. (”Points Platform”). Medlemmen måste minst ha en tidigare intjäningsaktivitet i sitt Emirates Skywards-konto, som har tjänats in genom att flyga med Emirates eller ett partnerflygbolag, eller genom en transaktion med en partner (”Berättigad Skywards-medlem”). Personuppgiftsbonusar räknas inte som giltiga aktiviteter i detta syfte.
 6. Skywards Miles kan köpas av en berättigad Skywards-medlem via Points Platform för personlig användning (”Köp Miles Standalone”) eller som en present till en annan berättigad Skywards-medlem (”Ge bort Miles”) i block om 1 000 Miles till en kostnad av 30 USD per 1 000 Miles där 2 000 Miles är minimibeloppet per inköp. Från tid till annan får de berättigade Skywards-medlemmarna möjlighet att fylla på sina Skywards Miles-saldon när de saknar de Miles som krävs för att boka en Emirates-flygbonus eller en Emirates-uppgraderingsbonus på emirates.com (”Köp Miles In-line” och tillsammans med ”Köp Miles Standalone”, ”Köp Miles”). Dessa medlemmar kan köpa Miles In-line i klumpbelopp om 1 000 Miles, en kostnad av 30 USD per 1 000 Miles där 1 000 Miles är minimibeloppet per inköp. 100 000 Miles är det högsta sammanlagda inköpet medlemmen kan göra för sig själv via produkterna Köp Miles och få som present via produkten Ge bort Miles under ett kalenderår. Miles som har köpts eller getts bort kan inte slås ihop i Min Familj-kontot. Tier Miles kan inte köpas eller ges bort.
 7. Skywards Miles kan överföras av en berättigad Skywards-medlem till en annan via Points Platform (”Överför Miles”) i block om 1 000 Miles till en kostnad av 15 USD per 1 000 Miles. 2 000 Miles är minimibeloppet för det första inköpet och 50 000 Miles är det högsta överföringsbeloppet som en medlem kan skicka och motta under ett kalenderår. Med produkten Överför Miles kan man inte skicka Skywards Miles till eller motta Skywards Miles från ett Min Familj-konto. Tier Miles kan inte överföras.
 8. Skywards Miles som förfaller inom de kommande tre (3) månaderna kan förlängas med ytterligare 12 månader från inköpsdagen av en berättigad Skywards-medlem via Points Platform (”Förläng Miles”) till en kostnad av 20 USD per 1 000 Miles. Skywards Miles som har förfallit under de senaste sex (6) månaderna kan återinföras för en förlängd giltighetstid om 12 månader från inköpsdagen av en berättigad Skywards-medlem via Points Platform (”Återinför Miles”) till en kostnad av 20 USD per 1 000 Miles. 1 000 Miles är minimibeloppet per inköp och 50 000 Miles är det högsta inköpsbeloppet som en medlem kan förlänga och återinföra under ett kalenderår. Skywards Miles som slå ihop i Min Familj-konton kan inte förlängas eller återinföras. Tier Miles kan inte förlängas eller återinföras.
 9. Förutom de Skywards Miles som en medlem tjänar på ett Emirates-flyg får Berättigade Skywards-medlemmar möjlighet att dubbla, tredubbla eller fyrdubbla de Miles som han/hon tjänar på sådant Emirates-flyg. Detta kan köpas för 20 USD per 1 000 Miles på Points Platform (”Flerdubbla Miles"). Maxgränsen för hur många Flerdubbla Miles som kan köpas av en Berättigad medlem är 50 000 Miles per kalenderår. Antalet Skywards Miles som kan köpas via produkten Flerdubbla Miles anges på Points Platform och Berättigade medlemmar kommer endast att kunna flerdubbla Miles inom dessa angivna alternativ. Flerdubbla Miles är endast tillgängliga på Emirates-flyg som har bokats och bekräftats för framtida datum, så länge inte någon sträcka i resplanen har flugits. Endast en Flerdubbla Miles-produkt kan köpas per bokning. Miles som köpts enligt Flerdubbla Miles-produkten kommer att krediteras en Berättigad medlems konto i enlighet med punkt 17 nedan, oavsett huruvida den kommande resan har påbörjats eller genomförts. I enlighet därmed kan Flerdubbla Miles-transaktionen inte ändras eller återkallas, utan hinder av eventuella ändringar i eller avbokning av bokningen för vilken Flerdubbla Miles köptes. Flerdubbla Miles kan inte slås ihop i Min Familj-kontot. Tier Miles kan inte flerdubblas.
 10. Priset på Skywards Miles och reglerna avseende inköp, överföring, förlängande, återinförande och flerdubblande av Skywards Miles och/eller villkoren för att förvärva Skywards Miles kan när som helst ändras.
 11. Skywards Miles som har köpts/getts bort/överförts/flerdubblats är giltiga i minst tre år från datumet då inköpstransaktionen genomfördes och upphör att gälla i slutet av den mottagande medlemmens födelsemånad under det tredje året. Förlängda Skywards Miles är giltiga i 12 månader från det ursprungliga inköpsdatumet och upphör att gälla vid slutet av sådan tidsperiod. Återinförda Skywards Miles är giltiga i 12 månader från inköpsdatumet och upphör att gälla vid slutet av sådan tidsperiod.
 12. Skywards Miles kan köpas, ges bort, överföras, förlängas och återinföras via emirates.com och via Emirates kontaktcenter och Emirates boknings- och biljettkontor. Skywards Miles kan endast flerdubblas via emirates.com och via Emirates kontaktcenter och Emirates boknings- och biljettkontor.
 13. Medlemmar kan enbart använda kreditkort för att slutföra betalningar för produkterna Köp Miles, Ge bort Miles, Överföra Miles, Förlänga Miles, Återinföra Miles och Flerdubbla Miles. Kontantbetalningar tillåts inte.
 14. Emirates Skywards-medlemmar måste logga in på sina Emirates Skywards-konton på emirates.com innan de omdirigeras till Points Platform för att slutföra transaktionen.
 15. Transaktioner kommer att bearbetas i en valuta baserad på bosättningslandet som anges i Skywards-medlemmens medlemsprofil, förutom när det gäller ”Köp Miles In-line” där transaktioner kommer att bearbetas i samma valuta som det land som har valts på Emirates.com. Om betalningar görs i eventuell annan valuta än USD kan växelkursen skilja sig från den aktuella växelkursen. I de fall betalningen i medlemmens lokala valuta inte stöds, kommer transaktionerna automatiskt att behandlas i USD. Lokala skatter kan påföras och ska betalas enligt Emirates policy.
 16. Skywards Miles kommer att sättas in på Emirates Skywards-kontot inom 48 timmar efter att fullständig betalning har slutförts med kreditkort via Points Platform. Om Skywards Miles inte sätts in på kontot kan medlemmen göra anspråk på Skywards Miles genom att kontakta Emirates kontaktcenter.
 17. Skywards Miles kan köpas, ges bort och överföras när som helst, men kan endast flerdubblas när en Berättigad medlem erbjuds möjlighet att flerdubbla Miles på ett kommande Emirates-flyg. Skywards Miles kan förlängas inom de sista tre (3) månaderna innan utgången och återinföras inom sex (6) månader efter utgången.
 18. Skywards Miles kan köpas, ges bort, överföras, förlängas, återinföras och flerdubblas när som helst inom de angivna gränserna, men måste köpas minst 48 timmar innan en bokning/inlösen görs. Alla transaktioner som görs för att köpa Miles (oavsett om det görs via Köp Miles Standalone eller via Köp Miles In-line), ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles, återinföra Miles och flerdubbla Miles med avsikt att lösa in sådana Skywards Miles mot bonusar garanterar inte tillgängligheten till sådana bonusar. Återbetalningar avseende Skywards Miles som köpts genom produkterna Köp Miles, Ge bort Miles, Överför Miles, Återinför Miles eller Flerdubbla Miles tillåts inte, om inte annat föreskrivs enligt lag. Kontantpriset som Skywards Miles köps för har inte någon koppling till det värde som en Skywards-medlem kan få se vid inlösen av de Skywards Miles som köps för en bonus i förhållande till det pris som samma vara eller tjänst kan köpas för med antingen Cash+Miles eller endast kontanter.
 19. Medlemmar får inte sälja sina Skywards Miles för kontanter eller annat, och inte heller köpa Skywards Miles från en tredje part.
 20. Om mottagaren av eventuella Skywards Miles inte är Skywards-medlem, måste mottagaren registrera sig för Emirates Skywards innan sådana Skywards Miles kan tas emot.
 21. Skywards Miles som köps, ges bort, överförs, förlängs, återinförs eller flerdubblas räknas inte in i nivåstatusen.
 22. Points.com Inc.:s integritetspolicy(öppnar länk) och regler och villkor(öppnar länk) tillämpas på sådana transaktions- och betalningsbehandlingar.
 23. Emirates Skywards programregler(öppnar länk) gäller.

10. Belöningar - Allmänt

 1. Förutom när annat anges i dessa programregler, måste alla Rewards bokas via webbplatsen eller Emirates-appen eller hos ett Emirates-kontaktcenter eller bokningskontor. Skywards Miles kan lösas in mot belöningar endast av den medlemmen eller hans eller hennes resekoordinator (eller av en förälder eller vårdnadshavare om medlemmen är under 18 år). När du begär en belöning kan en medlem uppmanas att fylla i ett godkännandeformulär för belöningen och tillhandahålla en kopia av hans eller hennes pass.

 2. För att göra anspråk på en belöning måste medlemmen ha ackumulerat det antal Skywards Miles som krävs på hans eller hennes konto. Medlemmar kan lösa in Skywards Miles mot Rewards när som helst så länge Skyward Miles är giltiga, i mån av tillgång och enligt de bestämmelser som anges i programreglerna eller i de regler och villkor som införts av partner.

  Emirates Skywards kan när som helst utan förvarning ändra antalet Skywards Miles som krävs för att erhålla en viss belöning, återkalla en levererad belöning eller införa ytterligare begränsningar för en belöning eller för villkoren för att erhålla den.

 3. Alla belöningar är föremål för tillgänglighet och leverantörernas begränsningar. Emirates Skywards eller dess partner kan utlysa perioder då inga Rewards är tillgängliga. Bonusar är inte tillgängliga på alla flyg och vid alla tidpunkter. Emirates Skywards kan dra tillbaka eller ersätta belöningar när som helst utan föregående meddelande.

 4. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, KAN EMIRATES SKYWARDS INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DÖDSFALL ELLER SKADA, ELLER DÄRAV FÖLJANDE FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR P.G.A. ELLER I SAMBAND MED TILLHANDAHÅLLANDET AV EN BONUS (MED UNDANTAG FÖR ANVÄNDNINGEN AV EN BONUSBILJETT) ELLER FÖR FÖRLUST, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE AV EN BONUS.

 5. BORTSETT FRÅN DET SOM INTE KAN UTESLUTAS ENLIGT LAG, GES INGEN SOM HELST GARANTI (VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD) AVSEENDE BONUSAR SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM SKYWARDS. FRAMFÖR ALLT GES INGEN GARANTI AVSEENDE KVALITETEN HOS BONUSARNA ELLER DERAS LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

 6. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG OCH UNDER DESSA PROGRAMREGLER, BEGRÄNSAS EMIRATES SKYWARDS ELLER EN PARTNERS ANSVAR AVSEENDE FLYGNINGAR, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM ÄR FÖREMÅL FÖR EN BONUS TILL ETT ELLER FLER AV FÖLJANDE: (a) ERSÄTTNING AV VARAN ELLER TILLHANDAHÅLLANDE AV EN LIKVÄRDIG VARA; (b) REPARATION AV VARAN; (c) ÅTERBETALNING AV KOSTNADEN FÖR ATT ERSÄTTA VARAN ELLER FÖR ATT KÖPA EN NY LIKVÄRDIG VARA. FÖR TJÄNSTER ELLER FLYGNINGAR, TILLHANDAHÅLLA FLYGNINGEN ELLER TJÄNSTEN IGEN, ENLIGT EMIRATES SKYWARDS GOTTFINNANDE ELLER ENLIGT DEN PARTNER SOM UTSETTS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA FLYGNINGEN, VARAN ELLER TJÄNSTEN.

11. Emirates flygbelöningar

 1. En medlem kan lösa in en flygbonus åt sig själv eller åt en tredje part.

 2. Classic Rewards har inget kontantvärde.

 3. Alla skatter och avgifter (inklusive flygplats- och statliga skatter) är medlemmens ansvar och måste betalas före utfärdandet av Classic Reward-biljetten. Betalningar accepteras kontant eller med kreditkort. Medlemmar har möjlighet att betala flygbolagsskatter med Skywards Miles.

 4. Classic Reward-biljetter är giltiga resehandlingar och utfärdas under förutsättning att alla villkor som anges vid utfärdandet av biljetten gäller. Alla Classic Reward-biljetter styrs och omfattas av Emirates transportvillkor(öppnar länk) som gäller för den Classic Reward och av programreglerna vid bokningstillfället. Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående måste medlemmen se till att han eller hon har rätt visum, resehandlingar och vaccinationer (inklusive de för spädbarn) för resor med Classic Reward-biljetten.

 5. Classic Reward-biljettens inlösennivå för spädbarn (upp till 2 års ålder) är 10 % av inlösennivån för vuxna. Rimliga skriftliga bevis på barnets ålder kan begäras vid bokningstillfället. En Classic Reward-biljett för spädbarn kan endast användas i Economy Class på ett Emirates-flyg. Bonusbiljetter för spädbarn måste bokas samtidigt som den vuxnas bonusbiljett och inom samma bokning.

 6. Classic Reward-biljetter måste betalas och utfärdas inom sju dagar från bokningsdatumet, annars annulleras bokningen. Infaller avgångsdatumet inom sju dagar måste biljetten betalas och utfärdas omedelbart.

 7. Öppna biljetter kan inte utfärdas som Classic Rewards. Utgående resor och returresor måste bokas och bekräftas vid samma tidpunkt. Placering på väntelista för Classic Reward-flyg är inte tillåtet. Classic Reward-biljetter kommer att betraktas som ogiltiga om sektorer på biljetten inte används i sekvens.

 8. Alla tillämpliga avgifter under programreglerna är icke återbetalningsbara, förutom om det föreskrivs enligt lag.

 9. Classic Reward-resan kanske inte kan kombineras med vissa gemensamma tjänster eller codesharetjänster. Det är medlemmens ansvar att kontrollera tillgängligheten av Classic Reward-resor som intjänas i dessa fall med det flygbolag flyget är bokat med. Användningen av en Classic Reward-biljett innebär inte att medlemmen har rätt till vissa förmåner som är förknippade med en fullprisbiljett. Har medlemmen eventuella frågor i detta avseende bör han eller hon kontakta ett Emirates-kontaktcenter.

 10. En Classic Reward-biljett kan inte godkännas hos ett flygbolag utöver det som anges på biljetten, förutom vid ett inställt flyg som en medlem har en bekräftad sittplats på. Vid ett inställt flyg eller större avbrott i en flygning kommer en medlem som reser på en Classic Reward-biljett att överföras till nästa flyg med samma flygbolag som har lediga sittplatser, eller till ett annat flygbolag efter Emirates gottfinnande.

 11. En medlem får inte sälja en Classic Reward-biljett eller någon annan bonus mot kontanter eller annan ersättning och en medlem får inte köpa en bonusbiljett eller annan bonus från en tredje part. En Classic Reward-biljett som köpts, sålts eller bytts av eller till en medlem kan annulleras eller konfiskeras utan förvarning efter Emirates Skywards gottfinnande. Har Classic Reward-biljetten använts helt eller delvis kommer medlemmen att vara ansvarig för betalning av resor till fullpris. Alla rättigheter, inklusive rätten att vidta rättsliga åtgärder eller avsluta ett medlemskap, är också förbehållna.

 12. FÖREMÅL FÖR TILLÄMPLIG INTERNATIONELL LAG, VARKEN EMIRATES SKYWARDS ELLER NÅGOT ANNAT PARTNERFLYGBOLAG TAR PÅ SIG NÅGOT ANSVAR AVSEENDE MEDLEMMARS RESANDE PÅ BELÖNINGSBILJETTER SOM SKILJER SIG FRÅN DE SOM ANGES I FLYGBOLAGETS ALLMÄNNA FLYGRESEVILLKOR OCH RESEHANDLINGAR FÖR DET AKTUELLA FLYGBOLAGET.

 13. Ytterligare gällande villkor och avgifter för Classic Flex eller Flex Plus Rewards och Classic Saver Reward-biljetter anges nedan:

  AvgiftsvillkorFlex Plus Economy Class, Business Class och First ClassEndast Flex First ClassSaver – Economy Class och Business Class
  Längsta vistelse12 månaderTre månaderTre månader
  ReseuppehållTvå reseuppehåll tillåtna (en vid utresa och en vid inresa)Två reseuppehåll tillåtna (en vid utresa och en vid inresa)Ett reseuppehåll tillåtet (antingen vid utresa eller inresa)
  Giltiga flygGäller på samtliga Emirates-flyg, i mån av tillgång (exkl. codeshare-flyg)Gäller på samtliga Emirates-flyg, i mån av tillgång (exkl. codeshare-flyg)Gäller på samtliga Emirates-flyg, i mån av tillgång (exkl. codeshare-flyg)
  Kombinerade bonusarKombinationer tillåts, men separata regler gäller för varje biljettypKombinationer tillåts, men separata regler gäller för varje biljettypKombinationer tillåts, men separata regler gäller för varje biljettyp
  Öppen biljettResa tillåtet till/från en ort, returresa till/från en annan ort, enbart inom samma Emirates Skywards-zonResa tillåtet till/från en ort, returresa till/från en annan ort, enbart inom samma Emirates Skywards-zonResa tillåtet till/från en ort, returresa till/från en annan ort, enbart inom samma Emirates Skywards-zon
  BiljettgiltighetResan måste påbörjas inom 12 månader från biljettutfärdandetResan måste påbörjas inom 12 månader från biljettutfärdandetResan måste påbörjas inom 12 månader från biljettutfärdandet
  BarnrabatterBonusar på normala Emirates Skywards-nivåer (även barn tjänar Miles på den normala nivån)Bonusar på normala Emirates Skywards-nivåer (även barn tjänar Miles på den normala nivån)Bonusar på normala Emirates Skywards-nivåer (även barn tjänar Miles på den normala nivån)
  SpädbarnsrabatterBonusar på 10 % av normala Emirates Skywards-nivåer (giltig enbart för resande i Ekonomiklass)Bonusar i First Class är inte tillämpligaBonusar på 10 % av normala Emirates Skywards-nivåer (giltig enbart för resande i Economy Class)
  AvgiftsvillkorFlex PlusFlexSaver
  DatumändringarKostnadsfrittKostnadsfritt25 USD *Spädbarn är undantagna avgifter per ändring, per person
  Återbetalning före avresaKostnadsfritt50 USD *Spädbarn är undantagna från avgifter endast inom giltigheten för biljett och Miles75 USD *Spädbarn är undantagna avgifter endast inom giltigheten för biljett och Miles
  Återbetalning efter avresaInte tillåtetInte tillåtetInte tillåtet
  Alla övriga ändringar (enligt programreglerna)KostnadsfrittKostnadsfritt25 USD *Spädbarn är undantagna avgifter per ändring, per person
  Kombinerade bonusarKombinationer tillåts, men separata regler gäller för varje biljettypKombinationer tillåts, men separata regler gäller för varje biljettypKombinationer tillåts, men separata regler gäller för varje biljettyp
 14. Flygbonusar är föremål för tillgängligheten i den specifika bokningsklassen.

 15. Bonusförmånen* ”sista sittplats” i Classic Flex Plus ger Platinum-medlemmar möjlighet att boka en Economy Class- eller Business Class Flex-bonus på valfritt Emirates-flyg, förutsatt att det fortfarande säljs sittplatser. Särskilda villkor gäller.

12. Cash + Miles

 1. En medlem kan lösa in valfri kombination av kontanter och Miles mot en Emirates Cash+Milesbiljett till sig själv eller en tredje part.

 2. Alla skatter, tullavgifter och flygbolagsuppgifter (inklusive flygplats- och statliga skatter) är medlemmens ansvar och måste betalas före utfärdandet av Emirates Cash+Milesbiljetten.

 3. Emirates Cash+Miles-biljetter är giltiga resehandlingar och utfärdas under förutsättning att alla villkor som anges vid utfärdandet av biljetten gäller. Alla Emirates Cash+Miles-biljetter styrs och omfattas av Emirates transportvillkor och programregler vid bokningstillfället. Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående måste medlemmen se till att han eller hon har rätt visum, resehandlingar och vaccinationer (inklusive de för spädbarn) för resor på Emirates Cash+Miles-biljetter.

 4. Alla tillämpliga avgifter under programreglerna är icke återbetalningsbara, förutom om det föreskrivs enligt lag.

 5. Att resa med Emirates Cash+Miles kanske inte är möjligt på vissa gemensamma tjänster eller codesharetjänster. Det är i dessa fall medlemmens ansvar att kontrollera tillgängligheten för Emirates Cash+Miles-resor med det flygbolag som flyget är bokat med.

 6. Alla köp av Emirates Cash+Miles-biljetter (när sådana är tillgängliga) omfattas av villkoren som anges i punkt 12.

 7. Emirates Cash+Miles-biljetter kan endast köpas online på emirates.com och via Emirates kontaktcenter och återförsäljningsställen.

 8. Emirates Cash+Miles erbjuds i mån av tillgång och efter Emirates eget gottfinnande, och Emirates förbehåller sig rätten att återkalla alternativet Emirates Cash+Miles när som helst.

 9. Emirates Cash+Miles-biljetter erbjuds endast för flyg som marknadsförs och trafikeras av Emirates. Emirates Cash+Miles-biljetter erbjuds inte för codeshareflyg eller hos flygbolagspartner.

 10. Emirates Cash+Miles-biljetter kräver att minst 2 000 Miles löses in. Emirates förbehåller sig rätten att när som helst ändra kraven för minsta antal inlösta Miles.

 11. Emirates Cash+Miles-biljetter är tillgängliga för Emirates kommersiella biljetter exklusive codeshare- och interlineflyg.

 12. Skywards Miles dras av från medlemmens konto i samband med bokningen.

 13. Skywards Miles och Tier Miles kan tjänas på kontantdelen baserat på % kontanter som används för betalning av biljettpriset, exklusive flygbolagsavgifter, skatter och andra avgifter. Det går inte att tjäna på andra FFP/lojalitetsprogram.

 14. Vid avbokning eller återbetalning av en Emirates Cash+Miles-biljett, om inte annat följer av punkt 6.9 och 8.5 ovan, kommer dock Skywards Miles inte att återkrediteras till medlemmens konto.

 15. Vid återbetalning av en delvis använd Emirates Cash+Miles-biljett kommer priset att omräknas så att samma procentandel kontanter och Skywards Miles som användes vid köpet av biljetten återbetalas.

 16. Medlemmar kan uppgradera sina Emirates Cash+Miles-biljetter med antingen kontanter eller Skywards Miles.

 17. Omräkningsförhållandet mellan Skywards Miles och kontanter som krävs vid köp av en Emirates Cash+Miles-biljett kan ändras efter Emirates eget gottfinnande. Emirates förbehåller sig rätten att ändra antalet Skywards Miles som krävs för inlösen och/eller priset för biljetten, eller införa ytterligare begränsningar. Dessa priser kan variera beroende på ursprungsort, destination, köpställe, flygnummer, datum, säsong, biljettyp, kabin, nivå, Emirates-kanaler eller en kombination av dessa. På samma sätt kan det hända att antalet Skywards Miles och kontantvärdet som anges på webbplatsen endast är giltigt vid bokningstillfället.

 18. Medlemmar är ansvariga för alla andra utgifter och eventuella avgifter, reklamationer eller ansvar som uppstår i samband med användningen av Emirates Cash+Miles. Övriga skatter, avgifter och tilläggsavgifter som anges vid tiden för utfärdandet av biljetten ska betalas av medlemmen.

 19. Alla Emirates Cash+Miles-biljetter omfattas av Emirates transportvillkor och biljettvillkor som gäller för sådan biljett och programreglerna vid bokningstillfället.

 20. Eventuella prisskillnader eller övriga skatter och tilläggsavgifter som uppstår i samband med ändring av en Emirates Cash+Miles-biljett kan endast betalas kontant.

 21. Emirates Cash+Miles-biljetter kan inte tilläggas på antalet bonusgrundande flygresor som krävs för att nå en viss nivåstatus.

 22. Emirates Skywards Skysurfers-medlemmar kan inte köpa biljetter med Emirates Cash+Miles.

 23. Medlemmar med mindre än 2 000 Skywards Miles på sitt konto som försöker lösa in Miles mot Cash+Miles-biljetter från sitt Min Familj-konto måste få hjälp via det lokala Emirates-kontoret.

12a. flydubai Cash+Miles

 1. En medlem kan lösa in valfri kombination av kontanter och Miles mot en flydubai Cash+Miles-biljett till sig själv eller en tredje part.

 2. En flydubai Cash+Miles-biljett kan köpas av medlemmen online via flydubais webbplats genom att logga in på Emirates Skywards medlemskonto, genom att ringa till flydubais kundcenter och genom att besöka flydubais resebutiker i Dubai. Medlemmen kommer att få ett bekräftelsesnummer och bokningsbekräftelsen kommer att utfärdas och skickas till medlemmens e-postadress som anges i bokningen.

 3. När det gäller biljetten flydubai Cash+Miles måste köpet göras innan den planerade avgångstiden för den första flygsträckan i resplanen och kan komma att kräva ett högre antal Skywards Miles beroende på tillgänglighet, särskilda datum och/eller sträckor eller andra liknande faktorer som kan beslutas av flydubai från tid till annan.

 4. flydubai Cash+Miles-biljetter omfattas av flydubais transportvillkor och andra tillämpliga regler eller villkor som underrättats medlemmen vid bokningen med flydubai.

 5. flydubai Cash+Miles-biljetter kan omfattas av IATA:s biljettregler.

 6. Om inte annat anges i till exempel en särskild kampanj, är medlemmarna ansvariga för alla skatter och andra avgifter som är förknippade med flydubai Cash+Miles-biljetten, inklusive, men inte begränsat till, flygplatsens avreseskatt, tullavgifter, immigrationsavgifter, flygplatsavgifter, kundavgifter, agrikulturella inspektionsavgifter, tilläggsavgifter för säkerhet och försäkring eller andra eventuella avgifter och skatter som tas ut av någon person, myndighet eller organisation, inklusive men inte begränsat till flydubai. Om det krävs kommer vi att tillhandahålla alla relevanta myndigheter med fullständiga uppgifter om personer som mottar flydubai Cash+Miles-biljetter. Eventuellt ansvar som kan uppstå på grund av att dessa uppgifter lämnas in, eller från en direkt anmälan av en medlem, ska vara den berörda medlemmens personliga ansvar.

 7. Efter det att en flydubai Cash+Miles-biljett har bokats kan flydubai efter eget gottfinnande tillåta en ändring i bokningen på medlemmens begäran. Ändringar kan göras på flydubais webbplats genom att ringa till flydubais kundcenter eller genom att besöka flydubais resebutik i Dubai och omfattas av flydubais transportvillkor, biljettregler och/eller tillämpliga programvillkor.

 8. Eventuella ändringar som görs på en flydubai Cash+Miles-biljett kan leda till att ytterligare Skywards Miles måste lösas in av medlemmen. Antalet ytterligare Skywards Miles som krävs, om några, underrättas vid ändringstillfället.

 9. Medlemmar kan få betala en avgift för eventuella ändringar av en flydubai Cash+Miles-biljett som omfattas av flydubais transportvillkor, biljettregler och/eller tillämpliga programvillkor.

 10. Alla ändringar omfattas av flydubais transportvillkor, biljettregler och/eller tillämpliga programvillkor.

13. Emirates uppgraderingsbonusar

 1. Uppgraderingsbonusar är endast tillgängliga på Emirates-flyg (med undantag av codeshareflyg med annat flygbolag) och kan lösas in mot en enskild sträcka.

 2. Uppgraderingsbonus är inte tillåtet på rabatterade biljetter Business Class Saver-biljetter kan uppgraderas när som helst upp till sex timmar före avgång. Economy Class Saver-biljetter kan endast uppgraderas vid onlineincheckning, på flygplatsen eller vid ombordstigning.

 3. Medlemmar måste ha tillräckligt med flygmil för det angivna Emirates-flygets uppgraderingsbonus vid den tidpunkt de ansöker om uppgraderingsbonus.

 4. Det är endast tillåtet att uppgradera en reseklass dvs. Economy Class till Business Class eller Business Class till First Class. På flyg som endast erbjuder Economy Class och First Class, så är det tillåtet att uppgradera två klasser mellan Economy Class och First Class för dubbelt så många angivna Miles.

 5. Begäran om uppgraderingsbonus måste göras åtminstone sex timmar före avgång.

  Alla Emirates Skywardsmedlemmar kan lösa in flygmil för uppgraderingsbonusen, Instant Upgrade Rewards, vid incheckning i mån av plats. Platinum-, Gold- och Silvermedlemmar kan lösa in flygmil för Instant Upgrade Rewards ombord i mån av plats. Läs mer om Instant Upgrade Rewards(öppnar länk)(öppnar länk).

 6. Från och med den 1 mars 2019 kan man inte reservera Chauffeur-drive-service i samband med uppgraderingar från Skywards Economy till Business Class. Detta gäller även för ersättningsreservationer av Chauffeur-drive-service för alla flyg som bokas om efter den 1 mars 2019. Chauffeur-drive-servicereservationer som slutförts före den 1 mars 2019 i samband med flyg efter den 1 mars 2019 påverkas inte.

 7. En medlem ska ha en bekräftad biljett för flyget de önskar att uppgradera innan de kan begära en uppgraderingsbonus. Alla regler gällande basbiljettens försäljning och priser bör iakttas vid alla tillfällen.

 8. Uppgraderingsbonusar är endast tillåtna för Emiratesbiljetter med ett biljettnummer som börjar med 176. Pappersbiljetter är inte berättigade till Emirates Skywards uppgraderingsbonusar.

 9. Spädbarn som åtföljs av en vuxen är berättigade till uppgraderingsbonusar på 10 % av Skywards Miles som gäller vid inlösen av uppgraderingsbonus för en vuxen. Medlemmen och spädbarnet måste tillsammans lösa in Miles för en uppgraderingsbonus i samma transaktion.

 10. Inga avgifter tillkommer för avbeställning av uppgraderingsbonusar. Om inte annat följer av punkt 6.9 och 8.5 ovan, kommer dock Skywards Miles inte att återkrediteras till medlemmens konto.

 11. Uppgraderingsbonusar är beroende av tillgängligheten i den specifika bokningsklassen.

 12. På Emirates-flyg med flera sträckor kan medlemmen endast lösa in Skywards Miles mot en flyguppgradering för en bokad sträcka. Om medlemmen vill fortsätta resan i den högre kabinklassen på den anslutande sträckan måste medlemmen lösa in ytterligare Skywards Miles.

 13. Alla skatter (inklusive flygplats- och/eller myndighetsskatter), i tillämpliga fall, är medlemmens ansvar och måste betalas före utfärdandet av biljetten med uppgraderingsbonus. Betalningar accepteras kontant eller med kreditkort.

14. Partner

 1. Partner, regler och villkor som gäller för hur Skywards Miles intjänas och/eller löses in genom en partner kan variera. Emirates Skywards kan ibland och utan föregående meddelande till medlemmar återkalla, begränsa, ändra eller annullera eventuella bonusar som tillhandahållits av en partner.  Det är medlemmens ansvar att kontrollera behörigheten för att tjäna och lösa in Skywards Miles med partner.

 2. Skywards Miles för partners varor och tjänster intjänas baserat på medlemmens utgifter. Villkor för undantag eller minimiinköp kan gälla. När utgifterna är i en annan valuta än den officiella valutan i Förenade Arabemiraten kommer det aktuella beloppet att omvandlas enligt en rimlig valutakurs fastställd av eller på uppdrag av Emirates Skywards.

 3. När en medlem markerar tjänster och/eller varor från en partner är kontraktet för sådana tjänster och/eller varor mellan medlemmen och partnern. Följaktligen gäller partnerns regler och villkor för köp av varor och/eller tjänster som valts av medlemmen. Vissa av dessa regler och villkor anges på webbplatsen men Emirates Skywards rekommenderar medlemmen att läsa dessa regler och villkor och kontrollera med partnern innan varor och/eller tjänster markeras. Genom att acceptera partnerns regler och villkor samtycker medlemmen till att följa regler och villkor för köpet som införts av partnern, inklusive betalning av betalningsskyldiga belopp (om sådana finns) och följa alla regler och restriktioner gällande bokning, tillgänglighet, avbokning och återbetalningar med avseende på tjänsterna och/eller varorna. EMIRATES SKYWARDS TAR INGET ANSVAR AVSEENDE BONUSAR SOM LEVERERAS AV PARTNER I SAMBAND MED EN PARTNERS VÄGRAN ATT LEVERERA EN BONUS TILL MEDLEMMEN, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG. Rättigheterna, om några, som en medlem kan ha i samband med en bonus gäller endast gentemot partnern som levererar den belöningen. Med förbehåll för denna punkt kommer alla bonusar som levereras till en medlem endast att vara föremål för regler och villkor för de partner som levererar bonusen. 

 4. Erbjuder en partner en medlem möjligheten att överföra eller omvandla poäng som tjänats hos en partner till Skywards Miles (”Överföringserbjudande”), är sådana överföringar eller omvandlingar endast giltiga om: medlemmen är medlem i både Emirates Skywards och i partnerns program, och partnerns poäng överförs från ett konto som innehas hos denna partner i medlemmens eget namn och överförs till medlemmens Emirates Skywards-konto i samma namn (”Länkade konton”). Ett länkat konto måste ha ett identiskt förnamn, efternamn och födelsedatum. Emirates Skywards förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avstå från att länka ett medlemskonto eller att kreditera ett medlemskonto under denna punkt 14.4 eller att annullera Miles som redan krediterats till medlemskontot i enlighet med ett överföringserbjudande, om Emirates har anledning att tro att medlemmens identitet inte överensstämmer med överförarens identitet eller om det har skett en bedräglig aktivitet i samband med överföringen eller omvandlingen avseende medlemskontot.

 5. Visa listan över partner(öppnar länk)(öppnar länk).

15. Partnerflygbolags belöningar

 1. De regler och villkor som avser inlösen av Skywards Miles för partnerflygbolags bonusar kan variera mellan partner. Det är medlemmens ansvar att granska dessa regler och villkor vid bokningstillfället.

 2. Partnerflygbolags belöningar måste betalas och utfärdas minst sju dagar före resdagen. Partnerflygbolags bonusar som har bokats inom sju dagar efter resan är föremål för en avgift på 50 USD; de som har bokats inom 24 timmar efter resan är föremål för en bokningsavgift på 75 USD.

 3. Vissa partnerflygbolag tillåter inte att flygbonusar bokas i mer än sex månader i förväg på grund av schemaläggning.

 4. De flesta partnerflygbolag tillåter en mellanlandning samt plats för återresa med flygbonusar. Läs mer(öppnar länk) om regler och villkor för varje flygbolagspartner.

 5. Datumändringar för ett partnerflygbolags bonusar är föremål för en avgift på 25 USD per ändring och person, förutsatt att alla andra regler och villkor för biljetten och partnern har uppfyllts.

 6. Avbokning av partnerflygbolags belöningar som sker minst 72 timmar före avgång och kommer att medföra en avbokningsavgift på 75 USD. Om inte annat följer av punkt 6.9 och 8.5 ovan, kommer dock Skywards Miles inte att återkrediteras till medlemmens konto.

 7. Alla tillämpliga avgifter under programreglerna är icke återbetalningsbara, förutom om det föreskrivs enligt lag.

 8. Alla belöningar kommer att utfärdas som returresor.

 9. Övriga regler och villkor anges nedan:  Övriga villkorPartnerflygbolags belöningar
  Datumändringar25 USD *förutom när det förbjuds enligt lag per ändring och person
  Återbetalning före avresa**75 USD *förutom när det förbjuds enligt lag endast inom giltigheten för biljett och Miles
  Återbetalning efter avresa**Inte tillåtet
  Alla övriga avgifter25 USD *förutom när det förbjuds enligt lag per ändring och person

16. Min familj

 1. En medlem måste logga in på sitt individuella Emirates Skywards-konto för att skapa ett Mitt Familje-konto och bli familjens representant.

 2. I händelse av eventuella kampanjer, meddelanden eller tvister i samband med Min Familj kommer familjerepresentantens profil att användas dvs. bosättningsland, Nivå osv.

 3. Deltagande i Min Familj erbjuds efter Emirates eget gottfinnande.

 4. Deltagande i Min Familj är öppet för individuella Emirates Skywards-medlemmar och Skywards Skysurfers.

 5. Familjens representant måste vara 18 år eller äldre.

 6. Familjens representant kan nominera högst sju familjemedlemmar som är två år eller äldre via webbplatsen.

 7. Familjemedlemmarna måste vara släkt med familjens representant på ett av följande sätt: Man, hustru, partner, son, styvson, dotter, styvdotter, mor, svärmor, styvmor, far, svärfar och styvfar, bror, syster, barnbarn, sonson och hemhjälp.

 8. Familjemedlemmar kan ombes att tillhandahålla Emirates Skywards med ytterligare bevis på sin relation till familjens representant.

 9. Familjens representant kan lägga till ett obegränsat antal spädbarn för att boka flyg. Spädbarn kan inte slå ihop Miles till ett Mitt Familje-konto. När ett spädbarn fyllt två år kommer han/hon automatiskt att tas bort från Mitt Familje-kontot. Därefter kan han/hon läggas till som en ny familjemedlem av familjens representant efter att ha registrerat sig för Skywards Skysurfers.

 10. Familjens representant kan enbart vara registrerad på ett My Family-konto åt gången.

 11. Åtminstone en familjemedlem utöver familjens representant måste alltid vara medlem i Mitt Familje-kontot för att gruppen ska kunna vara aktiv och berättigad till kampanjer eller specialerbjudanden.

 12. En familjerepresentant eller familjemedlem måste först bli enskild medlem i Emirates Skywards eller Skywards Skysurfers innan de kan gå med i Min Familj.

 13. När familjemedlemmen (18 år eller äldre) går med i Min Familj kommer han/hon att bli ombedd att välja en procentandel (upp till 100 %) av Miles som tjänats på Emirates- eller flydubai-flyg, (exklusive codeshareflyg med partnerflygbolag) som han/hon vill slå ihop med Mitt familjeprogram-kontot för att göra inlösen. Resterande Miles kommer att stanna kvar i den enskilde personens Emirates Skywards-konto. Procentsatsen du bidrar med kan ändras när som helst. Barn under 18 år kan endast läggas till och vara en del av ett Mitt familjeprogram-konto om den registrerade föräldern eller vårdnadshavaren på deras Skywards Skysurfers-konto är den utsedda familjerepresentanten. Eventuella ändringar avseende detta kan leda till att barnet automatiskt tas bort från Mitt Familje-konto. Fram till dess att barnet fyller 18 år bestämmer föräldern eller vårdnadshavaren det procentuella Miles-bidraget å barnets vägnar.

 14. Familjens representant och familjemedlemmarna kommer att tjäna Miles and Tier Miles på deras individuella Emirates Skywards-konto baserat på deras individuella medlems-nivå i Emirates Skywards.

 15. Eventuella Skywards Miles som tjänats innan medlemmen gick med i Min Familj kommer att stanna kvar på den enskilda personens Emirates Skywards-konto.

 16. Tier Miles kan inte slås ihop i My Family-kontot utan kommer att krediteras och stanna kvar i medlemmens individuella Emirates Skywards- eller Skywards Skysurfers-konto. När det gäller Min Familj inkluderas inte Tier Miles vid hänvisningar till Miles.

 17. Endast Miles som tjänats på Emirates-  eller flydubai-flyg (exklusive codeshareflyg med partnerflygbolag) kan slås ihop i Mitt familjeprogram-kontot.

 18. När Miles har slagits ihop i Mitt Familje-konto kan de inte överföras tillbaka till medlemmens individuella Emirates Skywards-konto igen. Genom att gå med i Min Familj ger familjemedlemmar sitt samtycke och sin tillåtelse till familjens representant för att lösa in Miles från My Family-kontot och boka och hantera resor å deras vägnar.

 19. Emirates Skywards kommer att göra följande synligt för familjens representant och varje familjemedlem: titel, förnamn, efternamn, ihopslagna Miles, procentuellt Miles-bidrag, inlösta Miles och intjäningsdatum för eventuella Min Familj-relaterade Miles-transaktioner avseende en familjemedlem för att familjens representant ska kunna hantera kontot effektivt och göra inlösen å alla familjemedlemmars vägnar. Flyghistorik och andra personuppgifter kommer inte att vara synliga för andra familjemedlemmar i Min Familj. Dessa uppgifter kommer att finnas kvar i medlemmens individuella Emirates Skywards-konto.

 20. Emirates Skywards kommer att göra följande synligt för familjens representant: bokningar med Cash+Miles och Classic Reward som görs av familjens representant med Miles på Mitt Familje-konto, så att kontot kan hanteras så effektivt som möjligt. Eftersom familjens representant kan göra en bokning för familjemedlemmar med Miles från Mitt Familje-konto, kommer familjens representant att ha tillgång till information som endast är relaterad till bokningar som görs genom Mitt Familje-konto, såsom passageraruppgifter (PNR), olika typer av specialkoster, begäranden för passagerare med särskilda behov, uppgifter avseende inlösta flygbiljetter, inklusive kabinklass och biljettyp, och uppgifter avseende transaktioner, dvs. transaktionstyp, passagerarens namn (titel, förnamn och efternamn på medlemmen som har flugit)

 21. Familjens representanter och familjemedlemmar bör fortsätta att använda sitt individuella Emirates Skywards-medlemsnummer när de gör en bokning och behöver inte ange ett separat Mitt Familje-medlemsnummer.

 22. En familjemedlem kan endast göra bokningar och lösa in Miles från deras individuella Emirates Skywards-konto.

 23. För bokningar med Cash+Miles och Classic Rewards kan familjens representant endast lösa in Miles för befintliga familjemedlemmar.

 24. Miles behåller sin ursprungliga giltighetstid på tre år från resedatumet. Miles kommer att tas bort från den enskildes Emirates Skywards-konto och Mitt Familje-konto i slutet av den månad då respektive medlem föddes. Till exempel om en medlem tjänar Miles i maj 2018 och har sin födelsedag i augusti, då kommer dessa Miles förfalla på medlemmens individuella Emirates Skywards-konto och Mitt Familje-konto den 31 augusti 2021. Trots ovanstående gäller ett justerat utgångsdatum för den del av Skywards Miles som samlas in i Mitt Familje-konto av en Platinum-nivåmedlem, oavsett om det är som familjens representant eller som familjemedlem enligt villkoren i punkt 6.9 ovan.

 25. Miles kommer att sättas in på ett enskilt Emirates Skywards-medlemskonto i Emirates Skywards-programmet och det associerade Mitt Familje-konto baserat på procentsatsen som medlemmen bidrar med. Retroaktiva anspråk kommer att tillämpa det angivna procentuella bidraget vid tidpunkten då anspråket gjordes, inte vid flygdatumet.

 26. Miles-bidrag till Mitt Familje-konto kan inte ges retroaktiv verkan för resor eller tjänster före det datum då respektive medlem gick med i Min Familj.

 27. En familjerepresentant kan inte ta bort sig själv från Min Familj-programmet eller utse en ersättare till sig själv. De kommer att ha möjlighet att stänga Min Familj-kontot och eventuella Miles ackumulerade men inte inlösta, överförda eller förfallna på Min Familj-kontot kommer att förverkas

 28. En familjerepresentant kan ta bort en familjemedlem från Mitt Familje-konto när som helst på webbplatsen eller genom att kontakta Emirates kontaktcenter. När det högsta antalet familjemedlemmar har uppnåtts, tillåts endast tre ersättande familjemedlemmar under ett kalenderår.

 29. En familjemedlem kan när som helst ta bort sig själv från Mitt Familje-konto genom att klicka på Lämna Mitt Familje-konto, varpå följande gäller:

  • Eventuella Miles som slagits ihop i Mitt Familje-konto kommer att stanna kvar i Mitt Familje-konto.
  • Familjens representant kan inte längre göra inlösen å denna familjemedlemmens vägnar med Miles från Mitt Familje-konto.
  • Familjemedlemmen kan inte längre se vad som sker på Mitt Familje-konto.
 30. Endast individuella Emirates Skywards-medlemmar kan gå med i Min Familj.

 31. Familjemedlemmar kan slå ihop Miles som tjänats på Emirates- eller flydubai-flyg.

 32. Medlemmar har rätt att utnyttja sina Skywards Miles från Min Familj-kontot för att lösa in följande: flyguppgraderingar på Emirates-flyg före avgång, exklusive uppgraderingar (vid incheckning och ombord) eller eventuella uppgraderingserbjudanden online/rabatterade uppgraderingar. Medlemmar kan lösa in sina Skywards Miles på Cash+Miles-biljetter på Emirates-flyg och Miles-donationer. Medlemmar kan även lösa in Miles hos våra shopping- och livsstilspartner: Arabian Adventures, Careem, Damas, Done Events, Emirates – kultur- och sportevenemang, Emirates Holidays, Magrudy's, Ski Dubai och Wild Wadi Water Park. Det går även att lösa in hos vår hotellpartner Le Méridien Dubai (spa och hälsoklubb) och vår biluthyrningspartner Budget. Emirates kan när som helst ändra listan över partner.

 33. Medlemmar med mindre än 2 000 Skywards Miles på sitt konto som försöker lösa in Miles mot Cash+Miles-biljetter på Emirates-flyg från sitt Min Familj-konto måste få hjälp via det lokala Emirates-kontoret.

 34. Endast medlemmar som använder sitt individuella Emirates Skywards-konto och som inte ansöker om något Min Familj-konto kan för närvarande köpa Miles, ge bort Miles, överföra Miles, förlänga Miles och återinföra Miles.

17. Integritet

 1. Emirates Skywards samlar in, använder och lämnar ut medlemmars personuppgifter i samband med programmet enligt integritetspolicyn(öppnar länk). Integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter Emirates Skywards samlar in, hur de används och till vilka de lämnas ut och för vilka ändamål. Integritetspolicyn innehåller även information om hur en medlem kan dra tillbaka sitt samtycke i tillämpliga fall och hur en medlem kan kontakta Emirates för att på annat sätt hantera medlemmens integritet.

 2. Utan begränsning av punkt 17.1, är det ett villkor för medlemskap i Emirates Skywards, såvida inte Emirates Skywards meddelas något annat av en relevant medlem, att den relevanta medlemmen samtycker till att Emirates Skywards lämnar ut den relevanta medlemmens kontaktuppgifter på eller efter Qantas slutdatum. Sådana avslöjanden görs för att ge Qantas möjlighet att erbjuda medlemmen medlemskap i Qantas bonusprogram (eller motsvarande program vid Qantas slutdatum). Qantas användning och avslöjande av personuppgifter kan skilja sig från Emirates. Qantas kanske inte styrs av integritetslagar som föreskriver samma nivå av skydd som de som gäller för Emirates Skywards. För att undvika otydligheter, kräver inget i denna punkt 17.2 att medlemmen vid något tillfälle säger upp sitt medlemskap i Emirates Skywards och/eller godkänner medlemskap i Qantas lojalitetsprogram (eller motsvarande).

 3. Utan begränsning av punkt 17.1 kommer personuppgifter om medlemmar som tidigare var flydubai OPEN-medlemmar eller som har flugit med flydubai att användas och delas av och mellan Emirates och flydubai i syfte att driva Emirates Skywards-programmet. flydubais användning och utlämnande av personuppgifter kan skilja sig från Emirates.

 4. Om en medlem begär att kontot ska raderas enligt artikel 17 i de allmänna reglerna om skydd av personuppgifter (rätt till radering/rätt att bli bortglömd) kommer alla Miles ackumulerade men inte inlösta, överförda eller förfallna på Kontot att förverkas.

18. Ansvar

 1. EMIRATES SKYWARDS KOMMER INTE ATT ANSVARA FÖR NÅGON MEDLEM ELLER ANNAN PERSON FÖR FÖRLUST ELLER SKADA, OAVSETT OM DEN ÄR DIREKT ELLER INDIREKT, SOM ÄR ETT RESULTAT AV UPPSÄGNING ELLER ÄNDRINGAR ELLER PÅ SKYWARDS ELLER NÅGON AV ANLÄGGNINGARNA, FÖRMÅNER ELLER ARRANGEMANG SOM GJORTS TILLGÄNGLIGA TILL EN MEDLEM, INKLUSIVE UTTRÄDE ELLER TILLBAKADRAGANDE AV FÖRMÅNER, ANLÄGGNINGAR ELLER ARRANGEMANG, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG.

 2. Emirates Skywards förbehåller sig rätten att utesluta en medlem från vidare deltagande i Emirates Skywards-programmet, säga upp alla tidigare ackumulerade Skywards Miles och att begära ersättning för använda Rewards om Emirates Skywards enligt eget gottfinnande anser att medlemmen har försummat eller brutit mot de regler som styr Emirates Skywards-programmet, inklusive, men inte begränsat till bedrägligt förvärv av Skywards Miles eller förvärv, försäljning eller missbruk av Skywards Miles eller förvärv, försäljning eller missbruk av bonusförmåner.

 3. Emirates Skywards concierge och andra tjänster som erbjuds till medlemmar administreras av tredjepartsleverantörer (vardera en ”leverantör”). Alla medlemmar som utnyttjar dessa tjänster kommer att ingå ett rättsligt förhållande med leverantören. Emirates Skywards avsäger sig allt ansvar för medlemmar eller andra personer avseende vårdslöshet, avsiktlig försummelse, dålig service eller annat brott mot förpliktelse till följd av tillhandahållande eller underlåtenhet att tillhandahålla tjänster från eller på uppdrag av en leverantör till följd av ett rättsförhållande med en leverantör.

19. Allmänt

 1. Programreglerna kan ändras, ställas in eller tas bort när som helst utan förvarning när lagen så medger, men rimliga ansträngningar kommer att göras för att snabbt publicera information om detta på webbplatsen. I händelse av en konflikt mellan denna version av programreglerna och en annan version av programreglerna som publiceras på webbplatsen för Emirates Skywards, kommer den senare att gälla.

 2. Medlemmens användning av sitt medlemskort eller angivande av sitt medlemsnummer efter ändring eller variation i programreglerna kommer att anses som godkännande av den ändringen eller variationen av den medlemmen.

 3. Meddelanden som ges till en medlem enligt dessa programregler anses publicerade om de skickas med förbetalt brev till den adress som medlemmen angivit till Emirates Skywards.

 4. Programreglerna styrs av lagarna i emiratet Dubai och eventuella förfaranden med avseende på eller i samband med Emirates Skywards måste initieras i det jurisdiktionsområdet. Medlemskap, inklusive rätt till medlemskap och Miles eller bonusar, är föremål för tillämpliga lagar och regler, inklusive International Air Transport Associations samtliga tillämpliga beslut.

 5. Emirates Skywards tillhandahålls inte (eller kommer att upphöra att tillhandahållas) i jurisdiktionsområden där det är förbjudet (eller blir förbjudet) av gällande lagstiftning eller statliga direktiv.

 6. Rimliga åtgärder har vidtagits för att garantera att all information i programreglerna och i alla publikationer och annonser i samband med Emirates Skywards är korrekt, men Emirates Skywards tar inget ansvar avseende eventuella fel eller brister i informationen, vare sig den är skriftlig eller muntlig.

 7. Varje del av dessa programregler som är ogenomförbar av någon anledning ska anses kunna avlägsnas så att den inte påverkar resten av dessa programregler på något sätt. Emirates Skywards är inte skyldigt att tillhandahålla service eller på annat sätt handla i enlighet med dessa programregler om det skulle strida mot lagen.

 8. Medlemmar kan behöva tillhandahålla dokumentation vid incheckningen, som kan fastställa medlemmens identitet och medlemskap i Emirates Skywards. Underlåter en medlem att uppfylla detta krav, förbehåller sig Emirates Skywards rätten att vägra transport.