TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet
Vad är biljettreglerna för barn och spädbarn på Emirates-flyg?

Spädbarn 0-1 år

Biljetter för spädbarn som sitter i förälderns knä under resan eller i en barnkorg är billigare än en vuxenbiljett till helpris. Då man bokar online kan man begära en barnkorg i sektionen Passageraruppgifter.

Spädbarn som är yngre än sju dagar tillåts bara resa om det gäller en resa för akuta medicinska skäl (i en kuvös) eller om modern tillåtits resa av ömmande skäl.

Barn i bilbarnstolar (6 - 36 månader)*

Barn mellan 6 - 36 månader får resa ombord i bilbarnstolar så länge ni betalat för en egen sittplats för barnet. Bilbarnstolar får användas i alla flygresans etapper, inklusive starten och landningen. Bilbarnstolen måste vara den sort som är framåtvänd, och måste gå att spännas fast med säkerhetsbältet i knähöjd, och inte med en axelrem (tvåpunktsbälte), som för bilfordon. Emirates flygplatstjänster avgör vid incheckningen om bilbarnstolen godkänns för flygresan eller inte.

Barn 2 - 11

Biljetter för barn som reser i egna säten är också billigare än en vanlig vuxenbiljett.

Observera: Emirates tjänst för ensamresande barn erbjuds inte i förening med en rabatterad barnbiljett - en vuxenbiljett för helpris måste då köpas.

Kontakta ditt lokala Emirates-kontor för att boka ett ensamresande barns resa.

Barn som reser i annan klass än föräldrarna.

Barn under 8 års ålder som reser i en annan kabin än föräldrarna räknas som ensamresande barn och man får köpa en vuxenbiljett för helpris till dem. När barn både över och under 8 års ålder reser tillsammans, med sina föräldrar i en annan kabin, så räknas alla barnen som ensamresande barn, och helpriset för vuxna gäller dem alla. Vi påminner passagerare att besök mellan kabiner bör hållas till ett minimum.

VIKTIGT: Ny information gällande platsbokningar för spädbarn.

Alla personer som är 2 år eller äldre måste sitta i ett säte när de reser med Emirates. Därför måste alla spädbarn som fyller 2 år efter att resan påbörjats betala det gällande biljettpriset för barn och måste sitta i ett säte för den delen av resan.

  • Då en passagerare reser som spädbarn på utresan och sen reser som ett barn på nästa etapp eller på resan tillbaka så är gäller det gällande priset för spädbarn på utresan och priset för barn på nästa etapp/resan tillbaka. Detta kan inte bokas på internet och bör bokas genom ditt lokala Emirates-kontor.

  • Då en passagerare är ett spädbarn men är 2 år eller äldre på det datum när resan påbörjas så gäller det gällande priset för barn för hela resan.

Om det ovanstående inte har ordnats vid bokningen eller då biljett köps så kommer incheckningspersonalen att ordna det på flygplatsen före avresan.

Om inga platser är tillgängliga då biljett köps eller under incheckningen så kommer de vuxna passagerarna och barnpassagerarna att bokas tillsammans på ett annat flyg, i den mån platser finns tillgängliga.

Om resplaner ändras under resans gång och ett spädbarn fyller 2 år efter att resan påbörjats så kommer oanvända kuponger att utfärdas på nytt med det gällande priset för barn för återstoden av resan, och en egen sittplats kommer också bokas för alla kvarvarande etapper.

VIKTIGT: Villkor för resor till Kanada

Föräldrar som reser till Kanada med ett barn under 18 år rekommenderas att ha med sig dokument som visar att barnet är deras. Föräldrar som är separerade eller skilda rekommendaras också att ha med sig juridiska eller andra relevanta dokument som klargör vilka som är vårdnadshavare.

Barn som reser till Kanada ensamma, eller med vuxna som inte är vårdnadshavare, rekommenderas att ha med sig ett brev som ger samtycke till resan från en vårdnadshavare eller annan förmyndare. Brevet bör innehålla:

a. Tillstånd till att resa, och
b. destinationen i Kanada, längden på vistelsetiden, samt
c. den undertecknades adress och telefonnummer.

* Två spädbarn får flyga med två vuxna ledsagare om passande säten och syrgasmasker finns tillgängliga.

Två spädbarn får flyga med en vuxen ledsagare om det andra spädbarnet är över 12 månader och kan sitta i ett säte med säkerhetsbälte på sig, eller om det är över sex månader och är fastspänt. Det andra spädbarnet reser i så fall för det gällande priset för barn och inte för priset för spädbarn. Tre spädbarn kan resa med två vuxna om de vuxna vakar över ett spädbarn vid starten och landningen och om det tredje spädbarnet antingen är över 12 månader och kan sittta i ett säte med säkerhetsbälte, eller är över sex månader och är fastspänt. En barnbiljett måste då betalas för det tredje spädbarnet.