TillgänglighetsinformationHoppa till huvudinnehållet

Upplev det bästa som Dubai och Förenade Arabemiraten har att erbjuda med My Emirates Pass

Få ut mesta möjliga av din vistelse i Dubai och i Förenade Arabemiraten med My Emirates Pass. Du kan ta del av exklusiva erbjudanden och rabatter på över 450 platser genom att enbart visa upp ditt Emirates-boardingkort.

Ät utomhus på några av stadens främsta restauranger, ta del av familjeunderhållning i världsklass och slappna av på span eller ge dig ut på adrenalinpumpande äventyr. Allt blir billigare med My Emirates Pass.

Du kan använda My Emirates Pass på deltagande platser i Förenade Arabemiraten, tillsammans med erbjudanden i Dubai.

Möt solen för mindre genom att resa till Dubai med oss fram till 30 september 2021. Kom ihåg att ta med ditt boardingkort till deltagande platser för att utnyttja erbjudandena.

Se hela listan med erbjudanden nedan.

Frågor och svar

My Emirates Pass 2021

Regler och villkor

”My Emirates Pass” program 2021 (”Programmet”) syftar på mervärdeserbjudandet som tillhandahålls av Emirates, ett bolag i Dubai som etablerades enligt Dubais regeringsdekret nr 2 från 1985 (med tillägg) med sitt säte i Emirates Group Headquarters, Airport Road, PO Box 686, Dubai, Förenade Arabemiraten och finns på webbplatsen emirates.com/myemiratespass (”Webbplats”). 

Dessa regler och villkor tillsammans med partnerns regler och villkor och de allmänna reglerna och villkoren som gäller för din användning av och åtkomst till webbplatsen (tillsammans ”Villkoren”) styr din användning av webbplatsen och anger reglerna för deltagande i programmet. Genom att delta i programmet intygar du att du har rätt att godkänna dessa villkor och samtycker till att vara bunden av villkoren.

I händelse av eventuell tvist rörande dessa villkor och alla andra frågor i samband med programmet, är Emirates beslut slutgiltigt och bindande och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. 

”Förmån” syftar på de förmåner som erbjuds till berättigade passagerare, inklusive men inte begränsat till rabatter, tjänster eller andra förmåner som tillhandahålls av Partner, som beskrivs på webbplatsen. Reglerna och villkoren avseende rabatter, tjänster eller förmåner som ingår i detta program kan variera mellan Partnerna. "Partner" syftar på en återförsäljare eller tjänsteleverantör som deltar i Programmet under Programperioden som anges på Webbplatsen. 

"Programperiod" betyder1 JANUARI till 30 SEPTEMBER 2021 exklusive offentliga helgdagar i Förenade Arabemiraten.

Deltagande i Programmet

Passagerare måste under Programperioden uppvisa antingen ett elektroniskt boardingkort eller ett boardingkort som skrivits ut hemma eller på flygplatsen i sitt eget namn daterat 1 januari till 30 september 2021 till Dubai utfärdat av Emirates, tillsammans med fotolegitimation för identifieringssyfte på begäran hos de angivna Partnerna (”Passagerare”) för att kunna dra nytta av Förmånerna. Det är passagerarens ansvar att säkerställa att de id-kort som tillhandahålls är giltiga id-handlingar. Partnern har rätt att avvisa en passagerare om han eller hon inte kan tillhandahålla lämpliga id-handlingar. Passagerarna förväntas att alltid uppträda på ett lämpligt sätt hos en partner. Programmet gäller inte i länder där det förbjuds enligt lag. Personer bosatta i ett land som är begränsat av tillämpliga kontroller och sanktioner eller andra lagar eller föreskrifter som omfattar detta program kan inte delta i programmet. Varje passagerare ansvarar själv för att sitt deltagande i programmet sker i enlighet med lagarna i landet där de är medborgare och/eller bosatta och/eller råkar befinna sig vid den tidpunkt då anmälan görs. Emirates gör inga utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, om lagligheten avseende enskilda personers deltagande eller några andra aspekter av programmet. Förmånerna omfattas av villkoren som gäller för innehav och användning av förmånerna som anges av partnern vilka kan ändras från tid till annan. Dessa kommer att beskrivas på webbplatsen. Förmånerna gäller endast för passageraren som innehar det giltiga boardingkortet, såvida inte annat anges i villkoren. Passagerare som inte följer villkoren eller inte uppfyller deltagande- eller behörighetskriterierna som anges i villkoren kan anses vara oberättigad till att utnyttja den förmån som erbjuds efter Emirates och/eller partnerns eget gottfinnande. Programmet är ENDAST för personligt bruk och kan ej överlåtas och är ogiltigt om det köps, säljs eller byts. De erbjudanden som ingår i programmet är inte inlösningsbara för kontanter. Förmånerna gäller i mån av tillgång och förhandsbokning rekommenderas starkt. Passageraren är personligen ansvarig för alla avgifter och kostnader som är förknippade med förmånerna, inklusive men inte begränsat till försäkring, resor, flygbiljetter, mat, boende och andra tillhörande kostnader i samband med inlösen av förmånerna. Passageraren är också ansvarig för eventuella skatter, avgifter och tilläggsavgifter av alla slag, beroende på vad som är tillämpligt, och eventuella ersättningar som ska betalas till partnern för skada som orsakats av passageraren (eller passagerarens familj eller gäster) på partnerns egendom eller utrustning.

Personuppgifter

Emirates samlar in och använder passagerarens personuppgifter (”Uppgifterna”) i syfte att genomföra programmet, och kan komma att lämna ut eller överföra sådana uppgifter till tredje parter som levererar tjänster avseende programmet. Vid hanteringen av uppgifterna kan Emirates komma att överföra dem till länder som kanske inte har samma nivå av dataskydd som i ditt bosättningsland. I vilket fall som helst åtar sig Emirates att samla in, bearbeta, lagra, spara och överföra uppgifterna enligt gällande dataskyddslagstiftning. Genom att delta i programmet och tillhandahålla uppgifter godkänner passageraren att Emirates samlar in och bearbetar uppgifterna på detta sätt. Genom att samtycka till att få Emirates nyhetsbrev godkänner passageraren att Emirates behåller och använder uppgifterna och överför uppgifterna till följd av utfärdandet av Emirates nyhetsbrev. Genom att samtycka till direktmarknadsföring godkänner passageraren att Emirates behåller och använder uppgifterna för direktmarknadsföring, vilket kan omfatta att dela uppgifterna med Emirates kontor, auktoriserade ombud, Emirates andra företag och/eller varumärken, de som Emirates överför sina rättigheter och skyldigheter till, tredjepartsföretag som erbjuder relaterade tjänster (till exempel biluthyrning, hotell, limousiner, transfer, extratjänster), regeringar och statliga myndigheter, kreditkorts- och andra betalkortsföretag samt andra flygbolag eller leverantörer av sådana relaterade tjänster. Skulle passageraren vilja veta vilka uppgifter Emirates innehar om dem och/eller korrigera uppgifter som Emirates innehar om dem ska de kontakta sitt lokala Emirates-kontor.

Emirates ansvar

Inkludering av Emirates av en partner i programmet utgör inte eller innebär inte något godkännande av en sådan partners produkter eller tjänster. Emirates tar inget ansvar för kvaliteten på tjänsterna eller varorna som tillhandahålls av partnern i samband med programmet. Emirates kommer inte heller att ersätta någon passagerare för tjänster eller varor som han eller hon inte har fått. Varje passagerares deltagande i verksamhet som erbjuds av en partner sker helt och hållet på passagerarens egen risk. Emirates frånsäger sig allt ansvar för skada, förlust, ansvarsskyldighet, personskada eller besvikelse som uppstår eller drabbar passageraren eller någon annan person oavsett om den är direkt eller indirekt, till följd av uppsägning eller ändringar i programmet eller någon av faciliteterna, förmånerna eller arrangemangen som gjorts tillgängliga till en passagerare, inklusive en partners utträde eller tillbakadragande av förmåner, faciliteter eller arrangemang. Passagerare accepterar villkoren på egen risk och samtycker till att ersätta Emirates för alla kostnader, förluster, skador, utgifter och skulder (inklusive förlust av anseende och goodwill och professionella rådgivningsavgifter) och eventuella krav som uppstår på grund av en passagerares egna handlingar på något sätt i samband med dessa villkor eller ett brott mot passagerarnas skyldigheter häri. Emirates kan inte hållas ansvarigt för att utföra någon av sina skyldigheter under dessa villkor i de fall det inte kan göra det på grund av omständigheter utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till väderförhållanden, brand, översvämning, orkan, strejk, arbetskonflikt, krig, våldsamheter, politiskt tumult, uppror eller andra typer av force majeure. Emirates frånsäger sig allt ansvar (och utesluter allt ansvar) för förlust av vinst, affärsverksamhet, kontrakt, intäkter eller förväntade besparingar eller för särskild, direkt, indirekt eller påföljande förlust av alla slag och hur de än uppstår. Deltagande i programmet ger inte passagerarna några rättigheter i eller över någon immateriell egendom som uppstår i samband med programmet. Alla villkor som anses vara ogiltiga i något jurisdiktionsområde ska, när det tillåts enligt sammanhanget, ersättas med giltiga och verkställbara regler och villkor vars innehåll är så lika som möjligt de ogiltiga eller ogenomförbara villkoren.

Allmänt

Dessa regler ska styras av och tolkas i enlighet med Dubais lagar, och som är tillämpliga i Förenade Arabemiraten och Dubais domstolar ska ha exklusiv behörighet i förhållande till eventuella tvister. Programmet är exklusivt och inte giltigt i samband med andra rabatterbjudanden, kampanjer, måltids- eller lojalitetsprogram. Emirates förbehåller sig rätten att när som helst ändra, uppdatera eller avsluta Programmet och/eller dessa villkor helt eller delvis efter eget gottfinnande.