Bagage och förlorade ägodelar

Tillåtet bagage

Om min resa inkluderar flyg med andra bolag, hur mycket bagage får jag ta med?

För resor som inte inkluderar destinationer i USA: Om din resplan inkluderar flyg som trafikeras av andra flygbolag än Emirates men på samma biljett som dina Emirates-flyg, kan andra bagageregler gälla för dessa sektorer.

För redan befintliga bokningar kommer din biljett att innehålla all information om tillåtet bagage på varje flygning i din resplan. Om du vill kontrollera hur mycket bagage du kan ta med dig innan du bokar, kan du kontakta oss för information om Emirates codeshare-flygningar som trafikeras av andra flygbolag. Eller kontakta flygbolaget i fråga för information om flyg inte täcks av vår codeshare.

För resor som startar i USA: Andra bagageregler kan gälla: 

  • Om ditt första flyg trafikeras av Emirates, kommer Emirates policy för tillåtet bagage att gälla för hela resplanen, även på sträckor som trafikeras av andra flygbolag.

  • Om ditt första flyg trafikeras av något annat flygbolag än Emirates, kan bagagereglerna för det första transportföretaget gälla för hela resplanen. Detta på grund av bestämmelserna från USA:s transportdepartement som säger att alla flygbolag måste tillämpa bagagereglerna för resans första transportföretag under hela resplanen.

Vilka bagageregler som gäller för din specifika resplan kommer att visas under bokningsprocessen på emirates.com och även på kvittot för e-biljetten.

Om något annat flygbolags bagageregler gäller för din bokning, så kan du endast lägga till extra vikt/bagage via det flygbolaget. Du kan eventuellt få rabatt genom att betala i förväg eller att göra det via transportföretagets webbplats.

Om du har mer konkreta frågor om något annat flygbolags bagageregler, till exempel saker som inte tas upp under bokningsprocessen eller som inte finns med på kvittot för e-biljetten, måste du kontakta transportföretaget direkt för att få mer information.

För resor till USA: Om din resplan inkluderar flyg som trafikeras av andra flygbolag än Emirates men på samma biljett som dina Emirates-flyg, kan andra bagageregler gälla för dessa sektorer.

Vilka bagageregler som gäller för din specifika resplan kommer att visas under bokningsprocessen på emirates.com och även på kvittot för e-biljetten.