Chauffeur-drive-service finns tillgänglig för alla Emirates-passagerare i First Class och Business Class i utvalda städer i Afrika, Asien, Australien, Nya Zeeland, Europa, Nord- och Sydamerika och Mellanöstern. Tjänsten i Hongkong är endast tillgänglig för Emirates-passagerare i First Class. Se gällande restriktioner för varje stad.

Chauffeur-drive-service är enbart tillgänglig för Emirates passagerare i First Class och Business Class som har bekräftade bokningar i First Class eller Business Class på flyg som trafikeras av Emirates. (Tjänsten i Hongkong är endast tillgänglig för Emirates-passagerare i First Class.) Tjänsten är enbart tillgänglig om bokningen är bekräftad och biljetten utfärdad och inte för passagerare som är på väntelista för ett Emirates-flyg eller för passagerare som ska hämta upp biljetter vid avgång.

Chauffeur-drive-service gäller inte på andra flyg och/eller då Emirates bara är bolaget som marknadsför flyget. Detta gäller codeshare-flyg trafikerade Emirates Skywards flygbolagspartner (begränsningar gäller).

Från och med 1 mars 2019 är de nya Chauffeur-drive-servicereservationerna inte tillgängliga tillsammans med Skywards Business och First Class Classic Rewards och Economy till Business Class Upgrades. Detta gäller även för ersättningsreservationer av Chauffeur-drive-service för alla flyg som bokas om efter den 1 mars 2019. Chauffeur-drive-servicereservationer som slutförts före den 1 mars 2019 i samband med flyg efter den 1 mars 2019 påverkas inte.

Chauffeur-drive-service är inte tillgängligt på bonusbiljetter bokade via Emirates Skywards flygbolagspartner för resor med Emirates.

Qantas codeshare-flyg som trafikeras av Emirates (med ett QF-flygnummer) mellan Asien och Australien/Nya Zeeland omfattas inte av Chauffeur-drive-service. Skulle en kund vilja boka en Chauffeur-drive-service för flyg mellan Asien och Australien/Nya Zeeland måste han/hon vara inbokad på ett flyg som flygs av Emirates (med ett EK-flygnummer).

Chauffeur-drive-service är inte tillgänglig för gratisbiljetter eller vid kostnadsfria uppgraderingar från Economy Class till Business Class.

Chauffeur-drive-service är inte tillgänglig för minderåriga utan en förälder eller vårdnadshavare.

Chauffeur-drive-service kan erbjudas vid ett uppehåll när passageraren har betalat en avgift (inkl. tillämpliga skatter) som tillåter en stopover. Tjänsten är inte tillgänglig i städer där passageraren är i transit (t.ex. där det är mindre än 24 timmar mellan anslutande flyg).

Om chaufförstjänsten som efterfrågas överskrider den angivna kilometerbegränsningen för en viss stad, måste passageraren betala en avgift för den överskridande körsträckan, i enlighet med lokala tillämpliga priser. Betalningen ska göras direkt till leverantören av Chauffeur-drive servicen. I vissa fall innebär detta att passageraren kontaktas i förväg av Chauffeur-drive servicen och att betalningen sker med kreditkort. I andra fall ska körsträckorna betalas direkt till chauffören. Se kilometerbegränsningar för Chauffeur-drive för mer information.

Passagerare från Abu Dhabi som inte vill resa nattetid kan använda limousinservice antingen mellan Abu Dhabi och ett hotell eller mellan ett hotell i Dubai och Dubai International Airport.

Avbokar en passagerare inte sin Chauffeur-drive-bokning och den chaufförskörda bilen anländer på avtalad tid och plats enbart för att bli avvisad, kan limousinservice inte bokas om på samma biljett.

Chauffeur-drive-service är, i vissa fall, inte tillgänglig för att korsa de nationella gränserna för landet där avgångs-/ankomstflygplatsen ligger. Kontrollera detta med ditt lokala Emirates-kontor innan du gör din Chauffeur-drive-bokning.

Chauffeur-drive-service är i många fall inte tillgänglig mellan terminaler och själva flygplatsen. Kontrollera detta med ditt lokala Emirates-kontor innan du gör din bokning med Chauffeur-drive-service.

Kontakta ditt lokala Emirates-kontor om du har några problem med din bokning med Chauffeur-drive-service.

Chauffeur-drive-service erbjuds av tredjepartsleverantörer. Emirates ansvarar inte för överenskomna transaktioner mellan passagerarna och leverantören av Chauffeur-drive-servicen, eventuella handlingar eller försummelser som görs av dessa leverantörer eller för eventuella brister i faciliteterna och tjänsterna som tillhandahålls. Emirates har i synnerhet inte något ansvar för förluster, personskador eller dödsfall som inträffar vid användning av sådana erbjudanden eller tjänster såvida inte förlusten, personskadan eller dödsfallet har inträffat enbart på grund av Emirates försumlighet. Se även våra Regler och villkor.

Vissa sträckor med specialpriser kan ha restriktioner när det gäller Chauffeur-drive-service. Kontrollera detta när du bokar.

Upphämtningstiden för Chauffeur-drive-service bör följas strikt, utan undantag. Upphämtningstiden är icke-förhandlingsbar. Chauffören kommer maximalt att vänta i 15 minuter. Efter det kommer han/hon att köra iväg mot nästa uppdrag.

Det är alltid den person som bokar Chauffeur-drive servicen som har ansvaret för att bekräfta att adressen som anges vid bokningen av tjänsten ligger inom eller utanför det kostnadsfria avståndet, och att kontrollera med det lokala Emirates-kontoret i förskott för eventuella kostnader för extrakilometrar. Detta inkluderar all Chauffeur-drive service som efterfrågas via vår webbplats – vår webbplats verifierar inte den angivna adressen och kommer inte att kunna meddela om adressen ligger inom eller utanför det kostnadsfria avståndet vid bokningstillfället.

Chauffeur-drive service finns inte tillgänglig på en ort där även en tåg- eller busstjänst ingår i Emirates-biljetten.