Hoppa till huvudinnehålletTillgänglighetsinformation

Business Rewards villkor

Allmänt

Reglerna och villkoren nedan ("Villkoren") gäller för Emirates Business Rewards-programmet. Dessa villkor bör läsas i enlighet med reglerna och villkoren på Emirates webbplats emirates.com (" Emirates webbplats"). Programmet gäller under förutsättningar av medlemmens godkännande av dessa regler och reglerna och villkoren på Emirates webbplats. Genom att använda Emirates webbplats samtycker du till samtliga regler och villkor.

Programmet erbjuds av Emirates, ett bolag i Dubai etablerat enligt dekret nr 2 från 1985 (med tillägg) av Dubais regering och har sitt säte i Emirates Group Headquarters Building, PO Box 686, Dubai, Förenade Arabemiraten.


ÄNDRINGAR I PROGRAMMET

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra varenda del av dessa villkor eller programmet. Denna rätt innefattar, men är inte begränsad till, ändringar i programmets partneranknytningar, regler för hur man tjänar och löser in poäng, regler för användning av resebonusar, flygtidtabeller, medlemsförmåner och specifika delar av kampanjerbjudanden.

Definitioner och tolkning

I dessa villkor:

 • Emirates hänvisar till Emirates, ett bolag i Dubai som etablerades enligt dekret nr 2 från 1985 (med tillägg) av Dubais regering och har sitt säte i Emirates Group Headquarters Building, PO Box 686, Dubai, Förenade Arabemiraten.
 • Program i samband med dessa villkor hänvisar till Emirates Business Rewards, företagets lojalitetsprogram som erbjuds av Emirates.
 • Organisation hänvisar till varje företagsenhet, oavsett med eller utan vinstsyfte, som har rätt att drivas i ett land där Emirates Business Rewards-programmet erbjuds.
 • "Medlem" eller "Medlemskap" hänvisar till varje organisation som deltar i programmet och har godkänt reglerna och villkoren på Emirates webbplats samt har utfärdats ett medlemsnummer för Emirates Business Rewards.
 • "Vi", "Vår/Vårt" och "Oss" avser Emirates och "Du" och "Din/Ditt" avser varje organisation som deltar i programmet.
 • Konto i samband med villkoren hänvisar till Emirates Business Rewards-konto.
 • "Business Rewards-poäng" eller "Poäng" avser poängen en medlem tjänar eller löser in på godkända Emirates-flyg eller eventuella tillämpliga flyg.
 • Dynamic Reward-flyg syftar på biljetter som utfärdas med Business Rewards-poäng.
 • Dynamic Reward-uppgraderingar avser biljetter som uppgraderas med Business Rewards-poäng.
 • Programadministratör/er är den person som registrerar och/eller hanterar Emirates Business Rewards-konto å medlemmarnas vägnar.
 • Resenär/er hänvisar till anställda av medlemmen eller tredjepartspersoner såsom gästresenärer som är anlitade av medlemmen, vars resa betalas av medlemmen.
 • Anställd/a är enskilda personer som är anställda av medlemmen och kopplade till kontot.
 • Gästresenär/er är tredjepartspersoner som anlitats av medlemmen eller anställda som inte själva bokar sin resa och vars resa betalas av medlemmen. Gästresenärer kan inkludera medföljande familjemedlemmar på medlemmens affärsresor eller i enlighet med ett omlokaliseringspaket. I båda fallen betalas resan av medlemmen.
 • Emirates Business Rewards medlemsnummer är en unik medlemsidentifikation som framställs vid registrering.
 • Organisationsnummer eller motsvarande är ett juridiskt dokument som ger dig rätt att bedriva verksamhet i din stad eller i ditt land.
 • Verksamhetsland är det land som organisationen är verksamt i och det land som organisationen har ett organisationsnummer utfärdat från.
 • Företagskapital är ett betalningsalternativ tillgängligt för anställda kopplade till Emirates Business Rewards-konto. Med det här alternativet kan de anställda skicka reseförfrågningar till programadministratören/erna för att betala deras bokning med företagskapital.
 • Reseförfrågningar är bokningar som gjorts av anställda som är kopplade till Emirates Business Rewards-konto vilka skickas till programadministratören/erna för att betalas.
 • Partner eller leverantör syftar på en leverantör av varor eller tjänster som deltar i programmet från tid till annan, vilket kan inkludera flygbolag, hotell och semesterorter, leverantörer av finansiella tjänster och fritids- och livsstilstjänster samt biluthyrningsfirmor.
 • Emirates Skywards avser, utifrån sammanhanget, Emirates administration av ett lojalitetsprogram för egen räkning eller namnet på själva lojalitetsprogrammet. Emirates Skywards är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Emirates;
 • Skywards Miles intjänas av en Emirates Skywards-medlem vid köp av godkända varor och tjänster i enlighet med Emirates Skywards programregler.
 • Transportvillkor avser de regler och villkor som reglerar din transport, vilka framläggs här
 • Total utgift avser det totala beloppet medlemmen spenderar på Emirates på företagsbiljetter och reguljärbiljetter (exklusive skatter).
 • Insparade pengar syftar på det totala beloppet medlemmen sparar genom att lösa in Business Rewards-poäng för Dynamic Reward-flyg och -uppgraderingar.
 • Intjänade poäng avser de Business Rewards-poäng som medlemmen har tjänat på berättigade flyg.
 • Spenderade poäng avser de Business Rewards-poäng som löses in mot Dynamic Reward-flyg och Dynamic Reward-uppgraderingar på berättigade flyg.
 • Företagsbiljetter syftar på biljettyper som ingår i ett företags reseavtal med Emirates eller alla biljettyper som inte är berättigade till Business Rewards-poäng.
 • Reguljärbiljetter syftar på biljettyper som är tillgängliga för allmänheten och är berättigade till att tjäna Business Rewards-poäng.
 • Emirates Business Rewards bokningssida syftar på sidorna på Emirates.com från vilka en bokning med Emirates Business Rewards kan göras.
 • Berättigade flyg för poängintjäning syftar på flyg som medlemmar är berättigade att tjäna Business Rewards-poäng då biljetten uppfyller vart och ett av följande villkor:
 1. Flyget bokas genom att logga in på Emirates Business Rewards-konto, Emirates kontaktcentrum, Emirates biljettkontor eller din föredragna resebyrå, och
 2. Biljetten utfärdas på ett Emirates-dokument (vars trettonsiffriga biljettnummer börjar med "176") och biljetten är för ett flyg som marknadsförs av Emirates (flygnumret har betäckningen "EK") och utförs av Emirates (alla tre villkor ska uppfyllas).
 3. Den inköpta flygbiljetten erbjuds till allmänheten eller erbjuds enligt Emirates program för sjömans- eller missionärsbiljetter.
 • Berättigade bonusflyg syftar på de flyg som medlemmar kan lösa in sina Business Rewards-poäng då biljetten uppfyller vart och ett av följande villkor:
 1. Dynamic Reward-flyget eller Dynamic Reward-uppgraderingen bokas genom att logga in på Business Rewards-kontot, och
 2. Biljetten utfärdas på ett Emirates-dokument (vars trettonsiffriga biljettnummer börjar med ”176”) och biljetten är för ett flyg som marknadsförs av Emirates (flygnumret har betäckningen ”EK”) och utförs av Emirates (alla tre villkor ska uppfyllas).

Medlemskap

 1. En organisation ska ansöka om medlemskap till programmet på avsnittet "Emirates Business Rewards" på Emirates webbplats.
 2. Organisationen ska vara belägen och registrerad i ett land där Emirates Business Rewards-programmet erbjuds.
 3. Medlemskap erbjuds efter vårt eget gottfinnande.
 4. Medlemskap är inte tillgängligt för enskilda personer.
 5. Organisationen ska ha ett giltig organisationsnummer eller motsvarande i verksamhetslandet, om inget annat anges av Emirates.
 6. Alla organisationstyper får gå med i programmet med undantag för:
  • Travel Management-företag (TMC:er)
  • Resebyråer och -agenter
  • Hajj och Umrah-operatörer
 7. Ansökan ska fyllas i av en person som utsetts av organisationen att registrera och administrera kontot och verka som programadministratör.
 8. Programadministratören ska genomföra ansökningsförfarandet för medlemskap online.
 9. Programadministratören ska vara en person behörig att tillhandahålla organisationens organisationsnummer och kan ladda upp en kopia av det.
 10. Programadministratören måste ha tillstånd från den/de centrala personen/erna eller resenären/erna för att boka och hantera resor å deras vägnar och måste meddela dem om integritetspolicyn, och bekräfta att de har godkänt dessa villkor och transportvillkor.
 11. Resenären/erna ska godkänna och ge tillstånd att uppgifter om deras resor rapporteras tillbaka till programadministratören/erna.
 12. Programadministratören/erna är behörig till att lösa in eventuella Business Rewards-poäng som har tillkommit på kontot.
 13. Ingen avgift tas ut för att bli medlem i Emirates Business Rewards.
 14. Det finns ingen gräns för det högsta antalet resenärer per konto.
 15. Det är obligatoriskt att resenären/erna är direkt anställda eller anlitade av organisationen.
 16. Resenären/erna ska vara vuxen enligt lag i sitt hemland och behöver inte vara bosatt i landet där kontot är registrerat.
 17. När det har godkänts får organisationen ett unikt medlemsnummer med Emirates Business Rewards.

Kontohantering

 1. Programadministratören/erna och anställda kopplade till Emirates Business Rewards-kontot ska logga in med sin registrerade e-postadress och lösenord.
 2. Är programadministratören/erna och anställda kopplade till Emirates Business Rewards-kontot Skywards-medlemmar, kan de antingen använda sin registrerade e-postadress eller Skywards medlemsnummer och lösenord.
 3. Gästresenärer får inte tillgång till Emirates Business Rewards-kontot.
 4. Endast programadministratören/erna får åtkomst till översiktssidan genom att logga in på deras Emirates Business Rewards-konto.
 5. Det är programadministratörens/ernas ansvar att fylla i kontoprofilen för Emirates Business Rewards.
 6. Är profilen ofullständig kan Emirates kontakta programadministratören/erna för att fylla i profilen.
 7. Programadministratören/erna måste använda bokningsfliken för att boka och hantera resor åt deras organisation.
 8. Alla förestående reseförfrågningar som skickas till programadministratören/erna ska betalas inom 72 timmar efter bokningen. Betalas den inte avbokas bokningen.
 9. Programadministratören/erna kan boka och hantera bokningar åt både sig själva och organisationens resenärer.
 10. Programadministratören/erna kommer att ha en lista över alla programadministratörer och resenärer, inklusive anställda kopplade till kontot och gästresenärer.
 11. Det är programadministratörens/ernas ansvar att underrätta resenärerna om dessa villkor och transportvillkor samt bekräfta att resenärerna har godkänt dem.
 12. Programadministratören/erna kan uppgradera, hantera eller avbeställa kommande bokningar, inklusive bokningar som görs och betalas av resenärer.
 13. Anställda kopplade till Emirates Business Rewards-kontot kan boka och hantera resor åt sig själva och andra resenärer.
 14. Anställda kan endast boka resor åt andra resenärer när de bokar resor åt sig själva på samma flyg.
 15. Det är den/de anställdas ansvar att underrätta resenärerna om dessa villkor och transportvillkor samt bekräfta att resenärerna har godkänt dem.
 16. Anställda har inte tillgång till listan över programadministratören/erna och resenären/erna.
 17. Ett Emirates Business Rewards-konto kan ha upp till fem programadministratörer.
 18. Programadministratören/erna kan bjuda in anställda i organisationen att ansluta sig till Emirates Business Rewards-kontot för att boka och hantera resor åt sig själva.
 19. En inbjudan är giltig i sju dagar från det datum den skickades. Programadministratören/erna kan skicka inbjudningar igen inom 7 dagar och när de upphör att gälla.
 20. Programadministratören/erna kan lägga till gästresenärer på kontot för att göra bokningar enklare.
 21. Programadministratören/erna kan lägga till eller ta bort andra programadministratörer, anställda och gästresenärer.
 22. Det är programadministratörens/ernas ansvar att ta bort programadministratörer, anställda och gästresenärer som inte längre är associerade med organisationen.
 23. Anställda kopplade till kontot kan ta bort sig själva om de inte längre är associerade med organisationen.
 24. Programadministratören/erna ska använda kontofliken för att hålla kontouppgifterna aktuella.
 25. Organisationens namn, organisationsnumret eller motsvarande och verksamhetslandet kan inte redigeras av programadministratören/erna. Om dessa uppgifter behövs ändras, ska en skriftlig förfrågan på organisationens brevhuvud undertecknad av programadministratören/erna skickas till oss.
 26. Adress, kontaktnummer, dokumentation på organisationsnummer och annan allmän information kan uppdateras på kontosidan.
 27. Korrespondens från oss kommer att skickas till den e-postadress som anges på ansökan.
 28. Vi kommer inte att ta ansvar för feladresserad e-post.
 29. Programadministratören/erna kan säga upp medlemskapet genom att klicka på "Ta bort detta Emirates Business Rewards-konto". En sådan uppsägning leder till att man förlora alla sina Business Reward-poäng.
 30. Programadministratören/erna kan granska reseaktiviteten genom att klicka på fliken "Rapporter".
 31. Då det är tillämpligt kommer aktiviteter på sidan för rapporter att inkludera insamlade poäng på "berättigade flyg för poängintjäning" eller partner, samt inlösen för Dynamic Rewards-flyg och uppgraderingar.
 32. Värden för "total utgift" och "insparade pengar" på rapporterna är i US-dollar och exkluderar skatter och andra avgifter från branschpartner (som inte ingår i poängintjäningen). Värdena är vägledande och kan skilja sig från de faktiska pengar som spenderats eller sparats.
 33. Biljetter berättigade att tjäna poäng är kategoriserade under "Reguljärbiljetter". Biljetter som inte är berättigade att samla ihop poäng kommer att kategoriseras under "Företagsbiljetter".
 34. All kontoaktivitet som utförs av programadministratören betraktas som utförda på uppdrag av medlemmen, anställd/a och resenären/erna och medlemmen ansvarar för eventuella överträdelser av programreglerna som görs av programadministratören/erna, anställd/a och/eller resenären/erna.

Tjäna Business Rewards-poäng

 1. Endast organisationer registrerade med Emirates Business Rewards-programmet och har ett giltigt Emirates Business Rewards-nummer är berättigade att tjäna Business Rewards-poäng.
 2. Organisationer är berättigade att tjäna Business Rewards-poäng först efter registreringen är genomförd.
 3. Programadministratören/erna eller anställda måste ange rätt Business Rewards-nummer vid bokningstillfället.
 4. Organisationen kommer inte att tjäna några Business Rewards-poäng om medlemsnumret som anges vid bokningstillfället är felaktigt eller ofullständigt.
 5. Medlemmens Business Rewards-konto kommer att tjäna 1 Business Rewards-poäng för varje US-dollar som spenderas på grundbiljetten och flygbolagsavgifterna, men inte på skatter, serviceavgifter och/eller andra avgifter från branschpartner (som inte ingår i poängintjäningen). Poäng som tjänas kan variera beroende på våra valutakurser.
 6. Medlemmar är berättigade att tjäna Business Rewards-poäng om biljetten uppfyller var och en av följande villkor:
  • Flyget bokas genom att logga in på Emirates Business Rewards-konto, Emirates kontaktcentrum, Emirates biljettkontor eller din föredragna resebyrå, och
  • Biljetten utfärdas på ett Emirates-dokument (vars trettonsiffriga biljettnummer börjar med "176") och biljetten är för ett flyg som marknadsförs av Emirates (flygnumret har betäckningen "EK") och utförs av Emirates (alla tre villkor ska uppfyllas).
  • Den inköpta flygbiljetten erbjuds till allmänheten eller erbjuds enligt Emirates program för sjömans- eller missionärsbiljetter.
 7. Business Rewards-poäng kan endast intjänas av en anställd eller en resenär på berättigade flyg för poängintjäning. Business Rewards-poäng intjänas enligt reseklassen som bokades, betalades för och som man fick en utfärdad biljett för, inte reseklassen som faktiskt flögs. Den anställda och/eller resenären måste faktiskt resa för att medlemmen ska kunna bli berättigad Business Rewards-poäng som endast kommer att krediteras för sträckor som verkligen genomförts.
 8. Alla resenärer (anställda eller gästresenärer) som är Skywards-medlemmar fortsätter att tjäna Skywards Miles och Tier Miles enligt Emirates Skywards programregler.
 9. Business Rewards-poäng tilldelas inte på:
  • Något annat flygsegment i biljetten som inte definieras som ett berättigat flyg för poängintjäning.
  • Biljetter som köpts som en del av följande reseprogram:
   • Företagsbiljetter
   • Utbildningsprogram (student-/ungdoms-/lärarbiljetter)
   • Fritid och semester
   • Religiös
   • Grupper, möten och evenemang
   • Resebranschen (AD/ID-bokningar, rabatterade biljetter för flygbolagets anställda)
   • Formellt förhandlade privata biljettpriser på nätet
   • Diplomatiska/statliga program
   • Emirates Skywards Reward-flyg.
   • Flyg som bokas med inlösta Emirates Business Rewards-poäng. Är bokningen en Dynamic Reward-uppgradering kommer emellertid Business Reward-poäng att krediteras på den betalda bokningsdelen, men inte på den uppgraderade sträckan.
   • Flyg som betalas av Emirates.
   • Barn- och spädbarnsbiljetter
 10. Business Rewards-poäng kan inte köpas.
 11. Uppgifter om Business Rewards-poäng som din organisation har tjänat kan ses på ditt Business Rewards-konto.
 12. Business Rewards-poäng kommer att krediteras till ditt konto mellan 14 till 30 dagar efter datumet för respektive flygsträcka i resplanen. Även om vi strävar efter att kreditera Business Rewards-poäng inom de angivna tidsgränserna kommer vi inte att ansvara för eventuella förseningar när det gäller kreditering av Business Rewards-poäng till ditt konto.
 13. Business Rewards-poäng kan inte kombineras med eller läggas till på några andra bonusprogram eller kampanjer med Emirates, var sig de är personliga eller av annat slag.
 14. Såvida inte annat avtalas av Emiraten skriftligen, kommer du inte att kunna tjäna ytterligare Business Rewards-poäng om:
  • Du går samman, förvärvar eller förvärvas av ett annat företag, och i så fall måste du lösa in dina Business Rewards-poäng inom 3 månader efter statusändringen, eller
  • Företaget träder i likvidation, går i konkurs eller ställs under förvaltarskap, och i så fall kommer du inte att kunna lösa in dina Business Rewards-poäng.
 15. Förfrågningar om tilldelning av Business Rewards-poäng i efterhand måste göras online genom att logga in på kontot inom 120 dagar efter resedatumet för den saknade flygsträckan och fylla i formuläret "Saknade poäng". Vi kan kräva att du skickar ett resebevis till oss i händelse av en tvist i samband med din rätt till Business Rewards-poäng.
 16. Anmälningar om saknade poäng kommer att granskas och anses de giltiga, krediteras Business Rewards-poäng till kontot. Alla i efterhand ansökningar om Business Rewards-poäng behandlas och godkännas efter Emirates eget gottfinnande.
 17. Tvister om Business Rewards-poäng ska riktas till Emirates kundvårdsavdelning via e-mail (customer.affairs@emirates.com).
 18. Business Rewards-poäng som tjänas på biljetter som utfärdas den 1 april 2019 eller senare löper ut 2 år efter det datum då den poängberättigade flygresan genomfördes. Poäng tas endast bort från kontot på den sista dagen i den månad som flygresan genomfördes.
 19. Vi kan emellertid efter vårt eget gottfinnande införa en sådan tidsgräns för giltigheten av att lösa in Business Rewards-poäng som vi anser vara lämplig.

Lösa in Business Rewards-poäng

 1. Business Rewards-poäng kan endast lösas in av en programansvarig. Dynamic Reward-flygningar eller uppgraderingar kan bokas för dem som utsetts av en programansvarig.
 2. Den programansvarige måste logga in på sitt Business Rewards-konto med den e-postadress och det lösenord som registrerats för att lösa in en flygning med Business Rewards-poäng.
 3. Business Rewards-poäng kan endast lösas in mot Dynamic Reward-flygningar och uppgraderingar för valbara Rewards-flyg. Vi förbehåller oss rätten att utesluta vissa biljettyper från Dynamic Reward-flygningar och uppgraderingar.
 4. Dynamic Reward-flygningar och uppgraderingar kan inte lösas in förrän du har tillräckligt med poäng på ditt konto.
 5. Detaljerad information om dina inlösentransaktioner kommer att registreras på ditt konto så snart resan har bokats. Business Rewards-poäng dras av omedelbart vid köp av en bonus.
 6. Risker (t.ex. otillåten eller bedräglig inlösen) i samband med Business Rewards-poäng överförs till dig så snart Business Rewards-poäng registreras på ditt konto.
 7. Vi kan inte hållas ansvariga för otillåten eller bedräglig användning av ditt konto och/eller inlösentransaktioner.
 8. Den programansvarige ska betala eventuella skatter, avgifter och tilläggsavgifter från flygbolaget för alla Dynamic Reward-flygningar eller uppgraderingar med ett kreditkort eller en annan betalningsmetod tillgänglig på Emirates webbplats.
 9. Bokning av Dynamic Reward-flygningar och uppgraderingar erbjuds i mån av tillgång, och det finns ingen väntelista.
 10. Business Rewards-poäng kan inte säljas, bytas eller köpas, och alla sådana transaktioner kommer att ogiltigförklaras; liksom alla transaktioner som har ändrats, eller om en annan person än den som nämns i transaktionen (bokningen) försöker ändra den. Transaktioner som bedöms som ogiltiga kommer att leda till förlust av Business Reward-poängen ifråga. Emirates kan efter eget gottfinnande avsluta medlemskapet och/eller återkalla alla dina insamlade Business Rewards-poäng i samband med en ogiltigförklarad transaktion.
 11. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet flygstolar tillgängliga för Dynamic Reward-flygningar eller uppgraderingar.
 12. För bonusar bestående av varor eller tjänster som erbjuds av partner eller leverantörer gäller även partnerns eller leverantörens tillämpliga regler och villkor.
 13. Alla flygtidtabeller kan ändras utan föregående meddelande.
 14. Business Reward-poäng kan inte överföras på något sätt från ett Business Rewards-konto till ett annat eller från ett Business Rewards-konto till ett Skywards-konto.
 15. Business Reward-poäng kan inte kombineras med Skywards Miles vid inlösen mot en Dynamic Reward-flygning eller uppgradering.
 16. Business Reward-poäng och Dynamic Reward-flygningar eller uppgraderingar har inget kontantvärde, och varken Business Reward-poäng eller Dynamic Reward-flygningar och uppgraderingar kan lösas in mot kontanter.
 17. Vi eller våra partner kan då och då utlysa en period då inga bonusar är tillgängliga. Bonusar är inte tillgängliga på alla flyg och vid alla tidpunkter. Vi kan dra tillbaka eller ersätta bonusar när som helst utan föregående meddelande.
 18. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, KAN VI INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DÖDSFALL ELLER SKADA, ELLER DÄRAV FÖLJANDE FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR P.G.A. ELLER I SAMBAND MED TILLHANDAHÅLLANDET AV EN BONUS (MED UNDANTAG FÖR ANVÄNDNINGEN AV EN BONUSBILJETT) ELLER FÖR FÖRLUST, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE AV EN BONUS.
 19. BORTSETT FRÅN DET SOM INTE KAN UTESLUTAS ENLIGT LAG, GES INGEN SOM HELST GARANTI (VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD) AVSEENDE BONUSAR SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM PROGRAMMET. FRAMFÖR ALLT GES INGEN GARANTI AVSEENDE KVALITETEN HOS BONUSARNA ELLER DERAS LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.
 20. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG OCH UNDER DESSA VILLKOR, BEGRÄNSAS VÅRT ANSVAR AVSEENDE FLYGNINGAR, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM ÄR FÖREMÅL FÖR EN BONUS TILL ETT ELLER FLER AV FÖLJANDE: (a) ERSÄTTNING AV VARAN ELLER TILLHANDAHÅLLANDE AV EN LIKVÄRDIG VARA; (b) REPARATION AV VARAN; (c) ÅTERBETALNING AV KOSTNADEN FÖR ATT ERSÄTTA VARAN ELLER FÖR ATT KÖPA EN NY LIKVÄRDIG VARA. FÖR TJÄNSTER ELLER FLYGNINGAR, TILLHANDAHÅLLA FLYGNINGEN ELLER TJÄNSTEN IGEN, ENLIGT VÅRT GOTTFINNANDE ELLER ENLIGT DEN PARTNER SOM UTSETTS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA FLYGNINGEN, VARAN ELLER TJÄNSTEN.

Dynamic Reward-flyg

 1. För Dynamic Reward-flyg gäller transportvillkoren, prisreglerna och reglerna för Business Rewards-programmet.
 2. Dynamic Reward-flygningar ska köpas med Dynamic Reward-poäng.
 3. Dynamic Reward-flygningar är endast tillgängliga på valbara Reward-flygningar. Vi förbehåller oss rätten att utesluta vissa biljettyper från Dynamic Reward-flygningar och uppgraderingar. En Dynamic Reward-biljett kan inte överlåtas eller överföras till något annat flygbolag än Emirates.
 4. Det antal poäng som krävs för en Dynamic Reward-flygning beror på det aktuella biljettpriset samt den biljettpristyp som den programansvarige väljer. Det finns inget förutbestämt värde. Det antal poäng som krävs för en Dynamic Reward-flygning visas på bokningssidan när du loggar in på ditt Emirates Business Rewards-konto.
 5. Alla Dynamic Reward-flygningar utfärdas som en elektronisk biljett och för dessa gäller samma skatter, avgifter och tilläggsavgifter som för vanliga flygningar, inklusive (men inte begränsat till) flygplatsskatt, tullavgifter, migrationsavgifter, flygplatsavgifter, användaravgifter, tilläggsavgifter för bränsle, tilläggsavgifter för säkerhet och försäkring och alla andra eventuella avgifter och skatter som betalas till en person, myndighet eller organisation och som du är direkt ansvarig för att betala. Business Rewards-poäng kan inte användas för att betala dessa avgifter.
 6. Alla Dynamic Reward-flygningar måste genomföras inom 12 månader från biljettens utfärdandedatum, eller inom den tid som tillåts enligt reglerna för det valda biljettpriset.
 7. Dynamic Reward-flyg kan inte uppgraderas med Skywards Miles.
 8. Dynamic Reward-flygningar kan endast avbokas och återbetalas innan den första avresan, om det tillåts enligt reglerna för det valda biljettpriset. En administrationsavgift tillkommer.
 9. När resan väl har påbörjats kommer Emirates inte att återbetala några poäng till ditt konto, och kommer endast att återbetala skatter och tilläggsavgifter mot en administrationsavgift.
 10. Eventuella poäng som återförs till ditt konto efter återbetalningen av en Dynamic Reward-flygning kommer att ha samma utgångsdatum som de hade tidigare. Om utgångsdatumet för dina poäng skulle ha infallit efter att du köpt en Dynamic Reward-flygning, men innan du begärt en återbetalning, kommer inga poäng att återbetalas till ditt konto. Dynamic Reward-poäng vars utgångsdatum passerat kommer inte att återbetalas till ditt konto.
 11. Efter att den första sträckan av en Dynamic Reward-flygning har utnyttjats, kan ändringar göras av återstående sträckor, beroende på biljettprisregler, tillgänglighet och kapacitet för flyget/sträckan, och ytterligare skatter och tilläggsavgifter som kan tillkomma.
 12. Namnändringar tillåts inte för Dynamic Reward-flygningar.
 13. Det är resenärens ansvar att se till så att han/hon har ett giltigt pass, visum, hälsointyg och all annan nödvändig resedokumentation som krävs för resan ifråga. En resenär som försöker resa utan den dokumentation som krävs kan nekas utresa eller inresa i destinationslandet eller mellanlandningsorten, förvisas eller fängslas. I sådana fall är du ensam ansvarig för eventuella kostnader, förluster och skador som drabbar resenärer eller oss (eller våra ombud och anställda).

Dynamic Reward-uppgraderingar

 1. Alla bokningar ska ha medlemsnummer för Business Rewards-bonusar för att vara berättigade till uppgraderingen, Dynamic Reward Upgrade.
 2. Dynamic Reward-uppgraderingar är endast tillgängliga på Eligible Reward-flyg. Vi förbehåller oss rätten att utesluta vissa biljettyper för Dynamic Reward Upgrades. En uppgraderingsbiljett för Dynamisk belöning kan inte godkännas eller överföras på en annan transportör än Emirates. Alla regler gällande den ursprungliga biljettens försäljning och priser bör iakttas vid alla tillfällen.
 3. Tabellen visar kriterierna för berättigande av Dynamic Reward Upgrade:
  KabinSärskildaSaverFlexFlex plus
  Ekonomi till företag eller Första klassInte tillåtetEndast tillåten inom 48 timmar efter flygningenTillåtet när som helstTillåtet när som helst
  Affärsklass till första klassInte tillåtetEndast tillåten inom 48 timmar efter flygningenTillåtet när som helstTillåtet när som helst
 4. Dynamic Reward Upgrades måste bokas minst sex timmar före avgång och endast Dynamic Reward Upgrades som bokats mer än 48 timmar före avgång kan utnyttja Chauffeur-drive-tjänster, önskemål om plats ombord eller specialmåltider
 5. Vissa typer av rabattbiljetter, AD/ID-biljetter och personalbiljetter är inte berättigade till Dynamic Reward Upgrades genom att använda Business Reward-poäng.
 6. Dynamic Reward-biljetter i ekonomiklass kan uppgraderas till antingen affärsklass eller första klass med hjälp av Business Reward-poäng så länge Dynamic Reward-biljetten är en av biljettyperna Flex Plus, Flex eller Saver.
 7. Dynamic Reward Upgrades måste bokas online av en programansvarig genom att logga in på Business Rewards-kontot och klicka på ikonen ”Uppgradera” i bokningsfliken.
 8. Alla Dynamic Reward Upgrades är beroende av tillgängligheten i bokningsklassen och kan därför inte garanteras.
 9. Dynamic Reward Upgrades kan vara föremål för administrationsavgifter, tilläggsskatter och/eller extraavgifter som betalas vid bokningstillfället genom de tillgängliga betalningsmetoderna på emirates.com. Business Reward-poäng kan inte användas för att täcka dessa avgifter.
 10. Är det är mer än en passagerare som reser på en ursprunglig bokning, tillämpas begäran om att köpa Dynamic Reward Upgrades till alla passagerare på den bokningen och Business Reward-poäng debiteras därefter.
 11. Dynamic Reward Upgrades är tillåtna från ekonomiklass till affärsklass eller från ekonomiklass till första klass eller från affärsklass till första klass beroende på flygplanskonfiguration och tillgänglighet av bonusplatser i de högre reseklasserna.
 12. När väl Dynamic Reward Upgrade har behandlats är du berättigad till respektive bagagekvot, inchecknings- och loungetjänster som gäller för de högre reseklasserna.
 13. När uppgraderingen av den dynamiska belöningen har behandlats, om det finns några efterföljande ändringar av resedatumet, kommer utnyttjandet av belöningsuppgraderingen att vara föremål för tillgänglighet och kapacitet för den nya flygningen. Tilläggsskatt och extraavgifter kan tillkomma. Du måste kontakta ditt lokala Emirates-biljettkontor eller Emirates kontaktcenter för att diskutera och behandla eventuella ändringar. Är uppgraderingsbonusen inte tillgänglig på det nya flyget, återlöses de använda Business Reward-poängen till ditt konto tillsammans med återbetalningen av eventuella skatter och extraavgifter.
 14. Dynamic Reward Upgrades kan avbeställas innan första sträcka på biljetten har påbörjats. Du förstår att eventuell avbokning av Dig kommer att omfattas av en administrationsavgift enligt gällande biljettprisregler för den uppgraderade biljetten. De använda Business Reward-poängen återlöses till ditt konto tillsammans med återbetalningen av eventuella oanvända skatter och avgifter. Utgångna poäng kommer däremot inte att återlösas till ditt konto. Affärsbelöningspoäng återbetalas inte till Ditt konto för några uppgraderade flyg som bokades men som Traveller inte flög.

Partner

 1. En medlem kan tjäna Business Rewards-poäng genom att använda en partners kvalificerade tjänster på eller efter medlemmens anslutningsdatum och efter partnerns anslutningsdatum.
 2. Vi kan när som helst utan föregående meddelande till medlemmar återkalla, begränsa, ändra eller annullera eventuella bonusar som tillhandahållits av en partner. Det är medlemmens ansvar att kontrollera behörigheten för att tjäna och lösa in poäng med partner.
 3. När en medlem markerar tjänster och/eller varor från en partner är kontraktet för sådana tjänster och/eller varor mellan medlemmen och partnern. Följaktligen gäller partnerns regler och villkor för köp av varor och/eller tjänster som valts av medlemmen. Vissa av dessa regler och villkor anges på webbplatsen, men vi rekommenderar starkt att medlemmen läser dessa villkor och kontrollera med partnern innan varor och/eller tjänster markeras. Genom att acceptera partnerns regler och villkor samtycker medlemmen till att följa regler och villkor för köpet som införts av partnern, inklusive betalning av betalningsskyldiga belopp (om sådana finns) och följa alla regler och restriktioner gällande bokning, tillgänglighet, avbokning och återbetalningar med avseende på tjänsterna och/eller varorna. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, TAR VI INGET ANSVAR VAD GÄLLER BONUSAR SOM TILLHANDAHÅLLS AV PARTNER I SAMBAND MED EN PARTNERS VÄGRAN ATT TILLHANDAHÅLLA EN BONUS TILL MEDLEMMEN. Rättigheterna, om några, en medlem kan ha i samband med en bonus, gäller endast mot partnern som tillhandahåller bonusen. Med förbehåll för denna bestämmelse kommer alla bonusar som tillhandahålls till en medlem endast omfattas av villkoren för de partner som tillhandahåller bonusen.

Integritet

 1. I samband med programmet samlar Emirates in, använder och lämnar ut personuppgifter om programadministratören/erna, resenären/erna, anställd/a och andra personer som använder tjänster som köpts med Business Rewards-poäng i enlighet med integritetspolicyn. Integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter Emirates Skywards samlar in, hur de används och till vilka de lämnas ut och för vilka ändamål. Integritetspolicyn innehåller även information om hur en enskild person kan dra tillbaka sitt samtycke i tillämpliga fall och hur en enskild person kan kontakta Emirates för att på annat sätt hantera sin integritet.
 2. Det är programadministratörens/ernas ansvar att skriftligen underrätta annan/andra programadministratör/er, resenär/er eller andra personer som använder tjänster som köpts med Business Rewards-poäng om integritetspolicyn och hur Emirates samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter innan vi beviljas tillgång till personuppgifterna.
 3. När en bokning görs på uppdrag av resenären/er eller andra personer kan vi komma att förlita oss på programadministratörens/ernas och anställdas befogenhet.
 4. Personuppgifter kan delas med medlemmar för revisionsändamål.
 5. Enskilda personer kan ha juridiska rättigheter till hands för att hjälpa till att hantera sin integritet. Om en person begär att personuppgifterna raderas kan vi behålla en begränsad mängd personuppgifter endast för juridiska ändamål och revisionsändamål.

Uppsägning

 1. Programadministratören/erna kan säga upp organisationens medlemskap med Emirates Business Rewards-programmet.
 2. Kontot kan avslutas genom att logga in på Emirates Business Rewards och markera "Ta bort detta Emirates Business Rewards-konto" på kontofliken.
 3. Kontouppsägning av programadministratören/erna resulterar i att befintliga oanvända Business Rewards-poäng förloras och organisationen kommer därför inte längre att kunna lösa in dessa poäng.
 4. Uppsägning får inte påverka eventuella fortsatta skyldigheter som organisationen kan ha enligt dessa villkor.
 5. Emirates förbehåller sig rätten att upphäva eller säga upp rätten till att tjäna eller lösa in poäng eller avbryta eller avsluta kontot när som helst av vilket skäl som helst. Vi kommer att meddela programadministratören/erna och resenären/erna på deras registrerade e-postadress om upphävande eller uppsägning.
 6. Att tillhandahålla förfalskade uppgifter till Emirates kommer att leda till uppsägning av kontot.
 7. Ofullständiga profiler, däribland saknade organisationsnummer eller motsvarande och en kopia av organisationsnumret eller motsvarande, kan leda till att kontot upphävs. Kontot kan återaktiveras efter vårt eget gottfinnande när den saknade informationen har lämnats.
 8. Varje form av felaktigt användande eller handlande som är emot denna programpolicy eller dessa villkor leder till uppsägning av kontot. Detta inkluderar missbruk av bland annat programadministratören/erna, resenären/erna eller någon/några tredje parts person/er eller enhet som är associerad till kontot.
 9. Programadministratören/erna kan bli kontaktad av Emirates för att verifiera eller lämna ytterligare information om ett angivet ämne. Underlåtenhet att tillhandahålla nödvändig information kan leda till upphävande eller uppsägning av kontot.
 10. Registrerar ditt konto inte någon intjänings- eller inlösenaktivitet under tjugofyra (24) månader i följd, kommer kontot att avslutas och eventuella outnyttjade poäng förverkas.

Begränsning av ansvar och ersättning

 1. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, KOMMER INTE EMIRATES ATT ANSVARA FÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON VID FÖRLUST ELLER SKADA, OAVSETT OM DEN ÄR DIREKT ELLER INDIREKT, SOM ETT RESULTAT AV UPPSÄGNING ELLER ÄNDRINGAR PÅ EMIRATES BUSINESS REWARDS ELLER NÅGON AV FACILITETERNA, FÖRMÅNERNA ELLER ARRANGEMANGEN SOM GJORTS TILLGÄNGLIGA TILL EN PERSON VILKA INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSADE TILL, MEDLEMMAR, PROGRAMADMINISTRATÖREN/ERNA ELLER RESENÄREN/ERNA TILL FÖLJD AV EMIRATES BUSINESS REWARDS-PROGRAMMET.
 2. Emirates Business Rewards förbehåller sig rätten att utesluta en medlem från vidare deltagande i Emirates Business Rewards-programmet, säga upp alla tidigare ihopsamlade Business Rewards-poäng och att begära ersättning för användningen av produkter och/eller tjänster som köpts med poäng, om Emirates efter eget gottfinnande anser att programadministratören/erna, resenären/erna eller någon annan person som använder en produkt och/eller tjänst som köpts med poäng, avsiktligt har försummat eller brutit mot de regler som styr Emirates Business Rewards-programmet, som bland annat olagligt införskaffande, försäljning eller missbruk av poäng eller förvärv, försäljning eller missbruk av inlösenförmåner.
 3. Vissa tjänster som erbjuds till medlemmar drivs av tredjepartsleverantörer eller partner. Alla medlemmar som utnyttjar dessa tjänster kommer att ingå ett rättsligt förhållande med leverantören eller partnern. I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT LAG, AVSÄGER SIG EMIRATES ALLT ANSVAR FÖR MEDLEMMAR ELLER ANNAN ENHET ELLER PERSON MED AVSEENDE PÅ VÅRDSLÖSHET, AVSIKTLIG FÖRSUMMELSE, DÅLIG SERVICE ELLER ANNAT BROTT MOT FÖRPLIKTELSE ENLIGT BESTÄMMELSEN ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV EN LEVERANTÖR ELLER EN PARTNER TILL FÖLJD AV ETT RÄTTSFÖRHÅLLANDE MED EN LEVERANTÖR ELLER PARTNER.
 4. Den information som publiceras på webbplatsen kan vara ofullständig eller innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vi representerar eller garanterar inte att åtkomst till webbplatsen sker utan avbrott eller att det inte uppstår fel, felaktigheter eller utebliven information eller förlust av överförd information eller att inga virus kommer att överföras via denna webbplats. Vi gör inga utfästelser beträffande lämpligheten av informationen, produkterna och tjänsterna som finns på denna webbplats oavsett syfte. All sådan information, produkter och tjänster tillhandahålls "i befintligt skick" utan garanti av något slag. Vi frånsäger oss härmed alla garantier och villkor med avseende på informationen, produkterna och tjänsterna, inklusive alla underförstådda garantier och villkor vad gäller handelskvalitet, lämplighet för ett visst syfte, titel och icke-intrång
 5. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN VI HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER MED FÖRSENING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER ANDRA UPPGIFTER, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERHÅLLS GENOM DENNA WEBBPLATS ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN OAVSETT OM DET GÄLLER KONTRAKT, KRÄNKNING, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT.
 6. Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som drivs av tredje parter. Sådana länkar tillhandahålls endast som referens och din användning av dessa webbplatser kan vara föremål för de regler och villkor som publicerade på dem. Vårt införande av hyperlänkar till sådana webbplatser innebär inte något godkännande av materialet på dessa webbplatser och vi ansvarar inte för deras innehåll. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN VI HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR ORSAKADE AV DIN ANVÄNDNING ELLER TILLIT TILL INFORMATION SOM ERHÅLLITS GENOM TREDJEPARTSWEBBPLATSER.
 7. Du samtycker till att gottgöra oss, våra anställda, ombud och representanter samt hålla dem skadeslösa från och mot alla anspråk och skulder (inklusive rättegångskostnader) som kan uppstå i samband med dina inlägg på webbplatsen, genom din användning av material som erhållits genom webbplatsen, genom dina överträdelser mot dessa villkor eller från sådana handlingar som uppstår genom din användning av webbplatsen. Emirates Skywards förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, neka åtkomst till webbplatsen eller en del av den utan förvarning eller ansvarsskyldighet.
 8. MED FÖRBEHÅLL FÖR TILLÄMPLIG INTERNATIONELL LAG, TAR VI INGET ANSVAR VAD GÄLLER PERSONER SOM RESER PÅ BONUSBILJETTER SOM SKILJER SIG FRÅN DE SOM ANGES I TRANSPORTVILLKOREN OCH RESEHANDLINGARNA.

Övrigt

 1. Organisationens användning av deras medlemskap efter ändringar av dessa villkor kommer att anses vara organisationens godkännande av den ändringen.
 2. Eventuella meddelanden som skickas till organisationen enligt dessa villkor kommer att betraktas som om det har kommit fram, ifall de skickas med frankerat kuvert till organisationen på den adress som organisationen angivit till Emirates Business Rewards.
 3. Dessa villkor styrs av lagarna i emiratet Dubai och eventuella förfaranden med avseende på eller i samband med Emirates Business Rewards måste väckas i det jurisdiktionsområdet. Medlemskap, inklusive rätt till medlemskap och Business Rewards-poäng och -inlösen är föremål för tillämpliga lagar och regler, inklusive International Air Transport Association:s samtliga tillämpliga beslut.
 4. Emirates Business Rewards drivs inte (eller kommer att upphöra att drivas) i ett jurisdiktionsområde där det skulle vara förbjudet (eller blir förbjudet) av någon relevant lagstiftning eller statliga direktiv.
 5. Rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i dessa villkor och i eventuella publikationer och annonser i samband med Emirates Business Rewards är korrekta, men Emirates tar inget ansvar med avseende på eventuella fel eller utelämnanden i någon information, vare sig den är skriftlig eller muntlig.
 6. Varje del av dessa villkor som inte kan verkställas av någon anledning ska anses kunna avlägsnas så att de inte påverka resten av dessa villkor på något sätt. Emirates är inte skyldiga att tillhandahålla någon tjänst eller på annat sätt handla i enlighet med dessa villkor om det skulle strida mot lagen.
 7. Personer, inklusive, men inte begränsat till, programadministratören/erna och/eller resenären/erna kan behöva tillhandahålla dokumentation vid incheckningen som kan fastställa personens identitet och deras anknytning med organisationens medlemskap i Emirates Business Rewards. Om en person underlåter att uppfylla detta krav förbehåller sig Emirates Business Rewards rätten att vägra transport.
 8. Länkarna längst ner på den här sidan, det vill säga reglerna och villkoren och integritetspolicyn är införlivade häri genom hänvisning.
 9. Om du har klagomål på tjänsten kan du kontakta Emirates kundvårdsavdelning via e-post till customer.affairs@emirates.com
 10. Copyright © Emirates 2020. Med ensamrätt.