Guide till farligt gods

Farligt gods är föremål eller ämnen som kan utsätta flygplanet eller dess passagerare för fara. Det får inte tas med i kabinen eller som incheckat bagage, med undantag för det som anges i tabellen.

Sök

Förbjudna artiklar

Restriktioner gäller för föremål eller ämnen som kan utgöra hälso- eller säkerhetsrisker för passagerare eller skada flygplanet. Sådana föremål undanbedes ombord på flygplanet för att undvika olägenheter.

Emirates tillåter ingen transport av smarta balansbrädor (med eller utan borttagna litiumbatterier) som incheckat eller kabinbagage.

Du bör även hänvisa till Förbjudna föremål enligt EU-kommissionens luftfartssäkerhet för en ytterligare förteckning över förbjudna föremål.


Uppdaterad i juni 2018

Vad jag får och inte får ta med

Alkohol

Alkohol

Checka in Ja
Handbagage Ja

Alkoholhaltiga drycker i originalförpackning, som innehåller mer än 24 % men mindre än 70 % alkohol, i behållare som inte överstiger 5 liter, med en total mängd på 5 liter per person.

Isolerad förpackning innehållande kylt flytande kväve

Checka in Ja
Handbagage Ja

Isolerad förpackning innehållande kylt flytande kväve (torrbehållare), helt omsluten av ett poröst material som inte innehåller några farliga ämnen.

Batteridrivna rullstolar och rörelsehjälpmedel

Mobilitetshjälpmedel

Måste godkännasKontakta oss

Mobilitetshjälpmedel: Batteridrivna rullstolar och andra liknande mobilitetshjälpmedel med batterier som kan läcka eller litiumbatterier Förutsatt att rullstolen eller mobilitetshjälpmedlet kan lastas, fällas ihop, säkras och lastas av i upprätt läge kan batteriet lämnas kvar i rullstolen. Batteripolerna måste skyddas från kortslutning, t.ex. genom att de omsluts av en batteribehållare, och batteriet måste sitta fast säkert på rullstolen eller mobilitetsverktyget. Ytterligare begränsningar kan gälla för litiumbatterier och kan erhållas från Emirates. Vi rekommenderar våra kunder att kontakta Emirates i förväg.

Mobilitetshjälpmedel

Måste godkännasKontakta oss

Mobilitetshjälpmedel: Batteridrivna rullstolar eller liknande mobilitetshjälpmedel med batterier som inte kan läcka eller batterier som uppfyller IATA:s specialbestämmelser gällande Farligt gods A123 eller A199, förutsatt att batterierna skyddas mot kortslutning, t.ex. genom att de är omslutna av en batteribehållare och är säkert fastsatta på rullstolen eller mobilitetshjälpmedlet.

Mobilitetshjälpmedel: litiumjonbatterier (hopfällbara)

Måste godkännasKontakta oss

Mobilitetshjälpmedel: Batteridrivna mobilitetshjälpmedel med litiumjonbatterier (hopfällbara). Litiumjonbatteriet måste avlägsnas och förvaras i kabinen. Batteriet till sådana rullstolar får inte överskrida 300 wattimmar, och för enheter som drivs med två batterier gäller för varje batteri att det inte får överskrida 160 wattimmar. Max ett reservbatteri som inte får överskrida 300 wattimmar, eller två reservbatterier som inte får överskrida 160 wattimmar var får tas med i kabinen.

Personliga motordrivna fordon

Förbjudet

Av säkerhetsskäl kan vi inte acceptera personliga motordrivna fordon – som så kallade hoverboards, mini-Segways eller andra smarta och självbalanserade hjulkonstruktioner – ombord på våra flygningar. Emirates förbjuder medtagandet av sådana apparater, med eller utan batterier. Det gäller både i incheckat bagage och handbagage. Denna bestämmelse gäller även om du kommer med ett anslutande flyg från ett annat flygbolag som har accepterat dem.

Batterier och batteridrivna enheter

Bärbara elektroniska enheter med ej spillbara batterier

Checka in Ja
Handbagage Ja

Bärbara elektroniska enheter med ej spillbara batterier. Batterierna måste uppfylla IATA:s specialbestämmelse A67 om farligt gods och får inte överskrida 12 V eller 100 wattimmar. Max två extrabatterier får tas med.

Batterier

Checka in Nej
Handbagage Ja

Lösa/extrabatterier, inklusive litiummetall- eller litiumjonceller eller -batterier för bärbara elapparater får endast förvaras i handbagaget. Föremål vars primära användningsområde är som strömkälla, t.ex. strömbanker, betraktas som extrabatterier. Dessa batterier måste förvaras individuellt för att förhindra kortslutning. Varje passagerare får ta med max 20 reservbatterier.

Batterier, reserv eller lösa, som överskrider 100 wattimmar eller 2 g litiuminnehåll

Måste godkännasKontakta oss

Litiumbatterier, reserv eller lösa som överskrider 100 wattimmar men understiger 160 wattimmar för konsumentelektronik och bärbar medicinsk utrustning, eller med ett litiuminnehåll som överskrider 2 g men understiger 8 g, dock endast för medicinsk utrustning. Max två reservbatterier i handbagaget. Dessa batterier måste förvaras individuellt för att förhindra kortslutning.

Bränsleceller

Checka in Nej
Handbagage Ja

Bränsleceller som innehåller bränsle och som driver bärbara elapparater (t.ex. kameror, mobiltelefoner, bärbara datorer och videokameror)

Bränslecellspatroner

Checka in Ja
Handbagage Ja

Bränslecellspatroner, reserv till bärbara elektroniska enheter

Campingkök och bränslebehållare

Måste godkännasKontakta oss

Campingkök och bränslebehållare som innehåller lättantändligt bränsle, med tom bränsletank och/eller bränslebehållare, får medföras förutsatt att campingkökets bränsletank och/eller bränslebehållare har tömts fullständigt på allt flytande bränsle och åtgärder har vidtagits för att eliminera all fara.

Drönare

Checka in Ja
Handbagage Nej

Av säkerhetsskäl tillåter vi inte drönare ombord som kabinbagage. Drönare får endast transporteras som incheckat bagage. Transporterar du en drönare i ditt incheckade bagage, kommer du att ombes att antingen säkra litiumbatterierna medan de sitter kvar på drönaren eller att ta bort batterierna och ta med dem i kabinbagaget. Denna bestämmelse gäller även om du kommer med ett anslutande flyg från ett annat flygbolag som godkänner drönare som kabinbagage.

e-cigaretter

Checka in Nej
Handbagage Ja

e-cigaretter (inklusive e-cigarrer, e-pipor, elektriska rökelsebrännare [parfym] eller andra personliga rökdon) som innehåller batterier måste skyddas individuellt för att förhindra oönskad aktivering.

Förbrännings- och bränslecellsmotorer

Checka in Ja
Handbagage Nej

Förbrännings- och bränslecellsmotorer måste uppfylla IATA:s specialbestämmelse A70 gällande Farligt gods, som kräver att motorn är fri från bränslet som genererar kraften.

Litiumbatteridrivna elapparater

Måste godkännasKontakta oss

Litiumbatteridrivna elapparater. Litiumjonbatterier för bärbara (inklusive medicinska) elektroniska enheter som överskrider 100 wattimmar men understiger 160 wattimmar. Endast för bärbar medicinsk utrustning, litiummetallbatterier med ett litiuminnehåll som överskrider 2 g men understiger 8 g.

Litiumbatterier: Bärbara elektroniska enheter

Checka in Ja
Handbagage Ja

Litiumbatterier: Bärbara elektroniska enheter som innehåller litiummetall- eller litiumjonceller eller -batterier, inklusive medicinsk utrustning som bärbara syrekoncentratorer (POC) och konsumentelektronik som kameror, mobiltelefoner, bärbara datorer och surfplattor, när de bärs av kunder eller kabinpersonal för personligt bruk. För litiummetallbatterier gäller att litiummetallinnehållet inte får överskrida 2 gram och för litiumjonbatterier gäller att wattalet inte får överskrida 100 wattimmar. Varje passagerare får ta med max 15 personliga elapparater.

Litiumbatterier: Säkerhetsutrustning

Måste godkännasKontakta oss

Litiumbatterier: Säkerhetsutrustning som innehåller litiumbatterier kan endast godkännas i samråd med säkerhetsavdelningen.

Smart bagage med avtagbara batterier

Checka in Ja
Handbagage Ja

Smarta väskor är tillåtna i kabinen om batteriet är avtagbart och inom vikt- och måttrestriktionerna för kabinbagage. Batteriet behöver inte tas bort så länge som den smarta väskan är helt avstängd. Smarta väskor är tillåtna som incheckat bagage om batteriet avlägsnas och tas med in i kabinen. Om den smarta väskan överskrider bagagets vikt- eller måttrestriktioner för sträckan, eller om batteriet inte kan avlägsnas, kan den smarta väskan inte transporteras på ett Emirates-flyg.

Komprimerade gaspatroner, cylindrar och aerosoler

Ej brännbara, ej giftiga aerosoler i Avdelning 2.2

Checka in Ja
Handbagage Nej

Ej brännbara, ej giftiga aerosoler i Avdelning 2.2, där ingen sekundär fara föreligger, för idrotts- eller hemmabruk. Den totala mängden ej radioaktiva medicinska eller toalettartiklar och ej brännbara, ej giftiga aerosoler i Avdelning 2.2 får inte överskrida 2 kg eller 2 l, och nettomängden för varje enskilt föremål får inte överskrida 0,5 kg eller 0,5 l. Utsläppsventilen för aerosoler måste skyddas med ett lock eller på annat lämpligt sätt för att förhindra oönskat utsläpp av innehållet.

Gaspatroner, små, ej brandfarliga

Måste godkännasKontakta oss

Gaspatroner, små, ej brandfarliga, som innehåller koldioxid eller annan lämplig gas i Avdelning 2.2. Upp till två (2) små patroner monterade i en självuppblåsande säkerhetsenhet så som en flytväst. Max en (1) enhet per kund och upp till två (2) små reservpatroner per person, max fyra (4) patroner med upp till 50 ml vattenkapacitet för andra enheter.

Lavinräddningsryggsäck

Måste godkännasKontakta oss

Lavinräddningsryggsäck, en (1) per person, innehållande en patron med komprimerad gas i Avdelning 2.2. Får även vara utrustad med en pyroteknisk avlösarmekanism innehållande max 200 milligram netto från Avdelning 1.4S. Ryggsäcken måste förpackas på så sätt att den inte kan aktiveras av misstag. Luftkuddarna i ryggsäckarna måste vara utrustade med övertrycksventiler.

Locktänger som innehåller kolvätegas

Checka in Ja
Handbagage Ja

Locktänger som innehåller kolvätegas, upp till en (1) per kund eller kabinpersonal, förutsatt att säkerhetslocket är säkert fastsatt över värmeenheten. Sådana locktänger får aldrig användas ombord på flygplanet. Gaspåfyllnadspatroner för sådana locktänger får inte tas med i incheckat eller kabinbagage.

Medicinska föremål

Biologiska provexemplar, ej smittförande

Checka in Ja
Handbagage Ja

Biologiska provexemplar, ej smittförande och förpackade i små mängder antändlig vätska, måste uppfylla IATA:s specialbestämmelse om farligt gods A180 (detaljerad information om förpackningskraven för sådana provexemplar finner du i IATA:s bestämmelser om farligt gods)

Radioisotopiska pacemakers

Checka in Ja
Handbagage Ja

Radioisotopiska hjärtstimulatorer och andra enheter, inklusive de som drivs med litiumbatterier, som implanterats i en person eller monterats externt, eller radioaktiva läkemedel som finns i en människas kropp till följd av en medicinsk behandling.

Syre eller luft, gasform, cylindrar

Måste godkännasKontakta oss

Syre eller luft, gasform, cylindrar som krävs för medicinskt bruk. Cylindern får inte överskrida bruttovikten 5 kg. Obs! Det är förbjudet att ta med system med flytande syre.

Termometer eller barometer, kvicksilverfylld

Måste godkännasKontakta oss

Termometer eller barometer, kvicksilverfylld, som bärs av personal från en väderlekstjänst eller liknande statlig myndighet måste förpackas i en tålig ytterförpackning med en förseglad inre påse av slitstarkt material som är säkert mot läckage och punktering och ogenomträngligt för kvicksilver, och som hindrar kvicksilver från att läcka ut från förpackningen oavsett läge.

Termometer, medicinsk eller klinisk

Checka in Ja
Handbagage Nej

Termometer, medicinsk eller klinisk, som innehåller kvicksilver. En (1) per person för personligt bruk, i skyddande förpackning.

Pulver

Pulverliknande ämnen

Checka in Ja
Handbagage Nej

Alla flyg till, via eller från USA, samt från eller via Australien och Nya Zeeland kommer att omfattas av ökad säkerhetskontroll. Detta är förenligt med nya säkerhetsriktlinjer från USA:s myndighet för transportsäkerhet (TSA), australiska regeringens inrikesdepartement och nyzeeländska civila luftfartsmyndigheten.

Enligt det nya direktivet för flyg till destinationer i USA måste pulverliknande ämnen i behållare på 350 milliliter/gram eller mer checkas in och kommer inte att tillåtas att tas med i handbagaget eller ombord i kabinen. Dessa föremål kommer att konfiskeras i Dubai (DXB) samt Milan (MXP) och Aten (ATH), beroende på den sista avgångsdestinationen. Pulver under 350 milliliter/gram kan bli föremål för ytterligare screening.

Modersmjölksersättning, receptbelagda läkemedel och mänskliga kvarlevor är undantagna. Pulverliknande ämnen som köps i taxfreebutiker på flygplatsen måste placeras i påsar med säkerhetsförslutning tillsammans med kvitto på inköp.

Vapen, ammunition och sprängämnen

Ammunition

Måste godkännasKontakta oss

Ammunition (patroner för vapen) som förpackats säkert (endast i Avdelning 1.4S, UN 0012 eller UN 0014), om max 5 kg i bruttovikt per person, för dennes personliga bruk. Den tillåtna mängden för mer än en person får inte kombineras i en eller flera förpackningar.

Elstötsvapen

Förbjudet

Elstötsvapen (t.ex. Taser) som innehåller farligt gods såsom sprängmedel, komprimerad gas, litiumbatterier, etc. är förbjudna både på person, i handbagage och i incheckat bagage.

Föremål som innehåller sprängämnen

Förbjudet

Alla fyrverkerier och andra föremål som innehåller sprängämnen, t.ex. smällkarameller, smällare, raketer, partysmällare och tomtebloss, är förbjudna att tas ombord såväl som handbagage som incheckat bagage på våra flyg.

Invalidiserande anordningar

Förbjudet

Enheter som invalidiserar en person, t.ex. tårgas eller pepparspray etc. och som innehåller retmedel eller ämnen som gör en person handlingsoförmögen är förbjudna både på person, i handbagage och i incheckat bagage.

Vetenskapliga, professionella och personliga

Attachéväskor

Förbjudet

Attachéväskor av säkerhetstyp, penninglådor, penningväskor etc. som innehåller farligt gods, t.ex. litiumbatterier och/eller pyrotekniskt material, med undantag för fall där det har godkänts av flygbolaget, är helt förbjudna.

Ej radioaktiva medicinska eller toalettartiklar

Checka in Ja
Handbagage Ja

Ej radioaktiva medicinska artiklar eller toalettartiklar (inklusive aerosoler), t.ex. hårspray, parfym och alkoholhaltiga mediciner. Den totala mängden ej radioaktiva medicinska eller toalettartiklar och ej brännbara, ej giftiga aerosoler i Avdelning 2.2 får inte överskrida 2 kg eller 2 l, och nettomängden för varje enskilt föremål får inte överskrida 0,5 kg eller 0,5 l. Utsläppsventilen för aerosoler måste skyddas med ett lock eller på annat lämpligt sätt för att förhindra oönskat utsläpp av innehållet.

Lampor

Checka in Ja
Handbagage Ja

Lågenergilampor förvarade i originalförpackning som är avsedda för personligt eller hemmabruk.

Övervakningsutrustning för kemiska ämnen

Måste godkännasKontakta oss

Övervakningsutrustning för kemiska ämnen, instrument innehållande radioaktivt material som inte överskrider IATA:s bestämmelser om farligt gods i tabell 10.3.C, dvs. monitor för kemiska ämnen (CAM) och/eller monitor med snabbt larm och identifieringsenhet (RAID-M), säkert förpackad och utan litiumbatterier, när den bärs av personal från Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) i samband med en tjänsteresa.

Permeationsapparater

Checka in Ja
Handbagage Nej

Permeationsapparater för kaliberering av övervakningsutrustning för luftkvalitet måste uppfylla IATA:s specialbestämmelse om farligt gods A41 (där förpackningskraven anges).

Säkerhetständstickor (ett litet paket) eller en liten cigarettändare

Förbjudet

Säkerhetständstickor (ett litet paket) eller en liten cigarettändare som inte innehåller ej absorberat flytande bränsle eller annan gas i vätskeform, som är avsedd för personligt bruk och som personen bär på sig. Tändvätska eller påfyllning till tändare får inte bäras på person eller i incheckat eller handbagage. Obs! Alltändartändstickor, tändare med blå låga och cigarrtändare är förbjudna.

Torris (koldioxid, fast form)

Måste godkännasKontakta oss

Torris (koldioxid, fast form), i kvantiteter som inte överstiger 2,5 kilogram per person när det används för att förpacka färskvaror som inte omfattas av dessa bestämmelser i incheckat eller handbagage, förutsatt att bagaget (paketet) kan släppa ut koldioxidgas. Det incheckade bagaget måste vara märkt med "torris" eller "koldioxid, fast form" och med nettovikten av torris eller ett meddelande om att det innehåller max 2,5 kilogram torris.

Värmealstrande föremål

Måste godkännasKontakta oss

Värmealstrande föremål, batteridriven utrustning med förmåga att generera extrem värme som skulle kunna orsaka en brand om de aktiveras, t.ex. undervattenslampor (dykarlampor) och lödkolvar, förutsatt att batteriets värmealstrande komponent förpackas separat för att förhindra aktivering under transporten. Batterier som tagits ut måste skyddas mot kortslutning.