Hoppa till huvudinnehålletTillgänglighetsinformation

Innan du flyger

Regler för kabinbagage

För att säkerställa att resan är bekväm och säker för alla kunder är det viktigt att bagaget som tas med i kabinen följer en uppsättning regler.
Visa resultat i:

Tillåten bagagevikt för kabin per kabinklass

Den tillåtna bagagemängden kan variera beroende på din sträcka, reseklass och din Emirates Skywards-medlemsnivå.

Resa

Economy Class

7kg

Handbagage

Handbagaget får inte överskrida måtten 55 x 38 x 22 cm

Resa

Premium Economy

10kg

Handbagage

Handbagage får inte överskrida måtten 55 x 38 x 22 cm

Resa

Business Class och First Class

7kg

Handbagage

7kg

Portfölj eller resegarderob

Portföljen får inte överskrida måtten 45 x 35 x 20 cm. Handbagaget får inte överskrida måtten 55 x 38 x 22 cm. Resegarderoben får inte vara mer än 20 cm tjock hopvikt.

Med spädbarn

Det är tillåtet att ta med en bärväska eller en helt hopfällbar sittvagn in i kabinen om det finns utrymme. Saknas utrymme för dessa föremål i kabinen måste de checkas in.

Läs mer om att resa med spädbarn.

Ombordstigning från Indien

Kunder som går ombord i Indien får ta med sig ett handbagage. Handbagagets storlek får inte överstiga 115 centimeter (längd + bredd + höjd).

Resor från Brasilien

10kg

På alla flygresor som avgår från Brasilien kan kunder ta med sig upp till 10 kg kabinbagage.

Taxfree-produkter

Taxfree-produkter som sprit, cigaretter och parfym är också tillåtna i rimliga mängder för alla reseklasser. Vätskebegränsningar som gäller på många flygplatser kan dock förhindra att dessa föremål går igenom säkerhetskontrollerna. Mer information om vätskebegränsningar.

Placering av kabinbagage

Allt kabinbagage måste få plats antingen under sätet framför dig eller i en av bagageutrymmena ovanför sätena. Bagaget får inte placeras bakom dina fötter, i mittgångar eller framför nödutgångar.
illustration av en person som ordnar med ett rött handbagage i bagageutrymmet ombord

Transportera vätskor

För att garantera att vätskorna du tar med ombord följer internationella bestämmelser, kontrollera att de förpackas och transporteras på följande sätt:

Vätskebehållare

100ml

Högst

Alla vätskor, geler och aerosoler, krämer, lotioner, salvor, drycker och andra substanser med liknande konsistens måste förvaras i en behållare som rymmer högst 100 ml. Substanser som förvaras i behållare som är större än 100 ml får inte tas med ombord, oavsett om behållarna bara är delvis fyllda. Dessa behållare måste placeras i en genomskinlig återförslutningsbar plastpåse. Påsen får rymma högst en liter. Större påsar eller påsar som inte går att återförsluta, som vanliga hushållspåsar, är inte tillåtna. Behållarna måste utan problem få plats i plastpåsen. Plastpåsen ska sedan återförslutas helt. Du ska visa upp plastpåsen för visuell granskning i säkerhetskontrollen. Endast en påse per kund är tillåten.

Barnmat och särskilda kostbegränsningar

Undantag kommer att göras för modersmjölkersättning och livsmedel, specialläkemedel och kostbegränsningar

Undantag kommer att göras för mediciner, modersmjölkersättning eller livsmedel och speciella kostbehov, men du måste uppvisa lämpliga medel för att kunna bekräfta syftet med dessa artiklar. I våra frågor och svar gällande regler för handbagage och vätskor finns mer information om transport av vätskor.

Transport av pulver

På flyg till, från eller via USA och på flyg från eller via Australien och Nya Zeeland får inte pulver i behållare på 350 ml eller mer medföras i handbagaget eller kabinbagaget.

  • Pulver i behållare på 350 ml eller mer måste checkas in.
  • Beroende på den sista avgångsdestinationen kommer pulver i behållare på mer än 350 ml i ditt handbagage att konfiskeras på Dubai International (DXB), Milan–Malpensa Airport (MXP) och Athens International Airport (ATH).
  • Pulver under 350 ml kan bli föremål för ytterligare screeningkontroll.
  • Bãáby fõórmúûlãá, préëscríïptíïõón méëdíïcíïnéës ãánd húûmãán réëmãáíïns ãáréë éëxéëmpt.
  • Pöôwdëèr-lììkëè sûúbstââncëès pûúrchââsëèd ììn ââììrpöôrt dûúty frëèëè shöôps mûúst bëè plââcëèd ììn Sëèââlëèd Tââmpëèr Évììdëènt Bââgs ââlöông wììth pröôöôf öôf pûúrchââsëè (rëècëèììpt).

Thíîs íîs íîn æåccòôrdæåncëé wíîth nëéw sëécýúríîty gýúíîdëélíînëés fròôm thëé ÜS Træånspòôrt Sëécýúríîty Âdmíîníîstræåtíîòôn (TSÂ), thëé Âýústræålíîæån Gòôvëérnmëént’s Dëépæårtmëént òôf Hòômëé Âffæåíîrs æånd thëé Cíîvíîl Âvíîæåtíîòôn Âýúthòôríîty òôf Nëéw Zëéæålæånd.