Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści

Warunki przewozu

Zakup biletu na lot Emirates jest równoznaczny z zawarciem z nami umowy przewozu. Na jej mocy masz prawo do przebywania na pokładzie samolotu podczas jednego lotu lub serii lotów. Warunki tej umowy regulują: a) regulamin biletu, b) warunki przewozu, c) taryfy mające zastosowanie w tym przypadku, d) nasze zasady.

Przeczytaj pełne warunki przewozu

Globalne oświadczenia

Oświadczenie dotyczące przejrzystości w odniesieniu do ustawy o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act)

Współczesne niewolnictwo, służebność, praca przymusowa i handel ludźmi stanowią przestępstwo i pogwałcenie fundamentalnych praw człowieka. Ustawa Modern Slavery Act 2015 jest aktem prawnym brytyjskiego parlamentu, skierowanym przeciwko niewolnictwu w Wielkiej Brytanii, traktując łącznie poprzednie przestępstwa polegające na handlu ludźmi i niewolnictwie.


Grupa Emirates przestrzega wszelkich przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność, w tym odnoszących się do przeciwdziałania handlowi ludźmi i niewolnictwu. Grupa Emirates stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec współczesnego niewolnictwa i z zaangażowaniem podchodzi do etycznego i uczciwego postępowania we wszystkich biznesowych kontaktach, relacjach oraz łańcuchach dostaw.


Polityka Grupy Emirates w sprawie przeciwdziałania niewolnictwu i handlowi ludźmi


Oświadczenie Emirates dotyczące współczesnego niewolnictwa

Powiadomienia Unii Europejskiej

Od 17 lutego 2005 r. na mocy Rozporządzenia WE 261/2004, pasażerom rozpoczynającym lot w kraju należącym do Unii Europejskiej przysługują pewne prawa w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania albo dużego opóźnienia lotu.


Powiadomienie o odmowie wejścia na pokład(Otwiera plik PDF w nowej karcie)


Powiadomienie o opóźnieniu(Otwiera plik PDF w nowej karcie)


Powiadomienie o odwołaniu(Otwiera plik PDF w nowej karcie)


Jeśli pasażerowi wydaje się, że przysługuje mu odszkodowanie z tego tytułu, prosimy o kontakt z najbliższym biurem Emirates.


Krajowe organy wykonawcze(Otwiera plik PDF w nowej karcie)


Zwracamy uwagę, że nie wszystkie państwa UE powołały krajowe organy wykonawcze.


Z dniem 1 maja 2009 r. Unia Europejska nałożyła nowe ograniczenia dotyczące importu na teren UE produktów pochodzenia zwierzęcego na własny użytek. Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.(Otwiera zewnętrzną stronę w nowej karcie).

Streszczenie zakresu odpowiedzialności, UE

Poznaj zakres naszej odpowiedzialności względem naszych pasażerów zgodnie z rozporządzeniami WE.


Streszczenie zakresu odpowiedzialności, UE(Otwiera plik PDF w nowej karcie)

Lista przewoźników objętych zakazem lotów na terenie UE

Europejski wykaz linii lotniczych(Otwiera zewnętrzną stronę w nowej karcie)


Pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji na lot obsługiwany przez linię lotniczą umieszczoną na tej liście, mogą być uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów związanych z tym lotem lub do przelotu na innej trasie zgodnie z Artykułem 8 Rozporządzenia KE 261/04. Uwaga: lot musi spełniać kryteria z rozporządzenia KE 261/04.

Ochrona na wypadek niewypłacalności

Linie lotnicze Emirates korzystają z ochrony przed niewypłacalnością zapewnianej przez International Passenger Protection Limited (IPP) jako posiadacz ubezpieczenia Certain Underwriters w Lloyd's. Ubezpieczenie takie dotyczy wyłącznie niewypłacalności linii lotniczych Emirates w odniesieniu do wszystkich kwot wpłaconych liniom lotniczym Emirates zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym podróży zorganizowanych i powiązanych usług turystycznych 2018 i/lub Dyrektywą (UE) 2015/2302


Jeśli podróżny musi wnieść roszczenie ze względu na naszą niewypłacalność, powinien skontaktować się z IPP pod brytyjskim numerem telefonu +44 (0)345 266 1872 lub wnieść roszczenie online www.ipplondon.co.uk/claims.asp.

Informacje dla Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Szczegółowe informacje o pasażerach – zasady zachowania prywatności

Poniższe powiadomienie amerykańskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu dotyczy wszystkich pasażerów podróżujących do i ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej:


„Amerykańska Administracja Bezpieczeństwa Transportu (TSA) wymaga podania pełnego imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz płci w celu kontroli listy obserwacyjnej na mocy Kodeksu Stanów Zjednoczonych (49 U.S.C., paragraf 114), Ustawy o reformie służb wywiadowczych i zapobieganiu terroryzmowi z 2004 r. (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004) oraz Kodeksu Przepisów Federalnych (49 C.F.R części 1540 i 1560). Osoby posiadające tzw. Redress Number mogą go podać. W przypadku niedotrzymania obowiązku podania pełnego imienia i nazwiska, daty urodzenia i płci może zostać wystosowany wobec pasażera zakaz korzystania z usługi transportowej lub wejścia do hali odlotów. TSA może udostępniać dane pasażerów organom ścigania, służbom wywiadowczym lub innym instytucjom zawartym w jej opublikowanym wykazie systemu dokumentacji. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności agencji TSA, wykazu systemu dokumentacji oraz oceny wpływu na prywatność znajduje się na stronie agencji www.tsa.gov (Otwiera zewnętrzną stronę w nowej karcie)"

Informacje dotyczące Malezji

Prawa pasażerów linii lotniczej są chronione na mocy malezyjskiego kodeksu ochrony konsumentów branży lotniczej (Malaysian Aviation Consumer Protection Code, MACPC), bez względu na to, czy ubezpieczenie podróżne zostało zakupione bezpośrednio od linii lotniczej czy od jakiegokolwiek innego ubezpieczyciela. Aby uzyskać więcej informacji na temat MACPC, przejdź do www.mavcom.my.

Zniżka podatkowa dla mieszkańców Malediwów

Bilety za loty z Male (MLE) są wystawiane z uwzględnieniem opłaty modernizacyjnej i opłaty za usługi lotniskowe. Każda z tych opłat wynosi 25 USD, jednak obywatele Malediwów otrzymują zniżkę i płacą tylko po 12 USD. Obywatele Malediwów mogą skontaktować się z nami, by poprosić o zwrot środków w wysokości 13 USD za każdy z podatków, którego nie muszą płacić.


Aby uzyskać więcej informacji, otwórz https://mira.gov.mv/forms/r834-guide-to-airport-service-charge-and-development-fee.pdf.

Informacja dla pasażerów podróżujących do Tanzanii

Zabroniony jest import, eksport, produkcja, sprzedaż, przechowywanie i używanie torebek plastikowych, bez względu na ich grubość, na terenie Tanzanii kontynentalnej.


Osoby podróżujące do Tanzanii nie mogą przewozić ze sobą torebek plastikowych w walizce ani w bagażu podręcznym.


Plastikowe opakowania na jedzenie, przedmioty o zastosowaniu medycznym lub sanitarnym oraz odpady są dozwolone. Ponadto zamykane plastikowe torebki z suwakiem, szczególnie często stosowane do transportowania przyborów toaletowych, są dozwolone, pod warunkiem, że przez cały okres pobytu danej osoby na terenie kraju pozostaną w jej posiadaniu.

W celu możliwości przeglądania plików PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader.
Pobierz Acrobat Reader