Informacje o dostępnościPomiń i przejdź do głównej treści

Przed lotem

Zasady i powiadomienia

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi międzynarodowych zasad i przepisów, naszymi wewnętrznymi warunkami przewozu oraz prawami pasażerów.

Warunki przewozu

Zakup biletu na lot Emirates jest równoznaczny z zawarciem z nami umowy przewozu. Na jej mocy masz prawo do przebywania na pokładzie samolotu podczas jednego lotu lub serii lotów. Warunki tej umowy regulują: a) regulamin biletu, b) warunki przewozu, c) taryfy mające zastosowanie w tym przypadku, d) nasze zasady.

Przeczytaj pełne warunki przewozu
Na całym świecie

Globalne oświadczenia

Oświadczenie dotyczące przejrzystości w odniesieniu do ustawy o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act)

Współczesne niewolnictwo, służebność, praca przymusowa i handel ludźmi stanowią przestępstwo i pogwałcenie fundamentalnych praw człowieka. Ustawa Modern Slavery Act 2015 jest aktem prawnym brytyjskiego parlamentu, skierowanym przeciwko niewolnictwu w Wielkiej Brytanii, traktując łącznie poprzednie przestępstwa polegające na handlu ludźmi i niewolnictwie.

Grupa Emirates przestrzega wszelkich przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność, w tym odnoszących się do przeciwdziałania handlowi ludźmi i niewolnictwu. Grupa Emirates stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec współczesnego niewolnictwa i z zaangażowaniem podchodzi do etycznego i uczciwego postępowania we wszystkich biznesowych kontaktach, relacjach oraz łańcuchach dostaw.

Polityka Grupy Emirates w sprawie przeciwdziałania niewolnictwu i handlowi ludźmi(Otwiera plik PDF w nowej karcie)

Oświadczenie Emirates w sprawie współczesnego niewolnictwa(otwiera plik PDF w nowej karcie)

Kanada

Powiadomienia dotyczące Kanady

Informacja dla podróżnych z CBSA w ramach programów API/PNR

CBSA ma prawo pobrać z wyprzedzeniem informacje na temat przylotu (na mocy podpunktu 107.1(1) Ustawy o opłatach celnych(otwiera zewnętrzną stronę internetową w nowej karcie) oraz ustępu 148(1)(d) IRPA(otwiera zewnętrzną stronę internetową w nowej karcie)), jak również informacje na temat przylotu i dokumentację wyjazdową (punkt 93 Ustawy o opłatach celnych(otwiera zewnętrzną stronę internetową w nowej karcie) oraz punkt 11 EIR(otwiera zewnętrzną stronę internetową w nowej karcie)). CBSA wykorzystuje takie informacje do rozpoznawania osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Kanady. W przypadku podróżnych udających się do Kanady takie osoby mogą podlegać czynnościom wyjaśniającym, zaś po przylocie możliwe jest przeprowadzenie w stosunku do nich przesłuchania czy śledztwa. CBSA wykorzystuje też uzyskane informacje, aby sprawdzać przed wylotem, czy wszyscy podróżni przylatujący do kraju mają stosowny dokument wymagany do wjazdu do Kanady, czy nie podlegają takiemu wymogowi lub czy są opisywaną osobą. W przypadku podróżnych wylatujących CBSA wykorzysta wcześniej uzyskane informacje na temat wyjazdu wyłącznie po to, aby sprawniej rozpoznawać osoby i towary stanowiące wysokie ryzyko, opuszczające lub mające opuścić Kanadę. Dokumentacja CBSA dotycząca wjazdu i wyjazdu może zostać udostępniona innym wydziałom rządowym w celach związanych z imigracją, zasiłkami socjalnymi bądź egzekwowaniem prawa. Wszyscy podróżni mogą zażądać kopii dokumentacji dotyczącej wjazdu i wyjazdu, którą sporządzono na ich temat, przekazując CBSA wniosek na piśmie. Każdy podróżny, który uważa, że pozyskane informacje na jego temat są niepoprawne, może złożyć na piśmie wniosek do CBSA o poprawienie takich informacji. Każdy podróżny może złożyć do CBSA skargę na piśmie, jeśli uważa, że CBSA niesprawiedliwie odmówiło mu dostępu do pozyskanych informacji na jego temat, nie poprawiło pozyskanych informacji lub w inny sposób nieprawidłowo przetwarzało pozyskane informacje. Podróżni mogą uzyskać więcej informacji, odwiedzając stronę internetową programów API/PNR, IAPI oraz Air Exit(otwiera zewnętrzną stronę internetową w nowej karcie).

Stanowiska Wstępnej Kontroli

Od 25 czerwca Straż Graniczna Kanady wprowadza Stanowiska Wstępnej Kontroli po przylocie do Międzynarodowego Portu Lotniczego Toronto Pearson (YYZ) zamiast obowiązku wypełniania deklaracji celnej.

Można również pobrać aplikację w celu uzupełnienia deklaracji celnej przed przylotem. Jeśli podróżujesz liniami Emirates do Kanady, możesz złożyć deklarację celną i imigracyjną z wyprzedzeniem za pośrednictwem aplikacji ArriveCAN w ciągu 72 godzin przed wylotem, aby uniknąć opóźnień po przylocie do Kanady. Więcej informacji można znaleźć na stronie Canada Border Services Agency (CBSA).    

Unia Europejska

Powiadomienia dotyczące Unii Europejskiej

Od 17 lutego 2005 r. na mocy Rozporządzenia WE 261/2004, pasażerom rozpoczynającym lot w kraju należącym do Unii Europejskiej przysługują pewne prawa w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania albo dużego opóźnienia lotu.

Jeśli pasażerowi wydaje się, że przysługuje mu odszkodowanie z tego tytułu, prosimy o kontakt z najbliższym biurem Emirates.

Krajowe organy wykonawcze(Otwiera zewnętrzną stronę internetową w nowej karcie)

Zwracamy uwagę, że nie wszystkie państwa UE powołały krajowe organy wykonawcze.

Z dniem 1 maja 2009 r. Unia Europejska nałożyła nowe ograniczenia dotyczące importu na teren UE produktów pochodzenia zwierzęcego na własny użytek. Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.(Otwiera zewnętrzną stronę w nowej karcie).

Streszczenie zakresu odpowiedzialności, UE

Poznaj zakres naszej odpowiedzialności względem naszych pasażerów i ich bagażu zgodnie z rozporządzeniami WE.

Streszczenie zakresu odpowiedzialności dla UE(otwiera plik PDF w nowej karcie)

Lista przewoźników objętych zakazem lotów na terenie UE

Europejski wykaz linii lotniczych(Otwiera zewnętrzną stronę w nowej karcie)

Pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji na lot obsługiwany przez linię lotniczą umieszczoną na tej liście, mogą być uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów związanych z tym lotem lub do przelotu na innej trasie zgodnie z Artykułem 8 Rozporządzenia KE 261/04. Uwaga: lot musi spełniać kryteria z rozporządzenia KE 261/04.

Ochrona na wypadek niewypłacalności

Linie lotnicze Emirates korzystają z ochrony przeciwko upadłości zapewnianej przez International Passenger Protection Limited (otwiera zewnętrzną witrynę internetową w nowej karcie)(IPP) jako posiadacz ubezpieczenia Certain Underwriters w Lloyd's. Ubezpieczenie takie dotyczy wyłącznie upadłości (naszej/linii lotniczych Emirates) w odniesieniu do wszystkich kwot wypłaconych (liniom lotniczym Emirates) względem Ustaleń dotyczących imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych na mocy Regulacji z 2018 r.(otwiera plik PDF w nowej karcie) w sprawie ustaleń dotyczących imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych i/lub Dyrektywy (UE) 2015/2302(otwiera zewnętrzną witrynę internetową w nowej karcie).

Jeśli podróżny musi wnieść roszczenie ze względu na naszą upadłość, powinien skontaktować się z IPP pod brytyjskim numerem telefonu +44 (0)345 266 1872 lub wnieść roszczenie online www.ipplondon.co.uk/claims.asp (otwiera zewnętrzną witrynę internetową w nowej karcie)

Hongkong

Powiadomienia dotyczące Hongkongu

Zakaz alternatywnych produktów tytoniowych

Od 30 kwietnia 2022 r. rząd Hongkongu surowo zabrania posiadania i importowania alternatywnych produktów tytoniowych w paczkach oraz jako ładunek. Alternatywne produkty tytoniowe obejmują: e-papierosy, podgrzewacze do tytoniu oraz papierosy ziołowe. Przylatujący podróżni nie mogą przewozić takich przedmiotów (w tym ich części ani akcesoriów) jako bagażu.

Zakaz nie dotyczy leków zatwierdzonych przez Rozporządzenie o aptekach i truciznach, a także pasażerów tranzytowych przesiadających się na międzynarodowym lotnisku w Hongkongu bez przechodzenia przez kontrolę paszportową. Rząd Hongkongu może nałożyć maksymalną karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 50 000 USD na osoby, które złamią zakaz.

Malezja

Powiadomienia dotyczące Malezji

Prawa pasażerów linii lotniczej są chronione na mocy malezyjskiego kodeksu ochrony konsumentów branży lotniczej (Malaysian Aviation Consumer Protection Code, MACPC), bez względu na to, czy ubezpieczenie podróżne zostało zakupione bezpośrednio od linii lotniczej czy od jakiegokolwiek innego ubezpieczyciela. Więcej informacji na temat MACPC można znaleźć na stronie www.mavcom.my(Otwiera zewnętrzną stronę w nowej karcie).

Malediwy

Powiadomienia dotyczące Malediwów

Bilety za loty z Male (MLE) są wystawiane z uwzględnieniem opłaty modernizacyjnej i opłaty za usługi lotniskowe. Każda z tych opłat wynosi 25 USD, jednak obywatele Malediwów otrzymują zniżkę i płacą tylko po 12 USD. Obywatele Malediwów mogą skontaktować się z nami, by poprosić o zwrot środków w wysokości 13 USD za każdy z podatków, którego nie muszą płacić.

Więcej informacji można znaleźć w pliku https://mira.gov.mv/forms/r834-guide-to-airport-service-charge-and-development-fee.pdf(otwiera plik PDF w nowej karcie).

Tanzania

Powiadomienia dotyczące Tanzanii

Zabroniony jest import, eksport, produkcja, sprzedaż, przechowywanie i używanie torebek plastikowych, bez względu na ich grubość, na terenie Tanzanii kontynentalnej.

Osoby podróżujące do Tanzanii nie mogą przewozić ze sobą torebek plastikowych w walizce ani w bagażu podręcznym.

Plastikowe opakowania na jedzenie, przedmioty o zastosowaniu medycznym lub sanitarnym oraz odpady są dozwolone. Ponadto zamykane plastikowe torebki z suwakiem, szczególnie często stosowane do transportowania przyborów toaletowych, są dozwolone pod warunkiem, że przez cały okres pobytu danej osoby na terenie kraju pozostaną w jej posiadaniu.

Wielka Brytania

Powiadomienia dotyczące Wielkiej Brytanii

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 261/2004 (ze zmianami wprowadzonymi przez Rozporządzenie 2019 Przyznawanie licencji organizatorom podróży lotniczych oraz praw pasażerów lotów (załącznik) (wyjście z Unii)) pasażerom rozpoczynającym lot w Wielkiej Brytanii przysługują pewne prawa w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania albo dużego opóźnienia lotu.

Jeżeli uważasz, że przysługuje Ci rekompensata zgodnie z tymi informacjami, skontaktuj się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza opinii i reklamacji dostępnego online.

W Wielkiej Brytanii możesz zgłosić reklamację do zespołu ds. obsługi pasażerów i reklamacji (PACT) Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA), wypełniając formularz reklamacji dostępny online na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA).

Przeczytaj pełne warunki przewozu

Podsumowanie kluczowych warunków

Stany Zjednoczone

Powiadomienia dotyczące Stanów Zjednoczonych

Szczegółowe informacje o pasażerach – zasady zachowania prywatności

Poniższe powiadomienie amerykańskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu dotyczy wszystkich pasażerów podróżujących do i ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej:

„Amerykańska Administracja Bezpieczeństwa Transportu (TSA) wymaga podania pełnego imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz płci w celu kontroli listy obserwacyjnej na mocy Kodeksu Stanów Zjednoczonych (49 U.S.C., paragraf 114), Ustawy o reformie służb wywiadowczych i zapobieganiu terroryzmowi z 2004 r. (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004) oraz Kodeksu Przepisów Federalnych (49 C.F.R części 1540 i 1560). Osoby posiadające tzw. Redress Number mogą go podać. W przypadku niedotrzymania obowiązku podania pełnego imienia i nazwiska, daty urodzenia i płci może zostać wystosowany wobec pasażera zakaz korzystania z usługi transportowej lub wejścia do hali odlotów. TSA może udostępniać dane pasażerów organom ścigania, służbom wywiadowczym lub innym instytucjom zawartym w jej opublikowanym wykazie systemu dokumentacji. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności agencji TSA, wykazu systemu dokumentacji oraz oceny wpływu na prywatność znajduje się na stronie agencji www.tsa.gov (Otwiera zewnętrzną stronę w nowej karcie)."

Plan awaryjny Emirates na wypadek opóźnienia startu

Emirates ma obowiązek zapewnić komfort i bezpieczeństwo wszystkim pasażerom poprzez najwyższej klasy obsługę podczas każdego obsługiwanego przez nas lotu. Niniejszy Plan awaryjny w przypadku dłuższych opóźnień startu („Plan”) opisuje kroki, które Emirates podejmie w przypadku dłuższych opóźnień startu zgodnie ze stosownymi przepisami amerykańskiego Departamentu Transportu („DOT”).

Plan ten ma zastosowanie do wszystkich międzynarodowych lotów planowych oraz publicznych lotów czarterowych obsługiwanych przez Emirates, z i do USA, zgodnie ze stosownymi przepisami DOT. Plan zostanie wprowadzony w życie w przypadku nieregularnej realizacji takich lotów wiążącej się z dłuższym opóźnieniem startu na lotnisku w USA. W większości przypadków przyczyny dłuższego opóźnienia startu pozostają poza uzasadnioną kontrolą Emirates (na przykład: zdarzenia pogodowe, systemy kontroli ruchu lotniczego, ograniczenia działania wprowadzone przez rząd oraz prace budowlane na lotnisku). Niezależnie od przyczyny opóźnienia Emirates wdroży środki określone w niniejszym Planie.

Zapewnienia wobec Klientów:

 1. Zasada Departamentu Transportu (DOT) w odniesieniu do opóźnień startu wymaga, aby pasażerowie lotu dotkniętego takim opóźnieniem mieli możliwość wyjścia z samolotu przed upływem trzech godzin (w przypadku lotów krajowych) lub czterech godzin (w przypadku lotów międzynarodowych) od rozpoczęcia opóźnienia. W odniesieniu do wszystkich lotów objętych niniejszym Planem Emirates nie zezwoli, aby samolot pozostał na pasie startowym w USA przez czas dłuższy niż cztery godziny przed zezwoleniem pasażerom na opuszczenie samolotu, chyba że:
  • pierwszy pilot uzna, że istnieje powód powiązany z bezpieczeństwem, dla którego samolot nie może opuścić swojego miejsca na pasie startowym, by zezwolić pasażerom na opuszczenie samolotu; lub
  • personel kontroli lotów poinformuje pierwszego pilota, że powrót do bramki lub w inne miejsce, w którym pasażerowie mogliby wysiąść z samolotu, znacząco zakłóciłby pracę lotniska.
 2. W odniesieniu do wszystkich lotów objętych niniejszym Planem Emirates zapewni wystarczającą ilość jedzenia i wody pitnej nie później niż dwie godziny po rozpoczęciu opóźnienia startu, chyba że pierwszy pilot zdecyduje, że ze względów bezpieczeństwa nie jest to możliwe.
 3. W odniesieniu do wszystkich lotów objętych niniejszym Planem Emirates zapewni sprawną toaletę, a także odpowiednią opiekę medyczną (w razie konieczności), przez cały czas pozostawania samolotu na pasie startowym.
 4. W przypadku każdego opóźnienia startu z lotniska w USA trwającego dłużej niż 30 minut, do którego zastosowanie ma ten Plan:
  • Emirates przekaże pasażerom aktualności na temat statusu opóźnienia startu po upływie 30 minut;
  • Emirates będzie przekazywać pasażerom kolejne aktualności na temat statusu opóźnienia startu oraz
  • Emirates poinformuje pasażerów w odpowiednim czasie każdorazowo, kiedy pojawi się możliwość wyjścia z samolotu.
 5. Emirates udostępni wystarczające zasoby umożliwiające wdrożenie tego Planu.
 6. Emirates skoordynuje ten plan z władzami na lotnisku, amerykańską służbą celną oraz Urzędem ds. Ochrony Granic i Bezpieczeństwa Transportu na wszystkich lotniskach w USA, które obsługuje Emirates (w tym na lotniskach zastępczych w USA).
 7. Uwaga: loty typu code-share obsługiwane przez innego przewoźnika będą podlegać planowi na wypadek opóźnienia startu wdrożonemu przez danego przewoźnika, jeśli dojdzie do dłuższego opóźnienia na lotnisku w USA.

W celu możliwości przeglądania plików PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader.
Pobierz Acrobat Reader