Kontynuując przeglądanie naszej strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Kliknij odnośnik do polityki plików cookie, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie.

Formularz danych medycznych (MEDIF)

Jeśli cierpisz na problemy zdrowotne lub wymagasz pomocy podczas podróży, być może musisz upewnić się, że możesz lecieć na naszym pokładzie. Wypełnienie formularza danych medycznych (MEDIF) pozwala naszemu zespołowi medycznemu na ocenę Twojego bezpieczeństwa podczas podróży lub możliwości udzielenia pomocy w związku z przelotem.


Część 1. formularza MEDIF wypełnia pasażer lub inna osoba w imieniu pasażera. Po uzupełnieniu części 1. prześlemy część 2. do lekarza pasażera (na wskazany przez niego adres e-mail). 
Część 2. wypełnia i przesyła lekarz pasażera. Po otrzymaniu części 2. kompletny wniosek zostanie przesłany pasażerowi (na wskazany adres e-mail).

Pasażer musi przejrzeć kompletny wniosek i przekazać go nam w celu ostatecznej weryfikacji. 

Uwaga: ostateczny wniosek (część 1. + część 2.) należy przesłać nie później niż 48 godzin przed wylotem, abyśmy mieli czas go rozpatrzyć.


Aby uzupełnić formularz MEDIF przez Internet, wprowadź swoje dane do widgeta, aby odszukać rezerwację.


Uwaga: Emirates może skontaktować się z Tobą lub Twoim lekarzem, aby uzyskać dalsze informacje/wyjaśnienia dotyczące Twojego stanu zdrowia.

Wyszukaj szczegóły
 

Jeśli chcesz uzupełnić formularz ręcznie, pobierz MEDIF w formacie PDF i prześlij wypełniony formularz na adres medaattachments@emirates.com.

Przetwarzanie formularzy MEDIF

Formularz MEDIF należy uzupełnić w oparciu o stan pasażera (pacjenta) w ciągu jednego miesiąca od daty rozpoczęcia podróży lotniczej i przesłać co najmniej 48 godzin przed planowanym wylotem. Uwaga: Służby Medyczne Emirates mogą poprosić o bardziej szczegółowe informacje lub wyjaśnienia przed zatwierdzeniem formularza MEDIF. O jakichkolwiek zmianach w stanie zdrowia pacjenta należy niezwłocznie poinformować Emirates PRZED podróżą.


Ważne: Jeśli chcesz przesłać formularz MEDIF dotyczący niemowlęcia, pobierz MEDIF w formacie PDF i prześlij wypełniony formularz na adres medaattachments@emirates.com.

Ogólne wytyczne

Pasażerowie z którymkolwiek z poniższych schorzeń są proszeni o wypełnienie formularza MEDIF w trakcie procesu rezerwacji:

 • Pasażerowie, których stan zdrowia wymaga podawania tlenu, noszy, asysty medycznej lub leczenia w trakcie lotu.
 • Pasażerowie, którzy mogą mieć potrzebę skorzystania ze sprzętu lub instrumentów medycznych w trakcie lotu.
 • Pasażerowie, których gotowość do podróży lotniczej jest niepewna z powodu niedawnej niestabilności, choroby, leczenia lub operacji.
 • Pasażerowie, którzy zazwyczaj nie są dopuszczani do podróży lub cierpią na poważne lub niestabilne schorzenia lub urazy.

Istnieją dwa czynniki, które należy wziąć pod uwagę, oceniając stan zdrowia pacjenta w kontekście podróży lotniczej:

 • obniżone ciśnienie atmosferyczne: ciśnienie powietrza zmienia się znacząco w samolocie w ciągu 15 – 30 minut po starcie i przed lądowaniem, a rozprężanie i sprężanie gazów może wywołać ból i inne dolegliwości związane ze zmianą ciśnienia.
 • obniżenie ciśnienie tlenu: ciśnienie w kabinie równa się ciśnieniu na wysokości 1,8 km – 2,4 km, zaś ciśnienie parcjalne tlenu jest na poziomie około 20% niższym niż na powierzchni ziemi.

Wszelkie dolegliwości zdrowotne, które uniemożliwiłyby pasażerowi bezpieczne odbycie lotu bez konieczności udzielenia znaczącej pomocy medycznej w trakcie lotu, uznawane są za wykluczające pasażera z możliwości podróżowania drogą lotniczą.

Okoliczności zazwyczaj uniemożliwiające podróż lotniczą 

Każdy przypadek oceniamy indywidualnie i uwzględniamy fakt, czy pasażer będzie podróżował w towarzystwie opiekuna medycznego. Jednak co do zasady poniższe okoliczności wykluczają możliwość odbycia podróży lotniczej:

 • ciężka anemia,
 • ciężkie przypadki zapalenia ucha środkowego i zapalenia zatok,
 • poważne, zakaźne lub zaraźliwe choroby,
 • zastoinowa niewydolność serca lub inne nie w pełni kontrolowane wady sinicze serca,
 • okres dwóch tygodni po zawale serca bez komplikacji lub sześć tygodni po zawale serca z komplikacjami,
 • ciężkie choroby układu oddechowego lub niedawno przebyta odma opłucnowa,
 • zmiany chorobowe w układzie żołądkowo-jelitowym, które mogą spowodować wymioty fusowate, smoliste stolce lub zatory jelitowe.
 • Pacjenci pooperacyjni:
  • w okresie 10 dni po prostej operacji podbrzusza,
  • w okresie 21 dni od operacji klatki piersiowej lub inwazyjnej operacji oka (z wyłączeniem laserowej korekty wzroku),
 • złamanie szczęki obejmujące stałą stabilizację żuchwy drutami (chyba że podróż odbywa się w towarzystwie profesjonalnej eskorty medycznej),
 • choroba umysłowa bez eskorty lub bez odpowiednich leków na czas podróży,
 • niekontrolowane napady padaczkowe (chyba że podróż odbywa się w towarzystwie profesjonalnej eskorty medycznej),
 • pojedyncza, niezagrożona ciąża po 36 tygodniu albo ciążą mnoga po 32 tygodniu,
 • niemowlęta w okresie 7 dni od urodzenia,
 • wprowadzenie do jam ciała powietrza w celach diagnostycznych lub terapeutycznych (w ciągu ostatnich siedmiu dni).

Informacje o innych dolegliwościach:

Alergie: pasażerowie nie muszą uzupełniać tego formularza, aby poprosić o specjalny posiłek podczas lotu. Uwaga: nie możemy zagwarantować, że posiłki serwowane podczas lotów nie będą zawierały orzechów. Formularz MEDIF musi być wypełniony w przypadku, gdy pacjent cierpi na zagrażającą życiu alergię pokarmową, która może wymagać leczenia podczas lotu, w szczególności, gdy pacjent może zareagować na śladowe ilości danych produktów spożywczych znajdujące się w powietrzu.

Astma: leki na astmę muszą znajdować się w bagażu podręcznym. Ponieważ inhalatory wymagają własnego źródła zasilania, wykorzystanie inhalatora w połączeniu z komorą inhalacyjną jest skutecznym rozwiązaniem na czas lotu.

Eskorta: eskorta medyczna powinna zadbać o to, aby mieć wszystkie rzeczy potrzebne do udzielenia właściwej opieki pacjentowi; ponosi odpowiedzialność za jego wszelkie potrzeby. Ze względu na obowiązujące regulacje dotyczące osób mających kontakt z produktami żywnościowymi personel pokładowy nie może udzielać tego typu pomocy.

Złamania: wszystkie świeże złamania kości długich i opatrunki gipsowe obejmujące całą nogę. Opatrunek gipsowy musi być założony co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem podróży. W przypadku świeżych obrażeń (do 48 godzin) opatrunek musi być dzielony ze względu na możliwość wystąpienia opuchnięć podczas długich lotów. Niestety dodatkowe miejsce na nogi umożliwiające trzymanie jej w pozycji uniesionej nie jest dostępne w klasie ekonomicznej. Istnieje natomiast możliwość rezerwacji miejsca przy przejściu. Należy podać, czy uraz pacjenta dotyczy jego prawej, czy lewej strony ciała.

Opieka podczas lotu: nasz personel nie zapewnia opieki pielęgniarskiej. Załoga pokładowa jest przeszkolona jedynie w zakresie pierwszej pomocy.

Choroby płuc i serca: schorzenia układu oddechowo-krążeniowego powodujące duszności po przejściu ponad 100 m po płaskim terenie lub które wymagały podawania tlenu w szpitalu lub w domu (lub podczas wcześniejszego lotu) mogą wymagać dostarczenia dodatkowego tlenu. Tlen dostępny w samolocie przeznaczony jest wyłącznie do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych. Pasażerowie cierpiący na poważne schorzenia układu oddechowo-krążeniowego oraz ci, którzy wymagają stałego podawania tlenu, wykorzystania noszy lub inkubatora powinni dołączyć najbardziej aktualny opis swojego stanu zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie. (Wystarczy kopia skierowania do specjalisty lub szpitala).

Niepełnosprawność fizyczna: jeśli pasażer wymaga tylko wózka inwalidzkiego do drzwi samolotu, nie musi wypełniać tego formularza. Uwaga: Przepisy dotyczące lotnictwa cywilnego wymagają jednakże, aby wszyscy pasażerowie byli w stanie siedzieć w fotelu samolotu, gdy oparcie znajduje się w pozycji wyprostowanej.

Posiłki specjalne: posiłki specjalne ze względów dietetycznych lub religijnych można zamówić w biurze podróży lub samodzielnie w zakładce Zarządzaj rezerwacją.

Choroby nieuleczalne: pasażerowie z zaawansowanym stadium choroby śmiertelnej wymagają zazwyczaj obecności eskorty medycznej lub pielęgniarskiej.